Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.304 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Door administratieve fouten van zorgaanbieders en de gemeente zelf, is de gemeente Helmond vorig jaar zo’n 158 duizend euro misgelopen. Hieronder de uitleg die B&W aan de gemeenteraadsleden gaf hoe dat kon gebeuren.
Helmonders die aanspraak maken op een voorziening binnen het Sociaal domein, betalen hiervoor in veel gevallen een eigen bijdrage. Die bijdrage wordt bij de klant geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De instanties die de voorziening leveren, de zorgaanbieders en de gemeente, zijn ervoor verantwoordelijk om bij het CAK te melden dat een klant een eigen bijdrage moet betalen. Wanneer het bedrag is geïnd, wordt dit geld door CAK betaald aan de gemeente.
Na de ontvlechting van Peel 6.1 per 2017, constateerde de gemeente Helmond dat er niet in alle gevallen melding is gedaan door of de zorgaanbieder of door de gemeente zelf. Daardoor is de gemeente inkomsten misgelopen. Inmiddels zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat meldingen consequent worden gedaan.
Uit de controles (over 2015 tot en met 2017) bleek het volgende:

 • Begeleiding WMO
  Er zijn 48 aanbieders die niet of niet volledig aan hun aanmeldingsverplichting hebben voldaan. Geschat wordt dat de gemeente Helmond hierdoor in 2017 ruim 30.000 euro te weinig aan eigen bijdrage van klanten heeft ontvangen.
 • Woon- en vervoersvoorzieningen
  Bij de indicaties woonvoorzieningen is bij 83 voorzieningen een periodebedrag van 0,00 euro opgevoerd, waardoor geen eigen bijdrage is geïnd. Ook is er in de periode 2016/2017 bij 69 klanten (woon- en vervoersvoorzieningen) geen eigen bijdragen opgevoerd. Daardoor heeft de gemeente in 2017 zo’n 18.000 euro te weinig ontvangen.
 • Beschermd Wonen
  In de periode 2015 t/m maart 2018 waren er 35 klanten met een Beschermd Wonen indicatie niet bekend bij het CAK. Op dit moment hebben 17 klanten nog een lopende indicatie Beschermd Wonen.
  In 2017 heeft de gemeente 109.986,80 euro te weinig ontvangen.

B&W heeft besloten die bedragen niet alsnog bij de betrokken klanten te innen. Inwoners hebben zelf namelijk geen invloed op de aanmelding bij het CAK. Zij zijn hiervoor afhankelijk van de gemeente of van de zorgaanbieder. Daarbij gaat het hierbij vooral om kwetsbare inwoners die een voorziening voor begeleiding
of beschermd wonen ontvangen. B&W kiest ervoor om deze klanten met terugwerkende kracht aan te melden met ingang van 1 januari 2018. Dat heeft voor de klanten minimale financiële gevolgen. Betrokken klanten ontvangen een brief waarin wordt uitgelegd wat er mis is gegaan, dat dat per 1 januari 2018 wordt gecorrigeerd en wat daarvan de (minimale) financiële gevolgen voor hun zijn.
Daarnaast krijgen de aanbieders een brief, waarin zij worden gewezen op de in de overeenkomst aanwezige boeteclausule. Aangezien het hier om een eerste controle gaat, vindt de gemeente het geven van enkel een waarschuwing op zijn plaats. Wanneer uit de volgende controle blijkt dat niet is voldaan aan de verplichting tot aanmelding bij het CAK, gaat de gemeente over tot het innen van de boete.
Daarnaast bleek uit controle van de indexering van de pgb-tarieven dat het tarief voor Begeleiding Plus in 2017 niet juist is berekend. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van het pgb tarief in 2018, omdat de tarieven jaarlijks geïndexeerd worden. Omdat de gemeente de tarieven in die periode al had gepubliceerd op de gemeentelijk website, heeft B&W besloten om de correctie te laten plaatsvinden bij de indexering van de tarieven voor 2019.
De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de aanmeldingen bij CAK altijd worden gedaan. Zo zijn de werkprocesbeschrijvingen voor betrokken medewerkers aangepast. Ook is er een jaarplan opgesteld, waarin het uitvoeren van regelmatige controles is opgenomen. 

10 reacties:

Mooi dat de gemeente Helmond de rekening niet neerlegt bij de clienten en zelf opdraait voor het tekort. Verder sluit deze blunder helemaal aan bij mijn column.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op donderdag 26 april 2018 om 13:03:

Dat is lekker praten! De gemeente zelf opdraait voor dat tekort? Je bedoelt dus dat de rest van de Helmonders dat verlies moeten betalen. 🙁

Ik vind dat de vervuiler moet betalen. Logischer is daarom dat die zorgaanbieders hun deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn moeten betalen. Waarom moet ik meebetalen aan hun fouten??
En eigenlijk ook de cliënten waarbij het bedrag niet werd afgeschreven (als die er zijn) mogen het niet betaalde bedrag wat mij betreft nu dan ook betalen.

Beantwoorden

Helmond is weer op geldjacht.

Kleine financiële gevolgen voor kwetsbaren inwoners van Helmond.

WABLIEF???

158 Duizend euro zou er zijn misgelopen?
Hoeveel kwetsbare inwoners maken er dan gebruik van diverse regelingen?

Volgens mij is iedere cent aan financiële gevolgen een MEGA gevolg voor kwetsbaren inwoners van Helmond.

En ik maar denken dat de pluk-ze-wet alleen voor criminelen is.

Beantwoorden
Karin van der Werff

Niet eerlijk ! tov de mensen die de dikke rekeningen van Cak wel netjes hebben betaald ! Er zijn zelfs inmiddels aankomende prijsverhogingen doorgevoerd.

Beantwoorden

Gerard en Marga, de gemaakte fout is hersteld door degene die hem heeft gemaakt. Zo hoort dat ook! Ik ga met je mee dat ook de zorgaanbieders hun deel mogen betalen, maar geld terughalen bij mensen die het financieel al zo moeilijk hebben, is geen optie. Die mensen drijf je zo mogelijk diep in de schulden. Dan is het hek van de dam, want dan komen ze in een neerwaartse spiraal terecht van boete op boete. En dat allemaal door de fouten van anderen! Ik kan me niet voorstellen dat jullie dit onze stadsgenoten toewensen.

Beantwoorden

Ok Hanneke ik begrijp het nu. Is intussen hersteld.
Dat is dus waarom de prijs nu 2018 voor mij omhoog gaat met 70%.
En ik kan dan niet, in die problemen komen… natuurlijk. En bij betalers van die facturen is dit allemaal niet aan de orde. Ook wij betalen met pijn en moeite die factuur. Ook al zit je maar net boven het streepje zogezegd.
En dat is waarom de eigen bijdrage daarom ook al in veel andere gemeenten al gedeeltelijk zoals hulpmiddelen is afgeschaft. En word die lat niets betalen nu zelfs omhoog naar 130% verschoven in helmond
Alhoewel ik dat stukje van jou echt wel begrijp. Ik zeg dan ook niet dat ik die mensen niets gun. Maar eerlijk is dit alles behalve. Jij kent de andere kant misschien niet. Van de mensen die deze facturen wel ineens erbij kregen/krijgen.
Of misschien moet ik nu gaan betalen wat er intussen is misgelopen? Mijn fout.

Beantwoorden

Dag Marga, ik schrik van de prijsverhoging. Daar is niets menselijks aan! De zorg moet betaalbaar blijven: voor iedereen! Als “afnemers” van de zorg die keurig hun rekening hebben betaald door prijsverhogingen in de problemen komen, is dit echt een zaak die bij de beslissers, de politiek, thuishoort. Want wat jij schrijft moet niet mogelijk zijn! Dit staat overigens los van de problematiek in het artikel die de basis is voor onze discussie. En ja, ik ken deze problematiek vanuit het perspectief van degenen die deze mensen helpen. De mensen (vrijwilligers) van de LEV-papierbrigade, Die zitten er bovenop en die blijven het melden zodat de politiek niet in slaap valt. Daarom is het ook zo belangrijk dat er mensen met een sociaal hart in het stadbestuur komen. Het gaat immers om de inwoners en niet om prestige! En daarom mogen de inwoners zelf niet afhaken en kunnen ze beter de politiek actief volgen en hun visie laten horen als dat nodig is. En liefst massaal. Dat is de enige weg.

Beantwoorden

Hanneke werk je bij LEV ? Ook ik ken problemen vanuit organisaties in helmond die mensen helpt. En dat is in deze niet de LEV groep. Zo zie je maar dat er nog meer helpende mensen zijn die niet eens overal in beeld zijn.

De discussie ging over de centjes inderdaad maar naar die betalende mensen is dit dus niet rechtvaardig. Buiten dat natuurlijk, die mensen niet achteraf met hoge rekeningen word opgezadeld.
Maar niet fair voor mensen die wel die rekeningen soms zelfs met terugwerkende kracht erdoor geduwd kregen. En nu vastlopen omdat het lijkt dat Helmond geen centjes meer voor dit soort dingen heeft. Niet iedereen heeft het potje dus mee gevuld. En dat voel je altijd ergens.
Maar voor die mensen gelde, het moest toch betaald. Tot bezwaren toe voor de te hoog gerekende prijzen.Daar heb ik ook geen LEV gezien.Ook daar lieten ze me staan. We hebben ook in Helmond geen prijslijst openbaar staan over hoeveel die eigen bijdrage eigenlijk is zoals veel andere gemeenten dit wel doen. Dit verhaal EB lijkt continue een schimmig spel.

Maar bij LEV groep ben ik persoonlijk ook van het kastje naar de muur gestuurd en vervolgens met lege handen buiten over dit onderwerp. Enige waar ik met LEV mensen contact over heb is het mantelzorg compliment. Niet iedereen is dus in beeld,.. lijkt.
Waar is de LEV groep als ik over afschaffen eigen bijdrage de politiek actief benader ? Als LEV dit herkent en erbovenop zit waarom voel ik me dan erg alleen in die strijd. Niks ten nadele van de mensen die bij LEV werken hoor. Die doen vast erg goed werk. Discussie afschaffen van deze eigen bijdrage is nl. in veel gemeenten wel een hot item. Als ook de toegankelijkheid. Het was mij dan ook gelukt in het ditisonzewijk debat dit thema tov parkeertarieven te krijgen. De mensen thuis hebben vanuit CAK voorspellende briefjes over afschaffing gehad. Maar in Helmond is het stil.

Beantwoorden

Jeroen, ik werk niet voor of met LEV. Ik heb wel gesproken met vrijwilligers van LEV Formulierenbrigade. Zij lopen, net als veel inwoners van Helmond, met enige regelmaat vast op de uitvoering van de regels. Ik heb hun ervaringen meegenomen in het artikel “Wat doen we echt aan de armoede” dat op de site van VKM Leo Broers staat (www.vrijepolitiek.nl). Lees het maar eens, dan zul je tot de conclusie komen dat jouw en mijn visie overeenkomen.

Beantwoorden

Natuurlijk heb ik vertrouwen in het goede werk van LEV. Het gaat erom is iedereen daar wel in beeld ? En ja klopt. Iedereen loopt intussen vast in diezelfde regels.
Maar bij Leo Boers zijn deze mensen toch ook kansloos? Ik twijfelde daar namelijk sterk aan. En kreeg geen antwoorden op vragen voor de verkiezingen dan verwijzing naar die site. Zoals nu.
Hoe kan die minderheid dan nog beschermd worden? Kort gezegd de Solidariteit. Dan bepaald toch uiteindelijk de meerderheid. En word, voor en tegen, door verkozen personen gestemd in de raad. Dus 2 zeggen ja en 1 nee, zeg maar.
Als op de vraag dan maar 2 antwoorden zijn nl. ja of nee. Dan staan uiteindelijk toch op een gegeven moment weer, zoals nu al het geval is, parkeertarieven tov eigen bijdrage wmo in een gemeentelijk debat. De vergelijking alleen al.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *