Buiten is het 3 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.838 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
20reacties

Jan Roefs van het CDA stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W omdat zijn partij snel actie wil voor gratis wifi voor de Helmonders door Europese subsidie aan te vragen. Hieronder zijn 3 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. Het CDA wil dat de gemeente Helmond daar ook aan meedoet. Online bereikbaarheid is een basisbehoefte. Vanuit de MRE ( Metropool Regio Eindhoven ) en de gemeente Helmond worden momenteel de nodige stappen gezet. Een financiële impuls vanuit Europa kan het proces versnellen en beter betaalbaar houden.
Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.
Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. In Helmond zou uitkomen op zo’n 6000 personen. Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens de CDA-fractie een basisbehoefte.
De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.
De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor onze gemeente van belang dat we er snel bij moeten zijn.
De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen voor de college van burgemeester & wethouders:

 1. Is het college het met het CDA eens dat het voor een open lijn met de rest van de wereld niet uit mag maken waar je woont of hoeveel je verdient en internet in de communicatie en verbinding met de rest van de wereld hierin een essentieel onderdeel vormt?
 2. Welke mogelijkheden ziet het college om in Helmond aanspraak te kunnen doen op een deel van de beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan?
 3. Is het college bereid om projecten in onze gemeente aan te melden voor WiFi4EU? Zo ja, welke locaties zouden volgens het college in aanmerking komen en welke locatie(s) zou(den) hierin prioriteit moeten krijgen?

In de reacties hieronder een update
en een stevige reactie van PvdA-fractievoorzitter Mohammed Chahim.

20 reacties:

Goede zaak, want als ik in het centrum aan het winkelen ben heb ik vaak erg slechte wifi.

Beantwoorden

Gratis bestaat niet.

Beantwoorden

@Dennis van Aalst op woensdag 18 oktober 2017 om 14:29:

Klopt, maar voor Helmond dus wel. Dus betalen-betalen en huilie-huilie voor de andere Europeanen. 🙂

Beantwoorden

Misschien moet het CDA “andere” dingen willen die belangrijker zijn voor de gemiddelde Helmonder !

Beantwoorden

Goed idee! Bijna alle steden in Nederland bieden gratis WiFi aan en Helmond heeft alleen KPN Fon die betaald is en vaak niet werkt.

Beantwoorden

Geweldig plan! Maar uh… Glasvezel zou ook wel fijn zijn..

Beantwoorden

Met enige verbazing heb ik deze vragen gelezen. Dit onderwerp is namelijk onderdeel van een raadsvoorstel dat we afgelopen donderdag (12-12-2017) besproken hebben in de commissie. Het is onderdeel van een groter plan: het uitzetten van glasvezel (lees: breedband) in heel Helmond (“Principekeuze voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Helmond”. Aankomende raadsvergadering zal dit plan vermoedelijk unaniem worden aangenomen.

Daar staat o.a. het volgende in:

“Deelname aan het MRE-onderzoek, zie bijlage 3, draagt bij aan het inzichtelijk krijgen van aanwezige netwerken, kosten en behoeften (zowel gemeentelijk als bij de maatschappelijke partners). Hierdoor krijgen we goed inzicht in de aanwezige Helmondse glasvezelnetwerken, maar ook in diverse andere netwerken die mogelijk in de toekomst overgezet gaan worden naar glasvezel. Denk aan pompgemalen, camera’s, verkeersregelinstallaties, parkeerautomaten en ook gemeenschapsaccommodaties en dergelijke. Al deze netwerken en voorzieningen zijn inmiddels in kaart gebracht en bieden een mooie basis voor het slim aanleggen van een Helmonds glasvezelnetwerk. Een en ander bovendien ter onderbouwing van de toekomstige Businesscase. Ter illustratie zijn twee overzichtskaarten van respectievelijk glasvezel en gemeentelijke voorzieningen bijgevoegd in bijlage 2. Deze informatie kan tevens gebruikt worden voor een eventuele bijdrage vanuit het Breedbandfonds van de Provincie Noord-Brabant dan wel vanuit de EU (WiFi4EU).”

Hier het volledig raadsvoorstel:
https://www.helmond.nl/bis/2017/Raadsvoorstellen/RV%20086%20Principekeuze%20voor%20de%20aanleg%20van%20een%20glasvezelnetwerk%20in%20Helmond.pdf

Hier de overige bijlagen (bij punt 7):
https://www.helmond.nl/1/Bestuur/Alle-onderwerpen/import_151254/import_151257/Commissie-Bestuur-en-Economie/Commissievergadering-BE-12-oktober-2017
Blijft vraag 3 over om te beantwoorden, maar gezien de subsidieaanvraag voor WiFi4EU gekoppeld is aan gemeentelijke gebouwen die publiek toegankelijk moeten zijn, zal het antwoord hierop niet complex zijn. Om onze breedband via de EU gedeeltelijk te financieren zul je bij het uitwerken van de business case hier antwoord op moeten geven. En laat ook dit onderdeel zijn van het raadsvoorstel.

Dus in mijn ogen overbodige vragen. Wel goed om aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp. Want uiteindelijk is het hebben van een (snelle) internetverbinding noodzakelijk om tegenwoordig me te kunnen doen. En dit zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Beantwoorden

gratis wifi dan hoeven we alleen nog de kabel tv te betalen ,nou ben benieuwd …laat je niets wijsmaken

Beantwoorden

Ik hoef niets “gratis” van die eurofielen. Ik betaal zelf wel voor mn mbtjes.

Beantwoorden

@Hennie Pennings op woensdag 18 oktober 2017 om 18:44:

Okay … wat is het adertje?

Beantwoorden
Karin van der Werff

Europeese subsidie voor gratis Wifi? Nergens voor nodig. We hebben op vrijdagmiddag al gratis WiFi in Helmond Centrum. Wandelende WiFi, die loopt gewoon mee. Nog vier vrijdagen. Komt dat zien.
https://www.instagram.com/p/BaIsy36lZ9b/?hl=nl&taken-by=stadskunstenaarhelmond

Beantwoorden

“Bovendien is toegang tot internet volgens de CDA-fractie een basisbehoefte.”

Thuis wel, kan ik me indenken, maar toch niet overal waar je loopt of staat, parken, pleinen etc. Nog meer samenscholing, hangjeugd en baldadigheid.

Lijkt mij persoonlijk niet zo’n goed idee.

Beantwoorden

@Mohammed Chahim op woensdag 18 oktober 2017 om 18:13:

Pijnlijk! Of Jan Roefs was donderdag niet aanwezig en las de vergaderstukken niet of hij probeert een politiek slaatje te slaan uit gratis wifi.

Beantwoorden

Een basisbehoefte.. laat me niet lachen! Eten, drinken, kleding, huizen en ziekenzorg zijn basisbehoeften.. en daar wordt nu al genoeg in tekort geschoten. Misschien dat de gemeente toch eens beter moeten kijken naar wat de mensen echt nodig hebben ipv naar wat ze zelf willen hebben….

Beantwoorden

@Mien op zaterdag 21 oktober 2017 om 19:28:

Wandelende Wi-Fi. Een kunstproject voor de Bibliotheek Helmond-Peel van stadskunstenaar Rocco Verdult. Opvallende rollators maken verbinding met Wi-Fi HotSpot in de binnenstad van Helmond

Rocco Verdult is de stadskunstenaar van Helmond 2017 en wordt gezien als de culturele ambassadeur voor Helmond. Hij moet de stad kleur geven, een positieve spiegel voorhouden en de Helmonder opzoeken. Daarbij staan ontmoeting, verwondering en verbinding centraal. In opdracht van de Bibliotheek Helmond-Peel is er het concept “Wandelende Wi-fi” gevormd met als doel nieuwe bezoekers aan te spreken en de bibliotheek via kunst te verbinden met en aantrekkelijk te zijn voor een nieuw, jong publiek. Twee of drie vrijwilligers gaan op pad met een als kunstobject vorm gegeven rollator om verbinding te leggen met jongeren in de stad. Die verbinding wordt gelegd door middel van het ter beschikking stellen van Wi-Fi aan jongeren.
Tegenwoordig is Wi-Fi niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Overal waar we komen wordt er Wi-Fi aangeboden, maar vaak onder de voorwaarde dat er een consumptie wordt genuttigd of een tegenprestatie wordt geleverd. Dit geldt echter niet voor de Bibliotheek in Helmond. Hier wordt gratis Wi-Fi aangeboden zonder enkele voorwaarden wat als gevolg de grootste aantrekkingskracht voor jongeren vormt. Dit interessante, maar logische gegeven moet worden omarmt. Het internet in al haar vormen, is namelijk de bibliotheek van NU.
Door deze gratis Wi-Fi van de bibliotheek naar buiten te brengen kunnen meer jongeren hier gebruik van maken en komen er vervolgens meer jongeren in aanraking met de Bibliotheek. Om dit niet op een reguliere en saaie manier uit te voeren, is ervoor gekozen om een drietal ouderen met opvallende rollators door te stad te laten wandelen, beschikkend over een snelle Wi-Fi HotSpot. Gedurende de wandeling zullen steeds meer jongeren worden opgezocht, gaan mogelijk met de ouderen meelopen en uiteindelijk kan men op een plek in het centrum neerstrijken.
Veel steden worstelen met het ter beschikking stellen van een HotSpot voor de hele stad. Het feit dat de Bibliotheek een belangrijke rol aanneemt in onze samenleving, versterkt het concept van gratis Wi-Fi in de openbare ruimte. Het is een gift vanuit de bibliotheek voor de mensen in de stad.
Het beeld van een oude man of vrouw met een rollator is herkenbaar voor iedereen en bovendien een beeld dat steeds populairder wordt in de media en cultuur. Het maakt het project daardoor toegankelijk en vertrouwd, eveneens vernieuwend en opvallend vanwege de combinatie met gratis Wi-Fi en de fluoriserende rollators.
In het project staat het woord verbinding centraal. Ten eerste draait het natuurlijk om de verbinding met de Wi-Fi, daarnaast ontstaat er een verbinding tussen jongeren onderling, maar ook tussen jong en oud en uiteindelijk is er een verbinding met de Bibliotheek.
Het project is op 6 oktober gestart, de vrijwilligers gaan op vrijdagmiddag op stap en het aantal jongeren dat op die eerste drie vrijdagmiddagen is bereikt is naar schatting: 165. De eerste reacties zijn positief.

Beantwoorden

Stormloop op Europese wifisubsidie

Sinds het Europees Parlement geld heeft vrijgemaakt voor Europese gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners, komt de ene stad na de andere met plannen.
Enkhuizen, Emmen, Zoetermeer, Hengelo, Enschede, Helmond en Aalten, het zijn maar enkele van de Nederlandse gemeenten die aanspraak willen maken op een Europese subsidie voor gratis wifi. Vooral het CDA roert zich in diverse gemeenten. De verwachting is dat in Europa enkele duizenden aanvragen worden ingediend.

https://www.emerce.nl/nieuws/stormloop-europese-wifisubsidie

Beantwoorden

Update:
Maximaal 20.000 euro Europese subsidie voor gratis wifi in Helmond
Dat antwoordde B&W onder meer op de 3 gestelde raadsvragen van het CDA. Hieronder staat de volledige beantwoording van het gemeentebestuur.

 1. Vraag: Is het college het met het CDA eens dat het voor een open lijn met de rest van de wereld niet uit mag maken waar je woont of hoeveel je verdient en internet in de communicatie en verbinding met de rest van de wereld hierin een essentieel onderdeel vormt?
  Antwoord: Het college onderschrijft volmondig de stelling dat iedereen gebruik moet kunnen maken van internet. Iedereen moet zo gezegd gebruik kunnen maken van een open lijn naar de rest van de wereld. Dat is met woorden van gelijke strekking ook verwoord in het raadsvoorstel (pdf) over een aan te leggen glasvezelnetwerk in Helmond dat in de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober jongstleden tot besluitvorming heeft geleid. Een extra aanvulling op deze ‘verglazing’ zou WiFi in de openbare ruimte zijn. Het belang daarvan onderkennen wij.
 2. Vraag: Welke mogelijkheden ziet het college om in Helmond aanspraak te kunnen doen op een deel van de beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan?
  Antwoord: De subsidieaanvraag op grond van WiFi4EU is op dit moment nog niet mogelijk. Verwacht wordt dat de subsidieregeling begin 2018 wordt opengesteld. Wij zullen ervoor zorgen om dan zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt overigens 20.000 euro per gemeente. Wij vinden het logisch om deze voorziening in Helmond te realiseren tezamen met het glasvezelnetwerk. Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van de voorwaarden die de EU stelt aan deze regeling. Dat moet nog uitgezocht worden.
 3. Vraag: Is het college bereid om projecten in onze gemeente aan te melden voor WiFi4EU? Zo ja, welke locaties zouden volgens het college in aanmerking komen en welke locatie(s) zou(den) hierin prioriteit moeten krijgen?
  Antwoord: Welke locaties geschikt zijn voor WiFi4EU weten wij nog niet. Wij willen de mogelijkheden voor WiFi4EU graag meenemen in de uitwerking van de businesscases voor het glasvezelnetwerk, waarbij we ook mogelijkheden buiten het stadscentrum in ieder geval in ogenschouw nemen.
Beantwoorden

ZDF Heute, NOS Jeugdjournaal, NOS Radio, Pownews. Allemaal positieve reclame voor Helmond voor wat betreft de WiFi-perikelen.
Met dank aan Rocco Verdult uit Eindhoven en Bibliotheek Helmond-Peel. Top!!! Nu nog de grote reus ergens kwijt zien te raken! Ben benieuwd naar het volgende project van onze stadskunstenaar.

Beantwoorden

20.000 euro belastinggeld voor “gratis” WiFi? Subsidie klinkt bijna als gratis geld.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *