Fors meer Helmondse Halt-straffen


Vorig jaar werden 155 Helmondse jongeren doorverwezen naar Bureau Halt. Een forse toename van 37% (42) ten opzicht van 2012 (113 doorverwijzingen). Landelijk was er juist een daling met 4%. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Halt vandaag publiceerde.
Per 1000 Helmondse jongeren in de Halt-leeftijd (12 tot 18 jaar) worden er 23,19 doorverwezen. Helmond behoort daarmee bij de 20 Nederlandse gemeenten met het hoogste aantal per 1000. Die ranglijst van 409 gemeenten wordt aangevoerd door Katwijk met 40,47 Halt-straffen per 1000 jongeren.
Jongeren die in de fout gaan (met name stelen, schoolverzuim, vuurwerk, baldadigheid en vernieling) krijgen bij Halt een passende straf. Daarmee wordt de jongere geconfronteerd met zijn/haar gedrag en de gevolgen daarvan, door onder meer het aanbieden van excuses, het laten vergoeden van de schade en het maken van specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken.
Zwaardere delicten, zoals eenvoudige mishandeling of belediging van een ambtenaar in functie, worden steeds vaker naar Halt verwezen. De Officier van Justitie kan namelijk toestemming geven delicten naar Halt te sturen die voorheen als taakstraf door het Openbaar Ministerie werden afgedaan. Dat aantal neemt landelijk toe van 9% in 2012 naar 13% in 2013.
In Helmond heeft Halt een bezoekadres in het Veiligheidshuis in de Smalstraat. Bureau Halt zorgt, op het snijvlak van repressie en preventie van de jeugdcriminaliteit, voor bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders.

Afgevoerd van de voorpagina
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: