7reacties

Van de Brug: Goorlooppark


Er wordt nogal eens gezegd dat de politiek onvoldoende aandacht heeft voor het natuurlijk groen in de stad. Je hebt “natuurlijk groen” wat gewenst is en je hebt “natuurlijk groen” wat juist niet gewenst is (onkruid).
Met betrekking tot het “natuurlijk groen” wat niet gewenst is, heb ik al eens een bijdrage geschreven. Sindsdien is er weinig veranderd en neigt het overgrote deel van de gemeenteraad om hier zelfs nog veel meer op te gaan bezuinigen. Uit de inwonersenquête blijkt immers dat de inwoners uitermate tevreden zijn over de kwaliteit van het algemeen groen- en onderhoud van de openbare ruimten in onze stad. Dit strookt niet met mijn eigen beleving en misschien ook wel niet met het overgrote gedeelte van de inwoners die geen enquête hebben ingevuld.
Misschien een idee dat de gemeente kosteloos grasmaaiers beschikbaar stelt aan inwoners die het onderhoud voor eigen rekening willen nemen, wanneer ze vinden dat het nu niet goed gebeurt. Geef mij dan maar meteen een “opgevoerde” zitmaaier, omdat ik met een handmaaier voorlopig in onze stad de komende 12 jaar nog niet klaar ben.

Maar goed, hier wilde ik het niet over hebben….

Met betrekking tot het natuurlijke groen wat gewenst, word er in onze stad op dit moment keihard gewerkt om één nieuw langgerekt park te realiseren, dat zich langs de Goorloop uitstrekt van de Warande tot aan het gebied Groot Goor.
Het park wordt een belangrijke voorziening voor de inwoners van het westelijk deel maar is ook een aanwinst voor de rest van Helmond.
Om het verblijf voor zowel jong als oud aantrekkelijk te maken, komen er bankjes, fiets- en wandelpaden, speelvoorzieningen en wordt de beplanting aangepast.
Het oorspronkelijk vochtige beekdal wordt weer terug gebracht. De Goorloop wordt omgevormd tot een licht slingerende waterloop met flauwe oevers waar weer planten zoals lisdodden, kattenstaarten en riet kunnen groeien. Ook de aanleg van verschillende soorten bosjes en singelriet horen hierbij. Daarnaast voorziet het gebied in wateropvang. In periodes dat er veel neerslag valt, zal het regenwater uit de woonwijk naar het park worden geleid. Enkele lager gelegen gebieden in het dal van de Goorloop kunnen dan onder water komen te staan. Op dit moment wordt er op diverse plaatsen gewerkt aan zogenaamde ecopassages die onderdeel zijn van het Goorlooppark. Hierdoor ontstaat er een vrije doorgang voor de dieren in dit nieuwe langgerekte nieuwe natuurgebied dwars door onze stad. De aanleg daarvan zal de komende periode nog wel wat verkeersoverlast gaan opleveren. De VVD is van mening dat het belangrijk is dat het stadsbestuur goede afspraken met omwonenden en ondernemers maakt, en dat de planning er op toe ziet dat er zo min mogelijk verkeersoverlast is.
Maar hoe vervelend dit ook is, het is van korte duur, terwijl het park ook voor vele generaties na ons bedoeld is.
De VVD is voorstander van dit nieuwe park, welke grotendeels met subsidie van de Provincie en het Waterschap wordt gerealiseerd. Wij vinden het een verrijking voor onze stad dat er midden in de stad een dergelijk mooi natuurpark wordt gerealiseerd en zijn heel erg benieuwd naar het eindresultaat.

Serge van de Brug
Raadslid

Onze Helmondse politiciSerge
7 reacties
Reageer

@Serge. Ik ben wel benieuwd wat in jouw ogen gewenst "natuurlijk groen" is? en wat ongewenst natuurlijk groen?
Helmond heeft gewoon weinig oog voor de natuur. Als natuurfan erg blij dat de ecozone/park daar een positieve uitzondering in is.
Natuurlijk past niet overal bosplantsoen en ruigtestroken of bloeienweides maar de locaties waar het ivm veiligheid/overzicht wel kan worden juist nog te weinig benut. Daar is nog veel te winnen voor de helmondse natuur en de recreant/burger die daar wel van kan genieten.

Erg, niet antwoorden op een burger.....

@ruud op dinsdag 13 augustus 2013 om 11:56:

Misschien is hij op vakantie.

@Serge van de Brug:
Goed dat u zich bezig houdt met het groenonderhoud. Op meerder plekken hier in de Rijpelberg is het ver ondermaats. Misschien helpt onderstaande foto als bewijs u in de strijd tegen de bezuinigingen. Succes daarmee.

Marijke de Vries

al terug van vakantie?

@Ruud op maandag 9 september 2013 om 20:24:

Eens, dat begint wel erg lang te duren.

@Serge, Al terug van vakantie? Deel 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: