2reacties

Buitenschoolse opvang in Helmond


Vandaag zijn de basisscholen in Helmond (en de rest van Zuid-Nederland) weer met de lessen gestart. De zomervakantie is ten einde.
Sinds 1 augustus is elke basisschool wettelijk verplicht buitenschoolse opvang (bso) te regelen. Zij moeten, als ouders erom vragen, tussen 07.30 en 18.30 uur opvang bieden aan de kinderen. Door deze voor- en naschoolse kinderopvang worden de tijden waarop ouders werken en kinderen naar school gaan beter op elkaar afgestemd. Vanuit de basisscholen is er veel (over) te doen geweest om het allemaal mogelijk te maken.

Maar hoe is het nu hier in Helmond geregeld? Hoe is het op de jouw bekende basisschool geregeld? Landelijk zou er al een wachtlijst zijn voor 1 op 7 kinderen. Is die er in Helmond ook of beperken de knelpunten zich tot de grote steden? Krijgen ook jouw kinderen buitenschoolse opvang? Wat zijn jouw ervaringen in de aanloop geweest en wat zijn eventueel de eerste ervaringen.
Kortom: wat vinden we van de buitenschoolse opvang die Helmondse basisscholen nu verplicht aanbieden?

Afgevoerd van de voorpagina
2 reacties
Reageer

Eind vorig jaar is de school wel langs geweest om te vragen wie en wanneer er interesse is voor buitenschoolse opvang. Hoe dit nu verder loopt weet ik echter niet. Op dit moment maak ik er geen gebruik van. De school werkt met een externe partij samen. Wat volgens mij de meeste scholen in Helmond wel zullen doen.

Er worden wel afspraken gemaakt met externe partijen, maar zonder werkelijke vraag van ouders kunnen deze organisaties ook geen opvangplek creeren. Waardoor het in de praktijk dikwijls uitdraait op lange wachtlijsten op het moment dat je aanvraagt.
Ik heb overplaatsing aangevraagd naar de locatie die de school heeft voorzien, maar verwacht in het eerste jaar geen plek!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: