Bowlingarrangement Bowling Helmond

Het vijfde deurtje van De adventskalender van Helmond is geopend. En omdat het vandaag Sinterklaas is maak je maar liefst 2x kans op een bowlingarrangement voor max. 7 personen bij Bowling Helmond t.w.v. €74,50.

Bowling Helmond is gevestigd in Wellness-Hotel Helmond. De bowling beschikt over 10 modern uitgeruste bowlingbanen voorzien van led-verlichting. Daag je vrienden, familie of collega’s uit voor een gezellig potje bowlen en geniet van een heerlijke middag of avond uit.

Wil jij kans maken op het bowlingarrangement vul dan hieronder je gegevens in.

Beëindigd

Deelnamereglement

Algemene actievoorwaarden De adventskalender van Helmond

Algemeen

 1. Deze algemene actievoorwoorden zijn van toepassing op de door De weblog van Helmond (verder te noemen: ‘de organisator’) georganiseerde winactie ‘De adventskalender van Helmond’ (verder te noemen: ‘de actie’).
 2. Deze actie heeft als doel 24 verschillende prijzen te vergeven. Bezoekers kunnen deelnemen door een deurtje van de online adventskalender te openen en het deelnameformulier voor de desbetreffende winactie compleet in te vullen.
 3. De prijzen zijn te winnen van 1 tot en met 24 december 2023.
 4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van de organisator.

Deelname

 1. Deelname aan de actie is gratis en staat open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 3. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden alleen gebruikt voor deze actie en het uitkeren van de prijs.
  9. Door deel te nemen aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de organisatie om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie te gebruiken.
 4. Deelnemer staat ervoor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 5. Voor deze actie zijn volledige naam (voor- en achternaam) en e-mailadres verplicht. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie betreffende gewonnen prijzen.

Prijzen

 1. De actie bestaat uit 24 verschillende prijzen. De prijzen worden onder de deelnemers verdeeld. De waarde(n) van de prijzen variëren van €10,00 tot €250,00.
 2. De weblog van Helmond selecteert na afloop van de dagactie uit alle deelnemers een winnaar. De winnaar ontvangt per mail bericht over de gewonnen prijs. Indien nodig worden de gegevens gedeeld met de organisatie die de prijs heeft aangeboden, waarna winnaar en organisatie zelf afstemmen over een eventueel ophaalmoment. Wanneer prijzen opgehaald dienen te worden bij de desbetreffende locatie, dan wordt dit duidelijk gecommuniceerd naar de winnaar. 
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 5. De winnaar wordt de eerstvolgende werkdag na deelname bekend gemaakt op de website www.deweblogvanhelmond.nl/winnaars en middels een persoonlijke e-mail.
 6. Er geldt voor een door winnaar geweigerde of niet-opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de organisatie.

Aansprakelijkheid

 1. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar(s) eventueel moet(en) doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. De organisatie, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruikt of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De organisatie is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De organisatie verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kun je een e-mail sturen naar [email protected].
 2. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Helmond, 1 december 2023

De winnaar wordt de eerstvolgende werkdag bekend gemaakt via onze website en ontvangt persoonlijk bericht.