Van der Zanden: Gebruik tijd & verstand!


In de lokale politiek nemen we met de regelmaat van de klok beslissingen. Meestal laten we die beslissingen vooraf gaan door een politiek debat waarin we meningen en argumenten uitwisselen.
Dit politieke debat staat naar mijn mening onder druk omdat we, gegeven de omstandigheden van de financieel economische crisis, te snel denken aan maar één ding: bezuinigen! We nemen volgens mij dan te gehaast een beslissing zonder goed na te denken over de consequenties. De kans dat verkeerde beslissingen worden genomen neemt hierdoor toe.
Soms denk ik wel eens dat het ‘beslissen zonder goed na te denken’ door de overheid in toenemende mate wordt gekopieerd door het particulier initiatief. Snelle, botte overheidsbezuinigingen lijken het particulier initiatief uit te dagen om maar vooral te komen met creatieve oplossingen om de financiële tekorten op te vangen.

Zo hoorde ik onlangs, zij het oppervlakkig, van het initiatief ‘Stichting Vrienden van de Ameide’. Voor zover ik heb begrepen gaat de stichting zich richten op het welzijn van de bewoners van de Ameide.
Als raadslid met onder meer zorg in het takenpakket, spits ik dan altijd mijn oren. Wat is de reden van dit initiatief? In het bijzonder: heeft de politiek in dit specifieke geval te snel beslist, een gat laten vallen misschien, en is het daardoor noodzakelijk geworden financiële tekorten op te vangen via een stichting?
Ik hoop dat de oprichters van de stichting voldoende tijd nemen om goed na te denken. Dat ze niet als de politiek alleen maar denken aan het geld dat hun initiatief op moet brengen. Dat ze kritisch kijken naar andere verantwoordelijke partijen zoals de zorgaanbieder. En kijken naar de consequenties voor de andere (Savant) complexen in Helmond te weten De Eeuwsels, Rozenhof, Rivierenhof en Alphonsus.
Zodat er geen rare verschillen ontstaan tussen het ene complex, waar van alles wordt georganiseerd, terwijl in het andere complex bewoners verstoken blijven van activiteiten. Of dat er rare verschillen ontstaan als het gaat om een financiële bijdrage die van bewoners wordt gevraagd. Het vragen van een financiële bijdrage is overigens sowieso al een heikele kwestie. Niet iedereen zit er even warmpjes bij.

Met creatief nadenken over (financiële) alternatieven is niets mis. Maar zowel voor overheid als particulier geldt dat verstandig nadenken loont . Het particulier initiatief voert geen politiek debat. Het particulier initiatief hoeft zich niet te laten leiden door politieke standpunten. Voor het particulier initiatief geldt: neem de tijd en gebruik je verstand!

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: