Q&A

11reacties

Q&A Sluiting Brandevoort-brandweer


De SP stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het sluiten van brandweerpost Brandevoort. Vandaag plaatsen wij hier hun vragen (Questions), later volgen de antwoorden (Answers) van het college. Zodra die bekend zijn worden die antwoorden in zijn geheel bij de reacties geplaatst.

Op 23 april 2012 deelde de burgemeester tijdens de commissievergadering mee dat het college overgaat tot sluiting van brandweerpost Brandevoort. Tijdens de raadsvergadering van 6 december 2011 heeft de raad een voorstel van het college hiertoe reeds aangenomen. Onderdeel van het voorstel is een amendement dat deze sluiting door kan gaan, mits het onderzoek van de IOOV (Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid) aantoont dat door sluiting van voornoemde brandweerpost de veiligheid niet in het geding komt. De burgemeester gaf tijdens de commissievergadering afgelopen maandag aan dat dit rapport voorlopig niet openbaar wordt, omdat het kabinet demissionair is. Daarom heeft het college alsnog besloten over te gaan tot sluiting van de brandweerpost Brandevoort. Dat brengt Erik de Vries de fractievoorzitter van de SP op de volgende 9 vragen: (meer…)

55reacties

Plastic wel of niet apart buiten zetten?


GroenLinks Helmond wil van burgemeester en wethouders weten wat de gemeente gaat doen om meer mensen te bewegen hun plasticafval in de daarvoor verspreide zakken te doen. Rudi van der Made heeft daarover schriftelijke vragen aan het College gesteld.
In de afgelopen weken zijn in heel Helmond aparte zakken uitgedeeld waardoor mensen hun plasticafval nu voortaan gescheiden aan de ophaaldienst kunnen meegeven. Van der Made constateert nu dat bij de eerste ronde van het gescheiden inzamelen van dit plastic maar weinig mensen een zak buiten gezet hebben.
Het doel van de gemeente is dat dit jaar 1/3 van de huishoudens aan de plasticinzameling meedoet. Helmond sluit daarmee aan bij de landelijke campagne om plastic afval te scheiden. Volgens GroenLinks wordt dat percentage op geen stukken na gehaald. Zoals bekend zaten in de bijgeleverde folders de nodige fouten en is het voor veel mensen onduidelijk wat wel en niet in de plastic zakken hoort. Bovendien stelt de gemeente in de folders ten onrechte dat de burger door deze afvalscheiding geld kan besparen omdat de grijze bak minder vaak geleegd hoeft te worden. In Helmond, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Laarbeek, betalen we echter een vast bedrag, onafhankelijk van hoe vaak of hoe vol de grijze bak aan de straat gezet wordt.
Dat is voor Van der Made aanleiding om het College van B & W te vragen om alsnog een gedifferentieerd tarief voor afvalstoffenheffing te (her)overwegen, waarbij per keer of per gewicht wordt afgerekend.