24reacties

1141 Nieuwe woningen gepland tm 2024


Elk jaar maken woningcorporaties en huurbelangenorganisaties met de gemeente Helmond prestatieafspraken over de woonopgave in de sociale huursector. Na gezamenlijk overleg tussen deze partijen zijn nu de prestatieafspraken voor het jaar 2022 vastgesteld. Deze in totaal 35 afspraken zijn gericht op drie pijlers: betaalbaar en beschikbaar, duurzaamheid en inclusiviteit. In de afspraken is onder andere vastgelegd dat voor de periode 2021-2024 op dit moment in totaal 1141 nieuwe woningen zijn gepland.
In de ondertekende prestatieafspraken 2022 (pdf) staan al deze nieuwbouwprojecten vooraf gegaan door de 35 afspraken.
Gaby van den Waardenburg, wethouder Wonen: “Met deze ambitieuze en breed gedragen afspraken maken wij ons sterk voor de Helmonders met minder hoge inkomens. Zij verdienen het ook om zo aangenaam mogelijk te wonen voor een goede prijs. Ook dragen deze afspraken bij aan meer duurzaamheid in Helmond, een absolute prioriteit voor onze toekomst.”
Om te zorgen dat alle Helmonders kunnen blijven meedoen is voor de komende jaren afgesproken dat minimaal 75% van de woningen op basis van streefhuur bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor de lagere inkomens. Zowel met het huurbeleid en het energiezuiniger maken van woningen wordt ingezet op het laag houden van de woonlasten, en het Sociaal Huurakkoord wordt uitgevoerd. Bovendien wordt het huidig beleid om huisuitzetting op basis van huurschulden te voorkomen voortgezet. Halverwege 2022 zal er een doorstromings-regeling komen met als mogelijk onderdeel het labelen van woningen voor specifieke doelgroepen. Ook wordt de mogelijkheid verkend voor de bouw van middenhuur woningen en om de nieuwbouw te versnellen en betaalbaar te houden gaan we meer en meer bouwen met gestandaardiseerde woningen.
De ambitie van de gemeente is erop gericht om in 2035 als stad klimaatneutraal te zijn en uiterlijk in 2050 klimaat adaptief en circulair. Woningcorporaties leveren daaraan een bijdrage op basis van de omschreven ambities. Nieuwbouwwoningen worden duurzaam gerealiseerd terwijl de bestaande woningvoorraad wordt aangepast met als doelstelling gemiddeld label A in 2030. Daarnaast wordt de toepassing van zonnepanelen door de woningcorporaties waar mogelijk bevorderd. Ook gaan de gemeente, de woningcorporaties en de huurbelangenorganisaties gezamenlijk onderzoeken hoe energie-armoede als gevolg van gestegen prijzen voorkomen kan worden.
De woningcorporaties en de gemeente Helmond streven ernaar dat inwoners zich thuis voelen in hun woning en wijk. “Extra aandacht gaat uit naar mensen voor wie goed leven nog niet zo vanzelfsprekend is. Op basis van de in 2022 vast te WoonZorgVisie zullen gemeente en woningcorporaties in samenwerking met de zorgpartijen werken aan een integrale aanpak van de daarin geconstateerde problematiek. Zij zetten zich in om de veerkracht van wijken en de wijkbewoners te vergroten, onder meer door een experiment met maatschappelijke toewijzing, waarbij huurwoningen op basis van een maatschappelijke tegenprestatie van de huurder worden toegewezen, en met het vergroten van participatie met de inzet van social return” zo meldt de gemeente. Ook zal er met het vaststellen van een woonoverlastconvenant en gebruik van het BRP (Basis Registratie Personen) worden ingezet op het voorkomen en oplossen van ondermijning en woonfraude.

Afgevoerd van de voorpagina
24 reacties
Reageer

Tis dan ook te hopen dat de huizen naar de juiste mensen gaan.
Is schandalig dat moeders met kinderen in caravans moeten wonen,en andere mensen maar hoeven te knippen met de vingers en een huis krijgen.

Danielle Donck

Ik heb interesse in een appartement voor 2 personen

Ik wil graag een appartement voor 1 en/of 2 personen

Damon Martinali

Ik heb interesse ij een woonhuis met 3 kamers

op zoek naar een appartement 2 slaapkamers

sharlene Walle

Interesse in apartement voor 2 personen

Wie zijn dan de woningcorporaties ? Zijn dat de huurders die de corporatie hebben opgericht en er van huren en alles betalen ? Of zijn dat het personeel dat ingehuurd is en waarvan de salarissen betaald worden door de huurders via de huur ? Door de corporaties om te vormen tot Stichtingen zijn de huurders al op onmetelijke afstand gezet van hun eigen corporaties en hebben vrijwel geen invloed meer op bestuur en beleid van de corporatie. Er heeft een staatgreep plaatsgevonden binnen de corporaties, alle macht is in handen gespeeld van politici, wethouders, ministers en bestuurders, allemaal mensen die niet huren en niet meebetalen maar wel de dienst uit maken. Betaalbare woningen voor alle Nederlanders is altijd een taak geweest van de regering, van ons allemaal. Met belastinggeld van ons allemaal werden woningen gebouwd en betaalbaar gehouden. Tegenwoordig leveren huurwoningen geld op en plukt de regering de huurders leeg via de verhuurdersheffing. De omgekeerde wereld, de armen steeds armer en de rijken steeds rijker. Elke woning die verkocht wordt levert een huiseigenaar meer geld op terwijl de huurder meer moet gaan betalen. Corporaties als huurdershouderijen.

Ik ben me ouderlijk huis uitgezet omdat mijn ouders overleden zijn en de huur word voor een kind niet doorgezet !!!!!

En nu woon ik een tijdelijk huis

Dus wil graag ook in zo een huis komen te wonen heb nu niks voor vast

Kind zonder ouders

Ik wil huis voor 3 personen graag .
Woon nu in te klein flat .
Sta al jaren ingeschreven.
Maar steed maar niks .

Ik zou graag een woonruimte hebben voor mijzelf en inwonend kind. Woning moeten ontvluchten vanwege bedreigingen van ex-partner.

Interesse in een huis met 3 slaapkamers

Toen ik nog huurde van Woonpartners had ik altijd het gevoel dat ze naar me keken met een blik van “daar heb je weer zo’n armoedzaaier” als ik iets ging vragen.

En Helmond Noord komt er verder dan de Nachtegaallaan en Vondellaan geen nieuwbouw meer bij🤯

Woon nu in een koophuis met 5 slaapkamers, wil graag naar een levensloopbestendige woning met 3 slaapkamers.
Seniorenwoningen hebben meestal maar 1 of 2 slaapkamers, maar ook wij hebben nog hobby's en ook de wekelijkse was die ergens moet drogen.
Vandaar 3 slaapkamers en fatsoenlijke woonkamer.

@Erik op donderdag 23 december 2021 om 01:45:

Stichting Woonpartners heeft ook werknemers die een woning huren van Stichting Woonpartners, dus van hun werkgever.. Zouden die personen zich dan ook zien als armoedzaaiers? De sociale cultuur van Woonpartners is sinds de oprichting in 1993 door Sjef Gerris altijd in stand gebleven. Vraagtekens kun je plaatsen bij de Huurdersbelangenvereniging Woonpartners. De voorzitter van die vereniging meent dat zij meer dan 7000 woningen verhuurt. Hetzelfde aantal dat in eigendom is van Stichting Woonpartners. Hoe dom kun je zijn.

Een gestandaardiseerde woning??

@Kind zonder ouders op woensdag 22 december 2021 om 19:08:

Uw ouders hadden met de verhuurder een huurovereenkomst, u niet. En de verhuurder heeft u geen huurovereenkomst aangeboden. Geheel volgens wettelijke bepalingen. Nieuwe wetgeving zou hierin wijziging moeten/kunnen brengen. Er bestaan plannen om de wet aan te passen.

Tja maar als je dan 600 statushouders per jaar voorrang geeft blijft er dus weer niets over voor de "eigen"bevolking.
Moet je mij eens uitleggen waarom de Nederlander 10 of 15 jaar moet wachten ten gunste van de buitenlanders.
Ook zij kregen de nl nationaliteit dus achteraan aansluiten graag.

Niet lang geleden ben ik verhuisd uit Helmond. Ik woonde daar in een appartement van 100 vierkante mtr, alles erop en eraan,.... Defecte vloerverwarming, defect lichtcirculatiesysteem, groot balkon met geluidshinder en drugs overlast. Ik woon nu, voor 15 euro meer, in een huis wat helemaal onderkelderd is, op een hoek, op een lap grond van 250 vierkante meter. Helemaal omheind met hekwerk. Kelder, begane grond, 1ste verdieping met 3 ruime slaapkamers en ruime zolder. Een groot balkon is leuk,.... Maar een groot balkon, is nooit hetzelfde als een tuin. Ik zou gezien onze woonsituatie nu, nooit willen ruilen met bijvoorbeeld iemand uit de oranjebuurt. Groetjes, en veel succes in Helmond, met je 1141 huizen '' hokjes'', voor 2024!!!

@Bob op vrijdag 24 december 2021 om 20:10:

Qua aantal te vestigen statushouders in Helmond zit je wel wat ruim denk ik.
Maar dat ze met huisvesting voorrang krijgen ten koste van de eigen inwoners is een FEIT !
Helaas wordt je, ook op de weblog, als je dit feit benoemd door de "linkse" kliek weggezet als racist.....

Ik ben al zo lang op zoek naar een nieuwe woning. Na ruim 8 jaar inschrijftijd kom ik toch nog steeds niet aan de beurt. Ik woon nu 2 hoog zonder lift en dat wordt me echt te zwaar. Wat zou dit een wens zijn die in vervulling komt.

@Yvonne op zaterdag 25 december 2021 om 10:48:

Er zijn fraaie prestatieafspraken 2022 gemaakt die uw woonwens misschien spoedig mogelijk maakt. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft waardoor de financiele draagkracht van de verhuurders toeneemt teneinde bouwplannen te realiseren.

Nog geen 1200 woningen in 3 jaar.. Das 400 per jaar max.
Er staan zat mensen op "wachtlijsten".
En nog vinden vvc ccda PvdA gl en d66 en cu het prachtig dat asieleisers en nieuwkomers voorrang krijgen. Zo tevreden met meer dan 100.000 nieuwelanders elk jaar erbij!
En nee, niemand neemt die mensen iets kwalijk... Kwalijk is dit faalbeleid van wegkijken en ontkennen.
Breedgedragen, dat dan weer wel, want mensen blijven op linkse oplichters en leugenaars stemmen.

@Andre op zaterdag 25 december 2021 om 22:09:

Vandaag verschenen er op de Woonpartners/facebook-pagina berichten dat meerdere huurders in de kou zitten. Geen verwarming en warm stromend water. In meerdere woningen. Kennelijk. Ik kan het niet beoordelen. Is toch ook een zaak voor de Huurdersbelangenvereniging? De voorzitter van de vereniging zit er warmpjes bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: