20reacties

Q&A over terrassen tijdens de zomerkermis


Theo Heller en Manfred Smol van Forum voor Democratie stelden schriftelijke vragen aan B&W over de horeca-terrassen en de toegankelijkheid van winkels tijdens de zomerkermis. Helemaal onderaan zie je daarover een tweet van Heller met foto die werd genomen op de Markt ter hoogte van sushirestaurant MoJo.
Hieronder staan hun 4 raadsvragen (Question) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Dit voorjaar hebben de inwoners van Helmond (e.o.) gelukkig weer kunnen genieten van de traditionele voorjaarskermis. Ook de zomerkermis staat reeds gepland van vrijdag 8 t/m woensdag 13 juli 2022. Van zowel winkeliers als horeca-uitbaters hebben wij echter vernomen dat de opstelling van de kermisattracties en bijbehorende zaken, bij hen tot inkomstenderving heeft geleid. Zo werd ons medegedeeld dat:

 • Winkelpanden aan het zicht van de bezoekers werden onttrokken, door de opstelling van de kermisattracties; hetgeen leidde tot minder aanloop van potentiële klanten;
 • Dat voor terrassen, naast de gebruikelijke kosten, extra diende te worden betaald;
 • Dat niet alle horeca-uitbaters hun terras konden/mochten gebruiken, aangezien de daarvoor normaliter gebruikte ruimte (vierkante meters) nu ingenomen werd door de genoemde attracties;
 • Dat de contactpersoon voor de kermis (voor de winkeliers en horeca) van buiten de gemeente Helmond komt en niet (voldoende) open stond voor vragen en argumenten van de winkeliers en horeca.

Wij vernemen dat na twee lange jaren met Corona-maatregelen, veel ondernemers (als ze deze periode al hebben ‘overleefd’) het zwaar te halen hebben. Evenementen als een kermis zijn bij uitstek geschikt om te trachten extra inkomsten te genereren. Daarbij vinden wij het van belang dat de ondernemers in het centrum van Helmond de vrijheid behouden om hun onderneming te kunnen blijven voortzetten, hetgeen bijdraagt aan de leefbaarheid, de gewenste dienstverlening en gezellige sfeer in ons stadscentrum.
Natuurlijk is het van belang dat de zomerkermis en/of andere evenementen in het centrum van Helmond georganiseerd kunnen blijven worden, maar wij zijn van mening dat dan ook alle ondernemers in het centrum hiervan in gelijke mate mee moeten kunnen profiteren.
Daarom de volgende vragen:

 1. Kan bij de opstelling van volgende kermissen en evenementen meer rekening worden gehouden met de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de winkels en horeca?
 2. Is het juist dat voor terrassen ten tijde van de kermis en evenementen extra moet worden betaald? Zo ja, waarom?
 3. Is het juist dat sommige horeca-uitbaters de mogelijkheid om een terras te gebruiken is verboden/ontnomen? Zo ja, waarom?
 4. Welke mogelijkheden zijn er om de getroffen ondernemers (financieel of praktisch) te compenseren?

In de reacties hieronder staat een update.

Q&A
20 reacties
Reageer

Dan moeten sommige zaken wel open zijn/terras zetten!! Wij (Zien eten en drinken) waren in elk geval wel blij met de kermis!

Jordy van de Kerkhof

Goed dat hier eens aandacht aan wordt besteed. Waarom laten ze die terrasruimtes niet gewoon helemaal voor de terrassen. Terrassen zijn in feite ook een soort van attracties. Kijken en bekeken worden is zowat het leukste van de hele kermis!! Ik was dit jaar niet op de voorjaarskermis, maar zonde als de terrassen niet goed waren natuurlijk.

Moet ik met mijn rollater maar zien hoe ik ergens kan komen vanwege de horeca?

8 t/m 13 juli? Is dat niet wat kort?

De punten over het terras zijn niet alleen van deze tijd. De wat oudere ondernemers weten nog het tijdperk van markt/kermis meester Kees Snijders te herinneren. Corruptie van de bovenste plank waar regelmatig en zeker nieuwe ondernemers die niet met het Snijders systeem bekend waren hun voorgevel zagen verdwijnen achter een kermisattractie.

Het is toch te gek om los te lopen dat een ondernemer die het hele jaar betaald voor zijn terras dan moet wijken voor een plan van een ambtenaar waar niemand inspraak op kan hebben omdat iemand anders meer schuift.

Beter is om de opstelling duidelijk van de kermis op plategrond te zetten, ik neem aan dat alle afmettingen in 2022 beschikbaar zijn.

@Bert . U heeft gelijk. Moest destijds Jazz evenement sponsoren anders mocht mijn terras niet open.
Ik weet niet hoe het nu zit.Maar destijds maakte teveel figuren die lekker lagen bij Gemeentebestuur de dienst uit.

http://www.bovak.nl/bovak-bulletin-2020-3/

Interessant artikel. Lees vooral alinea 3 dat helemaal aan de Helmondse kermis is geweid.
Ik hoop dat dhr. Heller hier iets mee kan wbt het reilen en zeilen van de Helmondse kermis en het ongenoegen over de organisatie daarvan wat breed leeft bij betrokken partijen.

De oude eigenaar van Lokaal 42 klaagde ook vaak over de kermis. Die had liever helemaal geen kermis voor zijn deur omdat veel van zijn vaste bezoekers zijn zaak vermeden tijdens de kermisdagen. Maar hij hield de zaak wel open. Welke waren nu gesloten dan?

Geert Blenckers is volgens mij trouwens de kermisman in Helmond. @FvD, dat is een rasechte Helmonder.

@Rosita Als Geert Blenkers de kermisman is dan is dat de reinste belangenverstrengeling! Maar dat is niets nieuws, hij zit ook in de commissie die de subsidies voor evenementen verdeeld.

De Markt is totaal ongeschikt geworden om een Kermis te houden. Ameideplein, Ameidewal richting de Haven en een stuk Kanaaldijk (autoluw maken), zal veel beter en gezelliger zijn.

@Adrie op donderdag 5 mei 2022 om 23:09:

Lokaal 42 zou er wel blij mee zijn als het niet meer op de Markt zou zijn.

@Adrie op donderdag 5 mei 2022 om 23:09:

En wat doe je dan met de Elzas parkeergarage, bevoorrading van de Elzas Passage etc. en het parkeren van de centrumbewoners?

@Rosita op vrijdag 6 mei 2022 om 07:23: Maar Lokaal42 heeft zich daar toch gevestigd in de wetenschap dat de kermissen daar telkens neerstrijken?

Update:
Veranderingen op de Markt hebben gevolgen voor de kermis, gemeente overlegt met kermisexploitanten en horecaondernemers over opstelling terrassen
Dat en meer liet B&W weten in reactie op schriftelijke raadsvragen van Forum voor Democratie. Hieronder staan de volledige antwoorden op de 4 gestelde vragen:

 1. Vraag: Kan bij de opstelling van volgende kermissen en evenementen meer rekening worden gehouden met de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de winkels en horeca?
  Antwoord: U blikt in uw schrijven terug op de afgelopen voorjaarskermis. Die was al vroeg in het jaar. In de periode eind maart is het veelal rustig in de binnenstad en is vanwege de weersomstandigheden de exploitatie van een buitenterras doorgaans nauwelijks rendabel. Om die reden is bij de opstelling van de kermisattracties de weg gevolgd zoals die reeds vele jaren in Helmond wordt gehanteerd. Tijdens de voorjaarkermis is de Markt drukbezet met attracties en verkoopwagens. De zomerkermis kent meer spreiding en meer ruimte voor horeca-activiteiten. Dit beantwoordt tevens aan de (commerciële) verwachtingen van de kermisexploitanten en bepaalt daarmee ook de hoogte van de inschrijving.
  De Helmondse Markt ondergaat momenteel een metamorfose. Leidraad zijn de uitgangspunten in het Centrumperspectief Helmond 2030. De ‘Kop van de Markt’ wordt steeds meer een verblijfgebied waar winkelen en ontspannen samengaan. Op de Markt hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe horecazaken de deuren geopend. Tegelijk hebben er als gevolg van de coronapandemie lange tijd geen grote evenementen plaatsgevonden in de binnenstad. Voor een aantal ondernemers op de Markt is de kermis dan ook een nieuwe ervaring.
  De veranderingen op de Markt hebben ook gevolgen voor de kermis. Direct na afloop van de voorjaarskermis hebben wij hierover de eerste gesprekken gevoerd met kermisexploitanten en horecaondernemers op en rond de Markt. Insteek is dat de opstelling van de attracties waar mogelijk de lijn van de nieuwe gebiedsfunctie volgt. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat een evenement als de kermis inboet aan sfeer, aanbod en uitstraling. Dit vereist van alle betrokkenen bereidheid tot consensus en rekening houden met elkaars belangen.
 2. Vraag: Is het juist dat voor terrassen ten tijde van de kermis en evenementen extra moet worden betaald? Zo ja, waarom?
  Antwoord: Nee, dat is onjuist. Sterker nog: de gemeente heft in 2022 in het geheel geen precariobelasting voor de terrassen. Dit om de gevolgen van de coronacrisis voor de horecaondernemers te verzachten.
 3. Vraag: Is het juist dat sommige horeca-uitbaters de mogelijkheid om een terras te gebruiken is verboden/ontnomen? Zo ja, waarom?
  Antwoord: De openbare ruimte in de binnenstad is beperkt van omvang en kent veel gebruikers. Compromissen in het gebruik van de ruimte zijn dan ook onvermijdelijk. Daarbij wegen we de belangen van alle gebruikers af. De regels rondom het gebruik van de terrassen liggen vast in de ‘nadere regels terrassen Helmond 2015’. Deze geven aan dat tijdens kermissen, maar bijvoorbeeld ook tijdens een weekmarkt, mogelijk ‘beperkt of geen gebruik kan worden gemaakt van de terrassen in het centrumgebied’. Uiteraard bekijken we in overleg per situatie gekeken welke mogelijkheden er zijn om in de resterende ruimte een terras te kunnen exploiteren. Daarbij dienen we ook rekening te houden met de aanwijzingen van politie en brandweer.
 4. Vraag: Welke mogelijkheden zijn er om de getroffen ondernemers (financieel of praktisch) te compenseren?
  Antwoord: Zoals hierboven aangegeven bekijken we in overleg met kermisexploitanten en horecaondernemers de opstelling van de zomerkermis. Voor financiële compensatie zien wij geen mogelijkheden en ook geen aanleiding. De kermis draagt bij aan een levendig centrum met voldoende vertier en is bovendien een lange traditie in Helmond. De afgelopen voorjaarskermis heeft, mede dankzij het boven verwachting mooie weer, veel bezoekers naar het centrum getrokken. Dat is ook in het belang van de ondernemers in het centrum.

@De weblog van Helmond op woensdag 18 mei 2022 om 17:21:

Gemeente Helmond overlegt............ Ja hoor, gaat weer geld kosten voor de horeca, meters terras weg

Marco van der Wiel

In 1988 en 2003 de beste van nederland !!!
Dit gaat nooit meer gebeuren heel jammer
Helmond is van Helmonders

Weer een rondje kermis markt ,ameidestraat en de wal dan kunnen de attracties wat verder uit elkaar gezet worden en kan die kermisattractie die voor HenM staat voor de bibliotheek heeft niet er last van

Nette reactie van de gemeente. Goed te volgen en argumenten zijn logisch. Lijkt een beetje klagen om het klagen en een poging om met de nieuwe nieuwe partij goed "voor het volk" op te willen komen.

Lijkt mij eens een keer verstandig om de kermis uit het centrum te organiseren. Kijken wat de horeca dan zegt!!!
Zij pikken toch zeer zeker ook wat mee als er wat te doen is in het centrum. De horeca maakt geen kermis toch!!!!

De kermis hoort in het stadshart thuis. Dus op de markt. Dus niet op een industrieterrein o.i.d.

@Marco van der Wiel op woensdag 18 mei 2022 om 17:49:

Nou, ik vind het juist een mooi gebaar van de gemeente om dit jaar geen belasting te vragen voor de terrassen.
Maar de rest van de antwoorden vind ik weinig zeggen. Met veel woorden zeggen ze iets in de trant van we gaan door zoals we dat al jaren doen, daar hoeven jullie vanuit de politiek niet mee te moeien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: