1reactie

De andere hoogspanningsleidingen


Vanwege de opwinding over de hoogspanningskabel die door en langs de wijk Brandevoort loopt, zou bijna vergeten worden dat Helmond nog wat meer bovengrondse hoogspanningsleidingen en elektriciteitscentrales telt. Bijna, want inmiddels wordt onder meer door de Klankbordgroep Rijpelberg gevraagd hoe het zit met de eventuele gezondheidsrisico's van 'hun' hoogspanningsleidingen.
Over Helmonds grondgebied lopen 3 hoogspanningsleidingen. Daarvan vertrekken 2 leidingen van 150 kilovolt (kV) vanaf het trafostation bij Lungendonk. De ene gaat over het Groot Goor en Brandevoort naar gemeente Nuenen. De andere gaat de andere kant op, over de Zuid-Willemsvaart en Hoogeind. Vervolgens loopt deze noordelijk, langs de oostkant van de kanaalomleiding, naar Aarle-Rixtel. Beide leidingen zijn blauw op het kaartje.
De 3e komt over de gemeentegrens op het Eindhovens Kanaal ter hoogte van Mierlo de gemeente Helmond binnen. Deze kruist ter hoogte van Brandevoort de andere hoogspanningslijn en gaat dan ook de gemeente Nuenen in. Naar het zuiden loopt deze leiding door naar Maasbracht. Dit is de inmiddels beruchte 380 kV-leiding, rood op de (schematische) kaart.
Deze 380 kV-leiding bij Brandevoort heeft de gemeenschap al heel wat tijd, energie en geld gekost. Een school die niet open mocht, noodlokalen, aanpassingen van het woningbouwprogramma en mensen die vinden dat hun huis in waarde daalt, om de belangrijkste maar te noemen. Gemeente en netbeheerder Tennet zijn er nog niet uit hoe dat probleem op te lossen en vooral wie dat betalen zal. Overigens staat voor eind mei nieuw overleg tussen beide partijen gepland.
De leidingen komen niet voor op de risicokaart omdat hoogspanninglijnen geen acuut gevaar vormen. Ook normale gasleidingen staan niet op de risicokaart. Het gevaar van hoogspanningsleidingen is omstreden. Mensen met grote angst en mensen die denken dat er niets aan de hand is, staan vrijwel tegenover elkaar. De overheid probeert daartussen scheidsrechter te zijn, onder meer door richtlijnen op te stellen. Met name voor nieuwe leidingen overigens. Tennet heeft juist problemen doordat die richtlijnen veranderen en niet altijd even helder zijn.
Beide andere leidingen door Helmond zijn qua capaciteit nog niet de helft van de Brandevoort-lijn. Het antwoord op de vraag of ze daarom veilig zijn, hangt vaak af van hoe mensen het risico inschatten.
Wie de Tennet-kaart (pdf) goed bekijkt, ziet overigens ook nog 3 schakelstations (blauwe punten) en een aantal transformatiestations met kleine opwekkingscapaciteit, zoals langs de Zuid Willemsvaart en bij de Vlisco (zwarte rechthoeken).

Afgevoerd van de voorpagina
1 reactie
Reageer

hier in brouwhuis lopen de kabels van de hoogspanningsmast ook bijna over ons huis heen
word niks aan veranderd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: