6reacties

Van der Zanden: bouwpastors en afbraak


Kent u het begrip 'bouwpastor'? Tot ongeveer de jaren 60 van de vorige eeuw was een bouwpastor een beproefd middel van de katholieke kerk bij de ontwikkeling van nieuwe wijken in een stad. Hoewel het bouwen van een nieuwe kerk prioriteit had, reikte de opdracht verder. Vaak nam zo'n pastor het initiatief om ook 'andere noodzakelijkheden' te realiseren. Op deze manier ontstonden verenigingen en werden vele initiatieven van bewoners opgepakt om hun wijk sociaal en menselijk te maken.

Ook de politiek kende zo'n soort van 'bouwpastors'. Weliswaar met een totaal andere inslag, maar toch. Rijpelberg ontstond bijvoorbeeld tijdens het wethouderschap van Remmen. Een wijk waarin het goed wonen moest zijn met voldoende voorzieningen in de wijk zelf.

Wrang is het dan te moeten constateren dat de rechtse afbraakwind ook in Helmond waait. Sluiting van politiebureaus en bibliotheken in de wijken en beperking van de inspraak van de bewoners bij klankbordgroepen zijn onder anderen het gevolg. Te duur, of niet meer onze verantwoordelijkheid, aldus het college.

Dat besturen meer betekent dan 'boekhouden' en men ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van onze Helmondse samenleving, zie je in de gemeenteraad niet altijd terug. Zelfs partijen die er prat op gaan wijkgericht te werken en te denken, schromen niet om bij te dragen aan de afbraak.

Is het dan vreemd dat ik me als socialist soms meer kan vinden in een aantal initiatieven die in het verleden door vertegenwoordigers van de katholieke kerk werden uitgevoerd? Dat ik moeite heb met het feit dat ik zowel landelijk als lokaal steeds minder verneem over: samen delen, samen bouwen en samenleven?

Nee, integendeel. Hoe negatief de huidige ontwikkelingen op sociaal maatschappelijk terrein, economisch of cultureel gebied ook zijn, zij sterken mij in de gedachte dat we ons daar als SP voor in moeten blijven zetten.

Meer dan ooit is het noodzakelijk op te komen voor het behoud van de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving, het bestrijden van de ieder-voor-zich mentaliteit en het verder terugtrekken van onze overheid. Streven naar inspraak en betrokkenheid is hierbij van essentieel belang.

Dat onze inzet door sommigen een linkse hobby wordt genoemd beschouw ik als een compliment, in de wetenschap dat 'opbouwen' onze samenleving meer oplevert dan 'afbreken'. Ik denk dat de bouwpastors van vroeger er precies zo over dachten.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
6 reacties
Reageer

@ Nathalie,
'Bouwpastors' zullen het wel niet geweest zijn. Die bestonden tot diep in de jaren zestig niet. Bouwpastoors hadden we natuurlijk volop. Hele Helmondse wijken danken daaraan hun bestaan. En inderdaad: ook het jeugdwerk, fanfarekorpsen, sportclubs en noem maar op. Sommige van die 'bouwpstoors' waren 'rood' en zorgden voor woningbouwverenigingen (die de mooiste wijken van Nederland bouwden - ook gesloopt), vakbonden en de emancipatie van de arbeiders. Opbouwen was dus zowel een linkse als een rechtse hobby. Dat boekhouders en bankiers niets opbouwen of hooguit schulden, dat is een waarheid als een koe. 'Hobby' dus vrolijk verder!

"Ook de politiek kende zo'n soort van 'bouwpastors'. Weliswaar met een totaal andere inslag, maar toch. Rijpelberg ontstond bijvoorbeeld tijdens het wethouderschap van Remmen. Een wijk waarin het goed wonen moest zijn met voldoende voorzieningen in de wijk zelf."

Een Kerk werd door het volk gemaakt, een volk dat onderdanig aan die "bouw"pastor moest zijn. Remmen was niets anders dan een Houtse die onderdanigheid op prijs stelde.
En zijn eigen invulling gaf aan het College als KVP-er.( Katholieke Volkspartij)
Een onderdeel uit de smerige cultuur van jeugdige smeerlapperij.

Dus ik begrijp niet, de inhoud van je verhaal.
SP een hoop lawaai op het te late moment..

Het klopt inderdaad dat er in de Helmondse raad voornamelijk onzinnige besluiten genomen worden. Maar of we de stad beter krijgen met een stoffig concept zoals die "bouwpastoor", daar zet ik toch mijn vraagtekens bij. De maatschappij is daar toch te veel voor veranderd.
De Helmonders moeten zorgen dat ze de volgende keer competente mensen in de raad stemmen. Dan zijn we de huidige boeven af.

@Jean Cat,

"Bouwpastor" of "...pastoor" zijn beiden mogelijk. Wat betreft de jaren 60 ook de 1e pastor van de Goede Herder (Boers?) had deze titel.

Weet u ook dat de pastors,priesters,bisschoppen en andere kerkelijke heerlijkheden zich voornamelijk hebben bezig gehouden met het onderdukken van het volk,die duitse paus is nog altijd dagelijks bezig om een hele volksstammen het condoom te verbieden waardoor hij, feitelijk beschouwd, zich bezig houdt met massamoord (aids) en moeten wij het nog zonde vinden dat een bouwpastor verdwijnt ???? Gaat de SP nu ook proberen zieltjes te winnen onder de zwartrokken ????

Nathalie
wanneer ik de reacties lees vraag ik me af of vele reageerders nog steeds de waarheid niet onder ogen willen zien. Jouw betoog is duidelijk en je vergelijking ook. Ook het misbruik van macht tip je goed aan. Ik ben het volledig met je eens. Heden avond op de TV, Een Vandaag, onze loco burgemeester die de schuld van de problemen (bedreiging van Jacobs) zo maar schoof op het bord van de gemeenteraad. Deze had de tweede weedshop toch goedgekeurd. Nathalie, zo ken ik er nog een paar. Maar het illustreert wel jou verhaal. Zet hem op meid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: