36reacties

“Mierlo kan het beste bij Helmond komen”


Mierlo in actie tegen dreigende annexatie door Helmond (1991) Fotopersburo van de Meulenhof

“We zijn al aan het samenwerken dus we hoeven niet te fuseren.” Dat was jarenlang het (zuidoost-)Brabantse argument tegen gemeentelijke herindeling. En het grootste deel van de Helmondse politiek is nog steeds doodstil over dit onderwerp. ‘Het zal onze tijd wel duren’ of ‘het gaat ons niet aan,’ lijkt de gedachtegang. Of zitten we nog steeds met een schuldgevoel over Mierlo-Hout en Stiphout? In ieder geval draait Helmond al jaren om deze hete brij heen. Een uitzondering vormt Cor van der Burgt, fractievoorzitter van de VVD. Hij wil desgevraagd wél pleiten voor het samenvoegen van Mierlo met Helmond.
“Als je naar de inwoners van Mierlo luistert, hebben die niks tegen Helmond en zijn ze niet altijd even blij met Geldrop. Ik denk dat het samengaan van Mierlo met Geldrop een verstandshuwelijk was. Waarbij ze zich volop afgezet hebben tegen Helmond. Terwijl Helmond heel veel te bieden heeft.”
Van de Burgt heeft nog een zwaarwegend argument: “Helmond moet ambities hebben. Lang waren we de vijfde stad van Brabant maar die tijd is voorbij. We voelen de hete adem in onze nek van Roosendaal, Bergen-op-Zoom en Meijerijstad. En Oss ís al groter. Dat tast onze positie aan. Landelijk en in het stedelijk gebied van zuidoost-Brabant.” Dit brengt deze prominente VVD-er op nog een reden om te pleiten voor schaalvergroting: “In ons stedelijk gebied zitten we met 9 gemeenten. Dat is veel. Te veel om slagvaardig te werken.”
Gemeentelijke herindeling gaat bepaald niet altijd van een leien dakje. Vooral in onze provincie hebben de dorpen al jaren, zo niet decennia, de boot af weten te houden. Niet echt met succes, want de voordelen van schaalvergroting dringen ook in onze contreien door. Al heeft schaalvergroting misschien net zoveel nadelen. Maar de hamvraag is altijd: met wie wél of juist níet? Denk maar aan het gesteggel over Nuenen. Die gemeente wil samengaan. Maar met wie? Eindhoven staat te dringen maar Son en Breugel is ook een voor het hand liggende optie. Of zelfs nog grootschaliger, met Geldrop-Mierlo erbij samengaan onder de naam Dommelvallei.
En Mierlo ligt aangeschurkt tegen Helmond. Sinds januari 2004 is het de helft van het duo Geldrop-Mierlo. Nou ja, duo. Met ruim 10 duizend inwoners is Mierlo duidelijk de kleinere kern van de fusiegemeente. Geldrop heeft 3 keer zoveel inwoners. En ter herinnering: Mierlo heeft in 1968 Mierlo-Hout en in 1995 Brandevoort aan onze stad afgestaan.
Fuseren gaat ook lang niet altijd soepel. Tussen Gemert en Bakel, in 1997 samengegaan (met Milheeze als derde partner), is het nog lang geen koek en ei. Bakelnaren zagen in meerderheid op tegen de fusie. Ze vonden dat er nauwelijks een band bestond tussen Bakel en Gemert en vreesden hun zelfstandigheid en zeggenschap kwijt te raken. En dat gevoel bestaat nog altijd. En zo gaat het meestal. Per 1 januari 1997 werden 49 Brabantse gemeenten opgeheven. Oude dorpen werden buitenwijken van nabijgelegen steden. Dit moest leiden tot lagere kosten en effectiever bestuur, tot gemeenten die beter presteerden en financieel gezonder waren. Wie naar onze buurgemeenten kijkt, weet dat dit lang niet altijd gelukt is.
Een gunstige uitzondering vormt de gemeente Maasdonk, die op eigen initiatief, per 1 januari 2015 opgedeeld werd tussen Den Bosch en Oss. Rond 1900 telde Nederland nog ruim 1100 gemeenten, begin dit jaar zijn er dat nog 388. In Noord-Brabant was 1 van de laatste fusies: de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot de nieuwe gemeente Meierijstad. Nieuwe fusies staan op stapel, o.a. in het Land van Cuijk.
Herindelen werd door CDA-Statenlid Marcel Deryckere eens omschreven als ‘gedwongen verhuizen zonder van je plek te komen:’ “Herindelen betekent afscheid nemen van een stukje ‘identiteit’ én het inleveren van kleinschaligheid. Opgaan in een groter geheel, in een andere gemeente. En dus anoniemer zijn, slechts 1 van velen. De vrees voor aantasting van het dorpse karakter van ‘ons kent ons’ is, denk ik, niet onterecht.”
Intussen zijn ze in Den Bosch het gedoe rondom Nuenen zat. De provincie gaat de regie overnemen. Waarmee ook weer niet iedereen blij is. Daarom wordt daar op vrijdagochtend 22 september in de Staten opnieuw over gepraat. Cor van der Burgt is daar helemaal voor: “Dat de Provincie nu het voortouw neemt, is een goede zaak. Dat kan duidelijkheid scheppen. En als het nodig is, mag de Provincie knopen doorhakken.”
Intussen wacht Geldrop-Mierlo af. De gemeenteraad besloot in 2015 dat Geldrop-Mierlo met toen 39 duizend inwoners groot genoeg is om zelfstandig te blijven. De fusiegemeente lijkt niet van plan Nuenen te volgen in een eventueel samengaan met Eindhoven. Buurman Heeze-Leende zou een optie kunnen zijn. Of toch Helmond? Via werkbedrijf Senzer werkt Geldrop-Mierlo al samen met Helmond en de Peelgemeentes. Rondom zorg juist weer met Waalre. In Geldrop-Mierlo houden ze alle opties open. Maar als we nu eens Mierlo losmaken van Geldrop? Een keus voor Helmond komt dan zeker in zicht.
Een kleine blik op onze zuiderbuur pleit zeker voor het samengaan met Helmond. Alleen een kanaal scheidt Mierlo nog van ons. En vanaf een ver verleden waren de banden met Helmond hecht. Mierlo was vroeger een overwegend agrarische gemeente. Een specialiteit was de Mierlose Zwarte kers. Vanaf 2009 is die teelt nieuw leven ingeblazen. Daarnaast woonden in Mierlo klompenmakerijen en thuiswevers. Die werkten voor ondernemers uit Helmond of Eindhoven.
Met een samengaan van Mierlo met Helmond komt met andere woorden niks nieuws onder de zon. Niet alleen werd ’t Hout in 1968 een wijk van Helmond. Al veel eerder was Mierlo op Helmond gericht. Zoals blijkt uit wat A(driaan) C. Brock in 1825 schreef in zijn bekende boek ‘Stad en Meyery van ’s-Hertogenbosch [..]’:

Mierlo, welk in de volkstelling van 1815 een bevolking van 1688 Katholieken en 9 Gereformeerden had, ligt een uur Zuidwest van Helmond, naar welke Stadjen men in 1801 eenen bijna regten weg door de heide heeft aangelegt, en welke heide men zedert vlijtig begint te bebouwen.

Een was langer verhaal dit keer met enige achtergronden met als slotvraag:
willen wij Helmonders Mierlo bij Helmond hebben of niet?

Afgevoerd van de voorpagina
36 reacties
Reageer

Of Mierlo tegenwoordig niets tegen Helmond heeft weet ik niet, maar toen Mierlo voor de keuze gesteld werd om óf bij Helmond óf bij Geldrop te gaan werd voor Geldrop gekozen.

We kunnen urenlang discussiëren over of Oss inderdaad groter is dan Helmond. De *kern* Oss is met een kleine 60.000 inwoners beduidend kleiner dan Helmond, terwijl de *gemeente* Oss in totaal een paar honderd inwoners meer heeft dan de gemeente Helmond. De gemeente Oss heeft dat inwoneraantal bereikt door samenvoeging met (of annexatie van) omliggende gemeentes, maar ik vind niet dat Helmond moet gaan proberen om Mierlo erbij te krijgen puur om op deze manier het inwoneraantal kunstmatig op te pompen.

Ik geef toe, ik veroorloof me hier de brutaliteit om Mierlo-Hout, Stiphout, Brouwhuis, Brandevoort en Dierdonk als integraal deel van Helmond te beschouwen. Dat doe ik omdat Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis flink zijn gegroeid sinds ze bij Helmond horen, en Brandevoort en Dierdonk zijn van buitengebied in complete woonwijken veranderd. Ik waag te betwijfelen of dit ook gebeurd zou zijn als deze gebieden niet bij Helmond waren gekomen.

Ik kan me heel goed voorstellen dat Mierlo niet bij Helmond wil. Daar heeft Mierlo namelijk twee hele goede redenen voor. Mierlo is een dorp dat zover ik weet vooral dorp wil blijven en dus niet bij een stad wil horen. Verder is Helmond een niet heel erg rijke gemeente, waardoor men in Mierlo bang is dat het geld uit Mierlo voor het grootste deel naar Helmond zal verdwijnen.

Ik zie eerlijk gezegd niet in wat Helmond ermee op zou schieten als Mierlo bij de gemeente Helmond komt. Mierlo zou hooguit als financiële melkkoe voor Helmond gebruikt kunnen worden, maar dat wens ik Mierlo niet toe.

Helmond, het uit de kluiten gewassen dorp moet eens ophouden te graaien !!!

Omdat ze nu niet meer bij de grootste Brabantse steden horen moet Mierlo er
maar weer aan toegevoegd worden.

Zij zullen zich nooit geen Helmonder gaan voelen net zo min als de bewoners van Brouwhuis, Stiphout en Mierlo-Hout.

Er was geen sprake van een verstandshuwelijk. De Mierlonaren wilden perse niet bij Helmond worden ingedeeld. Dat was een vooroordeel.

De huwelijkspartner Geldrop bleek zelfs niet in staat fietspaden op fatsoenlijke wijze in stand te houden in Mierlo.

Mierlo wilde niet gemeente Helmond genoemd worden. Stiphout ook niet.
Stiphout Dorp klinkt veel leuker. Dat werd het. Wel gemeente Helmond.

"Uit de kluiten gewassen dorp"

?

Met bijna 800 jaar Stadsrechten....

Right....

@Bart op woensdag 20 september 2017 om 12:28:

Ja !!!

Als je even een plattegrond bekijkt van omstreeks 1920 kun je zien wat ze van de omliggende dorpen allemaal weg gegraaid hebben.

Er zijn veel " dorpen " die vroeger stadsrechten hebben gekregen en zich daarom een " stad "mogen noemen.

Zou deze tweet van de gemeente Geldrop-Mierlo (juist vandaag!) over de kennismaking van deze Helmondse kinderen met de Mierlose bossen toeval zijn? ;-)

Geen enkele Mierlosenaar wil de hoge gemeentelijke belastingen betalen van Helmond

Christiaan Koëter

laat dhe volk aub uit helmond weg brandevoort is er alby en dhe is al erg genoeg

Juist een goed plan! Dan komen we net boven de 100.000 inwoners en ik begreep ooit dat je dan ineens veel meer Rijksgeld per inwoner krijgt als gemeente.

Laat dat volk daar

Salvatore de Bruin

@ikke2

Elke Nederlandse stad is ooit als eenvoudige nederzetting begonnen.

@Jolanda op woensdag 20 september 2017 om 19:19:

How How brandevoort is nie erg maat

Twan van Dijk

Ik zou juist Stiphout eruit knippen en samenvoegen met de gemeente Nuenen.
Mierlo Hout naar Mierlo en Brandevoort naar de gemeente Nuenen of Eindhoven.

Zeeuws Vlaming

Fuseren van Brandevoort met Eindhoven of Nuenen lijkt me een goed idee, met de rest van Helmond hebben we toch weinig te maken en samen met stiphout sponsoren we wijken waar we nooit komen met bijstandsuitkeringen.

Brandevoorter

Eenige goede in Helmond is het Eindhovens kanaal!

@Brandevoorter op woensdag 20 september 2017 om 22:31:

Waarom ben je er dan gaan wonen ????

Was meteen naar Eindhoven of Nuenen gegaan !!!!

In Mierlo zeggen ze altijd god ik bid om een wonder maak van mij alsjeblieft ginne hellemonder ????????????

Denniski Trucker

We mogen allemaal dromen. Zo droom ik er van de tuin van de buren te annexeren.

Ik ben voor annexatie, zonder inspraak. Gewoon innemen. Geboren in Mierlo-Hout ben ikzelf van de ene dag op de andere Helmonder geworden, maar in mijn paspoort staat nog steeds Mierlo als geboorteplaats vermeld. Met Helmond heb ik al moeite om uit te leggen waar het ligt, Mierlo is helemaal ondoenlijk.

"Komt u uit Italië" vroeg een douanebeambte mij ooit.

Daarom baden wij baden thuis: "God, geef mij een wonder, maak mij van een Hellemonder."

Guiseppe il Cacciatore

@ikke2 voor een mooie woning in Brandevoort.
Ik heb zelf niets met de rest van de stad, alleen in Stiphout kom ik nog wel eens en in Mierlo bij de bouwmarkt.
Wat mij betreft mogen stiphout en Brandevoort naar Nuenen of Eindhoven. Aan beide gemeentes grenzen ze toch al (Eindhovens kanaal is volledig eigendom van ehv). Mierlo-Hout blijft bij Helmond of gaat naar Geldrop Mierlo.
Qua voorzieningen past Helmond prima in het rijtje met Bergen Op Zoom of Roosendaal, die laatste heeft zelfs meer te bieden.

Brandevoorter

@Brandevoorter op donderdag 21 september 2017 om 17:02:

Ga maar verhuizen. Wordt mijn Brandevoort alleen maar beter van. Ik blijf lekker in mijn Helmondse Brandevoort wonen.

Brandevoortert

@Brandevoorter op donderdag 21 september 2017 om 17:02:

Wat een achterlijke reden om in Brandevoort te komen wonen daarmee geef je zelf aan dat er in Eindhoven en in Nuenen geen mooie woningen staan, heb je al eens rond gekeken in Mierlo misschien staat daar wel iets voor je te koop, dan kun je tenminste oprotten uit ons MOOIE HELMOND.

Blijkbaar ken je Helmond nog niet zo goed want buiten Brandevoort en Stiphout
scheer je alles over een kam als wijken met bijstandsuitkeringen.
Daar zal men blij mee zijn in b.v. de Oranjebuurt en de Zwanenbeemd waar o.a.
onze Burgemeester woont.

Man ga heel snel ergens ander wonen !!!!!

@Brandevoorter op donderdag 21 september 2017 om 17:02:

Ja het Eindhovenskanaal is volledig van Eindhoven om dat ze het in de jaren
1800 zelf hebben gegraven omdat ze boos waren dat de Zuid Willemsvaart
door Helmond werd gegraven.

En daarom draaien ze nu nog steeds voor de kosten op ze hebben ooit een gedeelte aan Mierlo en aan Helmond willen overdoen maar die wilden het
niet !!!!!!

helmond is groot genoeg..we willen geen Mierlo of Geldrop er bij :(
maar een uitkering willen ze wel van uit Helmond .de mensen die niet willen werken..ja ..ook Mierlo of Geldrop geniet van een uitkering uit Helmond

Erwin van der Heijden

Idd.. En laat Geldrop maar lekker Geldrop en niet bij Helmond ????????????

Tanya Woldhek

Komt geldrop dan ook bij Helmond.???

Rina de Vries

@Rina de Vries op zaterdag 23 september 2017 om 19:33:

Gemeente Geldrop wordt gemeente Eindhoven. Zo spoedig mogelijk.

Laten we de inwoners van Mierlo, Geldrop,Nuenen, Brandevoort, Stiphout enz. Zelf beslissen over een fusie middels een referendum. Het opnieuw opknippen van gemeentes zou ook via een referenda mogelijk moeten zijn.

Qua voorzieningen past Helmond met zijn Centrum prima bij het rijtje Bergen Op Zoom,Goes en Uden.

Geldrop (en Mierlo) lekker bij Eindhoven.

Els van Duijnhoven

Annexeren die hap, hoe eerder hoe liever. Weg met al die keutelgemeentes en eindelijk eens slagvaardig regionaal beleid gaan maken.

@D66er op zondag 24 september 2017 om 12:51:

Brandevoort is gewoon net zo Helmond als elke andere wijk. Altijd al geweest, zullen het ook altijd blijven.

@Bart op zaterdag 30 september 2017 om 01:11:

Brandevoort hoorde vroeger bij Mierlo 't Hout tot 1968 behorende bij de
Gemeente Mierlo.

Dus niet ALTIJD een wijk van Helmond geweest.

@ikke2 op zaterdag 30 september 2017 om 10:03:

Brandevoort is dan ook geen wijk van Mierlo geweest. Een grote lap grond, dat natuurlijk wel. Maar Brandevoort is op geen enkele wijze te vergelijken met een Mierlo Hout. Brandevoort is een Vinex wijk welke bij Helmond hoort, daar doet de fysieke afscheiding niks aan af.

En ben blij met Brandevoort mensen, van alle gebouwde Vinex wijken is het mogelijk een van de mooiste wijken. Ik krijg al rillingen als in denk aan een niet nader te noemen vinex lokatie uit Utrecht of Den Haag.

Johan van Ruijven

Aan hen die het betreft:
Nu een ieder hierboven uitgebreid zijn of haar zegje heeft kunnen doen over Brandevoort, is de weblog vanaf nu weer strenger om zodoende dit onderwerp on topic te houden. Het topic is (kort samengevat) Mierlo al dan niet bij Helmond.

@Cor van der Burgt
Goed dat je dit onderwerp op kaart zet. Het zorgde op een gezellige borrel gisteravond in ieder geval voor een zeer levendig onderwerp tussen een groepje Helmonders en een stel uit Mierlo. Best veel extra informatie van hen gehoord, een groot deel van Mierlo is niet tegen zal ik maar als heel korte samenvatting melden.
We bleven uiteindelijk een beetje steken in de discussie op de vraag wie er eigenlijk beslist of gemeentes fuseren? De meningen liepen nogal uiteen en Google gaf ons geen antwoord. Zijn dat de gemeenteraden, de provincie, de minister of moeten die allemaal toestemming geven voor annexatie?
Wie het weet mag het zeggen, aan het eind van de maand treffen we elkaar waarschijnlijk weer en weet ik hopelijk het antwoord.

Wanneer mag het Helmonds leger binnenvallen? Liever vandaag dan morgen! En Eindhoven kan er ook nog wel bij! Trots op het Helmondse grondgebied! Trots op Helmond.

Helmondse Patteriotist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: