25reacties

Van Mullekom: 'boefjes' hard aanpakken


Jongeren die over de schreef gaan moeten worden gecorrigeerd; bij grensoverschrijdend gedrag worden de jongeren zelf en hun ouders aangesproken; spijbelen wordt niet getolereerd en er moet een spijbelrechter komen in Helmond die ouders en jongeren straffen kan opleggen. Klare taal zonder ook maar één woord Frans.

Waar kunt u die klare taal terugvinden? In het verkiezingsprogramma 2006 van Helmond Aktief. Maar heeft Helmond Aktief er dan ook wat aan gedaan om die belofte waar te maken? Wis en waarachtig! Tijdens commissievergaderingen, inspraakavonden en in de gemeenteraad heb ik als raadslid voor Helmond Aktief voortdurend de aandacht gevestigd op het meer handhaven van regels en meer blauw toezicht op straat. Kortom: Helmond Aktief wilde meer veiligheid in Helmond. Ook pleitte mijn partij voor het vroeger sluiten van de cafés in Helmond. Zo ook drong de partij sterk aan op het nemen van maatregelen op het gebied van drank- en drugs en was het vooral ondergetekende die stelling nam tegen het pappen- en nathoudenbeleid in de stad.

Werd Helmond Aktief door de collega’s in de raad gesteund? Allerminst! Slap van de lach lagen bijvoorbeeld de collega’s van het CDA met tranen in de ogen van de pret voorover gebogen op hun tafels. Ondertussen als een stel kleine kinderen met hun vuistjes wild trommelend op diezelfde tafels. Dolle pret!

Waarom? Omdat Theo van Mullekom gewone en begrijpelijke mensentaal spreekt. Taal waar het CDA zich natuurlijk ver boven verheven voelt. Daar spreekt men als deelnemer aan het college van B en W liever de regententaal. Daar heeft men als leverancier van heel veel wethouders (inclusief de burgemeester(s)!) al vele jaren bitter weinig gedaan aan de problemen op het gebied van veiligheid, drank en drugs.

En nu pleit in het ED van 26 maart Margreet de Leeuw van het CDA plotseling voor een harde aanpak van drank en drugs! Kennelijk is Margreet na twee jaar eindelijk uitgelachen over de eerder gedane serieuze voorstellen van Helmond Aktief en is eindelijk bereid iets te gaan doen aan onze veiligheid!

En voor we het vergeten: wat stond er in 2006 nog meer in het verkiezingsprogramma van Helmond Aktief? Helmond Aktief wil dat jongeren in ruil voor een aanvulling op hun uitkering de plicht krijgen om maatschappelijk zinvolle arbeid te verrichten. En wat zegt het CDA in 2008?
Precies, u raadt het al!

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

Onze Helmondse politiciTheo
25 reacties
Reageer

Ik vraag me af waar deze column nou eigenlijk over gaat. Over de aanpak van problemen of over de frustatie van Van Mullekom jegens het CDA.

Ik zou zeggen Theo tel je zegeningen en ben blij dat ze nu dan wel luisteren. Je weet immers:"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald".

Het lijkt inderdaad een beetje op een verkiezingpraatje van Helmond Actief, Ellen.
Maar ja, het CDA loopt wel vaker een beetje achter op de realiteit.

@Noud,
Als je Theo helemaal op de kast wilt jagen dan moet je Helmond Actief, met c dus, schrijven.

Hij is van Helmond Aktief, met K.

Noud, dat vond ik nou ook. In zijn column staat maar liefst 8 x Helmond Aktief vermeld.
In de inleiding van zijn column wekt hij de indruk dat hij het gaat hebben over de aanpak van jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen en vervolgens krijgen we te lezen waarom Helmond Aktief zo goed is en het CDA zo slecht.

@Ad
Dat wist ik niet ;)
Ik zal het een volgende keer...

@Noud,
Ben jij de anonieme berichtenschrijver?!

Dag allemaal,

Ik zal als raadslid CDA even reageren waarbij ik niet inga op Theo van Mullekom maar inga op de woorden van Noud, 14.49 uur.

Ik heb al verschillende logs op noorder.web-log geschreven over dit onderwerp. Zoals ik daar al aangehaald heb hebben we verschilende dingen op het gebied van jeugdbeleid etc. geregeld of onder de aandacht gebracht. Maar je kunt als raadslid niet de uitvoering ter hand nemen, je kunt alleen signaleren en kaders stellen en achteraf controleren hoe het gaat.

Enkele voorbeelden uit de praktijk die wij als CDA ingebracht hebben ;

1. In 2006 de motie "dronken pubers" waarbij wij aandacht vroegen voor het drinkgedrag van jonge Helmonders en de daarbij (soms) ontstane problemen.

2. In 2007 hebben wij gelden gereserveerd en die o.a. gebruikt voor onze motie "Buurtvaders en Buurtmoeders" waardoor er meer hulp achter de voordeur kan komen. Deze motie is helaas nog niet uitgevoerd.

3. Bij kaderstelling sluitingstijden hebben wij gepleit voor in ieder geval gelijk blijven van sluitingstijden en hebben we aan de Horeca gevraagd om met leuke initiatieven te komen waardoor iedereen eerder naar de stad komt. Daardoor hopelijk een terugdringing van het fenomeen indrinken.

4. Wij hebben bij de begroting in november 2006 gepleit en ook voor elkaar gekregen om meer gelden beschikbaar te stellen aan het meldpunt Huiselijk Geweld.

5. Wij hebben zowel in 2005 als 2006 bij de evaluatie van de gebruikersruimte Helmond gepleit voor meer zorg aan de verslaafden.En in 2007 is dit toegezegd en geraliseerd.

6. Op ons initiatief heeft de raad voor het eerst zelf een onderwijsvisie samengesteld en hierbij hebben wij in laten kaderen, de zorg voor zorgleerlingen.

Ik kan zo nog heel lang doorgaan en ik kan me niet herinneren dat zowel Magreet de Leeuw als ikzelf niets anders gedaan hebben de afgelopen jaren dan aandacht te vragen voor allerlei poblematiek in Helmond. En dit hebben we op de manieren gedaan zoals het hoort.

Het gaat te ver om alles te benoemen en uit te leggen maar op de web-log van mij persoonlijk , http://noorder.web-log.nl kan je alles nalezen en belangrijk ook controleren d.m.v. linken naar de gemeentelijke website. En wil je nog iets vragen, dan hoor ik het wel.

met vriendelijke groet,
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Ik zie nu bij het nalezen dat er diverse typefoutjes inzitten. Excuses daarvoor... iets te snel getypt.

Ik vind niet dat je als raadslid je ongenoegen via een weblog moet ventileren.. wat moeten wij met deze info? Zo krijg je een heen-en-weer gekissebis.. de één reageert op de ander.. dit soort zaken dien je mondeling, face to face te bespreken. Maarja dat hoeft een 'burger' toch niet tegen een 'raadslid' te vertellen?

Het is vaker een valkuil gebleken bij dit soort podia: de bestuurders dienen er alert op te zijn dat de weblog geen partijpolitiek platform wordt. Is denk ik ook niet wat men voor ogen had toen er begonnen is met de columns van onze lokale politici.
Waarmee ik niet wil zeggen dat alle vier de columnisten zich hieraan schuldig maken, maar heb het vaker geconstateerd :)

Kritische lezer

@Angelique. Och, weet u nog mevrouw Raaijmakers-v.d. Pol toen in Valkenswaard, bij het politieke debat in aanloop naar de verkiezingen waar Royaal TV opnamen maakte, dat u aan het tafeltje voor mijn familie zat en dat zij u duidelijk tegen mensen aan uw eigen tafeltje hoorden zeggen: "Nou komt Van Mullekom aan het woord, nu kun je lachen !". U trommelt weliswaar nooit (omdat u misschien niet zo muzikaal bent), maar niettemin was dit ook een zeer vernederende uitspraak van uw kant. Iemand belachelijk maken is een gebrek aan opvoeding ! U was toen nog geen raadslid, maar toch! Het debat op die avond werd in belangrijke mate gevoerd over de SRE waar uw CDA een hartstochtelijk aanhanger van is en ik had als enige politicus zeer scherpe kritiek op die organisatie. Misschien is het u bekend dat de SRE nu nog steeds zit te vergaderen over het onderwerp waar ze toen ook al mee bezig waren (jaren geleden dus !!).

Inhoudelijk heeft het CDA weinig tot niets gepresteerd in de afgelopen jaren om het grote probleem van ontspoorde jeugd in Helmond door met name drank en drugs aan te pakken getuige ook het bevestigende commentaar van uw eigen fractievoorzitter in het ED onlangs. En dat is ook de mening van mijzelf en mijn partij wanneer ik alle onderliggende cijfers over ontspoorde jeugd in Helmond nog eens doorneem. Het enige dat wel door veel politieke partijen, en ook de uwe geproduceerd wordt, zijn stapels rapporten waar vervolgens de vertaalslag naar de praktijk helemaal niet mee gemaakt kan worden omdat het allemaal te theoretisch en te bureaucratisch is.

Theo van Mullekom

Een goede discussie oké, maar dat het ook persoonlijk wordt keur ik ten zeerste af.
Een goed politicus hoeft zich niet te verlagen tot dat niveau.

Politiek is het grootste wapen wat er is.
Meningen moeten daarom gegeven worden, anders kan het volk niet goed vertegenwoordigd worden.

Door dit soort discussie's kan ik uitmaken waar een partij voor staat en denkt En of ze nakomen wat ze zeggen en beloven.

Hierdoor kan ik dan mijn vertegenwoordigers kiezen in de raad.
Het enige wat men dan wel moet doen is eerlijk zijn als vertegenwoordiger, en ook je standpunten daadwerkelijk met alle kracht er door te proberen krijgen.

"Iemand belachelijk maken is een gebrek aan opvoeding", schrijft van Mullekom in een reactie op Angelique.
Maar om iemand te beschuldigen van een uitspraak die niet in het openbaar gedaan is, en ook nog uit de tweede hand komt, is op zijn zachtst gezegd ook niet netjes.
"Helmond Actief door de bocht", zal ik maar zeggen.

Dit gaat een beetje richting moddergooien... zit ik als burger hier op te wachten? Nee, niet echt. Bovendien je ontevredenheid op deze manier te uiten is niet echt goed voor je communicatie/PR.

Ga als volwassenen met elkaar rondom de tafel en vecht het niet uit via de meda.

De column van Van Mullekom en zijn latere commentaren is voor mij voldoende om zeker niet voor Helmond Aktief te gaan. Wat een kinderachtige vertoning!

Als het waar is dat het CDA een collega-raadslid uitlacht en belachelijk maakt, vind ik dat niet netjes. Dan is het goed dat de heer van Mullekom dat aan de kaak stelt. Want altijd preken over FATSOEN MOET JE DOEN en het dan zelf niet doen, dan weet ik genoeg. Want praten kunnen al die politici wel, maar doen wat ze preken...
Ben erg benieuwd of het nu wel of niet waar is.

Ik heb lang gewacht om niet te reageren, omdat ik het van meneer Theo vreselijk kinderachtig vind. Het is eigenlijk geen reactie waard. Ik zit niet te wachten op telefonische verkoop, verkoop aan de deur en zeker niet op een kinderachtig verkoop/afzeikverhaaltje van de heer van Mullekom. Theo van Mullekom als je zo Aktief bent, bel de volgende keer zelf als 1e de krant!!! en problemen los je op door iemand direct hierop aan te spreken; Face tot face en niet via via. Dit verhaaltje had je beter bij de roddelrubriek kunnen schrijven.

Toen de weblog van Helmond besloot om mensen uit de politiek een column te laten schrijven,had men kunnen voorzien dat de schrijvers voor eigen parochie preken.Eenieder wil zijn opvattingen zo gunstig mogelijk beschrijven en er zullen altijd mensen zijn die het totaal oneens zijn met de uitlatingen.Moddergooien hoort bij de politiek!

Ik ben benieuwd als die twee elkaar ontmoeten bij de volgende vergadering. Zal gezellig worden.

De raadsvergadering is inmiddels geweest en er zijn geen gewonden gevallen.

@Ad; Dat gaat snel. Gehoord of zelf wezen kijken?

@Marijn,
Ben er inderdaad zelf bijgeweest.

Ik ben het voor 100% eens. Zo moeten de jongeren worden aangepakt. Ze hebben dat nodig om mee te kunnen in de maatschappy. Veel succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: