december 2009

14reacties

Q-koorts slaat hard toe in Helmond


Angelique Raaijmakers- van de Pol, CDA gemeenteraadslid Helmond-Noord, schrijft op ons verzoek over Q-koorts:

Tot en met 2006 kregen in Nederland elk jaar rond de 15 mensen Q-koorts, aangetoond na specifiek bloedonderzoek. Deze mensen werkten beroepshalve met dieren. In 2007 kwam een einde aan dit patroon doordat in Herpen ineens meerdere mensen ziek werden. Na enig onderzoek bleek dat deze mensen Q-koorts hadden en dat hier sprake was van een besmettingsbron.
In 2008 kreeg ik een telefoontje van een bezorgde wijkbewoner die net ontslagen was uit het ziekenhuis met de diagnose Q-koorts. In zijn naast woonomgeving kon hij wel 10 mensen aanwijzen met identieke klachten, zoals hoge koorts, longontsteking en “zo ziek als een hond” voelen. Intussen was dr. Di Giulo, huisarts aan de Leliestraat in Helmond, zelf ook al gealarmeerd door veel zieke patiënten met longontsteking in zijn praktijk.
Op dat moment ben ik gaan bellen met de GGD Brabant-Zuidoost die al acties uitgezet hadden. Al in 2008 werd een besmettingsbron aan de noordoost rand van Helmond aangewezen en het RIVM ( gezondheidsdienst van het Rijk) heeft in Helmond een luchtdeeltjesonderzoek uitgevoerd waarbij ze op een afstand van 500 meter en op 1.000 meter van het besmette bedrijf een hogere concentraties van de bacterie die de koorts veroorzaakt in de lucht aantrof.
Een besmette geit die lammert scheidt miljarden bacteriën uit en u moet weten dat je, bij pech, al van één bacterie besmet kunt raken en ook ziek kunt worden.
In 2009 vond een ware explosie plaats. Meer besmette bedrijven en zeer veel zieke mensen, 2.300 in totaal waarvan 221 mensen uit Helmond. Een flink aantal daarvan belandde in het ziekenhuis. Ik heb met best veel mensen gesproken die de Q-koorts gekregen hebben en allemaal zijn ze onder de indruk van het feit dat je zó ziek kunt worden en dat het zoveel tijd nodig heeft om weer de oude te zijn. Daarbij zijn ook nog flink wat mensen die twijfelen of ze zich wel de oude voelen!
In december 2009 loopt de publieke druk op. Want februari 2010 komt eraan en dan gaan de geiten weer lammeren. We hebben de discussie kunnen volgen en weten nu dat er flink wat maatregelen gaan volgen, waaronder het ruimen van geiten.
Helaas kan niemand een garantie geven voor het jaar 2010 en zelfs niet of de vaccinaties in 2011 het gewenste effect zullen gaan geven. We zullen met zijn allen af moeten wachten!
Ik heb hierboven het verhaal over de Q-koorts in een notendop opgeschreven. As u behoefte heeft aan de bijbehorende achterliggende documenten en cijfers en verdere uitleg over de Q-koorts zoekt, dan wil ik u verwijzen naar mijn web-log.

Met vriendelijke groet,
Angelique Raaijmakers- van de Pol

8reacties

PvdA-raadslid wil niet meer


PvdA-raadslid Nanette de Jager trekt zich terug als kandidaat voor de komende verkiezingen. Zij is ontevreden over de manier waarop de Helmondse PvdA haar heeft bejegend rond het vaststellen van de nieuwe kieslijst. "Ik voel me afgeserveerd."
Volgens haar is de commissie die de kandidatenlijst samenstelt onzorgvuldig te werk gegaan en heeft slecht gecommuniceerd. Ze heeft slechts 1 gesprek gehad terwijl met andere mensen vaker gesproken is. Maar ze is vooral boos op het bestuur: "Het bestuur heeft nauwelijks contact met mij gezocht en toch moet ik wijken voor nieuwe kandidaten. Mijn plaats op de lijst veranderde per dag terwijl ze met de functioneringgesprekken niks gedaan hebben. Ze laten me niets weten en zetten me dan vijf plaatsen naar beneden. Dat vind ik geen manier van doen. Ik ben boos om niet te zeggen pislink."
De Jager had graag als 1e vrouw op de kieslijst gestaan. Wat haar vooral steekt, is dat haar niet verteld is of en waarom ze niet zou functioneren. "Ik ben kaltgestelt door allerlei andere vrouwen boven mij te zetten." Ze vermoedt dat dit me maken heeft met een burnout, die haar de 1e helft van 2009 het werken onmogelijk maakte.Nanette de Jager (1967) stond bij de vorige verkiezingen op plaats 5 en kreeg een behoorlijk aantal voorkeurstemmen. Ze zit op dit moment in de commissie samenleving en de rekenkamercommissie en laat weten in ieder geval deze (haar 1e) periode af te maken. Het verbaasd haar dat het bestuur kiest voor een lijst met bovenin vrijwel alleen nieuwe mensen, terwijl de begeleiding daarvan te wensen over laat.
Op de voorlopige lijst voor maart 2010 staat ze nu op plaats 10, hoewel er ook lijsten circuleren waar ze nog lager staat. De ledenvergadering van de PvdA moet de definitieve kieslijst nog vaststellen. Met Nanette de Jager als kandidaat, hoeven ze daar dus geen rekening meer te houden. "Ik heb het helemaal opgegeven," zegt De Jager, die overigens wel lid van de partij wil blijven.

1reactie

GGG, Pech onderweg


Een collega van ons schept graag op over zijn BMW en zijn rijvaardigheid. “Er is geen betere auto en chauffeur”, zo begint of eindigt hij menig relaas.
Van de week belde hij naar kantoor dat hij met pech langs de weg stond. Dat hij wat later zou komen, hoeveel later wist hij nog niet. Omdat zijn verhaal warrig en zweverig klonk, ging 1 van ons kijken wat er nu precies aan de hand was.
Wij denken dat de beste chauffeur met de beste auto de eerst komende tijd niet veel te missen zal hebben met zijn grote mond.

maar vraag ons niet hoe dit kan.
.

3reacties

Chahim: Verkiezingsstrijd in Helmond


De Poll over wie nu het beste gemeenteraadslid is, geeft al een goed voorproefje van hoe het zal gaan tijdens de verkiezingen op 3 maart 2009. Ik lees graag de opmerkingen die door de bezoekers worden achtergelaten op de weblog.nl. Vooral de mensen ben die zeer enthousiast reageren en pleiten voor een bepaalde kandidaat spreken mij erg aan. Ik vind het positief dat mensen voor "hun" kandidaat pleiten zonder andere af te branden, mijn complimenten!

De Poll heeft mij aan het denken gezet wat nou een goed gemeenteraadslid is. Is dit iemand die uitvoerig het woord voert in de raad en veel in de media opduikt. Of is het iemand die veel contact onderhoud met zijn/haar achterban en zich dus veel in de wijken bevind. Waarschijnlijk heb je van beide wel een beetje nodig, maar ieder doet het op zijn/haar eigen manier.

Het doel van de Poll is natuurlijk een zo goed mogelijk schatting van die werkelijkheid te maken. Dit doe je omdat je aanneemt dat de bezoekers van deweblog.nl een representatieve vertegenwoordiging zijn van de totale Helmondse populatie. Ondanks dat ik denk dat dit niet het geval is heeft de uitslag weldegelijk betekenis. Immers in de politiek draait het om zieltjes winnen en dus om ervoor te zorgen dat mensen op jou gaan stemmen. Dit kun je door verschillen manieren bereiken, o.a. een goed verkiezingsprogramma, goede uitstraling etc.

Het enige probleem van de Poll is dat je niet kunt controleren of de mensen die stemmen wel "stemgerechtigd" zijn. Immers kun je als niet ingezetene van Helmond je bemoeien met Helmondse aangelegenheden. Het zal allemaal wel meevallen, dus zal ik er niet moeilijk over doen. Wel wil ik alvast de winnaar of winnares (het is spannend aan de top) feliciteren. Hopelijk doen de Helmonders net zo enthousiast mee aan de verkiezingen op 3 maart 2009 als aan de Poll op deze website.

Mohammed Chahim
Raadslid

61reacties

Faits divers rond de verkiezingen


In verkiezingstijd valt over veel onderwerpen te discussiëren, ook in Helmond. Daarom snijdt de weblog regelmatig een verkiezingsonderwerp aan in een nieuw log. Maar soms is wat we niet aansnijden ook de moeite waard en is geen nieuws ook nieuws. Omdat het leuk, interessant, belangrijk is of gewoon te mooi om te laten liggen. We noemen dit ‘faits divers’, diverse zaken, nieuws, opinie en achtergrond. Variërend van een verslag van een verkiezingsavond in bijvoorbeeld Dierdonk, een leuke foto, een uitglijder van een kandidaat, een ludieke verkiezingsactie, een relletje tot natuurlijk de betere roddels. Aangevuld met klein en groot verkiezingsnieuws ontstaat zo dit log ‘Fait divers rond de verkiezingen’.
Wij denken dat deze kleinere berichtjes in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2010 tot weinig discussie zullen leiden. Maar óf er over gediscussieerd wordt, is natuurlijk niet aan ons maar aan de bezoekers.

Elke Helmonder kan hier verkiezingsnieuws plaatsen. 1 Heel specifieke groep Helmonders roepen we echter nadrukkelijk op te reageren. Want wie is het beste ingevoerd in het wel en wee van de Helmondse partijen? De betrokkenen zelf natuurlijk; de kandidaten en de raads- of commissieleden, de leden van de partijen en de mensen daar omheen. Zij kunnen de andere Helmonders echte inkijkjes geven. Dat kan vanuit hun eigen persberichten of vergaderingen voordat die ergens anders verschijnen tot nieuwtjes over (mensen van) Helmondse partijen en alles wat daar tussen zit. Daarmee tonen zij aan dat ze scherp zijn op alles wat Helmond en de Helmonders aangaat. En dat gaan we belonen.

Vorige week informeerde een partij naar een betaalde advertentie ‘banner’ op de weblog. Ons antwoord was dat we (nog) geen betaalde reclame plaatsen. Maar het bracht ons wel op een idee voor dit log.
In plaats van een betaalde banner, kan 1 partij de enige banner verdienen die in de weken voor 3 maart 2010 op de weblog linksboven in de groene kolom verschijnt. Die banner is dan op elke pagina van De weblog van Helmond te zien.
Als je bij je reactie(s) hieronder in het vakje “Naam: (verplicht)” achter jouw (nick)naam de naam van je partij plaatst, nemen wij die reactie mee voor die gratis banner. Hoe meer en beter de nieuwtjes, des te meer kans.
Aankondigingen van politieke evenementen plaats je gewoon bij het log ‘Zet je politieke evenement op de agenda‘. Dat is voor de bezoekers het duidelijkst.
Ook die reacties tellen mee voor die gratis banner, ook de reeds geplaatste. De partijnaam bij je (nick)naam mag je daar achterwege laten. Tenzij je het duidelijker vindt die wel te plaatsen want dat mag natuurlijk altijd.

6reacties

Helmondse Helden: Jan Bungeners


Wat mij bij Helmonders vaak opvalt is hun linkse reflex. Vooral de senioren onder hen kunnen nog ouderwets uitpakken over rijke stinkerds en uitgeknepen loonslaven. Ik heb daar weleens tegenin gebracht dat zo'n indeling eigenlijk een feodale denktrant verraadt, waarop ik meteen met de Helmondse discussietechniek kon kennismaken: 'achflikkertochop.'
        Je zou verwachten dat Helmond bij zoveel links vuur wel een stevig partijtje heeft meegeblazen tijdens de massastakingen gedurende de eerste helft van de vorige eeuw. De waarheid is echter dat hier pas in de jaren zeventig voor het eerst massaal is gestaakt. Helmondse arbeiders zochten verbeteringen van hun arbeidssituatie liever op persoonlijke titel, dat wil zeggen, in lijntrekken en voorgewende ziektes als 'ping in de rug'.
        Niettemin zijn er hier net als elders echte linkse helden geweest. Petje af voor Jan Bungeners (1899 – 1975), de eerste socialist die in de gemeenteraad belandde. Het jaar waarin dat gebeurde was 1931, rijkelijk laat in vergelijking met andere fabriekssteden. Jan had echter niet alleen te kampen met de onverschilligheid van Helmondse arbeiders, ook met de gevestigde macht. En in een kleine fabrieksstad met niet al te grote bedrijven was die effectiever dan elders. Vooral de kerkelijke ban was een probaat middel om socialisten af te schrikken, zoals Jan zelf zou ervaren. Zijn eigen moeder zat op een zondag niets vermoedend in de Paterskerk naar de preek te luisteren toen over hem een ban werd uitgesproken – haar zoon een paria!

(meer…)

Naw en Vruuger CXXXVII


Naw zie je een gedenksteen in de wijk Haverveld. Ter herdenking aan het Speulheuske dat daar vroeger vlakbij (op de Pannehoefselaan 5) stond.
Vruuger (1963) stond daar (met op de achtergrond de Paulus Potterlaan) dus het Speulheuske. Dat werd in 1779 als jachthuisje of koepel van stadssecretaris en notaris Pieter de Leeuw gebouwd op de grond van de abdij van Binderen. Vanwege de rond 1920 heersende woningnood was ‘t Speulheuske zelfs toen nog bewoond. Ondanks hevige protesten werd het huisje in juli 1967 afgebroken.

Erfgoedpark naar Begemannhal (JC)


Helmond heeft een al (veel te) lange traditie met het slopen van monumenten, om ze vervolgens weer opnieuw op te bouwen. Ik noem slechts het Ketseganske, de St. Jozefkapel, de poortwoningen aan Heistraat en de torenwoningen aan de Willem Prinzenstraat. Ook de nieuwe toegangspoort van het kasteelpark past in deze traditie. En in zekere zin geldt dat ook voor het hele centrum van Brandevoort. Die ‘veste’ is van het begin af aan gebouwd als een namaak-monument. De deskundigen die hier op de weblog komen, zullen er nog wel meer voorbeelden weten.
Intussen is ook het plan geboren om een themapark industrieel erfgoed te beginnen. Dat mag “geen museale uitstraling hebben, maar (wel) een zeer sterke entertainment component.” Aldus de gemeente. Bovendien is het “alleen haalbaar en wenselijk als dit commercieel kan worden geëxploiteerd.”
Adviesbureau Hollandsblauw te Herwijnen is er goed mee. Die mogen het plan uit gaan werken.

Voor heel wat minder geld heb ik nog wel een suggestie. Laten we de prachtige hal van Begemann opnieuw gaan opbouwen. Om het praktisch te houden wat kleiner dan het origineel, laat zeggen schaal 1 op 10.
Daar kunnen we dan al die verzamelingen van onze erfgoedmusea in onder brengen. Met alle toeters en bellen die bij ‘entertainment‘ horen. En voor wie glijbanen, rollercoasters en een ponypark (oh nee, attractiepark….) nog niet genoeg is, heb ik voor hetzelfde geld een tweede voorstel.
Laten we aan de rand van de stad een gigantisch parkeerterrein annex ‘transferium’ aanleggen. Laat zeggen op het voormalige MOB-complex aan de Deurneseweg. Van daaruit laten we een stoomtram door de stad lopen die en passant ons themapark aandoet. Daarmee slaan we meerdere vliegen in één klap. De Traverse en andere wegen worden ontlast, we lossen parkeerproblemen op, we hebben een ietsje pietsje beter openbaar vervoer en vooral een extra industriële attractie…

                                                          Was getekend,

1reactie

GGG, Oorlog in onze werkplaats


Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is oorlog in onze eigen werkplaats. Een van thuis meegebrachte radio vormt de aanleiding.
Wat is het geval: 3 van de 4 monteurs zijn liefhebber van muziek uit het populaire genre. De vierde monteur én eigenaar van de meegebrachte radio volgt liever de nieuwsberichten en de praatprogramma’s. Telkens als hij de werkplaats maar even verlaat, zetten zijn collega’s vlug een andere zender op.
Sinds gisteren is dat echter niet meer mogelijk.

voor zijn oplossing.
.