4reacties

Smeulders: de soap rond Helmond Sport


Ik schrijf dinsdag 19 februari 2008. Een jaar nadat de meerderheid van de raad besloot dat de toekomst van Helmond Sport in haar huidige locatie op de Braak zou liggen, wordt er gesproken over de uitwerking van dat besluit.

De plannen die voorlagen om de veiligheidssituatie op de Braak te verbeteren, behelsden een investering van 2.4 miljoen in de verplaatsing van velden, de aanleg van twee kunstgrasvelden en het aanleggen van ontsluitingsweg en van extra parkeervoorzieningen. De gemeente zou deze kosten voor haar rekening nemen. Van Helmond Sport werd verwacht voor ongeveer 1,5 miljoen aan haar stadion te vertimmeren. Met deze wijzigingen kan Helmond Sport de komende 10 jaar fysiek op De Braak vooruit in een veilige en bereikbare omgeving.

Het leek ons van belang dat er duidelijkheid kwam voor alle betrokkenen. Dat bleek helaas niet het geval. Alleen GroenLinks en in mindere mate de SP bleken voorstander van deze plannen. In de ogen van de andere partijen bleven er ook met deze verbeteringen teveel problemen bestaan. Ze pleitten alsnog voor nieuw stadion. En niet zomaar één. Het meerderheidsadvies op het eind van de avond luidde dat de gemeente onderzoek moet doen naar een multifunctionele accommodatie waarin een nieuw stadion, zwembad en sporthallen zijn ondergebracht.

De komst van een multifunctionele accommodatie is mijns inziens super positief voor Helmond. Ik ben alleen razend benieuwd hoe men dit denkt te bekostigen. Een jaar geleden is de optie om te komen tot een nieuw stadion van tafel gegaan omdat het niet te betalen bleek. Nu wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een veel groter complex.

Over de plek waar deze hypermoderne accommodatie moet verrijzen is de raad intens verdeeld: het CDA kiest voor de Braak, de voorkeur van de Combinatie gaat uit naar Berkendonk en de PvdA neigt naar het Hartmann terrein. Ach: het doet er niet toe. De plannen zullen een utopie blijken.

In afwachting van een conclusie die iedereen kan raden – te duur – gebeurt er niets. Geen zekerheid over het veldenaantal, geen kunstgras, geen nieuwe ontsluiting. Geen betere veiligheid. Er komt dus de komende jaren geen enkele oplossing voor de korte termijn problematiek waarmee Helmond Sport te kampen heeft. Ik durf het sowieso te betwijfelen of deze raad nog voor het eind van haar zittingsduur (de volgende verkiezingen zijn maart 2010) tot een besluit komt.

2.4 miljoen euro voor verbeteringen is veel. Ik ben alleen erg benieuwd voor hoeveel euro aan ambtenaaruren er over een tig aantal jaar aan deze kwestie zijn gespendeerd.

De accommodatie van Helmond Sport: een soap zonder eind.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

PS Voor de liefhebbers zijn via deze link de bijdragen van de verschillende partijen te beluisteren.

Onze Helmondse politiciHelmond SportPaul
4 reacties
Reageer

De meeste politici in Helmond maken wel een puinzooi van het Helmond Sport stadion, oud of nieuw, met dat ouwehoeren, van mening veranderen en plannen maken.

@Paul,
Alvast gefeliciteerd met je aanstaande benoeming als burgercommissielid bij Provinciale Staten. Blijf je hier dan nog steeds je column bijhouden?

@ Ad

Thnx voor je felicitatie! Ik heb er erg veel zin in. Ik ga ervan uit dat de provincie te combineren is met mijn raadswerkzaamheden in Helmond. Daar versta ik deze column ook onder ;-)

Nou nou, de plaats van het nieuwe stadion is (al een tijdje) bekend: de SKITTERENDE zandbult op Berkendonk. Heel (?) Brouwberg is er op tegen omdat de Rijpel en Brouwhuis er last van zou hebben, overlast.

DIT IS EEN LACHERTJE, SCHOPPEN OM TE SCHOPPEN, en niets anders. En dan ook nog rondbazuinen dat de werkgroep namen ALLE Brouwhuizenaren en Rijpelaars te spreken: Minstens net zo erg en inconsequent als sommige politici !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: