17reacties

Van de Brug “Talent verplicht!”


In de MO&E commissievergadering is onlangs een presentatie gegeven over het project “Talent Verplicht!”. Een project wat mede op initiatief van de VVD tot stand gekomen is en wat wij dan ook een warm hart toedragen.
Dit project komt er in het kort op neer dat er van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie gevraagd wordt. Het project is niet uniek. Andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp, en Walcheren zijn ons hierin al voor gegaan. In Walcheren worden bijvoorbeeld door bijstandsgerechtigden bankjes geschilderd, repareren ze verkeersborden, paaltjes, etc..
Nu moet je er als gemeente natuurlijk weer voor waken dat door deze plannen de arbeidsmarkt niet verstoord raakt. Maar er zijn naar mijn mening tal van activiteiten te bedenken waar de gemeente al langer geen of (beperkt geld) meer voor uittrekt en die dus nu blijven liggen. Dergelijke activiteiten zullen dan ook een weinig storende invloed op de arbeidsmarkt hebben.

Niemand wil graag in de bijstand zitten. Door de economische malaise is het helaas zo dat er toch steeds meer een beroep op een bijstandsuitkering gedaan wordt en dat de duur van de uitkering ook langer wordt.
Na verloop van tijd zie je dat langdurig bijstandsgerechtigden steeds vaker in een soort isolement geraken, doordat sociale contacten verloren gaan. Ook het dagelijkse (arbeids) ritme raakt verstoord, waardoor het steeds moeilijker wordt om bij het vinden van een nieuwe baan weer aan het dagelijkse ritme te kunnen wennen.

De VVD is van mening dat het een goede zaak is wanneer bijstandsgerechtigden als tegenprestatie voor de uitkering een tegenprestatie leveren. Hierdoor wordt de kans op een isolement een stuk kleiner. Verder doen de bijstandsgerechtigden toch weer enigszins arbeidsritme op waardoor de kans op succesvol herintreden in een volwaardige baan een stuk beter wordt.
Ook bestaat de kans dat door het verrichten van een bepaalde tegenprestatie, bijstandgerechtigden er achter komen dat ze nog veel meer talenten hebben, dan ze altijd eerder gedacht hadden en dat deze talenten hierdoor beter benut worden. De mensen voelen zich weer gewaardeerd/gezien bij wat ze doen.
Wij krijgen nogal eens het verwijt van vooral de linkse partijen dat het “asociaal” is dat bijstandgerechtigden gevraagd wordt een tegenprestatie te leveren.
Ik denk dat het juist “asociaal” is, wanneer dit niet gebeurt.
We dienen allemaal ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Vooral nu!!
De één doet dat door de belastingdienst dik te sponsoren voor het feit dat deze het geluk heeft een betaalde baan te hebben. En de andere doet dat door een tegenprestatie te leveren voor de pech dat deze, als een soort vangnet, een bijstandsuitkering heeft.

Het is de bedoeling dat dit 2 jarige pilot-project medio mei van dit jaar gaat starten en wij kijken reikhalzend uit naar de eerste resultaten.

Serge van de Brug
Raadslid

Onze Helmondse politiciSerge
17 reacties
Reageer

Prima plan!! Als ik goed tel bedachten we dat bij ons thuis zo'n 40 jaar geleden al aan de keuketafel, maar beter laat dan nooit.

Is het een 1 april-grap?

40 jaar geleden? Voor de werklozen bestond er voor de Tweede Wereldoorlog al zoiets als werkverschaffing (zie Wikipedia, zie onder):

Werkverschaffing is het in georganiseerd verband organiseren van projecten om werklozen een nuttige tijdsbesteding te geven. Hoewel het begrip werkverschaffing reeds in de negentiende eeuw voorkomt, is het vooral bekend uit de crisisjaren, de jaren 1930 - 1940.

Dus niks nieuws onder de zon! Of het nu voor werklozen of bijstandsgerechtigden bedoeld is...... En nu hebben we ook crisis(jaren) en kom je maar niet aan de bak, zelfs als je graag wilt en je verrot solliciteert.

Ik neem aan dat de VVD bijgaand bericht uit de TELEGRAAF ook gelezen heeft:

Veel gemeenten maken misbruik van werklozen

@De Muws
Jouw zelf al aangekondigde "off-topic" reactie is door de weblog verplaatst naar https://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/qa-hoe-zit-het-met-het-hs-stadion/#comment-58404
Want daar is die "on topic".

Prima plan van de VVD, zeker als de raadsleden als tegenprestatie van hun riante maandelijkse wedde en hun wachtgeld regeling ook eens iets presteren wat ten goede komt van de belasting betaler.

Nog nooit anders geweest. Voor de VVD is iedereen die in de uitkering belandt nu eenmaal een profiteur. Hoewel je profiteurs in allerlei soorten en maten hebt is het ook nog nooit anders geweest dat door deze partij altijd de "onderklasse profiteur" wordt aangepakt. De "witte boorden profiteur" die de staat minstens evenveel geld kost blijft bij die partij altijd angstvallig buiten schot. Ook nog nooit anders geweest.

Ga eens praten Serge met mensen die zich kapot solliciteren maar nooit wat terughoren. Doe eens wat aan werkgevers die "Talent" de straat opknikkeren en vervangen door goedkope buitenlanders.

Als iemand die de klos is van dit soort VVD gemarchandeer met "Talent" erger ik me te barsten aan die mooie praatjes over isolement, succesvol herintreden en weer gewaardeerd worden. Hou je liever bezig met scheppen van volwaardige banen en niet met het pakken van slachtoffers van een ideologie (de jouwe) die de crisis veroorzaakt heeft.

Hoe bestaat het. De VVD-oplossing voor al uw problemen in bange dagen: bankjes schilderen en verkeersborden repareren.
Daarop is van een onterecht thuis zittende werkloze maar een antwoord mogelijk: hoedt u voor predikers van de neo-kapitalistische moraal.

Serge,

De zinsnede "De één doet dat door de belastingdienst dik te sponsoren voor het feit dat deze het geluk heeft een betaalde baan te hebben." Is wat mij betreft filosofisch gezien onjuist. Iedereen die werk verricht in de samenleving draagt bij aan de mogelijkheid van die ene persoon om zich te kunnen specialiseren. Zonder de bedrijvigheid van anderen ben ook jij gedoemd om in dierenvellen gehuld je kostje bij elkaar te scharrelen in een bos om het even gechargeerd neer te zetten. Als je dus met je hogere salaris meer profiteert van het fenomeen samenleving, dan kan er ook verwacht worden dat je er meer baat bij hebt om een bijdrage te leveren om te zorgen dat die samenleving goed kan blijven draaien. Er is dus geen sprake van sponsoren, maar van puur eigenbelang.

Wat betreft de pilot Talent verplicht... Ik hoop dat de gemeente goed heeft gekeken naar de jurisprudentie omtrent dit soort workfare trajecten. Een paar dingen die noodzakelijk zijn:

- Het mag geen generieke aanstelling zijn, er moet maatwerk geleverd worden.
- Er moet sprake zijn van een win-win situatie, dit moet ook duidelijk omschreven worden door de gemeente!

Het gevaar van verdringing vind ik persoonlijk ondergeschikt. We hebben bepaalde delen van de economie die eerst op vrijwilligers draaiden ook "geprofessionaliseerd", dus andersom moet net zo goed kunnen. Als geld een beperkende factor is voor goede thuiszorg of ouderenzorg en je door e.e.a. anders te organiseren meer zorg kan verlenen voor hetzelfde geld, dan moet je het niet laten. Het gaat namelijk niet om geld, maar om totale productiviteit en nog belangrijker, persoonlijk welbevinden.

Dit project is een dappere poging om een systeem te verzinnen om mensen die op de bank zitten weer productief te krijgen, zodat zij ook een steentje bijdragen. Het mist echter nog wel een belangrijk element in mijn ogen en dat is een stuk scholing en loopbaanbegeleiding. Maar ja, dat kost geld he...

Michiel van Geel

De geschiedenis herhaalt zich.
Wordt de werkverschaffing weer uit de kast gehaald.
Alsof je daardoor dan meer kansen zou hebben op de arbeidsmarkt !
Zeker de VVD gelooft toch niet in sprookjes ??

Leo van der Linden

@Ad op maandag 25 maart 2013 om 22:45:

Als hun eigen krant dat al schrijft zal het wel niet doorgaan.

Ik dacht dat die "verplichting" er al lang was, dat heette toch "direct werk"? Of zit ik er nou zo ver naast?

Maar ik ben nou toch eigenlijk wel benieuwd, een vraag die me de laatste tijd al bezig houd...
Als je nou al 2 ochtenden vrijwilligerswerk doet bij een niet winst makende instantie (noem de dierenambulance/asiel), en je komt binnenkort in die bijstand terecht (balen), willen ze dan straks dat je weer ergens anders die tegenprestatie gaat doen?
Want ik zou namelijk liever voor een een goed doel een steentje willen bijdragen, en niet voor een winstmakend bedrijf dat profiteert van gratis personeel. Wat ook erg demotiverend zou werken!
En als mensen voor dit soort bedrijven hun tegenprestatie zouden gaan doen, komt de vacature groei nooit op gang.

Ik vind trouwens wel dat de indruk gewekt word dat alle mensen die in de bijstand zitten/komen lui zijn/worden. En dat ze vergeten dat er nu veel mensen in die bijstand zitten en ERG graag aan de slag willen!
Ze kunnen hun energie beter steken in het zorgen voor meer BETAALDE banen!

Volgens mij is in de presentatie bij de commissie MO&E gezegd dat dit project bedoeld is voor jongeren die op de participatieladder op niveau 1 tm 4 zitten. Maar het heeft er meer de schijn van dat men iedereen wil gaan in zetten.

Onduidelijkheid dus...
Een hoop geblaat weer van die VVD (niet anders gewend)

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, betaalde banen creëren is nu top prioriteit!

Werkverschaffing noemden ze dat vroeger,mijn opa moest werken bij het graven van de Aa en kreeg daarvoor dan een aalmoes. Maar veel erger vind ik het dat ik minister Zalm nog zie lopen met een big smile op prinsjesdag omdat ze zoveel geld in kas hadden,waar is verdomme al dat geld gebleven,daarover hoor ik de VVD nooit lullen.

Misschien kunnen ze het nieuwe stadion gaan bouwen van Helmond Sport, om de kosten te drukken.

Maandag een bijeenkomst over Talent Verplicht!
Maandag organiseert de gemeente Helmond een bijeenkomst voor instellingen en organisaties over de pilot Talent Verplicht! Die bijeenkomst begint om 17.30 uur in de Raadzaal in Boscotondo.
Talent Verplicht! is een pilot rondom het thema tegenprestatie naar vermogen. Aan de pilot nemen jongeren tussen de 18 en 27 jaar deel die een uitkering hebben en op afzienbare termijn geen uitzicht hebben op een betaalde baan. De gemeente Helmond biedt hen kans hun specifieke talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor onze stad.

Je moet ook niet vergeten dat een hoop dingen gewoon moeten.
Lees de nieuwe participatiewet die 1-1-2014 ingaat.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/re-integratie/participatiewet-bevordert-re-integratie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: