11reacties

Smeulders: Gratis openbaar vervoer


Mede op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad van Helmond besloten een experiment met gratis busvervoer te houden. In de proefperiode die loopt van 7 juli 2007 tot 6 juli 2008 mogen kinderen van 12 jaar en jonger en mensen van 65 jaar en ouder op alle dagen gratis gebruik maken van de bus in Helmond. Op zaterdag kan zelfs iedereen gratis de bus nemen in Helmond.

Op zich is het aanbieden van gratis openbaar vervoer reuze positief. Onze gedachte achter het gratis maken van het openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen was om de negatieve spiraal te doorbreken waarin het busvervoer in Helmond zich al jaren bevindt. De laatste jaren stond het busvervoer in onze stad toch vooral in het teken van het schrappen van lijnen en het opdoeken van haltes. Tijdens de behandeling van de proef met gratis openbaar vervoer in de Helmondse gemeenteraad heeft GroenLinks benadrukt dat het gratis maken een ding is, maar dat het minstens even belangrijk is dat het openbaar vervoer een kwaliteitsimpuls ondergaat. Het netwerk moet fijner, de frequentie van de diensten moet omhoog, evenals het aantal opstapplaatsen. Helaas. Andere partijen wilden daar niet aan. De kosten van de maatregelen lagen hun inziens te hoog.

Het resultaat van die beslissing laat zich nu zien. Kijkend naar langsrijdende stadsbussen kun je concluderen dat het gratis maken van zo’n gebrekkig openbaar vervoer als we nu in Helmond kennen weinig zin heeft. In de paar bussen die al rijden, zit vrijwel niemand. Geregeld zie ik zelfs bussen passeren zonder passagiers. Of dat vreemd is? Natuurlijk niet! Wanneer je aangewezen bent op één bus per uur waarvan de dichtstbijzijnde halte ook nog eens een eind van je huis af is, dan kan ik heel goed begrijpen dat de voorkeur naar de vertrouwde auto uitgaat!

Deze proef van gratis openbaar vervoer heeft veel weg van schijnbeleid. Ik schat de kans groot dat de raad na de evaluatie concludeert dat voortzetting van het gratis openbaar vervoer geen zin heeft. Er is immers te weinig animo, wordt er dan gesteld.

Wie van dit doemscenario de dupe worden? Het milieu en in het verlengde daarvan de volksgezondheid. En natuurlijk de Helmonder die op het openbaar vervoer is aangewezen. Ik vind het doodzonde dat Helmond de kans op een kwalitatief sterk openbaar vervoer gemist heeft. Wanneer je een proef houdt, dan moet je het goed doen. Indien de gemeenteraad écht vertrouwen had in het succes van de pilot, was er direct ingezet op meer bussen en op meer trajecten.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

Onze Helmondse politiciPaul
11 reacties
Reageer

Paul,

Het is inderdaad van de gekke dat het vervoer zo slecht is, maar anderzijds het is aan de mensen zelf te wijten! Niet alleen aan de maatschappijen.
Deze wisselwerking faalt hier in de regio. Ik ben er tegen om het vervoer gratis te maken, ook niet als proef. Er is niets mis met een kleine vergoeding. Het belangrijkste is dat het vervoer beter wordt en dat duidelijker wordt waar en vooral wanneer de bussen rijden. En onderzoek de mogelijkheid om mensen vanaf de stations onderling goedkoop te laten reizen. bijvoorbeeld vanuit Brandevoort of brouwhuis naar de stad (centraal haha) voor 1 euro). Daar moet aandacht voor komen.

a.meulendijks

Als proef heeft het inderdaad weinig zin. Je meet op deze wijze alleen hoe groot het belang van prijs is bij de huidige situatie bij die 2 doelgroepen en op een zaterdag. Indien dat produkt als slecht wordt ervaren, maakt het produkt gratis niet gewilder bij de consument. Dus wat je met die meetgegevens aanmoet??? Heeft iets weg van de proef met het burgemeesterreferendum.
De hamvraag is natuurlijk welke investering jullie plan in Helmond zou vergen en waar dat geld vandaan moet komen.

Het openbaar vervoer gratis maken is wel leuk en aardig.. maar heeft weinig zin.
Het openbaar vervoer moet eens wat meer in de wijken zelf komen.. en wat vaker. ik denk (weet ik wel zeker) dat er dan een hoop meer gebruik van gemaakt. Ik zie het al aan mezelf. Als ik van thuis uit een bus wil nemen.. moet ik eerst minimaal 10 tot 20 minuten lopen voor ik bij een halte ben.. En dan kan ik ook nog 1 keer per uur. Ja, logisch dat ik dan geen gebruik van maak! Toen ik nog in Den Haag woonde gebruikte ik het openbaar vervoer heel vaak, en hier vrijwel nooit. Nog een voorbeeld: Ik heb nu ook het probleem.. Ik heb een kleine baby, die ik (als ik met het OV wil gaan) in de kinderwagen moet vervoeren omdat de haltes zo ver zijn, terwijl als de halte om de hoek was.. ik heel makkelijk de maxi-cosi had kunnen gebruiken.

klorriemorrie

Inderdaad, de proef met gratis vervoer voor bepaalde groepen of op bepaalde dagen heeft het tegenovergestelde effect gehad. Maar had ook GL dit niet kunnen bedenken. Ik betaal heel graag voor een openbaar vervoer dat met een goede regelmaat rijdt, alle wijken aandoet, met als "luxe" een fatsoenlijke bus. Dus eerst de frequentie omhoog, zodat mensen ook echt gebruik kunnen maken van de bus. En dan maar eens over de prijzen gaan nadenken.

Gratis openbaar vervoer zal ik een heel groot pluspunt vinden.

Ik zou hiervoor zeker de auto steeds vaker laten staan. Zeker voor het verkeer in de stad. Dat ik wat verder moet lopen vind ik niet erg.(moet er wel bij zeggen dat wij op de Rijpelberg veel opstapplaatsen hebben)

Zeker in het kader van het milieu is de overheid/gemeente dan heel goed bezig.

Als het toch gratis een te dure kostenpost lijkt zal een kleine vergoeding ook niet zo'n probleem zijn.
Maar dat ze het proberen goedkoop te houden en dat het de moeite loont.
Het OV is nu gewoon duurder dan de auto

Zeker goed nieuw, maar ik zie dat men ook nieuw materieel gaat gebruiken. Ik ben bang dat een prijsverlaging er dan niet in zal zitten????

Maar wie weet.

Vital novitali

Het onderstaande bericht las ik op de website van Omroep Brabant:

Alle Brabanders gaan op korte termijn fors minder betalen voor hun buskaartje. Tot dat compromis zijn de coalitiepartijen in Provinciale Staten donderdagavond gekomen.

Er bleek geen steun voor gratis busvervoer voor kinderen en senioren, iets dat hoog op het verlanglijstje van de PvdA stond.

Kinderen tot 12 jaar en 65-plussers gaan 30 eurocent betalen per rit. Iedereen tussen 12 en 65 jaar betaalt in de spits één euro en daarbuiten 60 eurocent.

Het akkoord wordt vandaag officieel besproken in Provinciale Staten. Het is voor het eerst dat op deze schaal in Nederland wordt geëxperimenteerd met goedkoop openbaar vervoer. De proef begint mogelijk nog voor de zomer en duurt 18 maanden.

Kijk goed nieuws dan toch.

Beste Mensen / Luitjes / en noem maar op
Het is van het ZOTTE dat we nu al weer jaren aan het bakkeleien zijn over het openbaar vervoer in ons Helmond.
Wij zijn nu bezig met heel veel personen , Ambtenaren, Wethouders, Raadsleden, Provincie mensjes, en niet te vergeten HERMES !! allemaal personen met VERSTAND en al deze personen kunnen het niet voor elkaar krijgen, dat er busjes rijden om ons van A naar B te brengen in Helmond.
Ik heb een ruwe schatting gemaakt van al de salarissen de deze personen jaarlijks ontvangen dat is ongeveer +/- € 1.5 Miljoen.
En tot op heden kunnen deze mensen er niet voor zorgen dat er BUSJES rijden.

ER WORDT ALLEEN MAAR GEWAUWELD, JAMMER, DUS BIJ DEZE GEEN WOORDEN MAAR DADEN

Ik kan me alleen maar aansluiten bij de wijze woorden van WOUT (zie hierboven).

Ik verwijs naar de vele bijdragen over het openbaar vervoer in Helmond die in de afgelopen jaren hier op de weblog zijn gepubliceerd, waaronder "Q&A over het nieuwe Helmondse busvervoer" over het Bravoflex - fiasco met maar liefst
373 (!) reacties.

En wat is er de afgelopen jaren veranderd/verbeterd? Helemaal niks! Alleen maar verslechterd!

Peter van Lieshout

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: