15reacties

Nederlands-Marokkaanse risicojongeren


"Met de meeste Nederlands-Marokkaanse jongeren in Helmond gaat het goed. Maar het aantal Nederlands-Marokkaanse jongeren is oververtegenwoordigd in de cijfers over overlast, schooluitval, werkloosheid en criminaliteit. Dit is in Helmond zo, maar ook landelijk."
Aldus het college van burgemeester en wethouders over de 710 Nederlands-Marokkaanse Helmondse jongeren in reactie op de monitor Nederlands-Marokkaanse risicojongeren (pdf). Dat rapport werd gemaakt door het Onderzoeksbureau van de Erasmusuniversiteit in opdracht van het samenwerkingsverband 'Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren' van 22 gemeenten (waaronder Helmond), het Rijk en de VNG. Helmond weet zodoende waar zij in 2009 op dit terrein stond (nulmeting).
Enkele in het oog springende cijfers over de Helmondse Nederlands-Marokkaanse jongeren van 12 tot 24 jaar in 2009:

  • 7,2% (51 personen) van hen werd verdacht van een misdrijf (tegenover 3,4% van alle Helmondse jongeren),
    in de periode 2005-2009 werd 11,4% minimaal 1 keer als verdachte geregistreerd (tegenover 5,5% in Helmond);
  • van de voortijdige schoolverlaters in deze groep werd 18,8% (16 personen) als verdachte geregistreerd (tegenover 6,7% (282 personen) voor alle Helmondse jongeren is dat ); 
  • wat betreft de arbeidspositie zit Helmond met de Nederlands-Marokkaanse werkzoekenden tussen 15-24 jaar aan het gemiddelde van de 22 gemeenten. Van hen is 5,6% (30 jongeren) werkzoekend (tegenover 2,9% (280) van de totale groep jongeren tussen de 15 en 24 jaar).

Bovenstaande cijfers vloeien voort uit het koppelen van bestaande registraties van onder meer de gemeente, onderwijs en politie. Door de cijfers jaarlijks bij te gaan houden wordt de voortgang in de aanpak in Helmond bijgehouden.
Dat de Nederlands-Marokkaanse risicojongeren slechter scoren in de overlast-, schooluitval-, werkloosheid- en criminaliteitcijfers wil het college tegengaan door deze jongeren hard aan te pakken en perspectief te bieden.

Afgevoerd van de voorpagina
15 reacties
Reageer

Hopelijk gaat het college het ook in die volgorde doen. Eerst hard aanpakken en dan perspectief bieden. En hopelijk worden er enkele wetten aangepast om dat hard aanpakken goed uit te kunnen voeren. En dan niet specifiek voor de Marokaanse jeugd mar voor iedereen die zich niet normaal kan gedragen.

"Dat de Nederlands-Marokkaanse risicojongeren slechter scoren in de overlast-, schooluitval-, werkloosheid- en criminaliteitcijfers wil het college tegengaan door deze jongeren hard aan te pakken en perspectief te bieden."

Ik denk dat het weer weggegooid geld en inspanning is, er is immers al zo veel geprobeerd.
Er is en er zal altijd een kern blijven die zich niets aantrekt van de regels.
En volgens mij wordt die kern alleen maar groter.
Ik heb zo'n idee dat de Marokkaanse probleem jongeren zoveel mogelijk geld willen en er zo weinig mogelijk voor willen doen, laat staan voor een baas werken, nee dan gaan ze liever criminaliteit in.
Ik hoor de verhalen wel van mensen binnen mijn sport verenigingen, die zijn verschrikkelijk!
Mensen die ik ken haten alle Marokkanen en waarschijnlijk komt dat alleen omdat een kleine criminele groep het verpest voor ALLE Marokkanen, en omdat de meeste zich niet willen aanpassen aan de Nederlandse gewoontes, amper of geen Nederlands spreken, en doen alsof ze de baas zijn.
Maar dit geld zeker NIET voor alle Marokkanen.
Nee Den Haag heeft grote steken laten vallen, te beginnen in de jaren 80, toen hadden ze veel harder moeten optreden!
Ik vrees dat er nu niets meer aan te doen is, we moeten er mee leren leven.

@ redactie Weblog,

Graag een link naar het hele verhaal van het college. Neem aan dat daar meer in staat dan harder straffen en perspectief bieden (oorzaken, maatregelen e.d.). Maakt de discussie hopelijk ook wat minder eenzijdig.

J. Zorgeloos

@J. Zorgeloos:
Het verhaal van het college stond in deze raadsinformatiebrief (pdf).
Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad en bevatten informatie van een bepaald onderwerp.

@ Redactie bedankt.
Gelukkig blijkt uit het hele verhaal dat ook het college inziet dat het met de Marokkaanse jeugd in Helmond, lettend op de absolute aantallen, kennelijk best meevalt. Sterker nog, ik zou me, nog steeds baserend op deze cijfers, in haar plaats evenveel, zoniet grotere zorgen maken over de niet-marokkaanse Helmondse jongerenpopulatie en ook daar maar eens aandacht aan gaan besteden en specifiek beleid op loslaten.
Gelet op de reacties hierboven zou ik als college daarentegen niet gaan bezuinigen op maatregelen die de cohesie in onze samenleving en de (suggestieve en stigmatiserende) beeldvorming over marokkanen moeten verbeteren, zoals men wil doen. Het blijkt dat hieraan zo links en rechts nog het nodige valt te sleutelen.

J. Zorgeloos

in helmond west zijn het niet vooral de marrokaanse jongeren die overlast veroorzaken, maar vooral de autochtonen jongeren. ze hebben bijv. mijn auto bekrasd en eiren tegen mijn raam gegooid zonder dat hun ouders er iets van af weten

Een perspectief bieden ????
Schijtziek wordt ik van al die idioten die blijven denken dat het nog goed komt met dat tuig,eruit schoppen incluis de hele familie.Het kost jaarlijks klauwen met geld en wat krijgen we er voor terug,steeds meer criminaliteit. Het moet gestopt worden maar voor de zachte hand is het te laat. En als het linkse gespuis denkt dat ze door moeten gaan met het verdedigen van die allochtone crimineeltjes dan stappen ze maar op dezelfde boot.

Op de boot stappen met kapotgeschoten knieen lijkt me niet eenvoudig.
Ander suggesties?

Is dat dan jouw zorg hoe ze met kapotte knieen op de boot komen?? Hoe Zorgeloos kan je zijn

Wel bij de les blijven beste kerel. Want zoals ook je grote leider altijd pleegt te zeggen verdienen feitelijke vragen feitelijk antwoorden. Tip: misschien helpt het als je er dat boek van die Duitser met dat snorretje uit de jaren 30 van de vorige eeuw nog eens op naslaat. Had ook van die lekkere opvattingen.

je moet maar snel weer de konten gaan likken van je allochtone vriendjes

Wilders, doe maar zelf met je laagopgeleide, werkeloze autochtone vriendjes.

Beste J. zorgeloos -zonder hoofdletter-, zou je aub onder een andere naam willen posten en niet onder die van mij.

Met vriendelijke groet,
J. Zorgeloos -met hoofdletter- (de echte).

Zorgeloos met een kleine letter??? Zeker een laagopgeleide allochtoon :)

Inhoudel;ijk niets waard wat hier allemaal geluld wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: