3reacties

Van der Zanden: Handicap bestraft?


Onlangs stond er een artikel in het ED met de kop “Helmond subsidieert elektrische scooters”. Meteen daarop ontvingen wij een mailtje met de vraag wat wij hier als SP van vonden. De schrijver vroeg zich af hoe het toch kon dat de gemeente subsidie verstrekt voor de aankoop van een elektrische scooter terwijl mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel hiervoor sinds enige tijd een eigen bijdrage moeten betalen.

In onze ogen een meer dan logische reactie. Wat betreft de eigen bijdrage voor scootmobielen zijn wij het helemaal met de schrijver eens. Wij vinden dat mensen die noodzakelijkerwijze gebruik van zorg moeten maken, niet nog eens extra op kosten gejaagd moeten worden. Op 4 oktober 2010 schreef ik hierover mijn allereerste column op de Weblog met de titel “voor het blok gezet”.

Maar de schrijver maakt ook een vergelijking met de gemeentelijke subsidie op de aankoop van elektrische scooters. Wat hij leest is dat plezier wordt gesubsidieerd en een handicap wordt bestraft met een eigen bijdrage.

Kun je die vergelijking op deze manier wel maken? Ik denk van niet..

Het verhaal van de scootmobielen vergelijken met dat van de elektrische scooters, is appels met peren vergelijken. Een kort maar duidelijk antwoord hierop geven is niet eenvoudig, deze column biedt daarvoor met 400 woorden onvoldoende ruimte.

De meeste mensen zullen bij het lezen van de kop van het artikel niet direct dezelfde vergelijking maken en het een goed initiatief vinden terwijl een andere kleinere groep dit besluit als niet eerlijk ervaart. Misschien wat kort door de bocht, maar begrijpelijk in deze tijd waarin nieuwsberichten met grote snelheid op ons afkomen én heel snel weer uit beeld zijn verdwenen. Maar ook een tijd waarin het ons lijkt te ontbreken aan tijd en mogelijk interesse om de plaatselijke politiek werkelijk te doorgronden.

Wij als raadsleden, wij als SP moeten er dan ook alles aan blijven doen om onze manier van besluiten nemen en de argumenten die wij hierbij hanteren zo duidelijk mogelijk te maken. Zodat de briefschrijver begrijpt dat wij als SP geen bezwaren hebben tegen het verstrekken van subsidie op elektrische scooters….

Overigens, deze zaak is niet in de gemeenteraad besproken. Het college van B&W mag dit zonder tussenkomst van de gemeenteraad regelen. De meeste Helmondse raadsleden hebben dit besluit uit de krant moeten vernemen. Hoe dit kan? Dat is een mooi onderwerp voor een volgende column.

Tot ziens in de raadzaal.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
3 reacties
Reageer

Wat lees ik uw columns en die van de andere politici tch altijd graag. Vaak verhelderend en soms zet het me op een denken. Ga zo door!

Eens met de heer of mevrouw vd Berk.
Ik snap de groensubsidie van de gemeente wel, maar dat komt toch vreemd over als je sporten wilt bevorderen als gemeente. Waarom geen subsidie voor fietsen? Dat de mailschrijver een eigen bijdrage moet betalen en rijkere jongeren of hun ouders die een scooter kunnen betalen in feite dat geld krijgen vind ik ook vreemd.

@Nathalie:
Waarom hebben jullie daar eigenlijk niks over te zeggen?? Jullie zijn toch eigenlijk de hoogste macht dacht ik altijd?

Beste Ron,
Je hebt helemaal gelijk. Politiek gezien is de gemeenteraad “de hoogste macht” en worden besluiten in de raadsvergadering genomen. Het college gaat deze besluiten vervolgens uitvoeren. Dat hoeft dan niet meer opnieuw besproken te worden.

Nathalie van der Zanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: