Buiten is het 8 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 89.527 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

Stef Stevens van coalitiepartij D66 stelde vandaag 4 schriftelijke vragen aan B&W over de komst van een tweede coffeeshop in Helmond. Hij is namelijk ontstemd over de vandaag ontvangen RaadsInformatieBrief 111 en wil opheldering. De D66-fractievoorzitter vindt namelijk dat burgemeester Elly Blanksma zich daarin nu ineens keert tégen een vorig jaar aangenomen motie (pdf) vóór coffeeshop nummer 2. Zij schreef dat er door het niet mogen deelnemen aan de nationale wietproef nu opnieuw moet worden beslist inzake een tweede coffeeshop. Over de al jaren durende ‘coffeeshop-2-perikelen’ lezen geïnteresseerden hier (in update 3, 4 en 5) en via dit topic meer.
Hieronder staan de gestelde raadsvragen (Questions). Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

  1. In RIB 111 staat dat een tweede coffeeshop alleen mogelijk zou zijn bij deelname aan het experiment. Ons inziens is dit een verkeerde voorstelling van zaken. De komst van een tweede coffeeshop staat los van deelname aan het experiment. Wilt u de raad nader uitleggen hoe u aan deze voorwaarde/ stelling komt?

Verder geeft u aan met de raad weer in gesprek te gaan over de criteria voor het vestigen van een tweede coffeeshop. Enige tijd geleden heeft u bij elke fractie informatie opgehaald over deze criteria. U heeft dus al zeer veel voorwerk gedaan om de volgende stappen te zetten.

  1. De overgrote meerderheid van de raad is voor een tweede coffeeshop en u heeft alle informatie aangaande de standpunten van de verschillende fracties. Kunt u aangeven wat u dan bedoelt met een nieuw afwegingsmoment?
  2. Nu duidelijk is dat Helmond niet mee doet aan het experiment ziet D66 Helmond graag dat u stappen gaat zetten naar een tweede coffeeshop. Door het niet meedoen aan het experiment, zijn we immers in de situatie gekomen zoals die was voor de aanmelding. Kunt u aangeven welke stappen u binnen afzienbare tijd gaat zetten om de tweede coffeeshop mogelijk te gaan maken, en zo de wil van de raad uit te gaan voeren?
  3. In de algemene pers lezen wij dat Helmond uitgenodigd is om controle gemeente te worden. Klopt deze berichtgeving? En zo ja, wat kunnen daar de gevolgen van zijn voor een tweede coffeeshop in Helmond?”

In een reactie hieronder staat een update.

7 reacties:

Update:
Ook Helder Helmond wil opheldering over de tweede coffeeshop
Martijn Rieter van Helder Helmond stelde vannacht ook meteen schriftelijke vragen naar aanleiding van RaadsInformatieBrief 111. Zijn 5 schriftelijke vragen zijn rechtstreeks aan burgemeester Elly Blanksma gesteld. Deze raadsvragen gaan over de mogelijke deelname aan het landelijk wietexperiment als controlegemeente én de nu ontstane onduidelijkheid omtrent het proces van een tweede coffeeshop.
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van de burgemeester hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Vandaag hebben we Raadsinformatiebrief 111 ontvangen met als onderwerp: Helmond niet genomineerd voor landelijk wietexperiment. Deze raadsinformatiebrief riep bij onze fractie verbazing op en vraagt om opheldering. Omdat deze materie uw bevoegdheid is en niet van de raad, is deze brief tot u gericht.
Allereerst vindt Helder Helmond het zeer jammer dat Helmond niet is genomineerd om als deelnemende gemeente mee te doen aan het wietexperiment. Onze fractie twijfelt ten zeerste aan de meerwaarde om als controlegemeente toch een rol te spelen.

  1. Wilt U Helmond nu gaan aanmelden als controlegemeente? Wat is uw opvatting daarover?
  2. Welke voordelen voor de stad Helmond levert dit op? Wat is uw mening daarover?

In de raadsinformatiebrief heeft u duidelijk gemaakt dat de komst van een tweede coffeeshop alleen mogelijk was bij deelname aan het wietexperiment. Dit zou zijn opgenomen in de concept beleidsregel coffeeshops. Volgens onze fractie klopt dit niet met de ‘’voorwaarden voor een tweede coffeeshop-in Helmond’’ die in de opiniecommissie inwoners op 7 mei is gecommuniceerd. Daarnaast is in de raad door U gecommuniceerd om het wietexperiment en het proces van de 2e coffeeshop niet te koppelen. Wat nu dus wel gebeurt. De aanvraagprocedure voor de eventuele 2e coffeeshop zou namelijk worden opengesteld zodra er duidelijkheid was over deelname van de gemeente Helmond aan het wietexperiment. Nu duidelijk is dat onze gemeente niet deelneemt aan het wietexperiment is onze fractie zeer benieuwd naar de vervolgprocedure en de beleidsregel.

  1. Klopt het dat U dus afstapt van het eerder gecommuniceerde proces? En waarom?
  2. Om welke reden is er gewacht met het communiceren van de beleidsregel met de raad?
  3. Wanneer verwacht U dat de beleidsregel kan worden gecommuniceerd met de raad? Helder Helmond is zéér benieuwd naar uw reactie.
Beantwoorden

Het is toch belachelijk dat er nu weer gepraat gaat worden over die tweede coffeeshop!!! Het besluit was toch genomen dat we nu eindelijk een tweede zouden krijgen en nu weer dit uitstel. Dat kan goed weer jaren duren ik zo maar even. Bahbah 🙁
Maar wel een 👍 voor deze hardwerkende gemeenteraadsleden die dat al zo snel aan de kaak stelden! Nu maar hopen er garen op de klos komt!

Beantwoorden

Schiet maar op met die tweede coffeeshop!

Beantwoorden

Van uitstel komt afstel. Ik denk dat daar alleen maar Helmonders blij mee zijn die op het CDA of ChristenUnie stemden.

Beantwoorden

Jaja dan weer aanslag net als die Chop aan koninginnenwal

Beantwoorden

beter dan dien bewerkte takken wiet van dn willy

Beantwoorden

Verdoven, dat doet de politiek het liefst, zodat ze er ook nog geld aan verdienen.
Gedogen is hetzelfde als verdoven alleen nog niet zo snel.

Groeten Jezus

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *