Buiten is het 7 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.183 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Helmond telt tientallen plekken waar de bodem zwaar vervuild is. Radioactief afval, benzeen, zink, koper, cadmium, arseen, en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn per ongeluk of expres in de grond terechtgekomen. GroenLinks raadslid Rudi van der Made maakt zich daar ernstig zorgen over: “De gemeente telt enkele ambtenaren die met het beperkte budget hun stinkende best doen om de risico’s op de vele plaatsen in de stad zo goed mogelijk onder controle te houden. Maar we weten veel te weinig en kunnen daardoor de risico’s niet goed inschatten.”
GroenLinks bond in december 2009 met andere partijen de kat de bel aan en heeft nu opnieuw aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd hoe het staat met de bodemvervuiling. Uit het antwoord van het College blijkt dat dit zich geen zorgen maakt. Zelfs niet als de wettelijke normen worden overschreden: “Een overschrijding van de interventiewaarde leidt in de praktijk meestal niet tot actuele risico’s en bodemsanering is bij ongewijzigd terreingebruik vaak niet noodzakelijk. Wel kunnen soms beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat wel een risico ontstaat,” aldus het College.
Van Der Made vindt dat absoluut onvoldoende, zowel in december als nu. Hij baseert zich onder andere op ‘goed geïnformeerde inwoners’ en gegevens van de gemeente zelf. Zijn conclusie: “De gegevens roepen bij mij grote zorgen op. Ik ben er door deze antwoorden van het College niet van overtuigd dat deze stoffen zich niet via het grondwater verspreiden en zo een groter gevaar voor de volksgezondheid vormen dan alleen het gebruik ter plekke doet vermoeden.” Hij wil dan ook dat de gemeenteraad meer en betere informatie krijgt om te beoordelen of er meer geld nodig is voor bodemsanering in Helmond.
Bij het woonwagenkampje aan de Beemdweg zijn eind vorig jaar maatregelen genomen. Dat wil zeggen: een speelveldje tegenover het kamp werd opeen afgezet met een hek en tot verboden terrein verklaard. Volgens Van der Made is daar o.a. cyaan en asbest gestort. De ongeveer 20 bewoners van het kampje voelen zich bepaald niet veilig. “Er is zo genaamd niks aan de hand maar we mogen dat terrein niet op, geen groente kweken en geen schop in de grond steken,” zegt de een. Een ander vult aan: “Zodra je hier gaat graven, blijkt de grond rood en blauw te zijn. Jaren terug hebben ze hier rondom al overal gemeten en volgens die man was het hier allesbehalve veilig.”
De bewoners zijn vooral boos dat met hun al jaren bestaande klachten niet serieus wordt omgegaan. “Niet alleen zitten we hier midden op een gifbelt maar de vervuilende bedrijven komen ook steeds dichterbij.”

2 reacties:

Ik ben blij dat meer en meer mensen zich zorgen maken over onze bodemgesteldheid.
Niet iedereen heeft in de gaten dat ons milieu maar door een zoogdier bedreigd wordt “de mens”.
Gelukkig heeft de wetenschap soms ook antwoorden op vraagstukken die tot dusver moeilijk te beantwoorden waren. zie http://www.rioboxx.nl

Beantwoorden

Is er geen instantie waarmee je de Gemeente kunt dwingen iets te ondernemen?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *