Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.197 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
11reacties

Berry Smits van Helmond Aktief stelde B&W schriftelijke vragen over onveilige vloerconstructies in Helmond. Hieronder zijn 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Na het instorten van een deel van de parkeergarage bij Eindhoven Airport heb ik namens Helmond Aktief direct daarna de vraag via email aan de griffie gesteld of er mogelijk ook binnen de gemeente Helmond bekend was of er gebouwen met deze bewuste vloerconstructie zijn gebouwd.
Mijn vraag was mede ingegeven door het gegeven dat vanuit zeer betrouwbare bron was vernomen dat een recent gebouwde basisschool ook was voorzien van dit materiaal c.q. vloerconstructie en daar al vele lekkages waren geconstateerd.
Als antwoord via de griffie kreeg ik, dat een onderzoek zeker aan de orde was en dat zo’n onderzoek natuurlijk enige tijd kostte. Begrijpelijk maar het “voorbeeld” was bekend en had reeds de nodige aandacht.
Weken – maanden verstreken alleen, ondanks mijn pogingen, werden geen berichten c.q. onderzoekresultaten meer vernomen. Zeer tot mijn ongenoegen mede omdat steeds meer duidelijk werd wat de oorzaak van de ineenstorting van een deel van de parkeergarage zou zijn geweest.
Ook bleek dat in diverse gemeenten de nodige gebouwen werden getest op bijv. draagvermogen van vergelijkbare constructies.
Vandaar dat wij als fractie Helmond Aktief u de navolgende vragen willen voorleggen;

 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek om te inventariseren of in onze gemeente mogelijk gebouwen zijn voorzien van deze vloerconstructie?
 2. Zijn vanuit veiligheid overwegingen bij aangetroffen gebouwen preventieve maatregelen getroffen?
 3. Hoe gaat u om met particulieren / eigenaren waarbij zo’n vloerconstructie is gebruikt?
 4. Is er aanleiding om bij gemeentelijke gebouwen de nodige maatregelen te nemen?
 5. Is mogelijk een verhaal recht m.a.w. wie is aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade?

In de reacties hieronder staan updates.

11 reacties:

Met de basisschool is niets aan de hand meldt de gemeente. De lekkages in deze niet genoemde school hebben geen enkel verband met het vloeroppervlak. Op de vragen van Berry wordt in januari antwoord gegeven.

Beantwoorden

Over welke basisschool gaat dit eigenlijk?

Beantwoorden

Update 1 en @nieuwe Helmonder op vrijdag 22 december 2017 om 10:39:

Het betreft het parkeerdek van de parkeergarage die bij de nieuwbouw van BS de Vendelier in Brandevoort werd geconstrueerd. Na de vele lekkages is aangegeven dat bovenop de parkeergarage géén speeltoestellen of andere activiteiten mogen plaatsvinden. Dat liet Berry Smits ons zojuist weten. De gemeente liet hem weten dat er momenteel geen directe aanleiding is om de veiligheid in twijfel te trekken.

Beantwoorden

Ik neem aan dat de OBS bedoeld wordt want bij BS de Vendelier zit helemaal geen parkeergarage.

Beantwoorden

Berry Smits begrijpt echt wel dat dit soort zaken wordt afgewenteld op alle belastingbetalers. Iedereen betaalt mee.
Bij Eindhoven Airport is (uiteraard) niet bouwer BAM verantwoordelijk. De schuld ligt vanzelfsprekend bij een ondeskundige toezichthouder namens de gemeente Eindhoven.

De kosten bedragen slechts 20 miljoen euro. Wie maalt daarover?

Beantwoorden

Zou Berry Smits niet begrijpen dat hij een open deur intrapt?

Vaak kijk ik op de site van ‘De weblog van Helmond’.

Ik had inmiddels wel een bijdrage verwacht van Teurlings.
Misschien heeft hij mijn advies opgevolgd en is hij doorlopend
op Beursplein 5.

Beantwoorden

@Berry Smits:
Foutje? Van iemand uit Brandevoort hoorde ik dat die problemen helemaal niet bij De Vendelier zijn. Die school heeft geen parkeerdek of nieuwbouw. Het zou gaan om OBS Brandevoort die bij de parkeergarage daar flinke lekkageproblemen heeft.
Geluk bij een ongeluk, want gelukkig vriest het de laatste tijd nauwelijks. Anders was er dus wel flink gevaar voor de kinderen omdat ijs uitzet.

Beantwoorden

Heerlijk. Broodjes Aap met Kerst.

Beantwoorden

@ beste rijpelaar, je scoort 100 punten want het is inderdaad
De vloerconstructie van het parkeerdek. Wachten is op de gemeentelijke onderzoeksrapportage. Gr.

Beantwoorden

Ik denk eerder dat de grote straling van de electriciteitsdraden debet is aan het OBS parkeerdekprobleem. Hadden ze die toch ondergronds gelegd …

Beantwoorden

Update 2
4 Panden met mogelijk onveilige vloerconstructies
Het ROC ter AA en 3 parkeerdekken in Brandevoort hebben vloerconstructie als de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Vooralsnog zijn er bij deze panden geen maatregelen noodzakelijk. Dat antwoordde B&W onder meer op de 5 gestelde raadsvragen van Helmond Aktief. Hieronder staat de volledige beantwoording van het gemeentebestuur.

 1. Vraag: Wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek om te inventariseren of in onze gemeente mogelijk gebouwen zijn voorzien van deze vloerconstructie?
  Antwoord: Op 25 september 2017 heeft minister Plasterk een brief aan alle gemeenten gestuurd. In deze brief vraagt de minister om aan de hand van een landelijk stappenplan een inventarisatie te maken van gebouwen die recent zijn opgeleverd en waar een dergelijke constructie is toegepast. In Helmond zijn naar aanleiding hiervan op verzoek van de gemeente vijf panden onderzocht.
  Het gaat om de volgende panden:
  • Basisschool de Vendelier aan de Schutsboom 67/69
  • ROC ter AA aan de Keizerin Marialaan 2/4
  • Parkeerdek Albert Heijn aan De Plaetse 87
  • Parkeerdek Jumbo aan de Huiskensstraat 2
  • Parkeerdek BrandPunt aan de Biezenlaan 29
  De onderzoeksresultaten zijn getoetst door een constructeur. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij basisschool de Vendelier zeker géén sprake is van een risico omdat hier een andere vloerconstructie is gebruikt. Bij de overige vier panden zijn vooralsnog geen maatregelen noodzakelijk. Wel zal aan de hand van rekenregels landelijk nog worden gekeken of het verstandig is maatregelen te nemen, zodat bij deze gebouwen ook in de toekomst geen sprake is van risicovolle situaties, bijv. door toegenomen belasting.
 2. Vraag: Zijn vanuit veiligheid overwegingen bij aangetroffen gebouwen preventieve maatregelen getroffen?
  Antwoord: Dit is niet in de gemeente Helmond niet nodig geweest.
 3. Vraag: Hoe gaat u om met particulieren / eigenaren waarbij zo’n vloerconstructie is gebruikt?
  Antwoord: Er is een globale overzichtslijst gegenereerd van alle in Helmond opgeleverde panden na 1999. Dit, naar aanleiding van een latere brief van minister Plasterk (dd. 9 oktober 2017) om oog te hebben voor alle sinds 1999 gebouwde gebouwen waarbij breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten zijn gebruikt. Wij verwachten binnenkort duidelijk te hebben welke gebouwen in Helmond in deze categorie vallen. Bij de panden waar dit aan de orde is zal door onze constructeur worden beoordeeld of sprake is van bepaalde krachten/spanningen op de overgang van platen. Dit zijn er naar verwachting enkele tientallen. Vervolgens zullen de gebouweigenaren worden aangeschreven met de opdracht om hun gebouw verder te onderzoeken aan de hand van het landelijke stappenplan.
 4. Vraag: Is er aanleiding om bij gemeentelijke gebouwen de nodige maatregelen te nemen?
  Antwoord: Nee
 5. Vraag: Is mogelijk een verhaal recht m.a.w. wie is aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade?
  Antwoord: Vanwege de betrokkenheid van vele partijen bij een bouwproces (opdrachtgever, architect, constructeur, aannemer en leverancier) zal dit per project geanalyseerd moeten worden. 
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *