Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.617 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
18reacties

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond, stuurde vandaag de onderstaande brief aan zijn collega’s in de gemeenteraad en aan B&W:

Helder Helmond heeft van het bestuur van de bibliotheek vernomen, en e.e.a. werd bevestigd door de directie, dat dit najaar de tweede verdieping van de bibliotheek aan de Watermolenwal zal worden ontruimd. Door de door de gemeente opgelegde bezuinigings-taakstelling voor de bibliotheek moet deze verdere maatregelen nemen om aan die taakstelling te kunnen voldoen. Men kiest ervoor om niet te bezuinigen op personeel, niet op openingstijden en niet op inhoud máár door een deel van het vastgoed af te stoten door van een verdieping de huur op te zeggen. Als cultuur-partij vindt Helder Helmond dit een ongewenste ontwikkeling! Wij realiseren ons terdege dat dit een keuze is van bestuur en directie. Maar Helder Helmond vindt dat wij als raad, en als college, deze belangrijke cultuur-drager, de gelegenheid dienen te geven om ook de tweede verdieping te kunnen aanhouden. Er zijn volgens Helder Helmond diverse manieren waarop dat zou kunnen. Te denken valt b.v. aan een aanpassing van de hoogte van de huur (immers heeft de bibliotheek zelf, na verkoop van de oude bieb, de opbrengst daarvan, ruim 2 miljoen, ook aan het nieuwe pand betaald). Er zou iets gedaan kunnen worden aan afschrijvingstermijnen. Kortom; Helder Helmond vraagt aan raad en college om creatief mee te denken om te voorkomen dat de bibliotheek de tweede verdieping moet ontruimen. De aanstaande voorjaarsnota is daarvoor de ideale gelegenheid om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. In afwachting van een hopelijk positieve reactie.

In de reacties hieronder staan updates.

18 reacties:

Dacht eerst dat er een calamiteit was geweest….. maar het gaat over het opzeggen van (een deel van) de huur…..

Beantwoorden

@Ad op woensdag 31 mei 2017 om 09:43:

Grappig, ik dacht precies hetzelfde! Maar nu ik er even over nadenk, is deze ontruiming natuurlijk veel erger want die is mogelijk permanent. 🙁

Beantwoorden

Eerst je oude pand aan de Gemeente moeten verkopen om dan voor veel geld weer bij de Gemeente te moeten gaan huren. Dat is pas Kul(t)huur.

Beantwoorden

En zo gaat ook langzaam de bibliotheek uit Helmond weg.

Beantwoorden

Fijne actie om de jeugd te stimuleren om te lezen. Nog even en er is geen bibliotheek meer????

Beantwoorden
Marisca Caldeira Berkers

Wat een matig Nederlands (bericht HH).

Beantwoorden

Bezuinig dan op iets anders ipv geld in onzinnige zaken te steken zoals een regenboogzebra of het Speelhuis nog meer te renoveren wat niet nodig is. Goed is goed.

Beantwoorden
Alice van Kersbergen

Update 1:
Er is vanavond nog geen besluit gevallen of de bieb volgend jaar 125.000 euro extra krijgt om daarmee de dreigende sluiting van haar tweede verdieping te voorkomen. Het betreffende amendement (pdf) om deze bezuiniging terug te draaien, werd door de 4 oppositiepartijen tijdens de behandeling van de voorjaarsnota aangehouden. Eerder op de avond ontraadde wethouder Frans Stienen deze wijziging overigens.

Beantwoorden

Update 2:
De bibliotheek laat na de eerste update vanavond weten dat:

De tweede verdieping van het pand aan de Watermolenwal 11 wordt vanaf het najaar door de bibliotheek niet meer gehuurd, omdat de bibliotheek moet bezuinigen. Op de tweede verdieping van de bibliotheek in Helmond bevinden zich nu de collecties informatieve boeken en o.a. de drukbezette leer- en werkplekken. De bibliotheek Helmond-Peel wil de faciliteiten voor leer- en werkplekken wel graag behouden en haar functie als leercentrum blijven continueren.
Ruud Hakvoort, directeur van De Bibliotheek Helmond –Peel, zegt hierover het volgende: “Vanuit de gemeente Helmond heeft Bibliotheek Helmond-Peel een bezuinigingsopdracht gekregen. Als antwoord op deze opdracht stelt de bibliotheek voor, dit te vinden in het gebouw. Er is al eerder veel bezuinigd op personeel en inhoud. Het gebouw in Helmond is duur; de gemeente vraagt een hoge huur aan de bibliotheek. Toen de gemeente andere opties zoals verlagen van de hoge huur, verlengen van afschrijftermijnen op het gebouw niet wenselijk achtte, resteerde nog alleen het terug geven van m2’s vloeroppervlak. Dit gaat in het najaar spelen.”
Denk mee in oplossingen!
Bibliotheek Helmond-Peel zoekt mensen die graag meedenken in oplossingen. Gebruikers en toekomstige gebruikers van de leer- en werkplekken, inwoners en organisaties zijn van harte welkom om mee te denken hoe de bibliotheek haar functie als leercentrum kan behouden. Je kunt je interesse melden door een e-mail met je naam en telefoonnummer te sturen naar [email protected].
.

Beantwoorden

De gemeente Helmond is geïnfecteerd door wat ik het marktwerking – virus zou willen noemen. Een van de bijverschijnselen daarvan is een negatieve invloed op het intelligentie – niveau. Alles waar “openbaar” voor staat moet op termijn afgebroken worden of zelfs verdwijnen: de “openbare” bibliotheek en – mijn stokpaardje – het “openbaar” vervoer in Helmond. LET OP MIJN WOORDEN: op termijn gaan de stadsbussen verdwijnen uit Helmond. En de gemeente heeft dan ook nog de illusie bedrijfsmatig bezig te zijn en probeert dat ons ook nog wijs te maken. Er is geen enkel bedrijf dat op deze manier ongestraft met haar (niet onbelangrijk BETALENDE) – cliënten – de stakeholders – omspringt.

Maar het tij is aan het keren: Demissionair minister Henk KAMP van Economische Zaken én VVD – coryfee zei onlangs op NPO Radio 1 toen hij het had over Akzo/Nobel: “Marktwerking is niet per definitie een zegen”. Het duurt even, voordat voortschrijdend inzicht doorsijpelt in “de dorpspolitiek in de provincie”, maar volgens mij is dit een onomkeerbaar proces.Gemeente Helmond: het verstand komt met de jaren. Verlaat de heilloze marktwerkingsweg ten behoeve van welzijn en welvaart van de inwoners van Helmond. En over minder dan een jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen…

Met bovenstaande oproep “Denk mee in oplossingen” heb ik overigens grote moeite. Het is de gemeente Helmond die deze problemen veroorzaakt voor de bibliotheek. Het is de gemeente Helmond die verantwoordelijk is en blijft voor deze problemen. Het is de gemeente Helmond die met oplossingen moet komen. Of niet!

Beantwoorden

@Peter op vrijdag 2 juni 2017 om 07:28:

Als een wat rechtsere kiezer, maar ook als nadenkend persoon 😉 ben ik het met je eens dat weer een leegstaand kantoorpand in Helmond contraproductief is. Hoeveel huur denkt de wethouder de komende jaren eigenlijk te gaan vangen voor een leegstaand kantoor op een bovenverdieping in Helmond? Ik denk net zo veel als wat de oude bieb op de Markt jaarlijks aan huurpenningen opbrengt. Laat ze daarom gewoon zitten. Want praktisch gezien: linksom of rechtsom is de gemeente het geld toch kwijt.

Of zou er een plannetje klaarliggen opdat het casino beneden er een ruime bovenverdieping bij kan huren? Voor Jack’s Casino betekent een grotere gokhal meer winst en politiek gezien is gokken in Nederland legaal. Dan kan de raad mekkeren wat ze wil, maar geloof mij: de gokkast wint altijd. Dat is in het verleden wel gebleken bij de huidige locatie bij de bieb. 🙁

Beantwoorden

Sinds wanneer zijn oplossingsideeën gratis? Trieste zaak voor Helmond. Weer een tempel van cultuur en educatie omlaaggeschaald.Ooit van laaggeletterdheid gehoord in Helmond? We scoren ruim boven het landelijk gemiddelde. Gemeenteraad, maak je hard voor deze belangrijke zaak. Als ik de brief goed lees, is dat ook bij gemeenteraadsleden zeer nodig. Meneer Stienen komt uit het onderwijs. Kortom, vreemde gang van zaken.

Beantwoorden

Verdienmodel als @smc040 strijp-S, vergader,groepen,kleine summits, verhuur vergaderruimte, korting voor zzp, receptiemodel voor zzp,etc

Beantwoorden

De beste oplossing zou zij het hele gemeentebestuur wegjagen. Eerst alle biibliotheken in Helmond sluiten om een duur nieuw gebouw te kunnen bekostigen. Vervolgens is dat weer te duur, wat willen ze nu eigenlijk ? Waarom is die huur zo hoog dan ? Een bibliotheek is toch een voorziening die bij een stad hoort, voor iedereen toegankelijk ? Ze gasn net zolang door tot alle cultuur weg is. Het oude gebouw staat nog leeg notabene. Ik zeg weg met die bestuurders.

Beantwoorden

Meedenktip @bieb: Doe volgend jaar gewoon mee met de Rabobank clubkascampagne. Het kasteel van Sinterklaas pakte daar dit jaar dik 4 mille mee. Met zoveel leden moeten jullie nog meer kunnen pakken.

Beantwoorden

@Paula Dirks op vrijdag 2 juni 2017 om 23:04:

Bezoekersaantallen van bieb dalen al jaren, blijkbaar is de behoefte niet zo groot. Ik snap overigens niet dat u denkt dat het wegjagen van bestuurders problemen op zou lossen. Erg simpele gedachte. Net of Helmond uniek is met de druk die er is op publieke voorzieningen.

Beantwoorden

Update 3:
Naar aanleiding van de bovenstaande brief van Helder Helmond op 30 mei, antwoordde B&W deze week als volgt:

In 2015 kreeg de cultuursector te maken met een structurele bezuinigingstaakstelling van € 1.000.000,- ingaande 2016. Bij de toedeling van dit bedrag werd een aantal begrotingsposten binnen programma 5 Cultuur aangeslagen voor € 370.000,-. Van de vier grote culturele instellingen (bibliotheek, Kunstkwartier, museum en speelhuis) werd een gezamenlijke bijdrage verwacht van de ontbrekende € 630.000,-. Zij hebben hierover intensief met elkaar overleg gevoerd en vanuit de inhoudelijke ambities en de gezamenlijke waardes voor de stad onderzocht op welke wijze de opdracht gerealiseerd kon worden zonder de culturele inhoud geweld aan te doen. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2017-2020 in november 2016 werd door de raad een handreiking geboden waarbij de taakstelling voor de instellingen m.i.v. 2017 met € 150.000,- werd verminderd tot € 480.000,-.
De tot en met 2016 doorgevoerde bezuinigingen hebben met name de inhoud van de bibliotheek geraakt. Dat was de reden dat de bibliotheek een verdere bijdrage aan de taakstelling met name wenste terug te zien binnen de huisvestingscomponent. Dit heeft geleid tot de keuze van de bibliotheek om m² vastgoed terug te geven aan de gemeente die een zekere huurwaarde vertegenwoordigen. De hieraan gerelateerde verlaging
van de huur en de huursubsidie zijn aangemerkt als bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling maar hebben wel als consequentie dat geen blijvend gebruik meer kan worden gemaakt van deze m².
Het college zoekt naar integrale oplossing omtrent de invulling van de 2e verdieping van de bibliotheek.

Beantwoorden

Eerst een nieuwe bibliotheek bouwen om ‘m vervolgens niet te gebruiken? Wie heeft dat schitterende plan bedacht?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *