Van de Brug: Ondernemersfonds


Op donderdag 15 november jl. hebben wij de commissie MO&E het voorstel tot invoering van een ondernemersfonds besproken.
Het ondernemersfonds heeft tot doel om door middel van een zogenaamde opgelegde reclameheffing gezamenlijke activiteiten en projecten van en door ondernemers te kunnen financieren. Tot dusver gebeurt dit al in het gebied van de winkelboulevard aan de Engelseweg en in het winkelcentrum van Helmond.
De gemeente gaat deze reclameheffing van de ondernemers incasseren door een geringe verhoging van de OZB door te berekenen aan deze ondernemers. Ook de gemeente Helmond zelf gaat een bijdrage aan het fonds leveren omdat ook zij panden heeft die voor deze reclameheffing in aanmerking komen. De verhoging van de OZB komt echter voor 100% weer ten goede aan deze ondernemers.

In het verleden gebeurde het nog wel eens dat er bijvoorbeeld door de ondernemers van bijvoorbeeld een wijkwinkelcentrum het idee geopperd werd om met Sinterklaas, kerst, carnaval, en Pasen het winkelgebied te verfraaien. Alleen waren er dan altijd nog ondernemers die hier financieel niet aan bij wilden dragen, maar uiteindelijk wel de vruchten plukten van het verfraaide winkelcentrum. Het zogenaamde “Freeriding”.
Door de invoering van een ondernemersfonds, gaan dit soort praktijken tot het verleden behoren. Iedere ondernemer draagt bij en iedere ondernemer heeft hier dan ook weer dezelfde voordelen van.
Het ondernemersfonds gaat in principe voor 3 jaar aan de slag. Na deze periode wordt het project geëvalueerd en wordt bezien of het project verlengd, gewijzigd of beëindigd wordt.
De stichting Ondernemersfonds Helmond gaat de gelden verdelen over de verschillende gebieden in de stad.
Het draagvlak van de ondernemers voor dit project is groot. In mei van dit jaar heeft het ondernemersfonds een voorlichting gegeven van de plannen en na een haalbaarheidsonderzoek zijn de plannen concreet gemaakt en aan de commissie MO&E voorgelegd.
In de commissievergadering bleek dat het draagvlak voor dit voorstel groot was onder de politieke partijen, alleen de PvdA had helaas nog haar bedenkingen, ondanks de uitgebreide uitleg door de wethouder en een vertegenwoordiger van het ondernemersfonds.

Iedere initiatief om het ondernemersklimaat te verbeteren, kunnen wij als VVD van harte ondersteunen. Het ondernemersfonds behoort hier ook toe. Een nog beter ondernemersklimaat kan immers bijdragen tot nog meer werkgelegenheid en dus minder werkloosheid voor onze inwoners.
De kans is heel groot dat het voorstel ongewijzigd zal worden aangenomen in de komende raadsvergadering van 4 december 2012.

Ik wens de Stichting Ondernemersfonds Helmond alvast veel succes toe met haar toekomstige taak!

Serge van de Brug
Raadslid

Onze Helmondse politiciSerge
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: