2reacties

Van der Zanden: de buurt als basis!


Op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering, dinsdag 5 november, staat weer eens een Houts onderwerp: De Geseldonk.
Het ligt in de bedoeling om van De Geseldonk een bloeiende wijkaccommodatie te maken waar de jonge, maar ook oudere wijkbewoner zich in de toekomst thuis gaat voelen. Na een grondige renovatie zal de gemeente het beheer weer op zich gaan nemen nadat het jarenlang zelfstandig is gerund door een commerciële uitbater.
Het heeft lange tijd geduurd maar naar het schijnt zijn er voldoende initiatieven in de wijk die het rechtvaardigen deze stap te zetten in de ontwikkeling naar een eigen wijkaccomodatie en met voldoende uitzicht op nog andere voorzieningen zoals Westwijzer, de brede school.
In de tussentijd is de wijk aan zet! Alleen met renovatie zijn we er nog niet.
De SP vindt het een noodzaak dat elke wijk kan beschikken over een eigen ‘huis’, maar we weten allemaal dat dit huis alleen goed functioneert als haar bewoners er echt werk van kunnen maken en zich “thuis” voelen. Voor ‘t Hout geldt bovendien dat er naar mening van de SP ruimschoots aandacht moet zijn voor de jongeren in de wijk en dat ook deze groep zich thuis gaat voelen in Wijkaccommodatie De Geseldonk.
In onze stad kennen we gelukkig veel goede voorbeelden van wijkinitiatieven en daar valt misschien ook voor de Houtse Helmonders best wat te leren. Want, hoe goed bedoelt en essentieel ook, het is ook voor de leiding van deze wijkhuizen een lastige tijd. Terwijl we van de ene kant zeggen dat we wijkinitiatieven belangrijk vinden, dat ze bij uitstek de bindende factor zijn tussen mensen, hebben we te maken met aanzienlijke bezuinigingen. Daarbij ervaren we bij tijd en wijle ook weleens een gebrek aan noodzakelijke vrijwilligers. Bestuur van wijkhuizen en gemeentebestuur kunnen dan weleens botsen, zoals dat een tijdje geleden bij wijkhuis De Fonkel gebeurde.
Gelukkig komen we er in de meeste gevallen samen wel uit, juist omdat we beseffen hoe belangrijk deze wijkhuizen en hun activiteiten voor onze stad zijn.
Vanuit de Helmondse politiek scheppen we de voorwaarden en we hopen dat de Houtse vrijwilligers in staat zullen blijken de onderlinge cohesie in de wijk te bevorderen en wijkbrede initiatieven te ontplooien.
Als SP hanteren we de slogan ‘de buurt als basis’ en dat geldt ook voor ‘t Hout.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
2 reacties
Reageer

Goed gezegd, wie vrijwilliger wil worden bij de Wijkraad Mierlo-Hout: er is nog versterking nodig.

De wijkraad Mierlo-Hout zoekt nieuwe leden om de wijkraad te versterken. Vindt u het leuk om iets voor uw wijk te betekenen en wilt u er wat tijd in steken, maakt u dan eens een afspraak. De wijkraad heeft als eerste een verbindende taak tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de wijk. Daarnaast zetten de wijkraad en de verschillende commissies zich in om de leefbaarheid binnen de wijk te vergroten. De wijkraad Mierlo-Hout zoekt nieuwe leden, maar nodigt speciaal jongeren uit zich aan te melden. Als u zich op een positieve en opbouwende manier wilt inzetten voor Mierlo-Hout dan is uw inbreng in de wijkraad van harte welkom! Betrokken inwoners die enkele uurtjes willen vrijmaken voor de wijk of die eerst wat meer informatie wensen kunnen zich melden via wijkraad.secretariaat@mierlo-hout.org

Klopt Nathalie. Een wijkcentrum waar de jeugd ook een "thuis" heeft. Ter compensatie van het niet doorgaan van Jongerencentrum Orion. De middelen die daarvoor waren geeserveerd ( € 400.000,00 ), die we hebben kunnen veiligstellen(!), moeten toch voldoende zijn om hen een "huis " te geven in de gerenoveerde Geseldonk! Zeker een voorwaarde die in de planvorming van de Geseldonk herkenbaar terug moet komen. Simpel toch! Gr. Berry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: