7reacties

Coalitie ambitieus ondanks bezuinigingen


De coalitie van CDA, VVD, SDOH, D66 en Helmondse Belangen zet duidelijk andere accenten dan het vorige college. Zo kiest de nieuwe coalitie ondubbelzinnig voor een voetbalstadion en zwemparadijs op Berkendonk, een nieuw zwembad op De Braak, beter gebruik van de wijkhuizen en sportaccomodaties en een HBO-opleiding voor verplegend en verzorgend personeel. Dat blijkt uit Samen Daadkrachtig, het coalitieprogramma Helmond 2010 – 2014.
Ondanks forse bezuinigingen is Helmond een stad met ambities, staat in het programma dat de richting aangeeft voor de komende 4 jaar. Zo blijft het themapark Industrie en Nijverheid in de buurt van het kanaal op de agenda staan, aangevuld met een zaal voor theater, congressen en dergelijke.
Het programma gaat ervan uit dat de stad tenminste 9 miljoen euro per jaar moet bezuinigen, te beginnen met 5,2 miljoen in 2013. Indien de rijksoverheid nog forser gaat snijden in de uitgaven, kan de structurele korting oplopen tot € 18 miljoen per jaar. Desalniettemin is het voornemen de lokale lasten niet meer te laten stijgen dan de inflatiecorrectie. Daarvoor wordt bekeken of 'onnodige' gemeentelijke belastingen kunnen verdwijnen
Niettegenstaande dat streeft het nieuwe College naar een 'goed en betaalbaar  voorzieningenniveau'. Om op het niveau van soortgelijke steden te komen, zijn verbeteringen broodnodig. Helmond heeft meer en gevarieerdere bedrijven nodig en initiatieven om de jeugd te binden en ouderen actief te houden. Het stadscentrum moet gemoderniseerd worden en woonwijken leefbaar gemaakt en gehouden.
Tot de andere voornemens behoren:
• Aandacht voor individuele omstandigheden bij (financiële) ondersteuning en zorg
• Structurele subsidie voor de Sociale Super en de LETS Ruilwinkel.
• UWV Werkplein moet klant- en vraaggericht gaat werken. 
• Uitbreiding van het BZOB-terrein (Diesdonk) richting de A67. 
• Bestrijding van illegale bewoning, huisjesmelkers aanpakken, overlastpanden en hennepkwekerijen opsporen en sluiten
• Invoeren van een pasjessysteem bij coffeeshops. 
• Het Gemeentemuseum wordt vrij toegankelijk voor jeugd tot 13 jaar, cultuuronderwijs krijgt een vaste plaats op scholen. 
• Sportverenigingen dienen een levensvatbare omvang te hebben en hun accommodaties intensiever te gebruiken.
• Op Berkendonk komt een Aquabest-achtig recreatiepark maar een deel van de plas blijft gratis toegankelijk.

Afgevoerd van de voorpagina
7 reacties
Reageer

Ik vraag me wel af waar ze dit allemaal van gaan betalen, er moet ook nog bezuinigd worden, ik mis in het programma waarop dan?

Nou petje af voor dit college en hun voornemens. Een goede mix van vooruitgang en sociale betrokkenheid. Dat is nog eens het goede voorbeeld geven aan de bevolking.

Opvolgend van Noni. Lees ik het nu ook verkeerd of staan er eigenlijk alleen maar plannen die extra geld kosten en geen plannen hoe ze willen gaan bezuinigen?

Zorg inderdaad dat er meer gebouwd wordt, waarbij de Helmonders aan het werk komen en blijven. Ook een recreatiepark biedt werkgelegenheid voor vele jaren. Toerisme en recteatie aan die kant van Helmond is duidelijk gewenst. Ook bewoners van Rijpelberg en Brouwhuis zouden blij moeten zijn, want om mensen te trekken moet je er netjes uit zien als stad. Of had je liever vervuilende industrie op die plaats?

Behalve dit progarmma zijn de verhoudingen ook meteen helder. Coaltie 20 zetels tegenover oppositie 17 zetels. Een in mijn ogen meer dan redelijk verzoek om een verordening zodanig aan te passen dat kleine partijen (van 1 of 2 zetels en dat zijn dan Helmond aktief(1), GroenLinks(2) en TON(2)) 2 i.p.v. maar 1 burgerlid mogen hebben, haalde het dus niet in de nieuwe verhoudingen van 17 voor (=oppositie) en 20 tegen (=coalitie). Hopelijk geen voorbode van toekomstige stemmingen want dan kunnen we het als oppositie wel schudden!

Michael Rieter

@Michael Rieter:
Ik begrijp dat D66 tegen stemde. Slechte zaak. Dat had ik niet achter ze gezocht. Ik weet niet of het kan, maar als kleine partij zou ik dan gewoon steeds alle onderwerpen van die commissievergaderingen waar je niet bij kunt zijn in de raadsvergadering bespreken. Want je wilt toch grondig zijn als kleine politieke partij. Ik denk dat ze dan heel snel een extra burgerlid krijgen.

Ideetje voor bezuinigingen:
Een dikke streep door tracé Buitenom.
Subsidies worden nooit op tijd ten gelde gemaakt.
En het is ook beter voor het milieu!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: