9reacties

Van der Zanden: Begrijpen we elkaar?


Het is geen gewoonte, maar deze column wordt toch wat persoonlijker!
Afgelopen week was een drukke week. Maar ondanks deze drukte werd de combinatie van mijn dagelijkse, politieke en vrijwillige werkzaamheden en de opeenstapeling van verschillende emoties een hele bijzondere week die eindigde met een positief gevoel.

Maandagavond was er de bijzondere raadsvergadering. Nadat zowat het hele weekend in het teken had gestaan van de op de vrijdag daarvoor ontvangen rapporten van BDO, volgde maandagavond het debat. En hoewel de discussie rondom integriteit zich vooral richtte op één persoon, heb ik het meer ervaren als een proces waar we als hele gemeenteraad en college lering uit moeten trekken.

Op dinsdagavond had ik een afspraak met een jongere die ik ontmoette tijdens de bijeenkomst “Frisse blik op de Peel”. Op de bewuste avond ontmoette we elkaar en merkten als snel dat we verschillend dachten over de betrokkenheid van jongeren bij (lokale) politiek. Ik werd behoorlijk uitgedaagd en we spraken af elkaar opnieuw te ontmoeten op ‘het terrein’ van de jongere. Ook dinsdagavond hebben we geen gezamenlijke antwoorden op onze vragen kunnen vinden. Wel hebben we samen geconcludeerd dat als we tijd nemen en beter luisteren naar elkaar de kans veel groter is dat we meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen.

Woensdagavond. Hoe wonderbaarlijk, even niets!

Donderdagavond bezocht ik samen met mijn collega raadslid Ad Spruijt het Ondernemerscafé Helmond. Onze partij houdt er goede standpunten op na daar waar het het midden- en kleinbedirjf betreft, dus waarom niet? De avond stond vooral in het teken van de centrumondernemers die aangaven waarin zij vinden dat de gemeente hen beter kan ondersteunen. Begrijpelijk vanuit het gezichtspunt van centrumondernemers. Maar te specifiek voor politici die de opdracht hebben in meer algemene zin zoveel mogelijk Helmondse belangen mee te nemen in hun besluitvorming.

Het gesprek dat ik vrijdag had was voor mij als de kers op het toetje. Ik sprak na lange tijd met een van de coördinatoren van het project MatchMentor waarvoor ik vrijwilliger ben. Dit is een project waarbij jongeren op vrijwillige basis ondersteuning kunnen krijgen als zij bijvoorbeeld vastlopen op school. Het goede gevoel dat ik aan dit gesprek heb overhouden ging vooral over veerkracht, creativiteit en de frisse blik die jongeren, ook in deze moeilijke tijd, op een praktische manier toepassen in lastige situaties. Het geeft ons hoop!

Op zaterdag,……werken voor mijn werkgever die in het kader van de verdere ‘flexibilisering van de arbeidsmarkt’ verwacht dat ik mij soms ook dan inzet.

Zondag. Deze 6-wekelijkse column, maar vooral ook het gevoel dat de afgelopen week zonder formele raads- en commissievergaderingen me weer de energie heeft gegeven voor de komende periode.

Alvast prettige feestdagen en tot volgend jaar!

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
9 reacties
Reageer

Donderdagavond was een bijeenkomst voor centrum winkeliers en geen oondernemerscafe.

Klopt helemaal Hennie! Bedankt voor de correctie.

Nathalie van der Zanden

Afgelopen week zónder formele raads- en commissievergaderingen? En maandag dan?

Mirjam van der Pijl

@Mirjam van der Pijl op maandag 25 november 2013 om 13:23:

U nodigt Nathalie met uw vragen uit om te reageren, maar zou ik u op mijn beurt mogen wijzen op het artikel: https://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/van-der-pijl-de-hennepgeurkaart/

Kunt u mogelijk inhoudelijk reageren op vragen naar aanleiding van en reacties op dat artikel?

@Mirjam: goed lezen: 2e alinea
Quote: Maandagavond was er de bijzondere raadsvergadering....

Ik voel een gemeenteraadsverkiezingtje aankomen.
De heren en dames politici strekken hun vleugels en plooien hun veren.
Het gevecht om de sier en de kiezer is begonnen.
Ik zeg altijd, val elkaar niet af maar vul elkaar aan.

@Ceedee bijzoder kan nog wel formeel zijn. Je bedoeld waarschijnlijk ( en Nathalie misschien ook) een reguliere vergadering. Bedoelde vergadering was anders dan andere maar wel degelijk formeel. Er is een belangwekkend onderwerp besproken en daar is een belangrijke motie (opgesteld door de SP trouwens, hulde!)

@Sjef

De meeste vragen zijn geen echte vragen maar statements. Daar verwacht toch niemand een antwoord op? De enige rechtstreekse vraag is wat die kaart kost. In Rotterdam is deze door het gas en elektriciteitsbedrijf en de woningcorporaries meegefinancierd, dat kan hier ook. Dan hoeft er maar weinig gemeenschapsgeld bij. Bovendien kan het worden betaald uit een budget dat nu juist voor de opsporing bedoeld is. Doel is niet het creeren van verklikkers, het najagen van arme sloebers of het via een omweg onmogelijk maken van coffeeshops (integendeel, wij zijn voorstander van een tweede shop) maar zoals ook in de column beschreven het voorkomen van brand en lekkage die gevaar voor omwonenden opleveren, misbruik maken van huurwoningen, illegaal aftappen van elektriciteit wat de prijs voor legale gebruikers opdrijft! Nog vragen?

Mirjam van der Pijl

@Mirjam van der Pijl op maandag 25 november 2013 om 23:59:

Wellicht ben ik niet duidelijk geweest in mijn vraagstelling, daar mijn vraag niet eindigde grammaticaal gezien in een vraagteken. Kunt u onder het artikel waar ik naar verwijs op dit blog een link of referentie plaatsen naar de inhoud van het onderzoek waarover zo positief wordt gesproken? Daar ben ik benieuwd naar.
Ik reageer even hier, maar u kunt gewoon de reactie plaatsen onder het betreffende artikel.

Excuus @De Weblog van Helmond voor deze offtopic vervolgactie, wellicht kunt u deze en andere reacties uiteindelijk verplaatsen naar het juiste artikel.

@Sjef op dinsdag 26 november 2013 om 10:29:

Dat hadden we een half uurtje geleden zelf al gedaan. :-)
Dus als jij (en eventueel andere Helmonders) daar ook reageert, dan is het daar weer keurig on topic.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: