104reacties

Q&A Stadsverwarming: zegen of vloek?


Wat is er toch allemaal aan de hand met de stadsverwarming in Brouwhuis en de Rijpelberg? Nu weer de problemen met de leidingen en de krater nabij de McDonald’s. Aan het begin van dit jaar waren er al stevige werkzaamheden bij Rivierenhof in Brouwhuis, zoals op deze foto van René Smeets te zien is. SP-fractievoorzitter Erik de Vries stelde onderstaande vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
De lekkages lijken te zijn veroorzaakt door jarenlange schommelingen van de watertemperatuur tussen de 85 °C in de zomer en 107 °C in de winter. Die schommelingen zorgen voor kleine uitzettingen en inkrimpingen van de leidingen waardoor naast de lasnaden scheurtjes kunnen ontstaan, aldus een medewerker van de reparateur.

Stadsverwarming: een zegen of vloek voor de 6.500 aangesloten huishoudens?
Want dit leidingprobleem is niet het enige probleem met stadsverwarming. Sommige gebruikers klagen over de prijs, maar kunnen niet overstappen naar een ander. En soms valt de hele stadsverwarming uit waardoor een hele buurt of wijk ‘s winters letterlijk in de kou zit.
Veel genoemde voordelen zijn dat je snel zoveel warm water hebt als je wilt, milieuvriendelijk omdat bij stadsverwarming alleen restwarmte wordt gebruikt en er hoeft geen onderhoud te worden gepleegd aan de CV-ketel, want die is er niet.

De vragen van de SP-fractie aan het college. Zodra de antwoorden er zijn, plaatsen wij die.

  1. Hoe lang gaan de reparatie- en herstelwerkzaamheden aan het netwerk nog duren?
  2. Zijn bewoners van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis hierover geïnformeerd, zeker daar waar de werkzaamheden ingrijpend zijn?
  3. Kunt u aangeven waarom de werkzaamheden bij het Total-tankstation aan de Deurneseweg en bij winkelcentrum Brouwhorst zo lang duren, en wanneer deze afgerond gaan worden?
  4. Kunt u verklaren waarom twee deskundigen een verschillende visie hebben op de staat van het netwerk van de stadsverwarming?
  5. Zijn de leidingen van de stadsverwarming afgeschreven en aan vervanging toe, zoals gesteld door de directeur van Westvoort Helmond, of kan het netwerk er na het onderhoud weer jaren tegen, zoals gesteld door een woordvoerster van Essent?
  6. Klopt het dat er door lekkages warmte verloren gaat? Stijgen hierdoor de kosten voor de aangesloten huishoudens?
  7. Op hoeveel plaatsen zijn er in Rijpelberg en Brouwhuis graafwerkzaamheden geweest? Op hoeveel plaatsen valt dit de komende maanden nog te verwachten?
  8. Welke afspraken zijn er gemaakt met Essent en / of Nijkamp over het herstel van de beschadigde infrastructuur?
  9. Klopt het dat gaten in het asfalt opgevuld worden met klinkers, in plaats van deze opnieuw te asfalteren?
  10. Deelt u mijn mening dat waar wegen opengebroken zijn, deze hersteld moeten worden naar de staat die ze hadden voor het openbreken? Bent u bereid om hierover nadere afspraken te maken met de verantwoordelijke partij(en)?

In de reacties hieronder staan updates.

Q&A
104 reacties
Reageer

schei nu eens uit met dat fabeltje over geen ketel dus geen onderhoud. Toen wij in de Rijpel kwamen wonen hebben wij een nieuwe installatie moeten kopen voor € 1300. Hiervoor hebben wij een onderhoudscontract.
Ik vraag me af wat rest warmte is. Dat moet toch zeer goedkoop zijn. Goedkoper als stoken op fossiele brandstof. Kijk op de site van RWE bijv naar de gasprijzen in Nederland. Helmond zit in de 1 na duurste regio. Daarop zijn de tarieven van stadsvermaring o.a. gebasseerd.
De aanbieding van de Nederlandse Energie Maatschappij voor gratis zonnepanelen kunnen wij geen gebruik van maken want wij hebben geen gas. En dat is een verplichting.
De gemeente Helmond heeft bij de bouw van deze wijken beslist to aanleg van stadsverwarming wat nu blijkt een grote miskleun te zijn.
Wat doet de veroorzaker (de gemeente in mijn ogen) er aan om de bewoners andere energiebronnen aan te bieden. Bijv. veel subsidie op zonnepanelen of zonneboilers.
Ik weet nog dat zeker 10 jaar geleden op de Maaslaan en andere plaatsen in Brouwhuis zwaar geklaagd werd over de stadsverwarming. Vaak geen warm water. Er zijn toen ook al reparaqties uitgevoerd.
Natrhalie, vraag dus ook wat de gemeente doet aan de door haar veroorzaakte problemen.

Martin van Hees

Heb het idee dat het probleem nogal meevalt met die stadsverwarming. Oké, de bestrating mag wel in orde gemaakt worden, maar voor de rest, ook als je geen stadsverwarming hebt heb je wel eens stukken.

frank martens

Ik ben hier toen ik pas in Brouwhuis kwam wonen eens ingedoken. Je wil toch weten wat je koopt nietwaar?

Het grootste probleem met de stadsverwarming is dat het een collectief systeem is. De leidingen moeten toch door het hele gebied lopen, dus om het rendabel te houden moeten alle huishoudens verplicht aangesloten zijn. Dat betekent dus dat Essent een monopolie heeft en dus eigenlijk zou kunnen vragen wat ze willen.

Daar heeft men iets op gevonden, het zogenaamde Niet-Meer-Dan-Anders principe. Bewoners mogen niet meer kwijt zijn dan een vergelijkbare situatie in hetzelfde gebied. De berekening wordt nogal ingewikkeld gepresenteerd, maar in het kort komt het op het volgende neer:

- Omdat het netwerk onderhoud behoeft en de bewoners geen eigen HR-ketel nodig zouden hebben wordt een fictief bedrag geteld voor de afschrijving van een HR-ketel. Dit wordt opgeteld bij het vastrecht.
- Voor de omrekening van GJ warmte naar aantal kuub gas wordt gebruik gemaakt van een controlegroep die het gemiddelde nederlandse huishouden voor moet stellen. Het gemiddelde rendement waarmee zij stoken is het rendement voor de omrekening.
- Voor de prijs van een kuub gas wordt gekeken naar de twee grootste aanbieders in het gebied. Het gemiddelde van hun prijs wordt gebruikt als prijs voor een kuub gas (omgerekend naar GJ.

Met alledrie de bovenstaande punten is iets mis.
1) Het is, zoals Martin terecht opmerkte, namelijk niet zo dat je geen installatie hebt. Ik heb een brief ontvangen van Essent waarin de ketel die bijstookt in mijn huis als mijn eigendom wordt aangemerkt waar ik dus ook zelf het onderhoud voor moet verzorgen. Ik betaal dus voor mijn eigen ketel EN die fictieve ketel.
2) Die fictieve ketel is onafhankelijk van je energieverbruik. Ik woon alleen, stook weinig tot niet en douche kort. Ik zou dus in een andere wijk het afkunnen met een goedkope geiser of kleine ketel. Toch word ik aangeslagen voor een HR- gezinsketel van een recent type. Daar komt bij dat andere huishoudens hun oude ketel meestal na de afschrijvingsperiode niet meteen vervangen.
3) De controlegroep is een mix waarin mensen met goede HR-ketels, mensen met verouderde ketels en zelfs mensen zonder ketel zitten. Je betaalt dus voor een recente HR-ketel, maar krijgt een lager berekend rendement.
4) De goedkoopste aanbieder is meestal niet de grootste aanbieder en aangezien Essent in deze regio zelf een van de twee grootste leveranciers is hebben zij er dus direct belang bij om hun prijzen hoog te houden.

Stadsverwarming is vanuit duurzaamheidsoogpunt geweldig, maar de manier waarop het uitgebuit wordt zorgt door het hele land voor boze gebruikers die zich allemaal (terecht) bestolen voelen. Daar was een tijdje terug landelijk ook ophef over, maar dat is helaas een stille dood gestorven.

Michiel van Geel

Niet alleen Rijpelberg en Brouwhuis, ook Helmond oost. Omgeving Fietspad Sjef de Kimpenpat,Trompsraat, van spijklaan.

Ook ik maak gebruik van stadsverwarming. Het heeft inderdaad 1 voordeel, namelijk dat direct warm water hebt. Maar verder is het helemaal niets. Er hangt wel degelijk een installatie in huis waaraan kosten zijn. Verder zijn de kosten té hoog en is het niet mogelijk om een andere aanbieder te nemen.
Het systeem ligt er ondertussen al dermate lang dat het is afgeschreven en ook versleten. Wat mij betreft wordt er zo snel mogelijk alsnog gas aangelegd en wordt deze miskleun uitgefaseerd.

Update 1:
De beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de schriftelijke vragen SP over de stadsverwarming.

1. Hoe lang gaan de reparatie- en herstelwerkzaamheden aan het netwerk nog duren?
Antwoord: Essent Warmte B.V. kan ons en de bewoners geen “einddatum” afgeven over het afronden van de werkzaamheden. Medegedeeld is dat men thans met relatief groot onderhoud bezig is, waarbij niet uitgesloten wordt dat ook in de verdere toekomst zich lekkages kunnen voordoen. Wij zullen met Essent Warmte B.V. contact zoeken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de communicatie over de uit te voeren werkzaamheden te verbeteren.

2. Zijn bewoners van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis hierover geïnformeerd, zeker daar waar de werkzaamheden ingrijpend zijn?
Antwoord: Essent Warmte B.V. heeft de voorzitter van de winkeliersvereniging (Brouwhorst) geïnformeerd over de werkzaamheden. Inwoners die te maken krijgen met warmte onderbreking worden door Essent Warmte B.V. geïnformeerd. Wij vinden het wenselijk dat met de wijkoverlegorganen de informatie gedeeld wordt over de uit te voeren werkzaamheden. Zie ook antwoord op vraag 1.

3. Kunt u aangeven waarom de werkzaamheden bij het Total-tankstation aan de Deurneseweg en bij winkelcentrum Brouwhorst zo lang duren, en wanneer deze afgerond gaan worden?
Antwoord: De werkzaamheden bij het Total-tankstation (en straks aan de andere kant van het spoor bij de volkstuinen) zijn zeer complex. De stadsverwarming ligt hier op een diepte van 7 m. door ophoging van het spoortalud. Ook ligt er een grote expansiebocht van het net op deze locatie. De graafwerkzaamheden zijn daarom uitgebreider en dieper dan voorzien. Werkzaamheden nabij en onder het spoor moeten aan speciale richtlijnen voldoen. Essent Warmte B.V. heeft nu alle gegevens om het plan van aanpak af te ronden. De werkzaamheden bij het winkelcentrum Brouwhorst zijn reeds afgerond.

4. Kunt u verklaren waarom twee deskundigen een verschillende visie hebben op de staat van het netwerk van de stadsverwarming?
Antwoord: De verantwoordelijkheid voor de onderhoud van het stadsverwarmingnet berust bij Essent Warmte B.V. Voor vragen over de staat van het stadsverwarmingnet verwijzen wij daardoor door naar Essent Warmte B.V..

5. Zijn de leidingen van de stadsverwarming afgeschreven en aan vervanging toe, zoals gesteld door de directeur van Westvoort Helmond, of kan het netwerk er na het onderhoud weer jaren tegen, zoals gesteld door een woordvoerster van Essent?
Antwoord: Essent Warmte B.V. is eigenaar en verantwoordelijk voor het functioneren van de stadsverwarming en de staat van het onderhoud.

6. Klopt het dat er door lekkages warmte verloren gaat? Stijgen hierdoor de kosten voor de aangesloten huishoudens?
Antwoord: Ja, door lekkages gaat warmte verloren. Nee, bewoners betalen alleen voor de warmte die daadwerkelijk door Essent Warmte B.V. geleverd wordt op het huisadres.

7. Op hoeveel plaatsen zijn er in Rijpelberg en Brouwhuis graafwerkzaamheden geweest? Op hoeveel plaatsen valt dit de komende maanden nog te verwachten?
Antwoord: Voor de stadsverwarming zijn in de afgelopen tijd 180 grotere en kleinere werkzaamheden in Rijpelberg en Brouwhuis uitgevoerd. Ook de komende tijd zullen nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Zie ook vraag 1.
Verder is in Rijpelberg onderzoek voor bodemsanering uitgevoerd (Sallanthof en omgeving). Bodemsanering in de openbare ruimte is deels uitgevoerd. Sanering van particuliere tuinen en overige openbare ruimte volgt nog. In Brouwhuis en Rijpelberg wordt in de komende maanden glasvezel aangelegd door E-quest.
Het reguliere onderhoudsprogramma betreft in Brouwhuis de werkzaamheden aan de Rivierensingel (asfalteren) en vernieuwing van VRI’s op twee kruispunten van de Deurneseweg. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Voor Rijpelberg zullen de werkzaamheden voor 2013 en 2014 in het Wijkactieplan opgenomen worden.

8. Welke afspraken zijn er gemaakt met Essent en / of Nijkamp over het herstel van de beschadigde infrastructuur?
Antwoord: Met Essent Warmte B.V. is afgesproken dat de beschadigde infrastructuur hersteld wordt naar de oorspronkelijke staat op kosten van Essent Warmte B.V. In verband met inklinken wordt pas geasfalteerd na één á twee jaar. Dit wordt in combinatie met asfaltonderhoud door de gemeente uitgevoerd, waarbij de kosten die door Essent Warmte B.V. betaald moeten worden, doorbelast worden aan Essent Warmte B.V.

9. Klopt het dat gaten in het asfalt opgevuld worden met klinkers, in plaats van deze opnieuw te asfalteren?
Antwoord: Ja, zie antwoord 7.

10. Deelt u mijn mening dat waar wegen opengebroken zijn, deze hersteld moeten worden naar de staat die ze hadden voor het openbreken? Bent u bereid om hierover nadere afspraken te maken met de verantwoordelijke partij(en)?
Antwoord: Ja, afspraken in deze zin waren al gemaakt.

Kortom:
Gemeente Helmond schuift alles af op Essent.
Bewoners hebben nog steeds geen keuze, alleen Essent dus duur.
Gemeente Helmond weigert verantwoording te nemen voor iets dat ons opgelegd is.... Ook voor wat betreft het aantal reparaties dat nog gedaan moet worden en de termijn hiervan blijft men vaag doen..... De opengebroken punten in het asfalt zullen we dus ook nog ruim een jaar moeten 'hobbelen' als de gemeente zich tenminste aan de termijn van twee jaar houdt.
Ik kan me zo langzamerhand niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente elke Euro die aan Rijpelberg/Brouwhuis uitgegeven moet worden teveel vindt en liever besteed aan andere (prestige)wijken/Het Speelhuis/Nieuwe stadion voor Helmond Sport dat ons ook maar ff op Berkendonk door de strot wordt geduwd..............
Om trouwens nog maar niet te praten over de uitbreiding van BZOB, waarvoor een kompleet bos gewoon gekapt gaat worden................Zeg eens eerlijk Gemeente Helmond: Zouden jullie dit ook voor durven te stellen voor de Stiphoutse bossen, om bedrijventerrein Groot-Schooten uit te breiden?? Of komt het dan te dicht in de buurt van de heren/dames bestuurders ??
Begin jaren tachtig was de gemeente euforisch over Rijpelberg/Brouwhuis, inmiddels laten ze deze wijken maar gewoon verpieteren..............
Eeuwige zonde en ik zou bijna spijt krijgen dat ik indertijd hier ben gaan wonen!!!

Ook ik maak gebruik van stadsverwarming.We hebben al vanaf vanmorgen 8uur geen warm water meer..Ik word je echt niet vrolijk van.tis altijd ellende met warm water hier.We dachten eerst dat het aan onze ketel lag.een paar maanden geleden een nieuwe ketel gekocht .Het water werd nog steeds niet heet......Achteraf gezien heeft het niet aan onze ketel gelegen.Zonde van ons geld..hoop dat het snel gemaakt word..

Gewoon belachelijk dit ...al de hele dag zonder warm water :(...en dan bel je vanmorgen en dan zeggen ze dat het probleem voor de middag verholpen is ...het is inmiddels avond en nog geen warm water :(...en als je nu belt krijg je een bandje ...heel fijn dit ...lang leve de stadsverwarming

Inmiddels hebben we begrepen dat ook in de Rijpelberg geen warm water is.

nee , hier in de rijpel op de berkendonk (straat) ook geen warm water ALWEER.
We wonen hier nu nog geen jaar en het is al 4 keer raak geweest met zun stadverwarming

Wij hebben gewoon de hele avond warm water gehad. (drenthehof)

Ik heb geen warm water in de douche, maar als ik gewoon de kraan bij de wastafel open draai, wordt dat water wel heet. Dat is pas echt vreemd! Het douchewater is hooguit lauw, maar niet erg fijn om mee te douchen.

Gisteren hele dag geen warm water. Vandaag heeft m'n zoontje om 1830 uur gedoucht bom 1900 geen warm water meer. Net als bij de buren.

Daarnaast heb ik met stadsverwarming geen mogelijkheid over te stappen naar een andere aanbieder. Ook zou ik graag gas hebben thuis. Gaat allemaal niet. Slecht systeem.

Nu mogen we niet klagen dat t nu zon mooi weer is. Stekje voor dat dit in de winter gebeurd. Heb je dus ook geen verwarming. Slechte zaak

Heb sinds 3 dagen al last van stadsverwarming hier. Hoor je een bandje dat het alleen brouwhuis is. Volgens mij weten ze rijpelberg niet meer. Zeer sechte serviceverlening van essent en kemkes. Waardeloos. Wel betalen maar geen service om iets aan de mensen te laten weten. Rotzooi......

@De weblog van Helmond op woensdag 29 augustus 2012 om 21:36:

Doe er maar iets aan gemeente helmond dan alle straten open gooien. Zorg dat die rotzooi in rijpelberg en brouwhuisvwordt opgelost met die stadsverwarming

Hier vandaag ook weer hetzelfde.
Vanmorgen alles in orde en sinds 18:30 is het water hooguit een beetje lauw nog niet warm genoeg om te douche.
Het zou wel eens fijn zijn als ze er iets een keer aan doen want net als patrick zegt ,het is nu nog uit te houden maar swinters zal het toch heel andere koek zijn,

Legionella

De bacterie wordt gedood bij een watertemperatuur boven de 60 graden Celsius.

Wellicht moeten we ons zorgen maken.

Succes allemaal, ik ben blij dat ik niet in de Rijpelberg of Brouwhuis woon.

Vandaag wederom koud tot lauw water. Volgens Essent zou het vannacht opgelost moeten worden.

Ik zit toch sterk aan te denken om financiële compensatie te vragen. Ik betaal voor een product wat ze niet leveren.

Tot nu toe hadden wij er in de Rivierenhof geen last van. Maar vanmorgen was ik heeeel snel gedoucht. IJskoud. Raar, de ene kraan geeft wel heet water, de andere niet. Ik hoop niet dat dit het weekend ook doorgaat.

Hans Gruijters

Het blijft ellende :(...dan weer warm dan weer koud water pppfff en bij essent geen gehoor ...echt schandalig dit ...

Hoeveel dagen zijn er nu alweer problemen met de warmtevoorziening in Brouwhuis en Rijpelberg?
En op het moment dat problemen "bijna" opgelost zijn krijgen we onderstaande e-mail:

Date: Fri, 31 Aug 2012 15:20:29

Geachte heer, mevrouw,

Momenteel werkt Essent Local Energy Solutions aan het herstel van de hoofdleiding van de stadsverwarming in Helmond. Door tegenslagen in de uitvoering duren de werkzaamheden veel langer dan vooraf gepland. Er is vooraf al noodvermogen geïnstalleerd om de periode van werkzaamheden te overbruggen. Dit noodvermogen is niet toereikend gebleken, waardoor u beperkte warmwaterlevering kunt hebben.

Wij doen er alles aan om het werk zo spoedig mogelijk af te ronden. De huidige planning is dat de werkzaamheden in de loop van de middag zijn afgerond. Dat betekent dat rond middernacht de levering vanaf de warmtekrachtcentrale volledig is hersteld en het hele net weer op de goede temperatuur is. Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Jo-Anne Essers-Van der Horst
Manager Operations

Zojuist heeft Essent mij gebeld nav van een tweet die ik gepost had. Zeer keurig en netjes gereageerd door Essent.

Ze geven aan dat het opstarten van de hoofdleiding problemen met zich mee gaf en de noodvoorziening helaas niet toereikend was. Ze verwachten dit probleem vanavond opgelost te hebben.

Ik ga zo maar eens een lekkere koude douche nemen..

@Rita op vrijdag 31 augustus 2012 om 09:54:

Rita, Legionella ontstaat alleen in leidingen waar veel stilstaand water is. Thuis heb je hier nagenoeg geen last van omdat de kraan toch al regelmatig opengaat.

Na een vakantie periode is het wel verstandig om de kraan eerst even open te zetten en daarna pas te consumeren.

Even wat vragen van een aanstaande bewoner van brouwhuis.
Zijn de problemen omtrend de warmtevoorziening opgelost?
In hoeverre is men verplicht deel te nemen, de verwarming en het warm water zijn ook via electronische systemen te verwezenlijke.
Essent staat nu niet echt boven aan mijn lijst kwa klantvriendelijkheid, en zo te lezen ook niet kwa betrouwbaarheid.
Alle posten dateren van augustus, dus het is natuurlijk mogelijk dat alle problemen goed opgelost zijn.

grt Rob

@Rob op zaterdag 6 oktober 2012 om 11:31:

Of het verplicht is om deel te nemen aan stadsverwarming weet ik niet, wel dat dit al jaren een probleem is daar, Zoals ik eerder zei, ben blij dat ik er niet woon.

@Rob op zaterdag 6 oktober 2012 om 11:31:

Er zijn nauwelijks alternatieven voor de stadsverwarming. In de huizen is geen gasaansluiting.

Het lijkt erop dat de problemen zijn opgelost door Essent.

In de media zijn geen berichten meer verschenen over klachten na 31.08.2012.

Het schijnt een wijdverbreid misverstand te zijn dat Essent verantwoordelijk is voor de leidingen van de stadsverwarming. Al jaren is het zo in Nederland dat er een leverancier van energie is, en een beheerder van het netwerk (de leidingen). In Helmond kan de leverancier Essent zijn, de maatschappij die de leidingen beheert (en dus ook het onderhoud) is Enexis. Dit even ter verduidelijking.

Hans Gruijters

@Hans Gruijters

Enexis is er voor het electriciteitsnetwerk. Bij het warmtenetwerk is er geen splitsing tussen onderhoud en aanbieders. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden de prijzen wel eens drastisch kunnen dalen is mijn vermoeden.

Michiel van Geel

En soms is e reactie heel goed bedoeld, en blijkt hij achteraf niet helemaal juist te zijn. Michiel heeft dus gelijk. sorry.

Hans Gruijters

Hartelijk dank voor de reactie,s
Maar dat je gasaansluiting nodig hebt is ook een groot misverstand, een kombiketel gestookt op huisbrandolie is nog steeds gewoon te koop, ook in hr+ vorm, wel betweifel ik of je een vergunning krijgt voor een opslagtank.
Ik heb enige tijd in Denemarken gewoont waar het huis gewoon kompleet op elerticitijd werd verwarm, in kombinatie met een doorstroomboiler.
Dit laatste zou voor mij toch een duidelijk alternatief zijn mogen zich problemen voordoen.
Vooral omdat ik toch al de radiators van de muur wil verweideren en vloerverwarming aan wil leggen.
we wachten eerst maar eens een half jaartje af, tenslotte moet je de vacht niet verkopen voordat de beer geschoten is.

@Rob op dinsdag 9 oktober 2012 om 18:54:

Misschien is het toch raadzaam navraag te doen of de betaling van 'vastrecht' een verplichting is zelfs als je geen gebruik maakt van de aangeboden energievoorziening.

Er wordt op dit moment ( al 4 jaar mee doende) onderhoud gepleegd aan de de transportlridingen maar de huisaansluitingen worden niet meegenomen. in jan de withof is een lekkage ontstaan in de meterkast onder de afsluiter van de binnenkomende leiding. Het was geen kleine lekkage, Het gat in de pijp was een ei groot. Kunt u een voorstelling maken hoeveel water er in huis gestroomd is en nog wel water van bijna 90 graden. Het gat in de pijp is ontstaan door roestvorming van buitenaf door een lekkende spindel van de kraan. Deze hoeft niet hard te lekken, maar door het langdurig lekken treed de roestvorming buitenaf aan op de pijp.
De lekkage is ontstaan op vrijdag 12 oktober en het is nu 23 oktober en de bewoners hebben nu nog geen warmte en warm water. Het is een schande dat een bedrijf als Essent zo met zijn klanten omgaat. Het is geen makkelijke klus, maar zo een bedrijf moet toch de kennis en de vaardigheden hebben om dit op een snellere maniert af te handelen. Zelf heb ik ruim veertig jaar in het vak gezeten en als wij zo onze klanten behandelde zou het bedrijf waar ik werkzaam ben geweest al lang failliet zijn.
Mijn vraag is aan Essent om ook bij de bewoners binnen te gaan kijken of dat er geen roestvorming of kleine lekkage zitten in de meterkast. lekkage die grote gevolgen kan hebben voor de bewoners door de schades die er uit voortvloeien. Ook de gevaren die er optreden voor verbrandingsverschijnsels die op kunnen treden als men in aanraking komt met het warme cq heet water. Vooral in de wintermaanden als de aanvoer temperatuur hoog is.

@Rita op vrijdag 31 augustus 2012 om 09:54:

woonpartners heeft iemand in onze buurt langs gestuurd voor veiligheid. er werd ook gekeken naar hoe warm wordt ons water. bij ons was dit 56 graden.
mij werd inderdaad verteld dat het vanwege legionella 60 graden moest zijn. andere huishoudens hadden soms kouder water.52 graden.
wat als de legionella in het water komt wie is er dan verandwoordelijk?

Update 2:
Wethouder gaat met Essent praten over stadsverwarmingsproblematiek
Vanwege de aanhoudende problemen met de stadsverwarming in de Rijpelberg en Brouwhuis gaat wethouder Peter Tielemans binnenkort met Essent praten. De wethouder zal zich inspannen om met Essent te werken aan betere informatie aan de bewoners van deze 2 wijken. Op voorstel van de SP gaat hij kijken of er een inloopavond kan worden georganiseerd, zodat inwoners al hun vragen kunnen stellen.

Hier ook een gedwongen stadverwarming-klant die het veel te dure systeem liever gisteren kwijt was dan vandaag. Momenteel wordt zo'n beetje de hele Rijpelberg en Brouwhuis overhoop gehaald om glasvezel aan te leggen. Blijkbaar is het dus rendabel om deze werkzaamheden uit te voeren, anders gebeurde het niet. Waarom ook niet voor gas?

Mijn voorstel is ook een collectieve vraagbundeling te doen op het gebied van gas en als er voldoende interesse is, gasleidingen aan te laten leggen. Mijn voorspelling is dat 99,9% van de mensen hier wel oren naar zou hebben.

het is weer zo ver,
gisteren de verwarming lekker aangezet en dan wordt je smorgens in de kou wakker.
geen warmwater in de badkamer en in de keuken is er wel heet water.
ach ja de hoge jaarafrekening zal ZEKER optijd in de bus liggen.
hier hebben ze geen problemen mee!!!!

Enige dagen geleden de eindafrekening thuisgekregen .
Nu blijkt uit de stand dat ik op jaarbasis 30% meer verbruikt heb .
Dat is 4 maanden meer verbruikt op jaarbasis
In september 2011 heeft essent/wamob de meter vervangen en nu is mijn jaarlijks verbruik veel hoger .
Na contact met essent te hebben gezocht werd mij verteld door klantenservice dat de oude meters niet meer voldeden en langzamer zouden hebben gelopen en er wel meer mensen met een nieuwe meter stukken hoger uitkomen wat betreft verbruik in 2012.Wat een onzin .
Bij wat navraag in de buurt zat iedereen ten opzichte van vorig jaar gelijk of iets hoger .

Vandaar dat ik nogmaals ter controle heb gebeld met essent klantenservice en was benieuwd of hetzelfde verhaaltje weer zou worden verteld.
Ik kreeg wat ik ook wilde iemand anders aan de telefoon.
Alleen heb ik nu de vraag aan hun gesteld of de oorzaak van het vervangen van de meter was dat deze dus te langzaam zou lopen en of de meter die ik nu heb wel in orde is . Hierop kreeg ik te horen dat het niet waar is dat de vervangen meter langzamer zou lopen maar vond het verschil met de eindstand van vorig jaar wel veel . wie verteld de waarheid ??????
Hij heeft aangegeven dat er iemand van de technische dienst met mij contact op zou nemen om te kijken of er iets met de geplaatste meter niet in orde is .

Hopenlijk word dit correct opgelost
Word vervolgd

@Han op maandag 24 december 2012 om 15:30:

Mijn reactie gaat over de meter van stadsverwarming

Precies 2 jaar geleden is ook bij mijj de meter vervangen volgens Essent zou deze niet goed zijn maar na enkele testen gedaan zijn door de monteur bleek er niets aan de hand toch werd er een nieuwe metergeplaatsr

@Roy op maandag 31 december 2012 om 20:10:

sorry via de telefoon toch niet zo handig om een bericht in te typen.
Precies 2 jaar geleden is ook bij mij de meter vervangen volgens Essent zou deze niet goed zijn, maar na enkele testen gedaan te zijn door de monteur bleek er niets aan de hand toch werd er een nieuwe meter geplaatst (ik kreeg het gevoel toen de monteur er was dat de meter dus niet snel genoeg liep) een nieuwe meter zou en moest er komen omdat dit volgens hen makkelijker is om de meterstanden af te lezen op afstand. Sinds ik dus deze nieuwe meter heb is de jaarafrekening ook flink gegroeid.
het groene schone stadsverwarming (restwarmte) is veel duurder dan gewoon een ketel op gas. ik baal hier enorm van en jammer dat je niet over kunt stappen naar een andere leverancier.
dieven zijn het en niets anders.

Hoezo veel betalen voor stadsverwarming.en maar zeggen dat er geen lekkages zijn:

@Robbedoes78 op dinsdag 15 januari 2013 om 13:36:

Het hoeven niet persé lekkages te zijn, het kan ook komen door het warmteverlies van al die buizen. In dat laatste geval is het nog erger want dan is het dus erg milieu-onvriendelijk en betalen jullie dus altijd veel te veel. Want dat probleem hebben normale buizen niet, die zijn keurig geïsoleerd.

Of iemand heeft onder invloed gestrooid. ;)

Lekkages bestaan al meer dan 25 jaar in het stadsverwarmingscircuit. Dat de grond in zo'n brede strook opwarmt is nieuw. En zorgelijk. Het lijkt op luchtverwarming.

Het zijn en blijven bonusplukkers

Kan iemand vertellen waar deze foto is genomen?

De foto is genomen op het fietspad langs de Weg door de Rijpel, tussen Wederhof en Volderhof.
Bizar gezicht want het fietspad is niet alleen schoon op dit stuk, maar ook hartstikke droog.
Ook op een ander fietspad is een bizarre situatie.
Kruising Fietspad Brempad en Scheerderhof ligt vlak voor de kruising een cirkel van ca. 3 meter doorsnede, schoon en droog......
Ik zal morgen eens zien of ik daar een foto van kan maken.....

Stadsverwarming of toch een teken van buitenaards leven (ipv graancirkels nu warmtecirkels???) of is dit een beruchte Hot Spot?

het is gewoon niets nieuws. Dit soort zaken zagen wij al in 1985 toen we in de Rijpel kwamen wonen.

Hans Gruijters

@Hans Gruijters op vrijdag 18 januari 2013 om 00:20:

Met alle ondergrondse voorzieningen besparen jullie een hele berg strooizout.
En dat is mooi meegenomen.

Het Stadsverwarmingssysteem is letterlijk en figuurlijk zo lek als een mandje. En voor de burgers die het verplicht door de strot geduwd krijgen een onevenredig grote kostenpost omdat het té duur is in vergelijking met een woning waar op gas gestookt kan worden.

Ik blijf bij het idee voor een vraagbundeling zoals bij de glasvezel gebeurt is. Bij voldoende interesse gewoon een gasnetwerk aanleggen zodat we iets te kiezen hebben en van die ellende af zijn. Mijn voorspelling is dat een zéér grote meerderheid van de mensen hier wel aan mee wil doen.

deze foto is door mij genomen het is op het fietspad tussen het volderhof en drentehof.

als ze er niks aan doen kunnen we het ook nog hoger op spelen.

@Dan op vrijdag 18 januari 2013 om 07:48:

De initiatiefnemer van het systeem heeft met de gemeente afspraken gemaakt dat de energienota niet hoger mocht zijn dan bij vergelijkbare woningen die op andere wijze van energie werden voorzien.

Er bestond toen al de vrees dat het systeem duurder zou uitpakken dan een gasnetwerk. Ook bij de gemeente.

Met het ontstaan van lekkages (door slijtage) en het verweren van ondergronds toegepast isolatiemateriaal hield niemand rekening.

Wie moet je daarvoor laten betalen?

Het systeem wordt geexploiteerd door Essent Local Energy Solutions. Zij gaan over de leidingen dus problemen moeten zij maar oplossen. Bedrijfsriciso dus. Als mijn auto stukken heeft moet ik dat ook zelf betalen.

Maar ze kunnen beter stoppen met die hele zooi. Het is zo lek als een mandje, veel te duur en eigenlijk is niemand er blij mee.

Het ligt ondertussen lang genoeg in de grond dus de hele handel moet gewoon afgeschreven worden. Gas aanleggen en iedereen is blij.

@Dan op vrijdag 18 januari 2013 om 14:30:

Neem even telefonisch contact op met Essent.

Bijgaand een foto van het kruispunt Volderhof/Kaarderhof/Fietspad Brempad, dat ik hierboven op donderdag 17 januari om 22.23 uur bedoelde.

Zou het toevallig zijn dat het paaltje nogal middenin staat?
Weet iemand of dit paaltje "warm" aanvoelt?

Mirjam van der Pijl

Update 3:
Gemeente legt stadsverwarmingsproblematiek Brouwhuis en Rijpelberg uit
Afgelopen week heeft op initiatief van ons college een overleg plaatsgevonden tussen Essent Warmte B.V., wethouder Tielemans en zijn ambtelijke adviseurs over de werkzaamheden aan de stadsverwarming in Brouwhuis en Rijpelberg. In dit overleg heeft de gemeente haar zorgen geuit over de onderhoudsstaat van de stadsverwarming in Helmond en Essent om opheldering gevraagd. Door dit overleg hebben wij meer inzicht gekregen in de werkwijze van Essent bij de aanpak van de onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de stadsverwarming. Met Essent zijn afspraken gemaakt omtrent de wijze van communiceren en is afgesproken om de planningen van werkzaamheden onderling op elkaar af te stemmen.

De stadsverwarming in Brouwhuis en Rijpelberg is in de jaren ’80 van de vorige eeuw aangelegd. In 2010 is het netwerk overgenomen door Essent Local Energy Solutions B.V.. Doordat het netwerk inmiddels zo’n dertig jaar oud is, ontstaan er op diverse plekken lekkages aan het netwerk. Deze lekkages worden veroorzaakt door vocht van buitenaf. Dit vocht komt terecht in het isolatiemateriaal, waardoor ‘geleiding’ ontstaat en warmte verloren gaat. Dit gebeurt met name bij moffen die ter plekke van de lassen de leidingen moeten isoleren.

In het isolatiemateriaal van de leidingen zit een draad, die op spanning gezet kan worden. Door het meten van het spanningsverschil tussen draad en stalen mediumbuis kan een lekkage worden gedetecteerd. Door draadbreuk en een overmaat aan vocht is het signaal op deze draden op een aantal plekken onderbroken en kunnen delen van het net niet via dit lekdetectiesysteem worden gemeten. Essent krijgt daardoor geen melding op het moment dat er een lekkage is. Hierdoor moet er in de grond gegraven worden om te kunnen constateren waar de lekkage zich bevindt.

Primair en secundair netwerk
De stadsverwarming bestaat uit een primair en een secundair netwerk. Het primaire netwerk zijn de centrale aan- en afvoerleidingen die in de meeste gevallen in de openbare ruimte liggen. Het secundaire netwerk zijn de huisaansluitingen, die voornamelijk op particulier terrein en onder de woningen door lopen. De lekkages doen zich voor in het primaire netwerk. Bij het secundaire netwerk – de huisaansluitingen – is het risico op lekkages veel kleiner. Dit netwerk ligt ruim boven het grondwaterpeil en in veel gevallen ligt het netwerk onder de woning, waardoor er geen vocht van buitenaf kan bijkomen.

Herstel
Sinds 2010 wordt door Essent Local Energy Solutions (ELES) gewerkt aan het herstel van de lekkages en het herstellen van de lekdetectiesysteem. Hierdoor wordt het totale systeem meetbaar en kunnen lekkages sneller opgespoord en verholpen worden. ELES wil eind 2014 de lekkages en het lekdetectiesysteem hersteld hebben, zodat het volledige systeem weer meetbaar is en er geen onnodig warmteverlies (lekkages) meer optreedt. Het is de bedoeling dat dit in 2013 geschiedt in Rijpelberg en in 2013/2014 in Brouwhuis. Het is niet volledig uit te sluiten dat er na die periode (kleine) lekkages ontstaan, maar de verwachting van Essent is dat het systeem dan adequaat is hersteld en weer enkele jaren mee kan.

Vervanging stadsverwarming
Na het jaar 2020 is het systeem van de stadsverwarming op een dusdanige leeftijd, dat delen van het netwerk vervangen dienen te worden. Op dit moment kan nog niet aangegeven worden op welke wijze (mogelijk met gebruikmaking van nieuwe technieken) en in welke periode dat moet gebeuren. Dit gaat nog verder uitwerken en gebeurt in overleg met gemeente Helmond. Daar waar mogelijk, worden de
werkzaamheden afgestemd op overige werkzaamheden in Brouwhuis en Rijpelberg, bijvoorbeeld aan de riolering of bestrating. Op die manier kan werk met werk gemaakt worden en wordt de overlast voor de bewoners en voor het verkeer beperkt. Essent en gemeente Helmond stemmen hier de werkplanningen op elkaar af.

Herstel openbare ruimte
Door de werkzaamheden aan de stadsverwarming zijn op diverse plekken in Brouwhuis en Rijpelberg wegen of fietspaden opgebroken. Deze plekken zijn voorlopig tijdelijk hersteld, bijvoorbeeld met klinkerverhardingen. De plekken moeten eerst ‘inklinken’, voordat de straat of het fietspad definitief kan worden hersteld. Als de werkzaamheden aan de stadsverwarming eind 2014 gereed zijn, worden de wegen en fietspaden definitief hersteld. De kosten hiervoor zijn en worden doorberekend aan Essent.
Daar waar mogelijk en nodig zullen in overleg met de wijkraad (Rijpelberg) al in 2013 verbeteringen tot herstel worden aangebracht.

Communicatie
ELES verstrekt via de wijkbladen van Brouwhuis en Rijpelberg – respectievelijk De Corridor en Hofkompas – aan de bewoners informatie over de aanpak van de problemen aan de stadsverwarming. Ook zal Essent hierover communiceren met de wijkraden van beide wijken. Dit gebeurt sinds november 2012 en zal worden voortgezet. De gemeente wordt in deze communicatie betrokken, zodat de gemeente waar nodig ook kan communiceren naar de wijkbewoners, gemeenteraad en media.

Geen hoger tarief
Het tarief dat de bewoners betalen voor het afnemen van stadsverwarming wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid warmte die de woning binnen komt. Lekkages in het netwerk hebben geen invloed op de hoeveelheid warmte die de woning in gaat en daarmee niet op de hoogte van het te betalen tarief.
Wij hebben vertrouwen in de aanpak van Essent en zullen over deze aanpak – en de communicatie daarover – met Essent in gesprek blijven. Regelmatig zullen wij uw raad informeren over de stand van zaken.

quote
Geen hoger tarief
Het tarief dat de bewoners betalen voor het afnemen van stadsverwarming wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid warmte die de woning binnen komt. Lekkages in het netwerk hebben geen invloed op de hoeveelheid warmte die de woning in gaat en daarmee niet op de hoogte van het te betalen tarief.
unquote

Geen hoger tarief??????

En de mail dan die wij vorig jaar ontvangen hebben waarin werd aangekondigd dat we 6,5% meer gingen betalen voor de warmte......
en die wij inmiddels ook betalen????

Het blijven dieven!!!!!

En hoe zit het met de kortingen die vaste klanten krijgen maar wij niet omdat we stadsverwarming hebben. Mensen met gas kregen tegemoetkomingen vaste klanten korting bij essent?? Waar op de rijpelberg klanten die al 30 jaar gebruik maken (vaste klanten) die 250 euro niet konden krijgen.... ??? Tevens zit je regelmatig zonder is daar ook geen enkele tegemoetkoming voor.....

Update 4:
SP onderzoekt de problemen met de stadsverwarming
De SP is een onderzoek gestart naar het functioneren van de stadsverwarming in de Rijpelberg, Brouwhuis en een deel van Helmond-Oost. “Wij horen nog steeds klachten over het functioneren van de stadsverwarming. Ondanks beloften van de verantwoordelijken, blijven de problemen bestaan en voelen mensen zich in de kou gezet” aldus SP-fractievoorzitter Erik de Vries.
De SP is benieuwd waar het goed gaat en waar het beter moet. Daarom vragen zij aan Helmondse bewoners met stadsverwarming hun ervaringen te delen door 4 vragen (heel eenvoudig middels 3 vinkjes en een postcode) te beantwoorden.

Update 5:
Geen gasleiding in het stadsverwarmingsgebied
In het kader van de stadsverwarmingsproblematiek stelde Helmond Aktief de volgende concrete schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en wethouders:
"Hoe kan het bestaan dat, mede door toedoen van de gemeente, burgers verplicht worden tot afname van een product wat extra duur in gebruik is en waar men niet vanaf kan?"
Het antwoord van het college was helder: "De gemeenteraad van de gemeente Helmond heeft in 1979 medewerking verleend aan de aanleg van een stadsverwarmingsnet in de oostelijke uitleggebieden. Indertijd is afgesproken dat door de gasleverancier geen leidingnet wordt aangelegd in de gebieden waar het stadsverwarmingsnet werd aangelegd. Bij de gronduitgifte is in de gebieden waar het stadverwarmingsnet werd aangelegd, een aansluitplicht opgenomen. In de gebieden met stadsverwarming is het doortrekken van gasleidingen naar dat gedeelte van de stad niet opportuun gezien de hoogte van de aanlegkosten en de kosten van de bewoners veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe apparatuur (HR-ketels, gasfornuizen)."
Met name de inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg kregen van Essent te horen dat de kosten voor het vastrecht omhoog gaan met tussen de 3 en 5%. "Door deze verhoging zullen de vastrechtkosten bijna € 1,— per DAG gaan bedragen" aldus Helder Aktief. Maar, zo laat het college weten, de vaststelling van de tarieven voor het hebben van een aansluiting op de stadsverwarming is een bevoegdheid van Essent Warmte B.V. en niet van de gemeente.

En terecht dat er geen dure gasleiding erbij wordt aangelegd! Denk maar aan alle kosten die gemaakt moeten worden door de bewoners. Gasleidingen in het huis aanleggen, aanpassen van de CV Installatie, een dure HR ketel aanschaffen, keuken verbouwen voor een gasfornuis.

Waar men zeker moet kijken is dat de prijzen evenredig zijn aan gasverbruik, dat de kwaliteit omhoog moet gaan en bedrijfszekerheid.

Kortom : De gemeente zeg dat de inwoners van Rijpelberg en Brouwhuis dood kunnen vallen met hun gezeur over te hoge kosten en is niet bereid om te proberen Essent op andere gedachten te brengen !!!! Ik geloof niet dat er erg veel raadsleden in onze wijk wonen............

Oh ja, ook zo'n leuke aktie van Essent :
Zo'n handige thermostaat die je zelfs op afstand via je mobiele telfoon kunt bedienen !!!

Helaas, niet te gebruiken bij stadsverwarming.................

Ander akties bij maatschappijen, zoals korting op aanschaf en montage van zonnepanelen ???? "Helaas alleen maar als U elektra EN gas bij ons afneemt meneer " ......................pfffffffffffffffffffffffff

@henry

Ben jij bereid dan om 10.000 euro te investeren in je huis als ze gas komen aanleggen dan? Heel je huis overhoop en een hoop geld lichter dat je niet snel terug zult verdienen.

Een thermostaat is wel mogelijk op je stadsverwarming unit, vraag maar na bij een erkende installateur.

Het vaststellen van die tarieven is niet de bevoegdheid van Essent, die worden landelijk berekend via een formule die het "Niet Meer Dan Anders" principe heeft. De gemeente heeft daar wel degelijk invloed op. Als de tarieven flink afwijken van wat elders in de stad gewoon is, dan is het aan de gemeente om dit aanhangig te maken bij bevoegde instanties

Michiel van Geel

Update 6:
Aanvullend en volledigheidshalve:
Zojuist ontvingen we deze overeenkomst (pdf) uit 1980 tussen de gemeente Helmond, de PNEM en de NV Maatschappij voor Intercommunale Gasvoorziening in Oost-Brabant.

Dus we zijn genaait en kunnen er dus niets tegen doen.dan maar met gas tanken of stOokolie tanks gaan werken als dit de bedoeling van gemeente helmond en essent. Als dit de enige manier is of van het veel te dure stadsverwarming te komen,alle dagen zonder warm water te zitten door storingen, als het zo moet dan gaan we maar zoiets doen,dan het helemaal zat met die onderlingen afspraken de wij als klanten geen ene keus hebben en dat we maar moeten slikken fck de stadsverwarming als ik dit had geweten dan had ik nooit dit huis aanvaard en wel gewacht op Een huis met eigen cv installatie.tis de mensen nog nie eens de keus willlen geven on gas aan te laten leggen, om die rede heb ik zelf electra van essent afgezegt en naar een andere aanbieder gegaan gelukkig ken je daar wel kiezen. En 5.5 % omhoog had zeker nooit mogen gebeuren eerder 10% naar benee

Warmte onderbrekingen omg Biesbosch in Brouwhuis blijkt gepland onderhoud van Essent. Fijn dat we daar geen brief van hebben gekregen.

Franco Deriu

Ze kunnen ons beter een brief sturen waneer we ons wel kunnen douchen ... Zovaak als wij zonder warm water zitten is niet normaal ... Langleve de stadsverwarming ...

We horen zojuist dat er weer warm water is.

Maar.. vergis ik me nu of had het bedrijf van het afgetreden raadslid Vervoort hier ook iets mee te maken?

Niet meer Naomi. Vroeger deden ze het onderhoud. Volgens Essent is dat jarenlang niet goed gebeurd, met de lekkages van nu als gevolg. Westervoort op zijn beurt zegt dat het normale slijtage is na 30 jaar. Ik heb gehoord dat Essent de stadsverwarming alweer in de verkoop heeft. Dat is dan weer het voordeel van die officiële NMDA berekening: We betalen dan wel te veel, maar ze kunnen ook niet zomaar de kosten van vervanging van het netwerk op ons afwentelen.

Michiel van Geel

Ik heb netjes een mailtje gehad dat deze werkzaamheden vandaag zouden plaats vinden van 09:00-21:00 en rond 19:00 was er weer warm water. Ik vond het niet evht fijn maar wel netjes geinformeerd.

Update 7:
4 Weken werkzaamheden aan de stadsverwarming in Brouwhuis
Vanaf maandag 26 augustus worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de stadsverwarming op de Rijnlaan in Brouwhuis. De werkzaamheden duren naar verwachting 4 weken, zo laat de gemeente weten.
De stadsverwarming in de wijken Brouwhuis en Rijpelberg is in de jaren ’80 van de vorige eeuw aangelegd. Doordat het netwerk inmiddels zo’n 30 jaar oud is, zijn er op diverse plekken lekkages ontstaan. Deze lekkages worden veroorzaakt door vocht van buitenaf. Dit vocht komt terecht in het isolatiemateriaal, waardoor geleiding ontstaat en warmte verloren gaat. De lekkages worden nu hersteld. De werkzaamheden aan de stadsverwarming worden uitgevoerd in opdracht van de warmteleverancier Essent Local Energy Solutions B.V..
Gedurende deze werkzaamheden is de Rijnlaan afgesloten voor het verkeer tussen de Rivierensingel en Dinkelstraat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Rivierensingel en Deurneseweg. Via deze omleidingsroute is ook winkelcentrum Brouwhorst te bereiken.

Hoop in ieder geval niet dat we dan al die tijd zonder warm water zitten ppppffff ....

kunnen beter meteen gasleidingen leggen

Tja na 30 jaar is het stadsverwarwarmingsnet voort versleten.
Beter meteen afschaffen, of minstens de aansluitplicht.
Vraag me eigenlijk af of die aansluitplicht niet in strijd is met de vrije energiemarkt.
Tenslotte wij hebben geen keus, je moet mee doen aan dit rampenproject.

Ik heb alle hoop gevestigd op de PVV. Dat is de enige partij die wel spijkers met koppen slaat en voor mensen opkomt.

Beste bewoners van Helmond,

In Tilburg, Eindhoven en Breda is het gaan broeien m.b.t. de stadsverwarming. Het blijkt dat bij oplevering van een huis een eenmalige aansluitbijdrage is betaald, maar dat Essent in de 30 jaar daarna nog steeds een bedrag in rekening brengt voor deze aansluiting. U moet dus dubbel betalen. In genoemde steden weten wij inmiddels zeker dat dit gebeurt. Namens de bewoners van Tilburg heeft Stichting Reeshofwarmte een claim ingediend van 100 miljoen euro vanwege deze dubbele facturatie.

Nu is de vraag of dat in Helmond ook speelt. Graag zouden wij, van Stichting Reeshofwarmte, bewijzen ontvangen van inwoners van Helmond met stadsverwarming om te zien of dit bij u ook speelt. Wat wij vragen:

*Kopie koopcontract/aanneemovereenkomst waarin een dergelijke zinssnede staat "De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie, gas, stadsverwarming, water en riolering zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen.''

*Kopie brochure van de woning of Stiwoga of anderzijds waarin vermeld staat dat de aansluitbijdrage van de warmte installatie of nutsvoorziening inbegrepen is in de koopsom

*Kopie van de jaarafrekening van Essent Warmte met daarop vermeld kosten voor aansluitbijdrage (meestal pas jaarrekening vanaf 2012). De pagina met daarop de aansluitbijdrage is voldoende (veelal pagina 3), omdat hierop ook de adresgegevens staan. Ook van toepassing op huurders

Alle gegevens worden zorgvuldig behandeld. Indien gewenst, kunt u naam en in geval van koopcontract het bedrag anoniem maken. Adresgegevens moeten wel duidelijk zichtbaar zijn.

U kunt deze per e-mail versturen naar joeri@reeshofwarmte.nl o.v.v. uw adres als onderwerp.

Met vriendelijke groet,
Stichting Reeshofwarmte

Het maakt de Helmonder blijkbaar niet uit wat ze moeten betalen, anders was er wel eerder gereageerd vanuit wijkraden naar uw stichting toe.

Ik heb zelf maar maatregelen genomen door de automatische afschrijving te blokkeren.
Dit alles naar het bericht van de overname door de fransen ( Dalkia) en PGGM.
En een zeer grote fout op de eindafrekeng van 2013 voor een bedrag van bijna € 400,-
Ik raad ieder aan eens goed naar de eindafrekening te kijken vooral als men het afgelopen jaar een nieuwe meter heeft gehad
( Een periode is dubbel in rekening gebracht)
Tot op heden zijn we bijna 3 maanden verder en de boekhouding afd. warmte is voor mij nog niet op orde.

Het laatste bericht van inloggen in mijn warmte:

"Technische storing

In verband met een technische storing in Mijn Warmte kan de door u gekozen handeling niet worden uitgevoerd. Probeert u het later nog eens. Onze excuses voor het ongemak."

Kortom ik heb het geluk dat ze mijn rekening niet meer kunnen plunderen om hun boekhouding op te krikken.

Reeshofwarmte , hoe betaalt Essent de schade als moederbedrijf RWE weer 1-half miljard is lichter gemaakt door de dochter Essent.

Wie heeft last van brommend geluid in huis stads verwarming.?

Ja, Daar hebben wij Han Coolen weer.

Alles maar dan ook alles negatief uitleggen.
De man is geloof ik bijna 70 jaar .Zijn heel leven niet anders dan trappen naar
alles en iedereen. Het wordt tijd dat hij een spiegel koopt
Werken heeft hij niet uitgevonden .(bijna nooit gedaan)
uitkering !!!

Daarnaast alleen maar negatief over alles en iedereen
Natuurlijk schort het soms met de stadsverwarming.
Waar gewerkt wordt vallen spaanders .Daar heeft Coolen geen last van .
Dan die onzin in de laatste zin.

Dit is een eenmalige reactie.

jan de optimist

Op het fietspad Vlierdensedijk maakte ik foto's van de werkzaamheden aan de stadsverwarming die hier alweer enkele weken worden uitgevoerd......

Ik zit hier net een ingezonden brief van ennatuurlijk te lezen.
En ik krijg het er meteen benouwt van.
Vooral dat ze er in stellen dat ik verplicht ben om als mijn houdige warmte wisselaar kapot gaat bij hen verplicht moet gaan huren.
Dat kopen gewoon veel goedkoper is willen ze niet toegeven natuurlijk.
Dat ze zonder gerechtelijke of mijn toestemming de woning nooit mogen betreden weten ze blijkbaar ook nog niet echt.
En om het verder nog spannerder te maken, een warmte wisselaar is zo verspillend met energie, dat een elecrische boiler goedkoper is.
Ik was dus ook van plan om een boiler te plaatsen en dat verspilding de duer uit te doen.
Blijkbaar hebben ze dit zelf nu ook in de gaten, en willen ze zo zorgen dat je niks kan bezuinigen op je kosten, en laten we over het milieu dan nog maar zwijgen, tenlotte gaat het maar over een paar woonwijken.

De warmtewisselaar is jouw eigendom. Ennatuurlijk kan je niet verplichten om bij hen te gaan huren, vooral ook omdat zo'n warmtewisselaar wettelijk gezien onderdeel is van je huis en dus ALTIJD jouw eigendom zal zijn, ook als zij er een betalen en plaatsen.

Wat ze wel aan zouden kunnen bieden is dat zij de nieuwe warmtewisselaar voor je betalen en je deze schuld aflost met rente. Of dat zij het onderhoud voor je verzorgen voor een vast bedrag per jaar. Let op, dan moeten ze wel elk jaar langs komen voor onderhoud. De enige reden waarom ze willen dat je huurt is omdat ze daar winst op kunnen maken. Het is redelijk schaamteloos allemaal, maar ja, ze hebben een monopoliepositie en de warmtewet moet nog een hoorzitting krijgen...

Michiel van Geel

goededag allemaal.

er word op dit moment een stuurgroep over misstanden stadsverwarming de grond uitgestampt. alle hulp is welkom. er moet gewoonweg eens iets gebeuren, want het is en blijft een kriem. graag ook de medewerking van de weblog gewenst om de boel viraal te krijgen en te houden.

https://www.facebook.com/groups/1584562468433216/1585082708381192/?notif_t=group_comment

hier kun je een beetje volgen wat er nu aan de hand is en waar we voor willen strijden.

Bij het opstarten van de betreffende wijken met stadsverwarming in de jaren '70 was het al bekend dat het een puinzooi zou worden.
Gezien de reacties uit Breda en Tilburg en vermeld in het ED van die tijd.

Nee zeggen ze hier, we gaan mee doen aan die foute boel, hoe dom kun je zijn, tóch ?
Het eigen gelijk moet voorrang hebben, niet echt democratisch gedacht van de planners, of er zat een andere reden achter.
Heel makkelijk om de schuld bij de gebruikers neer te deponeren, het is vanaf het begin niets geweest en zal het ook nooit worden.

Die hele stadsverwarming is één grote miskleun; ze hadden er nooit aan moeten beginnen. Maar nu zitten de gebruikers er mee te kijken tegen onredelijk hoge kosten en worden de wijken te pas en te onpas open gegooid om noodverbandjes aan te leggen bij dit verrotte systeem.

Alle gebruikers in Helmond zouden zich moeten kunnen verenigen om gezamenlijk gas aan te laten leggen. Dan zijn we van het hele systeem af. Voor glasvezel hebben ze ook genoeg mensen weten te mobiliseren om rendabel alles in de grond te leggen. Dat zou voor gas toch nog veel eenvoudiger moeten zijn. Ik verwacht dat nagenoeg 100% van de gebruikers bereid zou zijn om hier aan mee te doen.

Gisteren een informatiebijeenkomst bijgewoond voor alle slachtoffers die verplicht gebruik moeten maken van de diensten geleverd door Ennatuurlijk in het overvolle wijkhuis De Brem.

Een aantal medewerkers van dit bedrijf had de ondankbare taak om uit te leggen hoe de tarieven zijn opgebouwd en wat een aflever set is.

Er werden vele terechte en kritische vragen gesteld maar echt een concreet en helder antwoord heb ik niet gehoord. Het was allemaal verwijzen naar de wet en de Autoriteit Consument en Markt. En anders waren het "individuele" gevallen die nader bekeken moeten worden. Onzin natuurlijk want iedereen heeft dezelfde problemen met de stadsverwarming.

Ach zolang Ennatuurlijk maar zijn zakken over onze rug maar kan vullen boeit het ze niet.
En dat het gemeente bestuur ze lekker haar gang laat gaan komt ze nog beter uit.
B & W Helmond neem een voorbeeld aan het gemeente bestuur van Almere dat Nuon voor de rechter heeft gedaagt voor normale tarieven.

De waarheid over het warmtenet in Helmond.
EInd jaren zeventig hebben Obragas en PNEM de handen in een geslagen in Helmond. Het warmtenet wordt anagelegd en een bedrijf voor het beheer wordt opgericht: WAMOB. Obragas en PNEM en overheid zijn eigenaar. PNEM wekt warmte op met de warmtekrachtcentrale op industrieterrein Zuid-Oost. Obragas doet het dagelijks beheer van het warmtenet.
RWE neemt in 2001 Obragas over. WAMOB gaat in de etalage. Essent wordt opgericht. PNEM wordt Essent.
Sinds dat WAMOB in de etalage gaat heeft Obragas/WAMOB geen investeringen meer gedaan in het onderhoud van het net. Noodreparaties worden niet meer verduurzaamd.
In 2010 neemt RWE ook Essent over. WAMOB wordt overgeheveld naar Essent Warmte.
Essent Warmte heeft meteen geld gereserveerd om al het achterstallig onderhoud in te halen. Wat dus heeft geresulteerd in grootschalige vervangingen van leidingen en reparaties, zoals recent plaats vindt langs de Deurneseweg.
Die kosten worden niet verhaald op de klant.
Die heeft wel last van de onderbrekingen.

Het punt van het tarief over de kosten van de afleverset vind ik wel een goeie.
Mensen in Helmond bezitten hun eigen set. Die component moet eruit gehaald worden!
Ik beveel als nieuwe set aan: AGH Nortrop of Centurion, HSF, NIBE Viking, Ferroli KVM Blue Heat (niet de CCS), Caleffi SATK, Aquaheat van Fortes Import.
Neem vooral een elektronisch werkende set. Die zijn het meest energiezuinig.

Sorry Dennis,

Maar kosten worden niet verhaalt op de klant??
Zeker niet gezien hoeveel de aansluitkosten zijn gestegen de afgelopen jaren.
Verder draait het stroom opwekgedeelte met de huidige energie prijzen fors verlies.
Dus eigenlijk is momenteel het stroom opwekken het restprodukt.
En wie gaat die rekening betalen?
Ik verwacht niet de inversteerders, tenslotte willen die rendament zien.
En dan ga ik het maar niet hebben over het kreatiefboekhouden en de fouten daarin bij ennatuurlijk.
Nee een cv ketel op gas is pas echt de oplossing.

Een zwaar ontevrede gedwonge gebruiker van de stadsverwarming

@Dennis

De prijzen voor stadsverwarming liggen al jaren structureel te hoog. Deze maximumprijzen zijn gebaseerd op aantoonbaar foutieve aannames in de berekening die op landelijk niveau wordt gedaan. Die 90 euro voor die afleverset in eigen beheer is dus maar het topje van de ijsberg. Juist het feit dat er al jaren structureel te veel betaald wordt is de reden dat die kosten zo in het verkeerde keelgat geschoten zijn bij de Helmondse stadswarmteklanten.

Het alternatief is overigens niet zoals rob zegt een ketel op gas, maar eerder het volledig elektrisch verwarmen van de huizen. Met zonnepanelen die steeds efficienter en goedkoper worden en windmolens die tegenwoordig al binnen 6 maanden de CO2 uitstoot van hun productie terug verdienen is dit de enige toekomstbestendige én milieuvriendelijke optie.

Michiel van Geel

Vandaag in ED: Helmond krijgt 9 ton voor onderzoek naar aardwarmte

http://www.ed.nl/regio/helmond/helmond-krijgt-9-ton-voor-onderzoek-naar-aardwarmte-1.5921648

Gaan ze weer een hoop geld uitgeven aan een ander flut-systeem. Geef ons toch gewoon een aansluiting op het gasnet. Dat is wat de mensen willen want het is bewezen techniek en per saldo het goedkoopst.

Ach ze zullen het nooit leren.
Verhuizen lijkt de enige oplossing om van die dievenbende af te komen.
De heren en dames van het helmondse gemeentebestuur zouden een vakature bij de efteling eens moeten afwegen.
Daar doen ze ook in sprookjes.

Stadsverwarming mag van mij meteen weg..
In het begin toen ik hier kwam wonen was het een ramp bij gas zie je hoe groot de vlam is.Het meeste kook ik Indisch dat is op gas veel makkelijker koken dan met stadsverwarmijn. geef mij maar gas liever vandaag nog als morgen.

@Michiel van Geel op zaterdag 28 juli 2012 om 18:57:

"Stadsverwarming is vanuit duurzaamheidsoogpunt geweldig"

Ik weet niet of u op de hoogte bent dat bijvoorbeeld de warmte die geleverd wordt in o.a. Reeshof Tilburg en Breda al ruim 35 jaar gewoon van erg vervuilende kolen (Amercentrale) afkomstig is......

Hoezo duurzaam??

Reeshofbewoner

Eindelijk:

Onder je huis zitten aftap doppen systeem aftappen vullen met propaan systeem weer in werking stellen.
Helpt echt waar

@Andre
Over die actie tegen de dure stadsverwarming van Helmond, misschien moet je een online petitie of zoiets opzetten. Ik zal die iig tekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: