Van de Brug: Actieplan bedrijvencentra


Onlangs is in de commissie Middelen Ondersteuning & Economie (MO&E) het actieplan opzetten bedrijvencentra behandeld.

In het actieplan wordt ondernemerschap gestimuleerd onder zowel reguliere starters als starters uit een achterstandssituatie (werklozen, bijstandsgerechtigden, jongeren) dit door middel van actieve begeleiding en een huurgewenningsubsidie .

Op dit moment is het MKB de motor van onze economie. Ik vind het dan ook uitstekend een initiatief om starters, maar juist ook de zogenaamde achterstandstarters te ondersteunen in het starten van een onderneming. Doordat ook achterstandstarters aan dit actieplan mee kunnen doen, betekent dit dat er ook minder beroep wordt gedaan op een uitkering. Het mes snijdt dus aan twee kanten! Dit vind ik een positieve ontwikkeling. Het is erg belangrijk dat mensen op eigen benen kunnen staan en in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een uitkering.

Het project Bedrijvencentrum Heistraat is een voorbeeldproject wat succesvol is gebleken.
Dit Bedrijvencentrum kent in de afgelopen 3 jaar geen bedrijfsbeeindigingen en alle ondernemers hebben een omzet van maar liefst € 40.000,–. In totaal zijn er 7 ondernemers doorgestroomd. Dit op een totaal van 15 units.

Wat voor criteria je ook hanteert om te bepalen of dit project succesvol is (uitstroom, levensvatbaarheid, of omzet) Op alle gebieden scoort het huidige project goed. Het scoort zo goed, dat er zelfs een wachtlijst is voor het huidige centrum in de Heistraat. Wij zijn dan ook enthousiast dat er voor gekozen is 3 nieuwe bedrijvencentra in te richten. Wel heeft de VVD in de commissie MO&E aandacht gevraagd voor het beter formuleren van de project doelstellingen. Zodat we op een later tijdstip kunnen bepalen of ook dit project succesvol is geweest, zodat hier te zijner tijd een vervolg aan gegeven kan worden.

Wij hebben in het actieplan in ieder geval het volste vertrouwen!

Serge van de Brug
Raadslid

Onze Helmondse politiciSerge
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: