16reacties

Van der Zanden: Eerlijk bezuinigen!


Bezuinigen… maar toch zeker niet op onszelf?

‘We zitten nog midden in de gevolgen van de crisis. We zullen met zijn allen een steentje bij moeten dragen. De kloof tussen burger en politiek moet verkleind worden!’ U zult deze woorden ongetwijfeld al vaak gehoord hebben uit de mond van politieke partijen. In Helmond is dat niet anders. Een kleine greep uit enkele Helmondse verkiezingsprogramma’s:

  • PvdA: ‘Ondanks enkele lichtpuntjes zit onze economie nog in een crisis. De wereld verandert, en de overheid en burgers zullen een stapje terug moeten doen.’
  • VVD: ‘Het gemeentebestuur moet sober en doelmatig met haar middelen omgaan.’
  • CDA: ‘De economische crisis heeft veel onzekerheid gebracht. De afgelopen jaren hebben veel mensen het vertrouwen verloren. In bestuurders en bankiers, politici en managers – en in elkaar.’
  • Helder Helmond: ‘We moeten ons wel realiseren dat we ook de komende jaren nog veel zullen moeten bezuinigen. Helder Helmond denkt dat we door andersom te denken hieraan een bijdrage kunnen leveren. Dat betekent dat we met zijn allen moeten bekijken hoe we – ondanks de crisis – tóch de nodige middelen kunnen binnenhalen waardoor we minder hoeven te bezuinigen, en wellicht ook nog een beetje kunnen investeren!’

De strekking is duidelijk: er moet sober met gemeenschapsgeld omgegaan worden, bezuinigingen lijken onvermijdelijk en het vertrouwen in de politiek moet hersteld worden. Natuurlijk begrijpen mensen dat de gemeente minder geld uit kan geven als er minder binnen komt. Afhankelijk van de keuzes zal dat ook wel kunnen rekenen op steun en begrip van de inwoners.

Politici moeten dan wel het goede voorbeeld geven. Als je van de inwoners van de stad soberheid verwacht, moet je ook sober naar je eigen vergoedingen kijken. En daar falen de meeste politieke partijen in Helmond. Afgelopen dinsdag heeft de raad in overgrote meerderheid besloten de eigen onkostenvergoeding te verhogen. Het gaat daarbij niet om gigantische bedragen, maar het geeft natuurlijk wel volstrekt het verkeerde signaal af!

De SP vindt het niet uit te leggen dat als lonen al jaren stilstaan, politici er wel voor kiezen om de eigen portemonnee te ontzien. Sterker nog: als je roept dat bezuinigingen nodig zijn, dan begin je bij jezelf! Daarom heeft de SP, samen met GroenLinks, een voorstel ingediend om de totale vergoeding aan politici met 20% te verlagen. Dat is de maximale ruimte die de wet aan gemeenten biedt om af te wijken van het landelijk vastgestelde bedrag. Doorgerekend levert dit de gemeente een jaarlijkse besparing van minstens € 100.000,- euro op: geen flauw bedrag dus!

Maar helaas, geen enkele fractie steunde dit voorstel van SP en GroenLinks. Op anderen bezuinigen is makkelijk. Maar zodra het over jezelf gaat, speelt de crisis en de beoogde soberheid schijnbaar geen rol meer. Op deze manier wordt de kloof tussen politiek en inwoners alleen maar groter, het vertrouwen opnieuw geschaad en de roep om bezuinigingen ongeloofwaardig. En dat hebben deze partijen in dit geval geheel aan zichzelf te danken.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
16 reacties
Reageer

Ik ben het niet gauw met de SP en laat staan Groen Links eens, maar in dezen hebben ze helemaal gelijk en was dit een prima voorstel met een helaas te verwachten uitkomst.

Het resultaat hiervan laat zien hoe ver politici daadwerkelijk van de mensen af staan. Niet alleen in Helmond, maar ook landelijk.

En welk signaal geeft de SP hiermee af? Dat alle politici zakkenvullers zijn? Kan me niet voorstellen dat dit soort verkiezingsretoriek een bijdrage vormt om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen.

Welkom in de politiek Nathalie, je behoort nu tot de grootste groep graaiers die Nederland rijk is

Ik basrtte bijna uit mijn voegen toen ik die kop op Facebook snel las. Hoe durven ze bij de SP!!!! Zij ook al???
Na het lezen van het hele stuk was ik weer verontwaardigd, maar toen ging dat over de partijen met slogans als Eerlijk delen en Omdat het kan en Fatsoen moet je doen. Stemmen gewoon voor extra geld voor zichzelf. Ben benieuwd waarom bijna al die politici vinden waarom zij meer moeten krijgen en de rest minder. Is dat eerlijk???
Ik ben eruit. Denk ik,want er gebeurt de laaste weken wel heel veel slechts in Helmond als zoiets. En daar schaam ik me best wel voor.

@Joeri op donderdag 13 maart 2014 om 13:08:

Klopt helemaal, dit had Nathalie gewoon onder de pet moeten houden. Daar snappen wij gewone burgers toch niks van en daar mogen en kunnen wij simpele Helmondse zielen niet over oordelen. NOT!!!!

kei goed van jou Nathalie helaas denken er nog te veel mensen dit moet onder de pet blijven maar ik vind van niet ik ben er trots op dat jij dit openbaar maakt ga zo door de tijd van de zakkenvullers en eigenheimers moet maar eens afgelopen zijn

helmie herdrich

En mevrouw van der Zanden, storten de SP-ers en GL-ers in de raad van Helmond hetgeen wat zij te veel krijgen terug naar de gemeentekas?
Ik denk het niet. Dat wordt gestort in de verkiezingspotten van SP. Van GL weet ik het niet. U heeft een punt maar het is wel een beetje vreemd allemaal.

ja we mogen weer gaan stemmen en dan komen we met deze verhalen.
uh was het niet de SP die een onderzoek voorstelde dat heel veel geld gekost heeft en niets heeft opgeleverd ?
en dan nu met krokodillentranen met dit verhaal komen. wie houdt wie voor de gek ?

een helmonder

@Reinier:
Van GroenLinks weet ik het niet, maar de SP heeft inderdaad een
afdrachtregeling. Dat wil zeggen dat wij onze raadsvergoeding afdragen aan
de partij. Dat levert drie voordelen op: wij houden als partij financieel
onze eigen broek op, we houden carrièrejagers die alleen maar voor het
geld op de kieslijst willen komen staan buiten de deur en raadsleden van
de SP zitten niet voor eigen eer en glorie in de raad, want ze worden er
geen cent wijzer van!

@een helmonder:
Dat onderzoek is voorgesteld in een gezamenlijke motie van de SP, Trots,
Helmond Aktief, Helder Helmond, GroenLinks, CDA en PvdA. Deze motie werd
uiteindelijk door ALLE partijen in de raad, dus unaniem, aangenomen. In de
onderzoekscommissie waren vervolgens ook bijna alle fracties
vertegenwoordigd.

De woordelijke notulen van die vergadering zijn hier
terug te lezen:
http://www.helmond.nl/BIS/2013/Notulen/Raadsnotulen%2000,%2004%20juni%202013%20extra%20raadsvergadering.pdf

Nathalie van der Zanden

Han Coolen, jouw reactie is door ons verplaatst naar https://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/van-der-pijl-de-ruit-eruit/#comment-78802 waar die on topic is en waar je hem waarschijnlijk bedoelde.

De weblog van Helmond

Even een tegengeluid, want kennelijk is dat nodig.

De vergoedingen voor raadsleden worden landelijk vastgesteld en zijn erop gebaseerd dat iedere burger het zich kan veroorloven om minder te gaan werken om het raadswerk op te pakken.

De hoogte van het bedrag is tevens afhankelijk van de omvang van de gemeente, met als achterliggende gedachte dat het raadswerk in grotere gemeenten ook complexer is.

Wat SP doet, namelijk de hele raadsvergoeding opeisen en slechts een onkostenvergoeding terug betalen betekent eigenlijk dat SP kandidaten dus een eventuele dag die zij minder gaan werken niet gecompenseerd krijgen. Zij gaan er dus inderdaad niet op vooruit, ze gaan er zelfs op achteruit.

Ja, je mag best sober zijn in je vergoedingen als gemeente, maar democratie mag wat kosten. Als er raadsleden zijn die er zitten voor de bijverdienste, dan moet je ze daar keihard op afrekenen. Maar je wil omgekeerd ook niet dat hoogopgeleide en gekwalificeerde mensen geen raadswerk gaan doen omdat de vergoeding niet opweegt tegen de tijd en moeite die zij erin steken. Hou ook even in je achterhoofd dat het takenpakket van het raadslid de komende jaren een stuk zwaarder gaat worden.

Pas op de plaats, prima, we moeten allemaal een duit in het zakje doen. Maar voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten geeft alleen maar problemen. Symboolpolitiek, dat is het.

Vraag aan Nathalie:
Als de raadsvergoeding al 20% lager was geweest, maar er wettelijk gezien nog 20% vanaf had gemogen, hadden jullie dat dan ook geëist dat er nog 20% vanaf moest? Wat is voor de SP eigenlijk een reële vergoeding en waarop is die gebaseerd? En hoe groot is de kans dat raadsleden die moeilijk rond kunnen komen op een gegeven moment omkoopbaar worden?

Michiel van Geel

Tegengeluid prima, maar een verhoging van de eigen onkostenvergoeding; dát is echt niet te verantwoorden, terwijl mijn lasten als burger toch écht verzwaard zijn.

@Hein op donderdag 13 maart 2014 om 12:48:

Grappig, meestal ben ik het wél eens met de SP en GL, maar nu niet.

@MichielvanGeel

Het is geen kwestie van "wat als". De Wet bepaalt de hoogte van de vergoedingen en de ruimte die er is om hier van af te wijken. De SP stelt voor van die mogelijkheid gebruik te maken.

Je vraag over "omkoopbaarheid" vind ik een vreemde! Alsof dat af zou hangen van de hoogte van de raadsvergoeding. Dit is natuurlijk niet zo! Dat heeft te maken met de integriteit van een politicus.

Nathalie van der Zanden

@Sjef Jr
Ik zei al, een pas op de plaats in deze tijd verdedigbaar.

@Nathalie
Ik snap dat die vraag nu niet voor ligt, maar ik ben serieus benieuwd naar het antwoord. Wat vindt de SP wel acceptabel en waarop is dat bedrag dan gebaseerd? Of vindt de SP dat de vergoeding altijd uit principe zo minimaal mogelijk moet zijn? Dat raadsleden bij wijze van zelfs zouden moeten betalen om dat werk voor hun gemeenschap te mogen doen? Waar ligt voor de SP nou de grens? Is daar überhaupt debat over intern of hebben we hier te maken met een feelgood/onderbuik verhaal dat lekker populistisch is? Als jullie de hoogte zouden mogen bepalen, wat is die dan?

Wat betreft die integriteit, dat klopt. Als je integer bent zal je nooit ingaan op zo'n verzoek. Maar het vlees is zwak en niet elk raadslid zal een aanbod kunnen weerstaan. De vraag is of financiële zelfstandigheid de kans op omkoping verkleint. Aan de andere kant is het natuurlijk geen argument om de hoogte van de vergoeding op te baseren, daar heb je dan wel gelijk in.

Michiel van Geel

Het is geen kwestie van steeds weer bezuinigen. Je gaat gewoon altijd netjes om met het geld van de burgers, dan hou je vanzelf over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: