4reacties

Minder geld voor uitkeringen


De gemeente Helmond krijgt 3 miljoen euro minder om uitkeringen te betalen. Dat is een kleine 10% Haagse korting. Mensen die recht hebben op een uitkering (WWB, WIJ, Bbz, IOAW en IOAZ  * ) zullen daar echter niets van merken. De gemeente is namelijk verplicht die uitkeringen te verstrekken. De gemeente zal eventuele tekorten elders uit de begroting moeten halen. Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van Nathalie van der Zanden van de SP.
De situatie is minder nijpend dan die lijkt. Burgemeester en wethouders verwachten dat het aantal uitkeringsgerechtigden dit jaar uitkomt op ongeveer 2.500. Dat is zo’n 100 klanten minder dan de sterk toegenomen groei (15%) in de eerste helft van dit jaar deed verwachten. Samen met andere gemeenten probeert Helmond de korting ongedaan te maken. Gezien de Haagse bezuinigingsdrift, is de verwachting dat dit gaat lukken niet erg hoog.
In de begroting 2011 is al rekening gehouden met deze korting. Deze wordt o.a. opgevangen door een aantal maatregelen binnen werk en bijstand. Zo gaat de gemeente de toeslagen op (langdurige) bijstand verlagen, snijden in de bijzondere bijstand (met name de vervoersregeling voor oudere minima) en meer drempels opwerpen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Ook sociale werkvoorziening Atlant kan volgens B&W met minder geld toe.

Afgevoerd van de voorpagina
4 reacties
Reageer

Tegen een groot deel van het "granieten bestand" zou ik willen zeggen: Ga eens werken!

Het zou eens goed zijn om het bestand langdurig werkelozen en uitkeringstrekkers eens flink op te schonen en niet alleen de extra vergoedingen maar ook hun normale uitkering stop zetten.De werkende burger wordt meer en meer kaal geplukt,mag overal veel voor betalen en het legertje lamballen wordt de hand boven het hoofd gehouden. Kappen met al die uitkeringen en laat ze maar zich nuttig maken voor de maatschappij,al is het hondenstront rapen met de blote handen

een beschaamd burger

ik ben het geheel eens een beschaamd burger,
wanneer gaan jullie eens kijken waarop jullie intern kunnen bezuinigen??? of wordt er weer eens een zinloze fonteintje etc.. of een intern feestje gegeven? Het wordt eens tijd om de lamballen eens aan de tand te voelen, en o, ja wanneer houden jullie eens op met het korten op oudere mensen??? dank zij hun staan wij nu waar wij staan, en ook op de echt hulp behoeftigen het siert jullie echt weer eens als jullie voor de zoveelste keer op hun gaan korten, kijk eens een keertje goed om je heen, en let eens ook op jullie inkomsten en vooral uitgaves.... sommige daarvan zijn zo zinloos, een nog erger beschamende inwoner van helmond

wishfull thinking

Hoeveel heeft het opknappen van de travers eigenlijk gekost,en hoeveel geld is er besteed bij het uitstapje van het gemeentebestur na de verkiezingen,hoeveel geld is er verbrast bij de zoveelste herinrichting van de markt en de veestraat,je kan hier een oneindige lijst opsommen van allerlei door de gemeente bedachte onnodige ingrepen die handenvol geld gekost hebben maar ja, gewoon weer korten op de zwakste groep in de samenleving en de heren/dames wethouders kunnen weer op de oude voet doorgaan met verkwisten van geld van de burger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: