Buiten is het 28 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.217 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
12reacties

Namens de D66-fractie stelde Maarten Selten  schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over discriminatie op de Helmondse scholen.
Vandaag hieronder zijn 7 vragen (Questions) voorafgegaan door zijn volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op de website van het AD stond dinsdag jl. de volgende krantenkop: “Twee op de drie leraren ziet discriminatie moslims op school“.
D66 schrok na het artikel uitgebreider te hebben gelezen. Volgens het onderzoek van Panteia, in opdracht van de Anne Frank Stichting en multicultureel instituut FORUM blijken namelijk moslims, homo’s, joden en christenen regelmatig gediscrimineerd te worden op scholen. Hoewel dit artikel een landelijk onderzoek betreft is D66 benieuwd naar hoe dit in Helmond zit.
Derhalve hebben wij de volgende vragen aan het college:

 1. Is het college op de hoogte van dit onderzoek?
 2. In hoeverre is er zicht op hoe het gesteld is in Helmond inzake discriminatie van deze, en andere, groepen op scholen?
 3. Heeft het college signalen van een van de genoemde groepen dat dit speelt in onze stad, en zo ja wat voor signalen zijn dit en wat doet het college met deze signalen?
 4. Is de gemeente in gesprek met scholen over deze zaken, en zo nee, is het College het dan met ons eens dat het belangrijk is om hier het gesprek over aan te gaan?
 5. Heeft de gemeente het gevoel dat het bespreken van het onderwerp ‘discriminatie’ in onze stad taboe is, en zo ja is het college dan met ons eens dat het noodzakelijk is om dit te doorbreken?
 6. Heeft de gemeente zicht op een trend inzake discriminatiemeldingen in de stad/op scholen? Zo ja, komt dit overeen met het onderzoek van Panteia?
 7. In hoeverre is het college het eens met het kabinet dat de huidige manier van registreren onprettig/onvoldoende is? (bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/02/12/kabinet-herijkt-actieprogramma-anti-discriminatie.html)

12 reacties:

Moslims, Joden, Christenen en Homo’s? De Atheistische Hetero’s zijn gewoon klootzakken.

Beantwoorden

Los van het serieuze karakter hiervan moet ik bij zo’n opsomming van gedriscrimineerde groepen toch altijd weer denken aan dat nummer van Ivo de Wijs, Discriminatie. En wie krijgt er dan de schuld? Die debiele homofiele joodse neger met een bult. 🙂

Beantwoorden

Ik voel me een beetje aangesproken Mark:
ik ben atheïst en hetero, MAAR IK DISCRIMINEER BESLIST NIET EN BEN ZEKER GEEN RACIST!! Ik kan weleens een klootzak zijn, maar wie is dat niet eens in zijn leven?
Ik denk overigens dat je niet eens weet wat een atheïst is, anders schreef je wel twee puntje op de eerste i. Maar goed, dat terzijde!

Beantwoorden

Yo, ik ben te lui om dat uit te zoeken met mijn Ipad. En kijk effe naar je eigen zin AUB, pfff. Ik kan ook een grammatica-nazi uithangen als het moet.

Beantwoorden

Figuren als jij moeten ze van de weblog weren. Je weet niet waar je het over hebt. Je weet niet eens wat een nazi is. Dat is overduidelijk. Discriminatie komt voor bij mensen met een lager I.Q, zo simpel zit dat!

Beantwoorden

Misschien moet ik er maar eens over gaan nadenken om het weblog achter me te laten. Voor een tijdje zeker! De toon van enkele individuelen hier is ronduit bedenkelijk!
Zoals het ook bij forums gaat: “verbannen”. Dat zou de weblog van Helmond zeker ten goede komen!

Beantwoorden

Ja hoor, D66 wil weten hoe het in Helmond zit!

Het hele jaar dromen en rond de verkiezingen schiet er iemand wakker uit de winterslaap, die denkt met zo’n actie, zwevende kiezers aan zich te binden.

Dat belooft weer wat , de komende tijd! Nog even en we krijgen heimwee naar
voormalig D66 coryfee Maarten Janssen.

Beantwoorden

@brombeer op dinsdag 24 februari 2015 om 23:00:

Aangenomen dat je viel over de term grammatica-nazi die Mark gebruikte, even het volgende ter verduidelijking.
Een grammatica-nazi of Grammar Nazi is iemand die vindt dat het zijn of haar plicht is om geconstateerde grammatica- en spelfouten te verbeteren. Meestal wordt die term gebruikt als sneer om aan te geven niet zo flauw te doen als iemand in een betoog een taalfoutje maakte. Maar soms is het juist ook een zelf gekozen kwalificatie, lees Ik ben een grammarnazi maar eens.
Op de redactie van de weblog hadden we ook enkele jaren iemand die haar interne mailtjes wel eens begon met “De Grammar Nazi zegt” en dan volgde er 1 of meer taalfouten die de weblog ergens maakte.

Dit gezegd hebbende, laten we nu weer terug on topic gaan. Wie meer over grammatica-nazi en dergelijke wil zeggen, ons mailadres is [email protected]

Beantwoorden

Hehehe.

Beantwoorden

Discriminatie is zo’n onzin, beter dan dit kan ik het niet uitleggen:

Beantwoorden

Hey die is goed Irma

Beantwoorden

B&W gaf de onderstaande antwoorden op de bovenstaande vragen van Maarten Selten van D66.

 1. Vraag: Is het college op de hoogte van dit onderzoek?
  Antwoord: Ja, wij zijn op de hoogte.
 2. Vraag: In hoeverre is er zicht op hoe het gesteld is in Helmond inzake discriminatie van deze, en andere, groepen op scholen?
  Antwoord: Discriminatie is een diepgeworteld maatschappelijk probleem, dat niet alleen op scholen voorkomt. Wij onderstrepen dat discriminatie (naar etniciteit, geloof, seksuele voorkeur etc.) onaanvaardbaar is. Wij krijgen via o.a. het Meldpunt Discriminatie en de politie een beeld van de discriminatie in Helmond. We beseffen echter dat dit geen volledig beeld is, omdat niet van ieder incident melding wordt gedaan.
 3. Vraag: Heeft het college signalen van een van de genoemde groepen dat dit speelt in onze stad, en zo ja wat voor signalen zijn dit en wat doet het college met deze signalen?
  Antwoord: Er zijn geen signalen bij ons bekend.
 4. Vraag: Is de gemeente in gesprek met scholen over deze zaken, en zo nee, is het College het dan met ons eens dat het belangrijk is om hier het gesprek over aan te gaan?
  Antwoord: De gemeente heeft tenminste twee maal per jaar overleg met alle schoolbesturen (het zogenaamde Bestuurlijk Overleg Onderwijs). Gemeente en schoolbesturen kunnen hiervoor agendapunten aandragen. Onlangs is bijvoorbeeld het LHBT-beleid besproken (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders). Een vertegenwoordiging van de schoolbesturen is ook aanwezig bij het Platform Sociale Cohesie dat onder leiding staat van de gemeente. Onlangs zijn daar de gebeurtenissen in Parijs besproken. Daarnaast weten scholen ons altijd te vinden als er dergelijke zaken spelen.
 5. Vraag: Heeft de gemeente het gevoel dat het bespreken van het onderwerp ‘discriminatie’ in onze stad taboe is, en zo ja is het college dan met ons eens dat het noodzakelijk is om dit te doorbreken?
  Antwoord: Wij hebben niet de indruk dat er een taboe op het bespreken van discriminatie rust. Er is aandacht voor op scholen, bij de politie, in het platform Sociale Cohesie, bij de jongerenwerkers etcetera. Maar het doorbreken van discriminatie (naar ras, geloof, seksuele voorkeur etc.) moeten we samen doen.
 6. Vraag: Heeft de gemeente zicht op een trend inzake discriminatiemeldingen in de stad/op scholen? Zo ja, komt dit overeen met het onderzoek van Panteia?
  Antwoord: Ja, via de bestaande registraties van o.a. Meldpunt Discriminatie Helmond en Politie. We zien daarin een relatief constant beeld van de meldingen.
 7. Vraag: In hoeverre is het college het eens met het kabinet dat de huidige manier van registreren onprettig/onvoldoende is? (bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/02/12/kabinet-herijkt-actieprogramma-anti-discriminatie.html )
  Antwoord: We zien op dit moment geen aanleiding om signalen anders te registreren. We kijken uit naar de Handreiking Discriminatie van het Rijk.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *