Buiten is het 7 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 93.222 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Column Nathalie van der Zanden SP HelmondJe hoort het vaker! Mensen voelen zich niet meer betrokken bij de politiek. Er is wantrouwen tegenover de volksvertegenwoordigers waarop zij hebben gestemd omdat deze in campagnetijd veel beloftes doen die zij later als ze aan de macht zijn niet waarmaken.

De spreekwoordelijke “kloof tussen burgers en politiek” wordt pijnlijk duidelijk als blijkt dat er sprake is van andere spelregels. Politici ontvangen namelijk geen WW maar nog steeds riante wachtgeldvergoedingen als ze hun baan verliezen. Onkostenvergoedingen voor gemeenteraadsleden in Helmond zijn maandelijks hoger dan een bijstandsuitkering voor levensonderhoud. Tot slot zijn er politici die hun functie misbruiken om er zelf beter van te worden. Die voorbeelden zijn de laatste maanden weer volop in het nieuws geweest. Denk aan Jos van R. uit Roermond, Wilma V. uit Schiedam en Ton H. uit Noord-Holland.
Dit laatste heeft alles te maken met integriteit. Een onderwerp dat in Helmond weer hoog op de agenda staat, mede omdat de nieuwe burgemeester, mevr. Blanksma – Van den Heuvel, er in haar toespraak bij haar installatie ook veel aandacht aan besteedde. Zij hekelde deze ‘Rupsjes Nooitgenoeg’ en benadrukte dat zorgvuldig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. Terecht: politici hebben veel macht en dragen grote verantwoordelijkheid. Misbruik past hier niet bij! Integriteit moet het uitgangspunt zijn bij al het handelen van politici. Zij moeten zich daar bij alles wat ze doen bewust van zijn.

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft al veel voorstellen gedaan voor heldere en transparante spelregels. Wij willen dat politici gewoon WW ontvangen en de wachtgeldregelingen afschaffen. Betaalde bijbanen verbieden om belangenverstrengeling te voorkomen en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen bij aantoonbaar verwijtbaar handelen. Voorstellen waarvoor in de Tweede Kamer helaas nog geen meerderheid te vinden is!
Ook lokaal zijn wij van mening dat er geen afwijkende spelregels mogen gelden. Daarom stelde de SP fractie eind vorig jaar voor om zo min mogelijk in beslotenheid te vergaderen. Dit gebeurde in Helmond steeds vaker en past wat ons betreft niet in een open bestuurscultuur. Het college heeft dit voorstel overgenomen, en ook ons voorstel om declaraties van de leden van het college voortaan openbaar te maken. Zo heeft iedereen inzicht in wat er gedeclareerd wordt, en waarom. Het heeft een zelfreinigende werking: kosten moeten te verklaren zijn in het belang van de stad, anders heb je wat uit te leggen!

Ik hoop dat de burgemeester zich aan haar duidelijke woorden uit haar eerste toespraak houdt en het college de voorstellen snel uitwerkt. Dan praten we niet alleen over integriteit, maar maken we er ook echt werk van. Zo kan de “kloof tussen burgers en politiek” in Helmond in ieder geval weer een beetje kleiner worden!

Nathalie van der Zanden
Raadslid
SP

10 reacties:

Ik ben heel erg benieuwd wat al die integere raadsleden dinsdag gaan stemmen over de vaststelling van de vergoedingen voor hen. Zie het maar als een testcase. Zal ik eens iets verklappen Nathalie, ik ben er niets gerust op.

Beantwoorden

@Nathalie van der Zanden:
Goed gezegd. Eigenlijk is het een beetje het vroegere Fatsoen moet je doen.
Over wat voor onderwerpen werd in Helmond dan besloten vergaderd waarover dat niet hoefde?

Beantwoorden

@Nathalie van de Zanden

Bij het lezen schoten me zo maar wat dingen te binnen.

1. Is de kloof tussen burger en politiek niet onvermijdelijk in een land waar compromissen onontkoombaar zijn. Je verkiezingsprogramma voor 100% waarmaken lukt immers niemand;
Zal die kloof er niet altijd zijn en blijven om de doodeenvoudige reden dat geen politieke partij of combinatie het ooit iedereen voor de volle 100% naar de zin kan maken;
Heeft die kloof ook niet alles te maken met desinteresse van de burger of de complexiteit van sommige vraagstukken die niet iedereen begrijpt (of wil begrijpen);

M.a.w. is de kloof niet inherent aan het systeem en ligt de oorzaak niet voor een belangrijk deel ook bij de burger zelf, maar durft geen politieke partij dat te zeggen uit angst voor stemmenverlies.

2. Loopt men met het afschaffen van wachtgeldregelingen e.d. niet het risico uit een beperkte vijver te moeten vissen om tot een kwalitatief goede volksvertegenwoordiging te komen;
Wordt niet al te vaak vergeten dat het reilen en zeilen van een politiek systeem andere zaken vereist dan een particulier huishouden. Worden daarom sommige uitgaven ook niet veel te voorbarig als overbodig en verspilling betiteld;
Is schending van integriteit in de politiek (hoe kwalijk ook) niet eerder uitzondering dan regel, maar blijven sommigen om hen moverende redenen liever het omgekeerde suggereren.

Kritiek op de politiek is terecht en oplettendheid is geboden. Maar ook de SP ontkomt er niet aan te erkennen dat de kloof tussen burger en overheid in het systeem zit ingebakken en geen enkele partij of coalitie die kloof kan dichten. Ontevredenheid over politieke kwesties kan gaan over van alles en nog wat. Zeker over gebrek aan integriteit.
Maar of in dit kader en ook daarbuiten het doorvlooien van declaraties en het instellen van een onderzoek naar het aantal besloten vergaderingen de belangrijkste politieke vraagstukken zijn waar Helmond op dit moment mee worstelt blijft natuurlijk de vraag.

Toegegeven. Gelukkig bepaalt de SP dat altijd nog zelf.

Beantwoorden

@ Onno

Dat maak je maar zelden mee: een reageerder die met zoveel nuance zijn reactie geeft! Van mij mag de nuance terug in het openbare en politieke debat! Geheel los van de inhoud van de gevoerde discussie: Hulde dus voor de manier waarop!

Beantwoorden
Mirjam van der Pijl

Teveel eer Mirjam.
Ieder weldenkend mens (en lid van de PvdA) weet immers hoe het hoort…

Beantwoorden

@Onno

Ik haal als rode draad uit jouw reactie dat de kloof tussen burger en politiek onvermijdelijk is. Letterlijk schrijf jij het volgende. “Maar ook de SP ontkomt er niet aan te erkennen dat de kloof tussen burger en overheid in het systeem zit ingebakken en geen enkele partij of coalitie die kloof kan dichten.”

Wat ik me afvraag is welke conclusie jij zelf trekt uit jouw woorden? Dat we ons dus maar niet druk moeten maken over de kloof burger – politiek en over integriteit?

Toch schrijf jij tegelijkertijd ook: “Kritiek op de politiek is terecht en oplettendheid is geboden.”

Mijn indruk is daarom dat je op twee gedachten hinkt. Aan de ene kant vind je een kritische opstelling terecht, aan de andere kant lijk je te bepleiten om er maar in te berusten want de kloof is toch “onvermijdelijk”.

Zelf zou ik het als SP’er onverteerbaar vinden als wij ons zouden vervreemden van onze eigen achterban, onze leden en onze kiezers. Andere partijen denken er misschien anders over, maar voor de SP is het heel logisch om ons wel druk te maken over de kloof burger – politiek en over integriteit.

Zijn er dan geen andere kwesties om ons druk over te maken? Ja, die zijn er en dat doen we ook. Is de kloof met de burger niet automatisch het gevolg van het sluiten van compromissen? Nee, in mijn ogen niet. Voorwaarde is wel dat je compromissen kunt verantwoorden en goed kunt uitleggen. Het moet in lijn liggen met waar je voor staat. Dus niet 180 graden draaien!

Ook voor het politieke systeem als geheel zijn volgens mij de kloof burger – politiek en integriteit belangrijke onderwerpen. In het verleden is strijd gevoerd voor het algemeen kiesrecht. Maar bij de laatste Kamerverkiezingen waren er stembureaus in Helmond met een opkomst van maar rond de 40%. Dat geeft toch ernstig te denken!?

Beantwoorden
Nathalie van der Zanden

@Frank

Natuurlijk heb ook jij recht op een reactie van mij.

Laat ik beginnen met de constatering dat het houden van besloten vergaderingen geen ongewone zaak is. Het kan van groot belang zijn wanneer dit gebeurt. Denk hierbij aan onderwerpen waarbij het gaat om personen of onderwerpen die onze gemeente schade kunnen toebrengen.

Het door mij gemaakte punt in mijn column heeft betrekking op het doorslaan hierin. Het steeds meer minder openbaar maken van onderwerpen terwijl ze juist geen schade kunnen toebrengen aan onze stad of aan personen.
Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2013 hebben wij dan ook een motie hierover ingediend. Deze motie is op 8 november 2012 ook overgenomen door het college.

Wij vonden een motie van deze strekking gewenst omdat wij in enkele gevallen hadden geconstateerd dat beleidsinformatie werd verzameld niet in het openbare debat, maar in achterafkamertjes en in aanwezigheid van enkelen. Voldoende reden voor ons om dit punt te agenderen.

Overigens kun je het verslag van dit debat altijd nog eens nalezen op de website van de gemeente Helmond bij notulen van de gemeenteraad (http://www.helmond.nl/BIS/2012/Notulen/Raadsnotulen%2017,%2008%20november%202012.pdf)

Als je even zoekt op ‘vertrouwelijk” of iets dergelijks heb je het snel gevonden. 😉

Beantwoorden
Nathalie van der Zanden

@Nathalie van der Zanden op dinsdag 5 februari 2013 om 17:31:

Och Nathalie, de overgrote meerderheid van ons geacht raadscollege maakt zich helemaal niet druk over de kloof politiek-burger. Ik gaf het in mijn eerste reactie hier al aan, eens kijken hoe het gesteld is met de integriteit. Welnu, dat weten we dus. De burger mag, ook voor de begroting van Helmond bezuinigen, de raad geeft zich wat extra et gaat er niet om of dit bedrag groot of klein is. Het gaat erom dat ze volgend jaar staan te schooien om onze stemmen, en daarna hun kont weer in het pluche nestelen. sorry voor de bewoordingen, maar ik kan hier woest om worden. Niet de burger moet zich waarmaken, maar de raadslieden die hij gekozen heeft.

Beantwoorden

@Nathalie van der Zanden

Bedankt voor je reactie.
Misschien heb je wel gelijk en benader ik “de kloof” te abstract en afstandelijk. Kan me voorstellen dat je deze kwestie als politicus anders ziet en je daartoe “beroepshalve” ook wel enigszins genoodzaakt bent. De burger die het wel gehad heeft met de politiek en afhaakt omdat het toch allemaal zinloos is (mijn vertaling van vervreemding) is immers niet iets dat je als hoofdrolspeler op het politieke toneel zo maar onbesproken kunt laten. Het minste wat je in zo’n situatie als politicus dan te doen hebt is je verbazing uit te spreken over mensen zoals ik en de goegemeente laten weten je tot het uiterste in te zullen spannen om dit democratisch tekort niet verder te laten oplopen. Heel begrijpelijk allemaal.

Toch lijkt me je opvatting dat “de kloof”, d.w.z. de onvrede bij de burger over het feit dat de politiek (die men heeft ingehuurd) niet levert waarvoor men betaalt op te lossen is, een al te rooskleurige voorstelling van zaken.
In mijn optiek zal er gezien de onbegrensde vraag van de burger en de beperkte mogelijkheden van de politiek altijd en onvermijdelijk een met de inrichting van ons systeem samenhangende kloof blijven bestaan, tenzij men in een soort wedergeboorte van Utopia gelooft.

Beantwoorden

“Onno, daar kan ik kort over zijn: je vergist je.
Als raadslid voel ik me maar voor één ding verantwoordelijk en dat is het vertegenwoordigen van mensen op een manier die overeenkomt met de uitgangspunten van mijn partij, de SP. Dat heeft niets van doen met ‘geloof in Utopia’ maar wel met alles waarvoor ik sta!”

Beantwoorden
Nathalie van der Zanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *