5reacties

Van der Zanden: “tel uit je winst”


Als inwoner van Brouwhuis/Rijpelberg ontvang ook ik met de regelmaat van de klok (compliment!) ons wijkblad De Corridor. En, geloof het of niet, elk exemplaar wordt door mijn man en mij van voor naar achter gelezen.
Twee van de vaste rubrieken in ons wijkblad worden met bijzondere aandacht gelezen en hebben vaak elementen in zich waarmee onze fractie politiek gezien iets kan of moet.

Als eerste wil ik noemen de maandelijkse column van PINNIG. Met tomeloze inzet houdt de schrijver ons keer op keer een spiegel voor. Scherp, recht voor de raap en getuigend van een grote mate van betrokkenheid bij het wel en wee van onze wijken. Vaak ook omdat het gewoon klopt! De column van februari liegt er opnieuw niet om!
De tweede rubriek die onze warme belangstelling heeft heet: “de Bult bromt dat….”. Ook hierin veel aandacht voor alledaagse dingen in onze wijken en vaak met berichtjes die de laatste stand van zaken aangeven.

Waarom mijn aandacht voor De Corridor en de twee rubrieken? Wel, naar mijn mening draagt De Corridor van deze maand met uitstek bij aan de oproep die door onze burgemeester wordt gedaan om toch vooral op 19 maart te gaan stemmen en waarmee wij het helemaal eens zijn. Met de uitgave van februari heeft het wijkblad naar mijn mening de kracht van beide rubrieken in volle omvang gebruikt om haar lezers bijna met de oren bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart te trekken.
Enerzijds geeft PINNIG terecht aan dat de gang van zaken rondom Berkendonk nog geen gelopen koers is en dat onze aandacht hier dus zeker op gevestigd moet blijven. Anderzijds slaagt “de Bult bromt dat….” erin om in een paar regels aan te geven welke doorslaggevende stem van betekenis de inwoners van onze wijken kunnen hebben mits we allemaal gebruik maken van ons democratisch stemrecht.

Hoe vaak heb ik niet gedroomd dat de verhoudingen in onze gemeenteraad eens 180 graden anders zouden zijn. Waarom zou het bij een droom moeten blijven? Vergeet niet dat de 4.039 stemmen van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 voor het overgrote deel kwamen van slechts 8 van de 36 stembureaus in onze stad. Gewoon omdat mensen uit de wijken Dierdonk, Brandevoort en Stiphout wel gingen stemmen! Even voor de feitencheckers: In stembureau Sociëteit Gezelligheid in de Oranjebuurt kwam 92,2% van de kiezers naar de stembus, terwijl dat in stembureau De Terp in Helmond Noord slechts 23.2% was.
Ik hoop dat de afgelopen 4 jaren duidelijk hebben gemaakt dat betrokken wijkbewoners wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijk beleid en dat het zaak is om er op 19 maart de goede partij bij te kiezen!

Tot de volgende column, tot na de verkiezingen…….

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
5 reacties
Reageer

Inderdaad goede wijkbladen met goede columns des te opmerkelijk dat politieke partijen zoals de SP er niet in adverteren!

Lodewijk den Breejen

@Lodewijk den Breejen op woensdag 19 februari 2014 om 12:55:

Wederom off-topic meer den Breejen......

Hypocriet is wel dat in o.a. In de hofkompas gestelt wordt dat SP tegen verbreding van de N279 zou zijn ,terwijl in de provinciale staten de SP voor verbreding heeft gestemd en dat is leidend in dit geval!

Beste heer Dijkers,

Ook de statenfractie van de SP is tegenstander van de Ruit en de verbreding van de N279, maar heeft dit punt ingeleverd bij de coalitieonderhandelingen. Als de SP er een breekpunt van had gemaakt en niet in de coalitie was gestapt, zou dat niets geholpen hebben!

Ook zonder de SP is nog altijd een meerderheid van Provinciale Staten voorstander!

Overigens is nog altijd het laatste woord niet gezegd. Er is een nieuw onderzoek gestart naar nut en noodzaak van de Ruit waaronder ook de verbreding van de N279.

Nathalie van der Zanden

Ik ben voor de verbreding..Dus ik hoef niet te gaan stemmen..
Het zijn de wegen die brood op de plank brengen en niet het plaatselijke geneuzel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: