5reacties

Geluidsmeters in het centrum


Om de geluidsoverlast in het centrum beter te kunnen bestrijden heeft de gemeente Helmond op een aantal plaatsen vaste geluidsniveaumeters geïnstalleerd. Dat biedt de mogelijkheid om meteen in te grijpen als dat nodig is.
Vorig jaar werd een poging van de gemeente om de geluidsoverlast op het Havenplein aan banden te leggen nog verijdeld. De uitgevoerde geluidsmeting waren niet nauwkeurig genoeg, zo oordeelde de Raad van State. De 10 cafés aan de Havenweg en Kasteellaan die het betrof waren D'n Aanloop (nu De Gouverneur), De Penning (nu InTenZ), La Mariposa, Plaza, De Vlinder, Het Pakhuis, Café Franske, De Kapper, De Vlegel en Stadsherberghe De Kei. Zij waren content want de aan hen opgelegde voorschriften waren weer van tafel.
Want omdat rokers (door de invoering van het rookverbod) langere tijd buiten staan, zetten de kroegbazen vaak hun deuren en ramen open en zelfs geluidsboxen buiten om hun daar rokende klanten ook van muziek te voorzien. De gemeente wilde dat verbieden vanwege de geluidsoverlast, maar daar stak de bestuursrechter dus een stokje voor. De gemeente en omwonenden bleven zitten met de toenemende klachten van geluidsoverlast bij het Havenplein.Ook bij evenementen (zoals bij de Kasteeltuinconcerten) zullen de nu geïnstalleerde geluidsniveaumeters worden gebruikt. Het gemeten geluid wordt dan zowel real-time doorgestuurd naar de handhaver van de gemeente als naar de geluidstechnicus van het evenement.
De metingen worden 24 uur per dag, 7 dagen per week uitgevoerd en kunnen online bekeken en geanalyseerd worden. Dit geluidsmeetsysteem werd geleverd door Munisense uit Leiden.
De gemeente hoopt dat deze nieuwe aanpak mede leidt tot een structurelere oplossing voor de geluidsoverlast.

Afgevoerd van de voorpagina
5 reacties
Reageer

De bestuursrechter belemmert gemeentes om geluidsterreur aan te pakken?
Na de Raad van State zijn voorschriften tegen de geluidhinder van kroegen gelukkig weer van de baan? De gemeente meet niet nauwkeurig genoeg? Lees ik dat goed of zie ik dingen die er niet zijn. Staat hier nu letterlijk dat de Raad van State ernstig corrupt is ? Dan weet ik nu dus waarom ik wel kan ophouden met klagen in dit land.

Het totale gemis van een empathische houding die op zijn minst een opening biedt om alternatieve oplossingen te zoeken is gekmakend en heeft dan ook grote gevolgen.
Het is voor slachtoffers van geluidsoverlast onbegrijpelijk dat de daders van het akoestisch terrorisme, altijd weer vrijuit gaan en zelfs de publieke sympathie weten te verwerven. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe diepgaand ingeburgerd de lawaaiverslaving
is en hoe groot het taboe is.
Kreten als "dan gaat u toch verhuizen" en "dan gaat u toch lekker in een hutje op de hei wonen" zijn nog steeds schering en inslag.
Lawaai is ook met decibelmeters niet in toom te houden als de veroorzakers geen fatsoen in hun lijf hebben.
Typerend dat de fatsoensnormen ook navenant naar beneden zijn bijgesteld…

Rokers, drinkers, lawaaimakers worden met graagte gepamperd (op verwarmde terrassen!) en gestimuleerd.
Wanneer komt de bewust en gezond levende mens aan de beurt???

Ik woon al 10 jaar in de binnenstad.
Heerlijk dat mijn stad leeft.
(Ik ben 37 en heb 2 kinderen)
Lawaai, herrie, akoestisch terrorisme, het zijn nogal zware termen.
Men moet blij zijn dat er rondom het Havenplein het een en ander georganiseerd wordt. Wie wil er nu leven in een 'dode' stad? We leven te veel in een klaagcultuur.
Mensen die bij een vliegveld wonen klagen over vliegtuigen, mensen die aan het spoor wonen klagen over teveel treinen. Mensen die in het centrum van Helmond wonen klagen over herrie. Maar Helmond en herrie, dat hoort gewoon bij elkaar.

Het is toch te gek voor woorden dat mensen die het hebben over 'akoestisch terrorisme' het plezier van honderden (en met evenementen) duizenden mensen hier een einde aan willen maken.

Willem van Lierop

@Willem van Lierop
Helemaal mee eens! Het havenplein en omgeving zijn er niet ineens gekomen die enkele klagers wel! Een bewust en gezond levende mens (@ Annet Reinboud) heeft in uw geval niets te maken in onze steeds mooier wordende binnenstad. Nog even en Helmond is de Parel van Brabant. Ik ben er trots op dat ik hier mag wonen,leven en plezier hebben en er zijn voldoende plekken in de stad waar je rustig kan wonen en recreëren. Ga daar dan naar toe en gun je huis dan aan mensen zoals Willem! Ook het zelfde met die mensen die in het buitengebied naast een kippenboer gaan wonen die er al generaties lang zit en dan gaan klagen dat die stinkt..... Ik zou zeggen, in stukjes hakken en een klaagmuur van bouwen. Kunnen we nu mooi doen rondom de katholieke kerk zou ik zeggen. Dat is gelijk een mooi vluchtoord ook voor al die klagers over geluid want daarbinnen wordt het steeds stiller (gehouden...).

Ook voor mijn appartement Kluisgaarde hoek kluisstraat/zuidende zou geluidscontole nodig zijn.Tevens tankstion City voor de deur.Zuidende tevens doorgaande weg en omleidingsroute verkeer dat b.v. niet over
de zuid en noord koninginnewal kan rijden.waaronder eventuele bussen en vrachtverkeer b.v.
tijdens de kermis en markt op zaterdag.
Kunt u dat opnemen in uw systeem.Er staat uiteraard veel fileverkeer voor de deur
dat overlast veroorzaakt.?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: