Van der Zanden: Crowdsourcen…


Ongetwijfeld zullen er een aantal lezers onder u zijn die wel eens kennis genomen hebben van de website van onze partij. We staan er om bekend, en als partijleden zijn we er trots op, dat we als SP er alles aan doen om niet alleen een goede website te hebben maar ook regelmatig vernieuwende elementen hieraan toevoegen. Onlangs hebben we een nieuw initiatief gestart, het zogenaamde Crowdsourcen.

In het kort komt het erop neer dat je mensen vraagt mee te denken over onderwerpen die belangrijk zijn. Je vraagt ze om advies en de tips die je krijgt kun je gebruiken bij het maken van beleid of voor het doen van onderzoek. Verder is het kenmerkend dat er een integratie plaatsvindt met zoveel mogelijk sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook enzovoort.

Op onze landelijke website vragen we deze keer mensen om tips voor goede bezuinigingen in de (gezondheids-)zorg en voor verbeteringen, die relatief snel en zonder hoge kosten kunnen worden ingevoerd. Terwijl ik deze column schrijf hebben er al zo’n 787 mensen ideeën en suggesties gedaan en mogen we tot dusverre concluderen dat het al een heel aardig resultaat is. Het belangrijkste echter is dat er een aantal tips zijn gegeven waarvan ik nu al denk dat het zeer de moeite waard is om hiermee aan de slag te gaan. En daar gaat het om.

Toen we als raadsleden de afgelopen week de jaarlijkse marathonzitting rondom de Voorjaarsnota aan het afwerken waren, moest ik toch even aan het experiment van crowdsourcen denken.

Bij wijze van experiment is er de mogelijkheid geweest voor de Helmondse burger om, de week voorafgaand aan de raadsvergadering rondom de Voorjaarsnota, in te spreken. Een soort crowdsourcing avant la lettre zal ik maar zeggen. In zeer beperkte mate, 4 mensen, is hier gebruik van gemaakt. Graag had ik meer insprekers gezien, meer ideeën en suggesties gehoord over hoe het in Helmond anders of beter zou kunnen.

Ik pleit ervoor dat onze gemeente serieus de mogelijkheid gaat bestuderen om crowdsourcen, of een vergelijkbaar initiatief, in te zetten voor onze plaatselijke politiek. Voor de inwoners van onze stad een unieke, laagdrempelige gelegenheid om zich rechtstreeks tot de politiek te wenden met goede suggesties.

Voor meer informatie over het SP experiment crowdsourcing zie: www.sp.queetz.com

Oh ja, natuurlijk kunt u daar ook al uw ideeën kwijt.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: