12reacties

500 Tijdelijke woningen in Brandevoort


In de slimme wijk in Brandevoort worden 500 tijdelijke woningen gebouwd. Het Rijk draagt aan de kosten daarvan een bedrag van 3,2 miljoen euro bij. Met dit geld kunnen deze woningen snel, betaalbaar en op een duurzame wijze gerealiseerd worden.
Nog dit jaar zullen de eerste tijdelijke woningen worden opgeleverd, zo belooft B&W vandaag in een brief aan de gemeenteraadsleden.

Afgevoerd van de voorpagina
12 reacties
Reageer

Kan er meteen iemand uitleggen waarom tijdelijke woningen en geen permanente?

@Guus op donderdag 18 februari 2021 om 14:31:

In het bidbook (pdf) behorende bij de aanvraag voor deze rijksbijdragen van 3,2 miljoen euro, staat op pagina 9 daarover:

Tijdelijke woningbouw draagt op korte termijn bij aan het oplossen van het woningtekort en biedt extra capaciteit op het moment dat het nodig is. Over 15 jaar kan de behoefte weer anders zijn, en die flexibiliteit geeft schuifruimte op de woningmarkt.
In de businesscase is het echter nog altijd moeilijk om deze projecten binnen de exploitatietermijn rendabel te maken. Juist voor specifieke en kwetsbare doelgroepen, zoals spoedzoekers en arbeidsmigranten zouden deze tijdelijke woonvormen op korte termijn voor verlichting kunnen zorgen.

Waar kun je je hiervoor inschrijven?? Of zijn ze allemaal al vergeven??

Dus, men bouwt tijdelijke woningen omdat de vraag over 15 jaar anders kan zijn. Iemand verwacht dus dat er misschien minder woningen nodig zijn over 15 jaar.
Ben overigens benieuwd, wanneer die 3.2 miljoen het totale budget is voor 500 woningen is dat maar liefst 6400 per woning.

@Guus op donderdag 18 februari 2021 om 14:31:

Er zijn meerdere redenen om tijdelijke woningen te bouwen.

1 - Snel te bouwen, veel prefab materialen
2 - De uiteindelijke inrichting van een woonwijk gaat er anders uitzien, maar de grond kan dan al wel tijdelijk bebouwd worden, strijdig met het bestemmingsplan.
3 - Veel herbruikbare materialen
4 - Woning staat er voor een jaar of 15 a 20
5 - tijdelijke woningen kunnen aan een tijdelijke vraag voldoen, bijvoorbeeld het opvangen van een piek in het aantal arbeidsmigranten of huisvesting van urgent woningzoekenden.

BSD wordt gebouwd in fasen, waarbij steeds geprobeerd wordt te innoveren. De slimme wijk wordt dus niet in de eerste 5 jaar al helemaal vol gebouwd. Door tijdelijke woningen neer te zetten kun je toch mensen huisvesten op grond die reeds bouwrijp is gemaakt en ook de infrastructuur vast aanleggen richting het toekomstig plan. Als dan later de fase gebouwd gaat worden waar de grond voor bestemd was, dan breek je de tijdelijke woningen af.

Michiel van Geel

Idealiter worden tijdelijke woningen overigens zo gebouwd dat je ze bijna geheel kunt hergebruiken en de kosten van het opnieuw bouwen met gebruik van die materialen zo laag mogelijk is. Dan zijn ze namelijk ook makkelijker rendabel te krijgen omdat de restwaarde van de materialen hoog is.

Michiel van Geel

Het zal wel een getto worden, kan Brandevoort blij mee zijn.
Of ben ik nu (door schade en schande) een doemdenker....

Die woningen hebben ze ook hard nodig met al die neteknippers die hierheen komen dobberen en met open armen worden ontvangen door het welkomst committee onder leiding van yasser klaver.
Gratis Miele wasmachine een gratis warmtepompje (als je graag douched met lauw water) gratis
zonnepaneeltjes.

Rubbere Rutten

Voor de immigranten denk ik

Johan van den Elzen

Zullen wel niet voor de geboren en getogen rasechte hellemonder zijn want die worden gediscrimineerd op de woningmarkt (sociale huurwoningen).

Echte hellemonder

Heb je een dikke prijs betaald voor een woning op brandevoort, krijg je dit.

Johan Duymelink

Wel een gek verhaal.
Op zich prima natuurlijk 500 (tijdelijke) woningen erbij.
Gek genoeg wordt in deze presentaties dan ook arbeidsmigratie en asielgroepen genoemd.
Wanneer het over het probleem "Woningtekort" gaat, horen we die termen niet.

hieruit dus volgend het BEWIJS dat immigratie , arbeids ilegaliteit en (nep)v;uchtelingen weldegelijk de woningmarkt en haar tekorten bepalen.

Laten we dat dus even van links tot rechts hier hebben vastgesteld, zodat linkse mensen dadelijk niet langer meer kunnen roepen hierover,dat rechtse mensen zo racistisch zijn of (arbeids)migranten zwart maken.

Verder wel vreemd dat er ineens zo'n plan ligt;alsof het al geregeld en bekokstoofd is. Mij lijkt inspraak maar ook mogelijke mededingen door burgers of derden WEL ZO EERLIJK.
Typerend dat dit weer in achterkamertjes geregeld lijkt.(blijkt)

Los van de bijdragen RIJK, zullen hier wel mensen leuk aan verdienen omdat elk kritisch toezicht immers geweerd is.

Of mogen we nu eisen dat de huur nooit meer dan 250 euro gaat zijn,en dat alleen mensen die langer dan 5 jaar staan ingeschreven in Helmond welkom zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: