oktober 2005

14reacties

1 + 1 = 3


Gezamenlijk persbericht

In het kader van de noodzaak tot krachtenbundeling heeft de Raad van Commissarissen van De weblog van Helmond besloten een samenwerkingsverband met pewa weblog aan te gaan.

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen van De weblog van Helmond alsmede de Directeur van pewa weblog hebben de 2 ondernemingsraden uitdrukkelijk toegezegd dat deze Strategische Alliantie niet ten koste zal gaan van de werkgelegenheid, maar enkel als doel heeft het realiseren van meerwaarde voor alle betrokkenen volgens het aloude managementprincipe “1 + 1 = 3”.

Anders gezegd: De weblog van Helmond heeft Peter W bereid gevonden om onder meer een Helmonds item te gaan verzorgen lijkend op zijn succesformule op pewa weblog. Het is vanzelfsprekend dat de bijdrage van Peter W aan Het WWWWW-spel zich met ingang van ronde 2 zal beperken tot het aanleveren van fotovragen en dergelijke en dat hij dus niet meer aan het spel deelneemt. Hij zou immers stiekem kunnen gaan afkijken…

38reacties

Het WWWWW-spel, vraag 36


In dit spel wordt je kennis over Helmond getest. Het spel is heel eenvoudig: bij vraag 1 staat de verkorte uitleg, hier de uitgebreide. Met vraag 34 is een nieuwe ronde gestart die tot 1 januari 2006 duurt.


Deze vraag is ingezonden door Ad. Zijn vierde geplaatste inzending in totaal. Omdat zijn inzending dus wordt gebruikt, werd hij beloond met 1 punt. Of hij meer punten voor zijn fotovraag krijgt, ligt aan jullie.

Wat is de naam van het bedrijf dat dit logo voert?
(de naam op het reclamebord op het dak van deze onderneming is maatgevend, op het juiste hoofdlettergebruik wordt dit maal niet gelet)


Tussenstand:
6 punten: Ad
4 punten: Sjaan
2 punten: Porcupine (a.k.a. Noud)
1 punt:en Angelique

51reacties

Het WWWWW-spel, vraag 35


In dit spel wordt je kennis over Helmond getest. Het spel is heel eenvoudig: bij vraag 1 staat de verkorte uitleg, hier de uitgebreide. Met vraag 34 is een nieuwe ronde gestart die tot 1 januari 2006 duurt.


Buiten mededinging ingezonden door J.E. Mulder, zijn eerste geplaatste inzending. Een toneelstuk werd gebaseerd op het gebeuren in en rondom onderstaand gebouw.Wie speelde daarin vorig jaar de rol van Willem de Wit

(voornaam, eventuele tussenvoegsel(s) en achternaam)


Tussenstand:
5 punten: Ad
2 punten: Porcupine (a.k.a. Noud)
2 punten: Sjaan
1 punt:en Angelique

18reacties

Helmond Aktief is te gast


Deze maanden schrijven Helmondse politieke partijen 1 voor 1 een discussiestuk over een Helmonds politiek getint onderwerp. Een mooie kans om in je eigen omgeving je mening aan ‘de Helmondse politiek’ te laten horen en met hen in discussie te gaan.


Integriteit: vanzelfsprekend?

Als gemeenteraadslid van Helmond Aktief vraag ik me bijna dagelijks af, hoe het toch komt dat de politiek bij de burger in zo’n slechte geur staat. Veel politici proberen toch naar eer en geweten hun werk te doen? Staande midden in de samenleving, temidden van verlokkingen en verleidingen. Want leer me een ding, politici zijn ijdel, ze willen graag aangesproken worden als bobo, liefst nog als een prominente bobo. Pluimstrijkerij, daarvoor vallen gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters.
Maar bij een aantal politiekers gaat het verder. Zij worden hautain, maken gebruik van een leugentje om bestwil, ze komen hoe dan ook op een hellend vlak, maar ze willen er wel mee weg komen, desnoods door hun omgeving een andere kant op te laten kijken.

Integriteit is van het grootste belang voor het goed functioneren van een stadsbestuur. Regels en richtlijnen kunnen ondersteunend werken. Maar hoe men het wendt of keert. Integriteit begint bij de persoon. Een eerlijk mens staat sterk in zijn schoenen.

Op dit moment spelen veel zaken, waarbij de integriteit van bestuurders in het geding is. Een wethouder in Eindhoven  heeft zich laten onthalen door vastgoedmagnaten. En voor wat hoort wat. Exit: wethouder. De burgemeester van die gemeente heeft zich te goed gedaan aan privé-gebruik van dienstautokilometers compleet met chauffeur. In Valkenswaard loopt een onderzoek naar een wethouder en in Amsterdam, en zo dadelijk in andere gemeenten, loopt een kwestie over de bonnetjes van de politieke partijen.

Ik vraag me af: is men in Helmond ook ziek?
Zo worden wethouders regelmatig gezien met ondernemers uit de bouw- en vastgoedsector, die ook opdrachten vervullen voor de gemeente Helmond. Gezien worden is goed, maar al te vriendschappelijk is teveel van het goede. Zoals ik al zei, het hellend vlak begint met leugentjes om eigen bestwil.
Grove leugens heb ik in deze raadsperiode meegemaakt in de gang van zaken rond Klein Arsenal, waarbij leden van het college zich niet van hun beste, lees integere kant hebben laten zien.

Ik weet het niet, maar volgens mij moet ook Helmond alert blijven.Soms zijn klokkenluiders nodig voor het zelfreinigende vermogen van de democratie.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief met een K

48reacties

Het WWWWW-spel, vraag 34


In dit spel wordt je kennis over Helmond getest. Het spel is heel eenvoudig: bij vraag 1 staat de verkorte uitleg, hier de uitgebreide. Met deze vraag (vraag 34 dus) is een nieuwe ronde gestart.Wat is de postcode die bij het adres hoort?

(notatie als in dit voorbeeld: 1234 AB)


Tussenstand:
3 punten: Ad
2 punten: Sjaan
1 punt:en angelique (of Angelique)
1 punt:en Porcupine (a.k.a. Noud)