Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.231 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om de Helmonder Piet Verlijsdonk te benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid als voorzitter van voetbalvereniging SV Rood-Wit ’62 vanavond. De uitreiking vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering op sportpark “De Rijpel” van SV Rood-Wit ’62. Burgemeester Elly Blanksma reikte de koninklijke onderscheiding uit.
Een overzicht van de verdiensten van Piet Verlijsdonk:

 • 1990-1998 en van 2009-heden: Voorzitter SV Rood-Wit’62
  Sportvereniging Rood-Wit’62 is met 850 leden 1 van de grootste Helmondse sportverenigingen. Piet Verlijsdonk heeft jarenlang bij de veteranen gevoetbald. In 1990 werd hij benaderd om zitting te nemen in het hoofdbestuur. Van 1991 tot 1995 was hij vicevoorzitter en daarna voorzitter tot 1998. Na een tussenperiode, werd hij in 2009 opnieuw voorzitter van de voetbalclub. Vandaag nam hij afscheid tijdens de algemene ledenvergadering.
  De heer Verlijsdonk, die gekarakteriseerd wordt als een echt mensenmens, heeft op een bekwame wijze sturing geven aan een grote vereniging, die drijft op de inzet van vele vrijwilligers. Met zijn kenmerkende woorden “open, eerlijk en samen” is hij de bindende factor binnen de vereniging. Als voorzitter gaf hij op een bevlogen wijze richting aan de koers van de vereniging. Hij heeft zich onder meer ingespannen voor het uitdragen van normen en waarden binnen de vereniging, de viering van het 50-jarig bestaan in 2012, de uitbreiding van de accommodatie en de aanleg van een kunstgrasveld. Ook nam hij actief deel in overlegstructuren met andere voetbalverenigingen en met de gemeente. Piet Verlijsdonk is alweer een aantal jaren voorzitter van het voorzittersoverleg Helmondse Amateur Voetbalverenigingen, dat erop gericht is om de samenwerking en de kennisuitwisseling tussen de verenigingen te verbeteren.
 • 2000-2006: Secretaris/bestuurslid Raad voor de Sport
  Piet Verlijsdonk is in de periode 2000-2003 secretaris geweest van de Raad voor de Sport. Van 2003 tot 2006 was hij bestuurslid van dit advies- en overlegorgaan.
 • 1998-2012: Verschillende functies in de ondernemingsraad bij Philips
  Naast zijn werk als automatiseringsspecialist, was de heer Verlijsdonk zeer actief in het ondernemingsraadwerk bij Origin (dochter van Philips) en bij Philips Nederland N.V. Dat deed hij van 1998 tot 2012. Hij gaf in zijn bijdrage voor de medezeggenschap vooral blijk van zijn positieve houding naar de medewerkers. Steeds had hij zowel hun belangen als die van het bedrijf voor ogen. Zijn positieve inzet en integere houding hebben er toe geleid dat diverse adviezen van de ondernemingsraad tot een goed einde zijn gebracht.

1 reactie:

Proficiat Piet!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *