Buiten is het 4 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 91.690 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

Namens D66 stelde Noureddine Zarroy schriftelijke vragen aan B&W over communicatieproblemen van de gemeente met externe organisaties en stichtingen na de vele gemeentelijke personeelswisselingen in een korte periode.
Hieronder zijn 2 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

In het kader van de reorganisatie heeft de gemeente een enorme taak om interne zaken goed te organiseren en in goede banen te leiden. Daarbij moet ze met vele zaken rekening houden, voorop met de mensen binnen haar organisatie. Daarnaast is het zaak dat haar partnerschap met vele organisaties en stichtingen op niveau gecontinueerd blijven.
Voor D66 staan te allen tijde het personeel en de verschillende partners in Helmond centraal. Sinds enige tijd bereiken ons verschillende signalen over de onzekerheid die deze partners hebben rondom de communicatie vanuit de gemeente. Daarbij wordt veelal aangegeven dat er in de laatste periode nauwelijks helderheid is over de aanspreekpunten binnen de gemeente. In een korte periode zouden vele personele verschuivingen binnen de organisatie plaats hebben gevonden. Na de overdracht van de taken blijkt dat afspraken met externen veelal niet of niet volledig nagekomen worden. Dit lijdt tot het stagneren van de uitvoering van taken, waardoor er soms frustraties ontstaan.
De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen:

  1. Heeft het college, net zoals D66, deze signalen ook opgevangen? Zo ja, wat is er tot op dit moment mee gedaan? Zo nee, is het college op basis van deze signalen voornemens dit probleem te onderzoeken en indien nodig aan te pakken?
  2. Heeft het college nagedacht over het voorkomen van deze communicatieproblemen? Zo ja, welke oplossingen heeft ze hiervoor? Zo nee, op welke termijn pakt het college dit alsnog op?

In de reacties hieronder een update.

3 reacties:

Nog nooit zulke wazige vragen gezien. Vragen gebaseerd op geluiden en van horen zeggen en dat voor D66! De partij die toch altijd pleit voor helderheid en openheid!

Kei zonde dat er weer ambtelijke uren ingezet moeten worden, en dus ook kosten gemaakt moeten worden om deze onzinnige vragen te beantwoorden.

Beantwoorden

Inderdaad, heel vaag deze vragen.
Geen voorbeelden van ‘communicatieproblemen’? Wat is concreet de aanleiding? Wat is de urgentie om deze vragen tijdens het reces te stellen?

Beantwoorden

Update:
De gemeente communiceert goed met externe organisaties en stichtingen na de recente reorganisaties. Dat en een beetje meer laat B&W weten in hun antwoorden op de bovenstaande raadsvragen van D66.
Zie de volledige beantwoording hieronder.

Op 7 augustus ontvingen wij uw brief waarin u uw zorgen uitte over de communicatie van de gemeente met externe partners na de veranderingen die hebben plaatsgevonden door de reorganisatie. Ons antwoord op beide vragen luidt als volgt.
.
Het college heeft in de afgelopen maanden toegezien op een zorgvuldige uitvoering van de organisatieontwikkeling. Het is echter inherent aan een reorganisatie dat er zowel in- als extern enige onzekerheid kan ontstaan door verschuivingen en veranderingen. Dat is helaas niet volledig te voorkomen, maar dat neemt niet weg dat daar vanuit de organisatie veel aandacht voor is geweest én zal zijn.
.
Intern zijn alle betrokkenen persoonlijk, via bijeenkomsten en via intranet geïnformeerd over relevante verschuivingen en veranderingen binnen de organisatie. De komende periode wordt die informatie nog verder gecompleteerd; zo komt er een geactualiseerd overzicht van het (op onderdelen veranderde) takenpakket van de afdelingen dat voor iedereen raadpleegbaar is. En dat medewerkers ook kunnen gebruiken bij hun externe contacten.
.
Voor externe relaties geldt dat in veruit de meeste gevallen de contactpersonen dezelfde zijn gebleven. Feitelijk heeft er bij drie ondersteunende afdelingen een volledige reorganisatie plaatsgevonden; voor alle andere afdelingen geldt een organische verandering die de komende tijd zijn beslag gaat krijgen.
Wel is er voor het hele management – dus niet alleen van de drie gereorganiseerde afdelingen – een formeel plaatsingsproces gevolgd. Dat heeft tot verschuivingen geleid, waarover wij u voor de zomervakantie in een raadsinformatiebrief (RIB 58 (pdf)) hebben geïnformeerd.
Een aantal externe partners voor wie dat relevant is, zijn persoonlijk geïnformeerd over de personeelswisselingen; de komende tijd zal dat nog breder gebeuren. Dat is overigens wel maatwerk, want steeds wordt bekeken welke informatie voor wie relevant is. In veel gevallen zal het daarbij om één op één communicatie gaan.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *