16reacties

Van de Brug: Lokaal liberaal


Laat ik beginnen om iedereen een heel goed en vooral gezond Nieuwjaar toe te wensen!
Wat zal 2014 ons brengen? Niemand weet het. Wat ik wel weet is dat het jaar bol staat van de evenementen. Wat te bedenken van de Olympische Spelen in Rusland of het WK-voetbal in Brazilië.
Een evenement wat mij bezighoudt zijn echter de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Het belang van de verkiezingen is, zoals onze burgemeester ook al onderschreef, “groot”.Tal van taken zullen de komende jaren van het rijk naar de gemeente worden gedecentraliseerd en daarom is het van belang dat wij, inwoners van onze mooie stad, massaal van ons stemrecht gebruik gaan maken. Alleen dan kan het beleid wat de nieuwe gemeenteraad met het nieuw te vormen college gaat voeren, op een breed draagvlak van de stad rekenen.

Er valt op 19 maart 2014 heel wat te kiezen! Er doen maar liefst 11 verschillende partijen mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Waaronder de VVD-Helmond.
Als geboren en getogen Helmonder heb ik in maart 2010 voor de eerste keer het genoegen gehad om verkozen te zijn als raadslid van onze prachtige gemeente.
Voor de tweede keer stel ik me ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 weer kandidaat namens de VVD. Feitelijk ben ik “LOKAAL LIBERAAL”. Hoezo? ; zult u zeggen.
Lokaal: ben geboren en getogen Helmonder, ben Helmondse ondernemer en heb de belangen van onze stad voorop staan;
Liberaal: ben voor zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis, zoveel mogelijk vrijheden, zonder dat dit de vrijheden van anderen aantast!
Het mooie van dit alles is dan ook nog eens, dat ik via onze eigen partij ook nog eens contacten heb in Den Haag en in Den Bosch, wat vooral bij de aanstaande decentralisaties van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor onze stad.
Dus als u voor een lokale partij wilt stemmen met betrokken Helmondse kandidaten met een achterban die ook in landelijke/provinciale politiek deuren kan openen, Dan bent u bij de VVD Helmond op het juiste adres!
Het zou leuk zijn als u dan in het kieshokje ook aan mij denkt. Ik reken op u!

Serge van de Brug
Raadslid

Onze Helmondse politiciSerge
16 reacties
Reageer

@ Serge. Tja als je een simpele, netjes gestelde vraag niet wil beantwoorden krijgt u mijn stem iig niet.

Nou Serge, de VVD heeft toch te weinig laten zien de afgelopen periode. O, en die one-liner-achtige opmerkingen over zgn. lokale politiek... alsjeblieft.

Beste heer van den Brug,

Een zoektocht in de notulen van de Raad leert dat u voor het laatst in januari 2012, dat is 2 jaar geleden, voor het laatst het woord hebt gevoerd in de Raad. Uw bijdrage was geeneens een inhoudelijke, maar enkel een "we zijn akkoord"-formulatie op een voorstel van uw eigen wethouder.
In de meer dan 25 daaaropvolgende vergaderingen vroeg uw lokale betrokkenheid blijkbaar nooit om een bijdrage, zelf niet een "ik ben akkoord". Wat "bedenkt" u daarvan?

De Spiegel voor politici

Ik denk dat het geachte raadslid daarvan niet veel bedenkt (sorry: DENKT), maar laat ik beginnen om (sorry: MET) te zeggen dat ik blij ben dat hij ons vooral inlicht over alle bolstaande evenementen, en vooral dan het bolste staande evenement wat (Sorry: DAT) hem bezighoudt: hummes zunne herverkiezing (HAHA, ECHT WEL!), zoals onze burgemeester ook al onderschreef (Dus?)... Alleen dan namelijk kan het grootse plan wat (sorry: DAT) Pipo in zijn hoofd heeft ten uitvoer gebracht worden...

Tjonge jonge, welke taal beheerst die man eigenlijk wel?

@De Spiegel voor polititci

Volgens mij zie je verkeerd. Meneer van de Brug heeft het gewoon druk!

Manager bij De Poort Assurantiën B.V.
Manager bij De Poort Advies B.V.
Raadslid bij Gemeente Helmond
Lid Rekenkamercommissie bij Gemeente Helmond
Co Owner bij Cafe Franske B.V.
Co-owner bij Cafe Thuis B.V.
Co Owner bij Cafeeke de Kapper exploitatie B.V.
(Bron: Linkedin)

Als ondernemend persoon zou je wel gek zijn als je dat lucratieve bijbaantje op het pluche niet meepikt!!

Mooi,valt dus ook af. Zit in de Helmondse horeca kliek.

Beste meneer van de Brug,

We zijn inmiddels een week verder. Wat is uw mening/reactie op wat er over u geschreven is? We hebben tot op heden weinig van u vernomen.

@ stapper.

Ook van alle eerder gestelde vragen geen antwoord.
Misschien moet de weblog eens een andere raadslid zoeken om hier een platform aan te bieden.
Iemand die snapt dat een weblog ook uit interactie bestaat.

Inderdaad zeer zwak van deze VVD kandidaat.

Voor degenen die wel oprecht geinteresseerd zijn in de Helmondse politiek het volgende:

De feitelijke politieke discussie over raadsvoorstellen, vindt NIET plaats in de raadsvergaderingen, maar vinden voornamelijk plaats in de commissievergaderingen. Wij kiezen er niet voor om in de raadsvergadering een twee uur durende commissievergadering weer over te doen omdat het zo leuk in de notulen staat. Dat andere partijen hier wel voor kiezen, is hun keuze maar niet de onze. Het feit dat er nier gereageerd wordt op gestelde vragen, zegt vaak iets over de wijze waarop deze gesteld worden. Mochten er vragen of op opmerkingen zijn dan kan dat altijd telefonisch of via een e-mailtje. U weet mij te vinden op e-mailadres: Sergevandebrug@vvdhelmond.nl.

En Ja, ik ben een hardwerkend ondernemer en Ja, dit doe ik nu al bijna 20 jaar, waarvan 2 jaar mede in de horeca (zegt iets over gedrevenheid) en Ja ik ben 4 jaar burgercommissielid geweest en zou dit weer doen als er een beroep op mij wordt gedaan, En Ja ik ben nu bijna 4 jaar gemeenteraadslid. Dit vergt veel tijd, maar het is erg leuk om te doen. En NEEN, het is voor mij NIET lucratief omdat ik qua rendementen beter mijn tijd in mijn bedrijven kan steken. Het feit dat diverse partijen in andere gemeenten moeite hebben om kandidaten te vinden, zegt misschien ook al voldoende. Zoals gezegd, het raadslidmaatschap is gewoon heel erg leuk om te doen het is echt een eer om namens de kiezers de belangen te mogen behartigen en dit is voor mij dan ook het belangrijkste argument om mijn wederom kandidaat te stellen voor de Gemeenteraad van Helmond.

Serge van de Brug
raadslid VVD

Serge van de Brug

Zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis? Ja beste politicus, dat heeft ons de afgelopen jaren heel wat gebracht. Kredietcrisis op kredietcrisis, Liborfraude, instortende huizenmarkt en ga zo maar door. Nee, lekker iedereen vrij laten. Dat kom goed.

Marc van den Boomen

@Kees: geweldig. Na een dag hard werken had ik na het lezen van jouw bericht een grote glimlach. Triest. Ook geen reactie van SvdB.

Marc van den Boomen

@Serge van de Brug op maandag 27 januari 2014 om 18:13:

Ik weet niet of ik bij de personen hoor die u bedoelt, maar ik reageer toch maar even. Hopelijk doe ik dat dit keer op de juiste wijze.

Aleereerst wat ontzettend fijn dat u toch een keer reageerde op alle vragen die er aan u gesteld werden. Ik wil hierbij mijn oprechte excuses aanbieden voor mijn interesse in wat u en uw partij bewegen. Vragen zal ik nooit meer aan u stellen, dat heb ik nu wel afgeleerd. Nogmaals mijn nederige excuses daarvoor.
Ik verwacht dat ik hierbij namens alle Helmonders spreek die u hier vragen stelden. Dom van die Helmonders, want waarom zou iemand als u inderdaad antwoorden op allerlei soorten vragen die ze niet goed stedlen? Misschien kunt u wat goede vragen verzinnen die we hadden mogen stellen. Dat is natuurlijk naborrelen, maar wie weet leren we daarvan.

Geen vraag aan u, maar alvast een stemverklaring: Dit keer stem ik niet op u.

Gegroet, Jan van Hout

"de feitelijke politieke ... niet de onze" (regel 2 e.v.)

Na het lezen van dit stukje tekst werd mijn nieuwsgierigheid gewekt en ging ik op zoek naar achtergrondinformatie. Ik kwam vervolgens terecht op de site van Nederlandse Vereniging van Raadsleden.

Ik citeer: (bron: http://www.raadslid.nu/content/taken-en-werkzaamheden)

1) "Volksvertegenwoordiging.
Een raadslid is een volksvertegenwoordiger. Daarom is het belangrijk dat een raadslid altijd goede contacten onderhoudt in de samenleving en een mening vormt vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor is hij of zij in staat om ontwikkelingen in de samenleving te signaleren en deze te vertalen in die zaken die inwoners willen en die mogen rekenen op (voldoende) draagvlak."

2) "Tijdens de commissievergaderingen (waaraan ook niet-raadsleden kunnen deelnemen) bediscussiëren de verschillende commissieleden de raadsvoorstellen. De portefeuillehouder in het college kan deelnemen aan deze beraadslaging. Het uiteindelijke doel van de commissievergadering is om een breed gedragen voorstel naar de raadsvergadering te brengen voor besluitvorming. Raadsleden hebben hierin dus een actieve rol."

3) "In de raadsvergadering neemt het raadslid deel aan de uiteindelijke stemming over de voorstellen. Aanpassingen zijn dan nog mogelijk d.m.v. Amendementen die raadsleden namens hun fractie kunnen indienen. Hoewel een raadslid deel uitmaakt van een politieke partij, zal hij of zij altijd een individueel besluit moeten nemen, waarvoor een grondige afweging van belangen noodzakelijk is."

Een aantal zinsneden uit deze 3 punten vallen mij in het oog:
1) volksvertegenwoordiger & mening vormen uit verschillende invalshoeken
2) actieve rol in het naar de raadsvergadering brengen van commissievoorstellen voor besluitvorming
3) raadslid neemt deel aan de uiteindelijke besluitvorming van de voorstellen in de raad

Als ik dit vrij mag vertalen en mag meten met de aantijgingen van de Spiegel der politici, die dhr. van de Brug overigens niet weerspreekt, vind ik de reactie van dhr van de Brug er eentje uit de categorie 'gebakken lucht'. Praatjes om naar zijn mening toch 'onwetende' kiezers - het Helmondse volk - om de tuin te leiden.

Eén vraag ben ik dan nog vergeten te stellen meneer van de Brug. Wat was uw bijdrage / rol, als lid van de Rekenkamercommissie, in de controle van de financiële jaarverslagen?

Integriteit ... mooi woord.

Beste Stapper,

In commissievergaderingen kunnen ALLEEN raadsleden en burgercommissieleden en uitgenodigde wethouders deelnemen. Het is een misvatting dat iedereen hier aan deel zou kunnen nemen. In de commissievergadering vindt de feitelijke discussie plaats. Iets anders kan ik er echt niet van maken, ook al schetst u anders! We hebben diverse commissies en het zou een heel lange raadsvergadering worden als alle stukken opnieuw bediscussieerd zouden moeten worden in de raadsvergadering. Wanneer partijen het in een commissievergadering eens zijn over een bepaald voorstel dan wordt dit voorstel aangeboden in de raadsvergadering als hamerstuk. Er wordt dan vaak niet meer over gesproken. Wanneer partijen het in een commissievergadering niet eens zijn over een voorstel wordt dit ter bespreking aangeboden aan de raadsvergadering. Standpunten die dan nog niet aan de orde zijn geweest in de commissievergadering komen hier dan aan de orde en ook de mogelijke moties of amendementen.

U stelt verder nog vragen over de rekenkamercommissie. Toevallig wordt er in de eerstkomende commissievergadering van de commissie MO&E het jaarverslag 2012/2013 van de rekenkamercommissie aangeboden. In dit verslag kunt u alles vinden wat de rekenkamercommissie in de jaren 2012 en 2013 heeft gedaan en hoe deze is samengesteld. ik verwijs u hier graag naar.

Serge van de Brug

@Stapper op donderdag 30 januari 2014 om 21:26:

Integriteit inderdaad een mooi woord. Als je dan leest wat het antwoord van onze kroegbaas Serge is: "onderonsjes in achterafkamers en jullie blijven daar lekker buiten" En als hij als kroegbaas niet had gezien dat Tielemans en vdHeuvel de Horeca van Helmond in hun web hielden (tezamen met Houthooft, ex-kien-baasje PvdHeuvel, onze centrummanager en onze stadspromotor), dan had hij als rekenkamerlid toch in ieder geval een kritische noot moeten plaatsen bij het declaratiegedrag van Tielemans en VdHeuvel. Maar ja dat is lastig twee petten op hebben. Gewoon je eigen zakken gevuld houden, niet kritisch zijn want je eigen belang gaat voor!
@serge gooi die stukken gewoon openbaar! dat noemen ze transparantie! Niet het slappe gelul: "ik verwijs u hier graag naar."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: