6reacties

Van der Zanden: Nuts!


Nog nagenietend van mijn vakantie in Noorwegen is een van mijn eerste werkjes het aanleveren van een column voor De Weblog. Welk onderwerp zullen we nemen?

Voor de hand ligt om iets te schrijven over de Kamerverkiezingen op 12 september maar nee, daarmee wordt u de komende weken nog volop geconfronteerd. Ik wil u in het kort informeren over één van de zaken die mij tijdens mijn vakantie is opgevallen: Statkraft, de Noorse, door de staat beheerde, energiemaatschappij.
Hoewel ik zeker geen expert ben op dit gebied zijn me wel een aantal zaken opgevallen. Inmiddels heb ik hierover wat meer gelezen en kom ik tot de voorzichtige conclusie dat Statkraft z’n zaakjes aardig geregeld heeft en dat de Noorse bevolking hier wel bij vaart. Statkraft is niet alleen energieleverancier maar vervult tegelijkertijd een aantal functies op het gebied van cultuur, sport, natuur, respecteren mensenrechten …………kortom een maatschappelijk verantwoorde ondernemer. Anders gezegd: een nutsbedrijf in dienst van de gemeenschap.

De reden waarom dit bedrijf mijn belangstelling heeft vindt zijn oorsprong in de stadsverwarmingproblematiek in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis (zie De Weblog).
Al maanden probeert de SP fractie duidelijk te krijgen wat er in godsnaam toch aan de hand is met deze vorm van energievoorziening in onze stad. Natuurlijk hebben wij wel een idee, maar wij zouden onze vermoedens graag beantwoordt zien door het college. Daarom hebben wij weken geleden schriftelijke vragen gesteld waarop wij tot op heden nog steeds geen antwoorden hebben mogen ontvangen.

Gedurende deze periode ben ik lichtelijk geïrriteerd geraakt over de reactie op mijn telefonische navraag bij het gemeentehuis naar de stand van zaken. Tot mijn verbazing kreeg ik te horen dat “….de gemeente hierin geen partij is omdat de energiemarkt toch is geprivatiseerd”. Fout!
Ik ben van mening dat de verantwoordelijkheid van onze gemeente niet ophoudt bij het besluit tot privatiseren van een voorziening. Daar waar andere partijen ‘voorzieningen’ graag afschilderen als ‘uitkeringen of subsidies uit de zak van de belastingbetaler’, ben ik van mening dat je als overheid altijd verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de basisvoorzieningen van je burgers. Of het nu gaat om de kwaliteit van de gezondheidszorg, het onderwijs, de woningmarkt, het openbaar vervoer of de energiemarkt. Ik wil nog verder gaan door te stellen dat het je verantwoordelijkheid is om daarbij alleen een keuze te maken op basis van de uitgangspunten van verantwoord maatschappelijk ondernemen.

Dus Gemeente Helmond, neem je verantwoordelijkheid op het gebied van de Stadsverwarming. Dwing duidelijkheid af bij de uitvoerder en communiceer op een duidelijke manier met je burgers.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
6 reacties
Reageer

Als raadslid BEN JE GEMEENTE HELMOND! Doe er maar wat aan.

Als overheid ben je verplicht om op te treden bij marktfalen als het om basisbehoeften zoals NUTS-voorzieningen gaat. Het feit dat bewoners van Rijpelberg en Brouwhuis-West verplicht zijn om voor de aansluiting van stadsverwarming te betalen maakt dat er sprake is van een de facto monopolie. Het vaststellen van de maximumprijzen via het NMDA principe is niet iets dat uit de lucht komt vallen, maar een consequentie van dat marktmonopolie voor de leverancier.

Het is dus niet alleen jouw mening, maar gewoon een feit dat de overheid een partner is in de stadsverwarming. De vraag is alleen of je bij de lokale overheid of de landelijke overheid moet zijn. Wat betreft de concessie voor stadsverwarming (of er in de wijk eventueel een concurrerend gasnet aangelegd mag worden, of bijvoorbeeld toegestaan wordt aan bewoners om zonneboilers of andere alternatieven in te zetten) is de gemeente zeker verantwoordelijk. Daarmee heeft de gemeente dus bij uitstek een pressiemiddel richting de leverancier om kwaliteit te waarborgen van deze basisvoorziening voor haar burgers.

Wat betreft de prijszetting moet je dan weer bij de landelijke overheid zijn, omdat het NMDA-principe bij wet is vastgelegd.

Michiel van Geel

In aanvulling op mijn column hierbij de link naar een lezenswaardig artikel!
Met dank aan de Atlant Groep voor de tweet.

http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/maatschappelijk-betrokken-werkgevers-zijn-populair.798203.lynkx

Nathalie van der Zanden

sluit me aan bij de reactie van Michiel van Geel.
Ik wil er ook op wijzen dat de gemeente vergeet dat zij zelf oud eigenaar was, later groot aandeelhouder. Dit verkocht .Aandelen Essent, de laatste eigenaar voor RWE, verkocht heeft waarmee zij nu o.a. geld wilt investeren in culturele hoofdstad ipv de bewoners van Brouwhuis en Rijpelberg af te helpen (of te helpen bij lasten verlichting) van hun zeer dure energievoorziening. Tenslotte hebben zij ook het geld opgebracht.

Ik ben het eens met de reactie van de heer van Geel.
Verder wil ik erop wijzen dat in het verleden de gemeente eigenaar was van de stadsverwarming. Verkocht aan Essent. Aandlen Essent verkocht aan de RWE. En in het verleden zal veel geld verdient zijn aan de stadsverwarming. (was toch restwarmte?)
De inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg hebben dus voor een hoop inkomsten gezorgd. Naar mijn mening mogen ze nu van de gemeente verwachten dat zij geholpen worden bij het bestrijden van de huize hoge energiekosten. Stadsverwarming is enorm duur.
Gemeente gebruik dus het geld vfoor de inwoners die het opgebracht hebben en niet aan culturele instellingen of andere prestige objecten aan de andere kant van de Zuid Willemsvaart.

Politici hoor je in verkiezingsstijd. Zodra het pluche weer onder de voeten is wordt het stemvee bedankt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: