Buiten is het 7 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.183 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
8reacties

parkeerplaats voor gehandicapten

"De gemeente is er alleen op uit om mensen af te schrikken die hulp willen vragen." Dat zegt Rinie Gielen-Biemans, van 1995 tot 2005 voorzitter van het Gehandicaptenoverleg Helmond. Nadat raadsleden in de commissievergadering verzucht hadden niets van de plannen van wethouder Boetzkes inzake de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) te begrijpen, schreef zij een brief met tekst en uitleg aan alle raadsleden. De plannen staan komende dinsdag op de raadsagenda zonder eensluidend advies van de commissie samenleving. In de raadscommissie kon immers geen besluit genomen worden.
Rinie Gielen-Biemans is niet blij met de voorstellen van de gemeente: "Mensen moeten meer gaan betalen en dan schrijft de gemeente ook nog glashard dat mensen door een hogere eigen bijdrage eerder 'eigen oplossingen zoeken'. In het zwarte circuit duiken bedoelen ze. Of 'mantelzorgers' nog zwaarder belasten."
De kritiek van mw. Gielen-Biemans richt zich op 3 zaken: de voorgestelde compensatieregeling en de regeling voor de eigen bijdrage maar vooral ook de adviezen van de belangenbehartigers. Het 'advies' van het Cliëntenplatform bestaat uit 1 mailtje met de mededeling dat de afzender het niet nodig vond over deze voorstellen te vergaderen. Ook heeft zij twijfels over de politieke onafhankelijkheid van leden van het Platform.
Inhoudelijk noemt ze de plannen zoals die in raadsvoorstel 25 en 26 (pdf) staan 'een sigaar uit eigen doos'.  De compensatie voor mensen met een laag inkomen van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp zoals voorgesteld, is zinloos. Die kon namelijk al bij de bijzondere bijstand worden gevraagd. Zo stopt de gemeente met Rijksgeld dat bedoeld was voor inkomensondersteuning haar eigen financiële gaten.
Bovendien moeten mensen toch weer gaan betalen als ze een andere voorziening nodig hebben, zoals een scootmobiel of woningaanpassing. Mensen betalen dan vaak jarenlang een maximale bijdrage, misschien zelfs wel meer dan een scootmobiel of aanpassing kost.
Sinds jaar en dag besteedt de gemeente maar een deel van het geld dat ze voor gehandicapten en zieken krijgt aan deze groep, besluit mw. Gielen-Biemans haar verhaal. "En daar komt nu een ordinaire bezuinigingsoperatie overheen. Niks 'Helmond, zorgzame stad'."

8 reacties:

Zeer opvallend dat er geen reacties komen terwijl er op deze weblog regelmatig flink gediscussieerd wordt. Ook de politiek zwijgt in alle talen!
Hebben jullie er al eens aan gedacht dat je niet kiest voor ziekte of beperkingen, dat kan iedereen overkomen, ook u, ook jou! Als je dan moet lezen dat de gemeente “mensen nog wel eens wil laten nadenken voordat ze aankloppen voor hulp en/of voorzieningen” is dat heel erg. Mensen proberen zichzelf zo lang mogelijk te redden, vele mantelzorgers bezwijken bijna onder de zorg die zij dag in dag uit geven. Niemand vraagt graag om hulp en doet dat ook niet als dat niet heel erg hard nodig is!
De overheid geeft niet voor niets een budget aan de gemeenten om hulp en voorzieningen te geven. En ondanks alle geklaag daarover hebben de gemeenten vorig jaar 250 miljoen van dit WMO-budget overgehouden.

Beantwoorden

Het Eindhovens Dagblad van vandaag meldt dat gemeenten falen bij het uitvoeren van de WMO, met name voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening en hun hulpverleners. Dat is uitgezocht door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Beantwoorden

De gemeenten falen bij de uitvoering van de WMO voor alle mensen met een beperking, van welke aard die beperking ook is.

Beantwoorden

Hallo Rinie,

Jammer genoeg kon je gisteren niet bij het debat over de zorg en WMO zijn in de Fonkel. Ook hier waren weer weinig mensen aanwezig die het aanging. Waarschijnlijk ook door ziekte of omdat ze niet durven. Zelf durf je wel, dat weet ik. Je doet nog steeds goed werk ondanks je ziekte. Petje af voor je.

Het was echter wel een goed debat en de vragen en opmerkingen uit de zaal waren stevig. Dhr. Boetzkes kreeg gedurende het debat een steeds roder hoofd. (niet van de warmte, de rest had er geen last van)

Beantwoorden

Dank je wel Els. De mensen komen niet omdat ze denken dat het toch niets uithaalt en dat doet het ook niet. De mensen die zich belangenbehartigers noemen hebben de nota’s al goedgekeurd. Logisch want de woordvoerder WMO van het GOH staat met met foto en al in de verkiezingskrant van het CDA!!!!! Dat riekt heel erg naar belangenverstrengeling!
De gemeente Helmond heeft nog steeds niet de wettelijk verplichte WMO-cliëntenraad. Wettelijk gezien mag er vanavond geen wijziging in de WMO worden aangenomen in de gemeenteraad zonder positief advies van zo’n cliëntenraad. (En die cliëntenraad behoort een behoorlijke afspiegeling te zijn van de mensen met een beperking, welke dan ook!}
En wat doet de politiek? Niets, die keurt die nota’s vanavond gewoon goed. Ik vraag me af hoeveel van de raadsleden mijn mails hebben gelezen, inhoudelijke reacties krijg ik niet.

Beantwoorden

Zoals altijd is de SP falikant tegen. Als je de lijsttrekkers tijdens de debatten moet geloven zijn ze allemaal vóór een goede zorg, maar meestal komt het er tijdens de raadszittingen niet uit. Zelfs de partijen die de zorg zo hard hebben afgebroken hebben pretenderen nu het beste met de zorg voor te hebben. Hypocriet? Och om zieltjes te winnen kun je toch iedereen naar de mond praten, zodra het pluche geraakt wordt met de delicate billen van de heren en dames zijn de beloftes toch vergeten en gaan ze gewoon op de oude voet verder. Laten we maar hopen dat van het zittend college weinig of niets terugkomt.

Beantwoorden

Beste Rinie,

Beter laat dan nooit, lees ik nu je ingezonden brief over de WMO. Ik ben inmiddels al lang klaar met de WMO maar ook ik heb deze helaas nodig ivm mijn handicap. Afgelopen periode hebben we allen een brief thuis gekregen, over de eigen bijdrage van onze hulpmiddelen voor mij de scootmobiel.

Intussen is de brief weg en wacht op een uitnodiging om de informatie bijeenkomst bij te wonen. Ondertussen mag je best weten dat ik een vergadering heb bijgewoond en tot mijn verbazing vertelde Wethouder de Leeuw adh van een vraag van dhr Hamacher dat we de doelgroep waar het om gaat (wij dus) niet moeten bestoken met allerlei nieuwe regeltjes want dat bracht alleen maar meer onrust met zich mee.

Ondertussen heb ik een mail geschreven naar dhr Hamacher met een copie van de brief die wij ontvangen hadden van de WMO en Gemeente dat er al wel degelijk onrust gezaaid is en wij dus konden aanmelden voor een bijeenkomst. Ook heb ik naar aanleiding van deze kwestie een onderhoud gehad met mevr van de Maat van WMO waarin ze mij (naar aanleiding van mijn vragen) het e.e.a uitgelegd heeft hierover.

Het kan niet anders dat de gemeente Helmond de regels van de WMO moet veranderen om zo de kas te spekken (want zo zie ik het) om hun begrotingstekort binnen te halen over de ruggen van onze doelgroep.

De Bijeenkomst waar voormalig Wethouder Boetzkes een rood hoeft kreeg, inderdaad niet van de warmte heb ik ook gezien.

Het was ook jammer dat er weinig mensen op af kwamen maar wel begrijpelijk, de energie die wij toch al hard nodig hebben,om op te boxen tegen het beleid van de WMO,Gemeente en nog meer bureaucratie waar we steeds meer mee te maken krijgen is ook niet niks.

Om zoals men in de politiek roept dat wij in onze samenleving mee kunnen doen en niet nu al achter de geraniums te hoeven zitten wordt nu ook nog eens een eigen bijdrage gevraagd voor ons vervoersmiddel.

Tenslotte vind ik het gewoon een verplichting van de Gemeente Helmond dat zich een “zorgzame stad“ noemt zich er dan ook maar naar moet gedragen en niet zomaar uit eigen beweging de wet van de WMO moet veranderen. De meeste burgers van onze doelgroep hebben al veel kosten die ze moeten afdragen, als het aan de hele politiek ligt dan bedoel ik dus ook vanuit Den Haag is het over een paar jaar gedaan met het zorgstelsel van Nederland.

Men moet wel beseffen dat je er niet om gevraagd hebt in een positie te komen waar wij mensen in beland zijn. Ook zou ik daar meer respect vanuit de gehele politiek zien.

Tenslotte wil ik hiermee afsluiten dat ik me op wat voor manier wil blijven inzetten voor de doelgroep, het niet alleen kan en hoop zo dat er meer burgers die zich voelen aangetrokken samen een vuist te maken zodat wij gehoord worden. Men moet wel beseffen dat we niet gek zijn ondanks onze handicap en daar wordt nogal eens anders over gedacht in de gehele maatschappij.

Tenslotte hebben wij ook recht van spreken, en voor diegene die dat niet meer kunnen door hen of haar handicap moeten we de armen ineen slaan zodat ook deze een stem hebben die ze kenbaar kunnen maken.Zo ben ik dus secretaris geworden bij onze clientenraad binnen de dagopvang van SWZ om onze mensen te ondersteunen die niet meer of nauwelijks tegen dit soort activiteiten kunnen opkomen.

Jolanda

Beantwoorden

Hallo Rinie.

Ja t hele WMO gebeuren is eigelijk n wase neus.
Afgezien van de hooge kosten waarmee de mensen wodren opgezadeld.
En maar bezuinigen en bezuinigen.
Maar waar ik me t meeste kwaad over maak is dat t grootste gros van amtenaren zakenvuller”s zijn.
En over de koppen van de gewone burger niks wilen inleveren.
Dit is wat de meeste mensen abseurd vinden.
Maar ja wat doe je eraan he.
T kan en mag tegenwoordig allemaal.
Maar ik blijf erbij dat t kolder is.
Gezien ook t feit dat de mensen met n heel laag inkomen hard worden getroffen.
En dan nog zegen van dr is geen armoede in nederland.
Ben zelf werkzaam bij n wsw bedrijf en daar voel je gewoon de onvrede van de mensen.
T is tegenwoordig zo van je kop dicht houden of eruit.
Met critiek kunen ze niet overweg.
T wordt hoog tijd dat daar de bezem wordt doorgehaald.
En dat teld ook voor gemeente”s en overheid.

Dirk

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *