14reacties

Van der Zanden: effect op effect…


De laatste weken stond het Eindhovens Dagblad er weer vol van ‘overlast en vandalisme in onze stad’. Dit onderwerp dat veel wordt genoemd in vette krantenkoppen, leidt ook vaak tot grove en kwetsende reacties die we in de krant, maar ook op internet kunnen lezen.
De krantenkoppen logen er weer niet om: “Bewoners Kasteel-Noord klagen over overlast”, De Wissen voert pasjes in voor avondzwemmen vanwege overlast”, “Ook in bieb Helmond overlast allochtone jeugd”.

Laat ik duidelijk zijn, ik ben tegen elke vorm van vandalisme en overlast en voor het straffen van de verantwoordelijken. Ook ontken ik niet dat er op dit gebied iets fundamenteels mis is in onze huidige samenleving. Maar tegelijkertijd ben ik ook tegen het ongefundeerd beschuldigen en het roepen zonder feitenkennis.

Maar er is ook iets anders aan de hand waar ik mij op dit moment kwaad over maak. Regerende partijen die tijdens de verkiezingen kwamen met leuzen die een harde aanpak beloven als het gaat om criminaliteit en overlastbestrijding, zorgen er tegelijkertijd voor dat handhaving van de openbare orde en veiligheid onder grote personele en financiële druk komen te staan. Want is het niet zo dat de politie vanwege bureaucratie en regelzucht onvoldoende toekomt aan haar primaire taak: het handhaven van de openbare orde en veiligheid in wijken en buurten?
Op gemeentelijk niveau doen we er nog een schepje bovenop. Onder anderen door het sluiten van wijk- (jeugd-)accommodaties wordt de controle over een aantal jongerengroepen en de communicatie bemoeilijkt. Sluiting maakt het voor de begeleidende jongerenwerkers veel moeilijker om contacten te onderhouden met deze groepen? Een ernstige handicap voor jongerenwerkers die graag een bijdrage willen leveren om overlast en vandalisme te voorkomen.

Ik ben ervan overtuigd dat politieagenten en jongerenwerkers die, net zoals ik, de berichtgeving hebben gevolgd hier een nadrukkelijke mening op nahouden en dat zij maar wat graag over meer middelen, mensen en uren zouden willen beschikken om een structurele verbetering van dit probleem te bereiken. Ondertussen doen zij, vaak bij nacht en ontij, als wij genieten van onze nachtrust al het mogelijke om problemen te voorkomen of in de kiem te smoren.

Dat ons stadsbestuur nog in een ‘ontkenningsfase’ verkeert zoals het ED schrijft, betwijfel ik. Ja, voor het merendeel is het een gevolg van Haags beleid waar ‘niet doorschuiven maar aanpakken’ alleen in verkiezingstijd wordt beleden. Dat zij daarbovenop nog de keuze maken om te bezuinigen op o.a. wijkaccomodaties is een keuze die ik niet kan begrijpen!

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
14 reacties
Reageer

Weet je wat mij frustreert?

Dat 'we' in Helmond niet in staat zijn en misschien ook niet de mogelijkheid hebben om die overlast-veroorzakende jeugd op een doeltreffende wijze aan te pakken.
Zoals ik links en rechts hoor, gaat het om enkele tientallen jongeren in Helmond die voor het grootste deel van die overlast verantwoordelijk zijn. En hoe erg het ook is, delen ze een bepaalde 'afkomst'.
Om in contact te kunnen blijven met die groepen, moet de overheid grote sommen belastinggeld uitgeven, helaas. Het verlies van contact zal de groep rotte appels wellicht doen groeien in aantal en in overlast.
Ik zou er niet verbaasd over zijn wanneer het goedkoper zou blijken, als die individuen een uitkering cadeau krijgen zolang ze maar niets uitvreten ware het niet dat in deze utopische gedachte de groep sterk zal doen groeien.

Zolang dat respect-eisende gespuis niet harder aangepakt kan worden, kan je hooguit dweilen, maar niets repareren. Een dappere poging wagen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Alle lof voor degenen die zich ervoor inzetten en spreekwoordelijk water naar de zee dragen. Chapeau!!

Wanneer je denkt dat jongerenwerkers hier iets tegen kunnen doen leef je echt in een sprookjeswereld en kun je de politiek beter verlaten omdat realisme je ontbeert.
De samenleving is schuldig aan deze overlast omdat ze simpelweg gewoon op de gevestigde orde stemmen.
Politici durven niet op te treden omdat ze bang zijn hun handen te branden en daarmee stemmen te verliezen van etnische bevolkingsgroepen.

Een oom van me is jongerenwerker. Hij wist het op een treffende manier te omschrijven: Elk randgeval dat hij terug het rechte pad op weet te krijgen scheelt de maatschappij een miljoen euro. Een flink deel van die kosten zit in diefstal, vernielingen en eventuele kosten van gevangenbewaring. Zo simpel is het. Als een jongerenwerker dus eens in de 5 jaar een jongere het juiste pad op weet te krijgen heb je de kosten er al uit. Zeer effectieve preventie dus.

Dat je als samenleving moreel verplicht bent om die jongeren te helpen iets van hun leven te maken komt daar nog bovenop. Het gaat daarbij niet om "controle" over die groepen, maar communicatie. Ze helpen om hun frustraties opzij te zetten en iets van hun leven te maken. Dat kun je zoals Mark een sprookjesverhaal vinden, maar dan sta je mijlenver van de praktijk af. Ja er zijn rotte appels, maar zonder medestanders wordt het voor hen heel moeilijk om rotzooi te trappen. Met een beetje begeleiding verklein je die groepen en gaan ze elkaar corrigeren. En dan wordt die overlast vanzelf minder.

Michiel van Geel

Goed stuk Nathalie. Legt de vinger op de zere wonde. Steeds meer maatschappelijke voorzieningen wegbezuinigen en vervolgens krokkodillentranen huilen als het mis gaat zoals bij de marokkaanse jongeren.

Het zou goed zijn geweest als John Graat (ED) in zijn analyse van vandaag ook aan dit aspect eens aandacht had besteed in plaats van in zijn zeer discutabele en eenzijdige kruistocht tegen wethouder de Leeuw allerlei populistische en niet onderbouwde onzin van stal te halen. Hoe je dit een analyse van de jeugdproblematiek durft te noemen is mij een raadsel.

Kennelijk is de goede man boos en gekrenkt omdat de Leeuw het zomaar heeft gewaagd meneer de journalist tegen te spreken. Hierop reageren mag uiteraard maar dit verpakken in een frontale aanval en zijn gram proberen te halen over de rug van een bepaalde bevolkingsgroep met alle stigmatiserende effecten vandien is onverantwoord handelen en getuigt van vooringenomenheid of een uiterst onprofessionele beroepsopvatting. Duidelijk is in ieder geval dat de tegenstanders van de multi-culturele samenleving in Helmond zich geen zorgen hoeven te maken. Een betere pleitbezorger kunnen zij zich niet wensen.

Ik hoop op steun in de raad voor wethouder de Leeuw. Ben zeer benieuwd wie het aandurft het ED op haar onverantwoorde berichtgeving aan te spreken en deze krant nu eindelijk eens beargumenteerd van repliek te dienen.

Ver van de praktijk af, ik leef in de praktijk in het centrum van Helmond.

De overlast van (etnische) jongeren in NL is het beste te omschrijven als zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ofwel door het jaren (niet) aanpakken met fluwelen handschoenen ettert dit probleem lekker door. Zo lang er niet daadkrachtig opgetreden wordt zullen ze respectloos de maatschappij blijven terroriseren. Er is immers toch niemand die ze iets kan maken.

Een Spaanse agent van de Guardia Civil krijgt automatisch respect. Een Nederlandse agent wordt in zijn/haar gezicht uitgelachen. De ordehandhavers zouden veel verder gaande bevoegdheden moeten krijgen en er zouden veel forsere straffen moeten komen om dit gespuis van de straat en in het gareel te krijgen. En als er een keer één een corrigerende tik krijgt dan moeten we niet met zijn allen gaan zeuren maar er vanuit gaan dat het gewoon nodig was.

Gewoon keihard aanpakken die handel. Dan zullen ze uit angst wel meer respect gaan tonen. De kop-in-het-zand-politiek van de laatste decennia heeft meer kwaad dan goed gedaan.

Marcel, Mark & Dan: prima verwoord.
Zolang de Marokk jeugd nog lachend met meer cash op zak loopt te zwaaien dan ik in n maand verdien zijn ze volgens mij niet 'zielig' of 'thuis mishandeld'. Kom zeg, ze lachen ons uit.

@Kees op dinsdag 19 maart 2013 om 11:57:

Als politicus (raadslid, wethouder of burgemeester) weet je dat je niet tegen de schenen van de journalisten van de enige lokale krant moet schoppen. Dat krijg je vroeg of laat driedubbel terug, die journalisten zijn net mensen. Vraag bijvoorbeeld maar eens aan Joke, Peter of Fons. Wat je ook van die drie persoonlijk vindt, zij kennen de consequenties.
Daarbij zijn de gemeenteraadsverkiezingen in zicht en alle goede publiciteit is welkom. De meeste politici zullen de krant daarom echt niet bekritiseren, eerder .... (je weet wel).

@Dan

Gewoon naar Spange gaan verhuizen Dan. Maar ook daar loop je vermoedelijk tegen allerlei problemen aan. Ik denk dat de mensen zich daar bv veel drukker maken over hun baan en hun dagelijkse boterham dan over wat loslopende rotjochies en de Guardia Civil. Wat die laatstgenoemde club betreft. Kennelijk heb jij de Guardia Civil ten tijde van de Franco dictatuur nog voor ogen. En om daar nou naar terug te verlangen......

@Ernst

Zeker geen verlangen naar een dictatuur natuurlijk. Ik doel ook op de hedendaagse tijd; ben er vaak genoeg geweest. De genoemd dienst haalde ik aan als voorbeeld. Een dergelijke agent heeft gewoonweg een uitstraling van "met mij ga je niet sollen" en ze krijgen automatisch veel meer respect en er wordt naar ze geluisterd. En niet die flauwekul van hier waar een agent eigenlijk voor Jan-met-de-korte-achternaam wordt versleten. In de NL maatschappij heeft een agent gewoon te weinig aanzien en bevoegdheden en kan daarom niet voldoende de rol vervullen die nodig is.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) vanavond wordt een presentatie gegeven naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen rondom jeugdoverlast. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
De vragen (op 14 maart) van de raadsfractie Trots op Nederland over overlast van Marokkaanse jongeren en de antwoorden daarop vandaag van het college van burgemeester en wethouders kun je hier (pdf) lezen.

Dat zal morgen geheid een sentatieverhaal in de krant opleveren. :-(

De oplossing is heel erg simpel,als etnische jongeren zich niet weten te gedragen dan het hele gezin terug naar waar ze vandaan komen.

Juist Andre, we sturen ze terug naar Woensel West! Of bedoelde je dat niet? ;-)

Hou toch eens op met die onzin. Die jongeren zijn hier geboren en worden gedurende hun jeugd als groep behandeld. Vind je het gek dat ze zich dan ook als groep gaan gedragen? Als iemand herrie schopt moet je 'm aanpakken, zonder aanziens des persoons, zo simpel is het.

Of was je van plan om van iedereen bij te gaan houden waar hun voorouders ooit vandaan zijn gekomen? 1/8e Duitser? Hup, terug naar Duitsland! 1/483e Canadees? Hup, terug! Wel een makkelijke manier om van je raddraaiers af te komen, dat wel. Maar denk je dat de landen waar je ze naartoe stuurt zitten te wachten op onaangepaste jongeren die crimineel gedrag vertonen? De "simpele" oplossing die je schetst is totaal onuitvoerbaar en klopt voor geen meter.

Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: