1reactie

Coffeeshops: 350 meter blijft 350 meter


In de gemeente Helmond blijft het afgesproken afstandscriterium van 350 meter voor coffeeshops bestaan. Hoewel dat criterium landelijk vervalt, mag iedere gemeente dat namelijk zelf beslissen. Dat liet burgemeester Elly Blanksma weten in reactie van vragen van SP, PvdA en GroenLinks.
Instellingen of voorzieningen die gericht zijn op de samenkomst van jeugdigen vanaf 12 jaar moeten minstens 350 meter afstand hebben van een (bestaande of op te richten) coffeeshop. Dat werd in het vorig jaar door de Helmondse gemeenteraad opgestelde afstandscriterium bepaald. Deze regeling geldt voor scholen voor middelbaar, voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs, jongerencentra, popcentra en zorginstellingen (tehuizen en opvang).
De voorgenomen verhuizing van coffeeshop Bonne Ville aan de Wolfstraat blijft daarom van kracht. Mede omdat in Helmond ook besloten werd dat coffeeshops uit woonwijken geweerd worden.
Omdat het besloten clubcriterium landelijk niet doorgaat, is de komst van de tweede coffeeshop niet meer te verbinden aan het ledenaantal van de coffeeshop aan de Wolfstraat. Ook de wietpas komt landelijk te vervallen en daarmee het besloten clubcriterium. Het ingezetenencriterium (alleen verkopen aan inwoners van Nederland) blijft bestaan. Het is aan de ondernemer om dit te controleren. De ondernemer is niet meer verplicht een ledenlijst bij te houden.

Afgevoerd van de voorpagina
1 reactie
Reageer

Veel Helmonders weer gerustgesteld, ik zie de oudjes van de Ameideflat met hun rolator toen nog demonstreren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: