69reacties

Tweede D66-er Helmond trekt zich terug


“Met pijn in mijn hart heb ik vandaag besloten om me terug te trekken van de kieslijst van D66 Helmond. Als teamspeler moet je blindelings kunnen vertrouwen op je aanvoerder, in het vertrouwen dat deze aanvoerder het beste voorheeft met dat team: met de afgelopen 4 jaren als ervaring in beschouwing nemend, moet ik tot de conclusie komen dat elk vertrouwen in onze aanvoerder, Noureddine Zarroy, bij mij volledig en totaal ontbreekt” zo laat Martijn van Stratum vandaag weten.
Martijn van Stratum was de nummer 7 van de D66-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. In september 2013 stopte hij als burgerraadslid voor deze partij. De belangrijkste reden was dat die functie niet goed te combineren was met zijn nieuwe werk waarvoor hij vele maanden per jaar in het buitenland moet vertoeven. Maar de ontwikkelingen in de Helmondse politiek speelde ook mee. Die had hij ‘af en toe met plaatsvervangende schaamte’  beleefd.
Na het terugtrekken van raadslid Maarten Janssen is Martijn de tweede die niet meer op de kandidatenlijst van D66 wil staan. Ook huidig wethouder Jan van den Heuvel (62) liet deze maand weten toch maar niet meer voor D66 in het volgende college te willen vanwege de gang van zaken bij zijn partij.
In een uitgebreide verklaring van Martijn van Stratum (33), die wij de moeite vinden hier integraal te plaatsen, schrijft hij verder:

Vernieuwing, integriteit en transparantie zijn de sleutelwoorden waar deze partij, en haar lijsttrekker voorop, mee koketteren. Het zijn precies deze steekwoorden waarvan ik moet concluderen, na bijna 4 jaar vrijwel elke raadsvergadering, fractievergadering, commissievergadering en achterbanoverleg te hebben bijgewoond, dat deze door Noureddine enkel met de mond beleden worden, en op geen enkele wijze inhoud krijgen door daden of doordachte ideeën.

De “oude” politiek waarop wordt afgegeven, is exact dezelfde politiek waarvan Noureddine de afgelopen jaren zelf, actief, deel heeft uitgemaakt: geen enkel initiatief tot vernieuwing of transparantie is uit zijn politieke schoot ontsproten. Integendeel, meerdere keren heeft de grote fractie hem aangesproken op het gebrek aan transparantie in zijn handelen.

Ook in de affaire Tielemans, bij uitstek een gelegenheid om daadkracht te tonen waar het integriteit betreft, bleef het oorverdovend stil. Waar hij op minder belangrijke onderwerpen de weg wist te vinden om, soms onaangekondigd, staande een vergadering van mening te veranderen en tegen de eigen coalitie te stemmen, was een dergelijk statement op dit prominente onderwerp klaarblijkelijk niet nodig. Evenmin toen het ging om de jaarlijkse verhoging van de raadsvergoeding. Geen daden, enkel woorden.

Het tegen een begroting stemmen mag een groots verzet lijken, maar is enkel een daad voor de bühne: de Ruit is (helaas!) een voldongen feit waar het de besluitvorming in de Raad betreft en het terechte protest daartegen had reeds vorm gekregen door het stemgedrag bij de betreffende motie. Door de mogelijke consequenties van zijn enkel symbolische tegenstem niet te overzien, heeft hij in de ogen van eventuele toekomstige coalitiegenoten blijk gegeven van een gebrek aan politieke affiniteit en verantwoordelijkheidsgevoel, kerncompetenties van een politiek leider. De teruggetrokken motie inzake het afschaffen van de welstandscommissie was een volgend bewijs hiervan.

De vernieuwing waarover wordt gerept, kent geen enkele inhoud. Enkel het plaatsen van onervaren kandidaten op hoge plaatsen is geen vernieuwing als dit niet gepaard gaat met een inhoudelijke verandering. Geen innovatieve ideeën in het verkiezingsprogram, geen concrete plannen die vernieuwing vorm geven. Het door Noureddine klakkeloos overnemen van delen van het landelijke verkiezingsprogram als zijnde zijn bijdrage, ook die onderdelen die voor Helmond totaal irrelevant zijn, is weinig vernieuwend noch innovatief, maar toont exact het probleem: een groot gebrek aan inhoudelijke kennis.
Decentralisatie van overheidstaken, de WMO, Jeugdzorg en toenemende bezuinigingen vormen enkele van de uitdagingen waar de Helmondse politiek de komende jaren voor staat: onderwerpen waarbij gedegen inhoudelijke kennis onontbeerlijk is. Waar in het verleden over deze zaken werd nagedacht, werd gediscussierd, thema-avonden werden georganiseerd en nota’s werden geschreven, is het de laatste maanden angstaanjagend stil. Waar is het initiatief, waar is het leiderschap, waar is de visie? Ook intern: geen Nieuwsbrief om de leden op de hoogte te houden, geen Achterbanoverleg om de mening en zorgen van de leden te horen… de communicatie is vrijwel nul, het is de stilte van de achterkamer die regeert.

In de ruim 6 jaar dat ik actief ben binnen deze partij, heb ik niet eerder zoveel niet-transparante één-tweetjes meegemaakt als onder leiding van de huidige fractievoorzitter en partijvoorzitter. Het ledenaantal krimpt. De kieslijst was zelden zo kort. Reeds twee democratisch gekozen D66-ers hebben deze lijsttrekker de rug toegekeerd: een weinig fraaie oogst voor een zelfbenoemd verbindend leider.

In de afgelopen 4 jaar heb ik helaas telkenmale moeten constateren dat het belang van Nouredinne niet bij de partij ligt, maar enkel bij hemzelf. Met een vlotte babbel en goed voorkomen kom je een heel eind. Maar als de inhoud ontbreekt, blijft daar uiteindelijke slechts een oorverdovende stilte van over. Daar kan ook een communicatie-adviseur ten koste van driekwart van de partijkas niets aan veranderen. Over de transparantie van deze en andere campagne-uitgaven is overigens ook nog wel het nodige te zeggen.

Betrouwhaarheid en integriteit krijgen inhoud door deze zelf als Leitmotif voor je handelen te hanteren. Meermaals heb ik moeten constateren dat het woord van Noureddine niet die waarde en geldigheid heeft die je daarbij mag verwachten, integendeel.
Het meest recente voorbeeld is zijn ambitie om wethouder te worden: waar de vraag naar deze ambitie tijdens de ALV door hem ronduit en zonder voorbehoud ontkennend werd beantwoord, kwam hij daar enkele weken later alweer heimelijk en snel op terug. L’histoire se répète.

Als bestuurslid, burgerlid en webmaster heb ik de afgelopen 6 jaar veel tijd en energie gestoken in deze partij: altijd met veel plezier als beloning. Dit plezier is mij de laatste maanden totaal ontgaan: ik zie een partij die intern verdeeld is, waarvan het actief kader en het ledenaantal kleiner en kleiner wordt. Een partij die soms welhaast tot een verlengstuk van de actiegroep Brouwberg lijkt te zijn verworden. Een partij die niet alleen financieël maar ook inhoudelijk op een faillisement dreigt af te stevenen. Een partij, die heeft gekozen voor de vorm, en niet de D66-kenmerkende inhoud. Ik zie dat gekozen is voor een lijsttrekker op basis van mooie woorden, zonder te kijken naar de daden, of beter, het gebrek daaraan. Dat is het goede recht van de leden. Maar dat is niet mijn keuze.

Ik draag deze partij meer dan een warm hart toe.
D66 zit in mijn bloed.
Voor mij geen andere partij, ook niet lokaal.
Ik stond en sta achter de idealen en het gedachtegoed van deze partij, ik zal deze blijven uitdragen en in de toekomst hopelijk ook weer in de politieke arena te vuur en te zwaard verdedigen.
Achter de lijsttrekker en politiek leider kan ik echter met geen mogelijkheid staan: daarvoor heeft deze te vaak laten zien het vertrouwen niet waard te zijn.

Daarom trek ik mij terug als kandidaat voor de kieslijst.

Afgevoerd van de voorpagina
69 reacties
Reageer

Hoe triest.

@ Martijn

Bedankt voor deze openhartig blik achter de schermen. Kan ik als kiezer meer mee dan dat vaak nietszeggend geleuter van die politieke columnisten hier.

Een passend antwoord lijkt echter wel op zijn plaats.Benieuw wie van D66 hier zijn vingers aan durft te branden. Mischien iets voor de voorstopper van D66 op dit log van Geel?

U schrijft dat de leden de lijsttrekker hebben gekozen.
Het lijkt alsof u de keuze en motivatie van uw medeleden in twijfel trekt.

In deze optiek bezien is uw aankondiging wellicht de beste keuze.

Petra

Heel triest inderdaad. Dat gaat dus zwaar fout daar bij D66.
Een ontmaskerend betoog door de Brains van die partij over de Beast van die partij. Die Brains stopt er nu dus mee. Gelukkig blijft de Beauty (Gaby van den Waardenburg) zitten. En het mag gezegd worden, die zit er mooi, want zij is veruit de mooiste in de Helmondse politiek.

@Petra op woensdag 29 januari 2014 om 12:42:

Behalve bij de PVV kiezen de leden toch altijd de lijsttrekker? Zouden de Helmondse D66-leden zelf zo blij zijn met deze ontwikkelingen? Lijkt me niet.
Ben wel benieuwd waarom Martijn van Stratum op die kandidatenlijst wilde, hij kende die Noureddine Zarroy al lang.

Grappig, bij D66 op de site staan ze nog allebei op de lijst:
7. Martijn van Stratum
8. Maarten Janssen

Hoi Frank,

Mogelijk heb je dan op de oude site gekeken.
De vernieuwde site/kandidatenlijst vind je hier: http://helmond.d66.nl/organisatie/kandidaten-gr2014/

Robin Verleisdonk

Betrouwhaarheid en integriteit krijgen inhoud door deze zelf als Leitmotif voor je handelen te hanteren. Meermaals heb ik moeten constateren dat het woord van Noureddine niet die waarde en geldigheid heeft die je daarbij mag verwachten, integendeel.

Hebben we het nu over Alexander Pechtold of wat?

De stoelendans kent zijn eerste afvallers.

Gaat het om de politiek of een aanvulling op het inkomen..
Het lijkt het laatste. Vooral als de z.g.n. teamplayer een einzelganger blijkt te zijn. ,

Begrepen dat hij weggaat omdat hij geen zekerheid kreeg voorgedragen te worden als wethouder.

Ik overweeg nu toch sterk om Groen Links te gaan stemmen.

Ik overweeg nu toch sterk om maar SP te blijven stemmen! :-)

@manuel op woensdag 29 januari 2014 om 14:59:

Dat wist ik niet. Dat had hij er dan eerlijkheidshalve wel bij mogen schrijven. Verder een heftig relaas, niet goed voor die partij, al die ruzies kosten ze stemmen. Kiezers stemmen niet op een partij waar geruzied wordt. Vier jaar geleden was dat geruzie bij de PvdA en dit keer dus D66.
Zal hij de laatste zijn die vertrekt....

Los van de inhoud van 's mans open (?) brief: enige hypocrisie is Martijn van Stratum niet vreemd.

Nouredinne Zarroy. Een gotspe dat die überhaupt in de raad zit.

En ik ga nu juist op D66 stemmen. Juist nu.

Dank jullie wel voor de reacties en vragen. Laat ik proberen te reageren en de vragen te beantwoorden.

@Willi: de mensen die mij al wat langer kennen weten dat ik niet om de zaken heendraai, ook niet intern. Daarin zal ik heus wel eens te ver gaan (politici zijn soms ook net mensen), maar ik verkies dat boven “nietszeggend geleuter”.

@Petra: ik kan mij inderdaad niet vinden in deze keuze van de leden, dat klopt. Hierbij opgemerkt dat een flink aantal van deze leden totaal nieuw waren en nooit eerder bij een partij/raad/commissievergadering zijn geweest. Zij hebben hun stem gebaseerd op wat zij die avond zagen en hoorden, of de weken daaraan voorafgaand: ik baseer mijn mening op de afgelopen 4 jaren. En inderdaad, aangezien ik mij uiteindelijk niet kan vinden in de keuze van de lezen, rest mij niets anders dan pas op de plaats te maken.

@ Frank: Dank voor het compliment (ik snap geheel dat je mij geen beauty vindt :-) ). Gaby is dat inderdaad wel, maar zij is met name inhoudelijk erg sterk. Dat vind ik zelf nog net wat belangrijker, al is het eerste nooit verkeerd, zeker niet in de politiek.

@ Han: als deze opmerking voor mij is bedoeld: het gaat mij niet op een aanvulling op mijn inkomen. Ik heb een fantastische baan waarvoor ik de hele wereld over mag reizen en waarvoor ik prima word betaald. Als burgercommissielid kreeg ik een vergoeding van ca. 90 euro per RF-commissievergadering, waarbij we gemiddeld 1 vergadering per maand hadden. Daarvoor heb ik behalve vanzelfsprekend de commissievergaderingen, ook vrijwel alle raadsvergaderingen bijgewoond, zoveel mogelijk wekelijkse fractievergaderingen, andere bijeenkomsten van de Raad, werkbezoeken, gesprekken met betrokkenen en groeperingen gehad, stukken gelezen, research gedaan, etc. Als je dat zou doorrekenen naar een uurprijs (wat je m.i. niet moet doen, het is je hobby en passie) had ik voor het geld beter een krantenwijk kunnen nemen. Van die 90 euro gaat trouwens bijna de helft naar de belastingsdienst en nog eens 10% naar de partij als afdracht. Naast burgerlid was/ben ik ook voorzitter van de VVE, hiervoor krijg ik geen financiële beloning en kost me ca. 4 uur per week.

@manuel/jan: ik weet natuurlijk niet van wie je dat begrepen hebt, maar het spreekt voor zich dat meerdere mensen een ander belang hebben. Ik kan je dan ook enkel mijn kant van het verhaal vertellen. Ik heb niet gevraagd naar zekerheid om voorgedragen te worden. Behalve dat dat nu nog niet aan de orde is, zou dat ook niet kunnen: uiteindelijk bepalen de nieuw gekozen fractieleden wie er voorgedragen wordt (en net als jij weet ook ik de uitslag van de verkiezingen nog niet) en bepalen de onderhandelingen met andere partijen, en uiteindelijk de Raad, wie er verkozen wordt tot Wethouder. Wel heb ik, en dat lijkt me logisch, aan enkele mensen gevraagd of ze denken dat ik geschikt zou zijn voor deze functie (als en indien...). Daarop hebben meerdere mensen van de lijst (en buiten de partij) mij positief geantwoord, wat natuurlijk een fijne steun in de rug is. Helaas is gebleken dat de interne voorbereidingen voor deze discussie gevoerd worden tussen de voorzitter en de fractievoorzitter (over transparant gesproken): als deze laatste vervolgens hierbij een dubbele pet opheeft, kun je natuurlijk je vraagtekens hebben bij de objectiviteit van dit proces. Dus ja, ik heb gepeild hoe men over mij denkt. En nee, ik heb niet om zekerheid o.i.d. gevraagd.

Martijn van Stratum

Hij schetst hier precies waar het ook aan mankeert inde landelijke politiek..

Ego's, willekeur,gebrek aan morele discipline,identiteitsvervaging etc.en vooral functiemacht rondstrooien zonder inhoudelijke beargumentering.

@Robin Verleisdonk op woensdag 29 januari 2014 om 13:21:

Bedankt voor de nieuwe link. Mooie site! Komer er nog extra kandidaten op jullie lijst of kan dat niet meer?

@Martijn van Stratum op woensdag 29 januari 2014 om 16:39:

Wat een openheid en transparantie! Mijn complimenten over jouw Brains zijn dus terecht, Want zeggen hoe het zit, dat hoor ik graag. Zouden meer politici moet doen.

@Jos van Veen op woensdag 29 januari 2014 om 17:36:

Precies zo is het!! We krijgen wat we verdienen, zeggen ze wel eens. Jammer.

@martijnvanstratum Oprecht verhaal, Martijn. Dank daarvoor. Als ik dit zo lees vertrekt er nu, na van den Heuvel, Jansen en van Stratum meer dan "60 jaar D66 ervaring" uit de afdeling D66-Helmond en blijft er, opgeteld van de eerste 5 van de lijst, zo'n 6-7 jaar samen aan D66-lidmaatschap. Die hele partij wordt toch zo heel bewust kapot gemaakt?
Welke onbenullen in de D66 afdeling zijn hier verantwoordelijk voor? Wie heeft die regie gevoerd? Het bestuur?
Onmiddellijk opstappen dat zooitje!

Ach ja,Anna er is een tijd van komen en gaan.

Ieder zijn waarheid. De lijsttrekker van D66 Helmond is op democratische wijze verkozen. Dit neemt niet weg dat er enkele kanttekeningen te plaatsen zijn bij het draagvlak dat Noureddine Zarroy geniet binnen de afdeling. Daar zal hij dus hard aan moeten werken. Het is niet zo dat "de" leden van D66 hem hebben verkozen tot lijsttrekker. Slechts de "aanwezige" leden op een ledenvergadering hebben dat gedaan. Zoals Martijn van Stratum correct vermeld, kwamen daar niet eerder zichtbare leden op af. Procedureel is het nagenoeg allemaal correct verlopen (behoudens enkele termijnbepalingen), dus qua regie valt het bestuur weinig tot niets aan te rekenen. Het is spijtig dat Zarroy's lijsttrekkerschap ongemakkelijk aanvoelt voor nogal wat leden in de afdeling. Maar nu de situatie zo is, zal men er het beste van moeten maken. M.a.w. ófwel je geeft support aan de gekozen lijsttrekker, óf je trekt je handen er vanaf. Wat Martijn van Stratum doet is zuiver: hij neemt afstand van waar hij niet langer achter kan staan. Zijn timing is echter niet zo best. Hij had in een eerder stadium ook kunnen besluiten om simpelweg niet op de lijst te gaan staan. Hetzelfde kan over Maarten Janssen gezegd worden. Neemt niet weg dat beide heren een zeer verdienstelijke bijdrage aan de afdeling hebben geleverd; en daar verdienen zij ook alle lof en respect voor. Van de andere kant verdient Noureddine Zarroy ook dat respect. In de politiek gaat het o.a. om strategisch en tactisch handelen "om de buit binnen te halen" en hij heeft het spel rondom het lijsttrekkerschap nu eenmaal het slimste gespeeld. In die zin, laat Noureddine Zarroy een competentie zien die niet onwenselijk is om je staande te houden in de politiek. Overigens hebben "de" leden slechts via elektronische stemming de lijstvolgorde vanaf nummer 2 bepaald. Als de totale lijst, dus inclusief lijsttrekkerschap, door "de" leden was bepaald, dan was Noureddine Zarroy hoogstwaarschijnlijk niet tot lijsttrekker verkozen en had zeer waarschijnlijk Gaby van den Waardenburg op 1 gestaan.

Heer Anna, toch nog even de feiten, lijkt me belangrijk voor de kiezer! Roddel en blaten doe je als je informatie uit derde hand hebt en ze bewust verdraait. ik was erbij toen Jan van de Heuvel op de valreep Zarroy er bij haalde, zelfs zo ver ging om buiten bestuur en andere kandidaten om flyers liet maken en verspreiden. gevolg veel onvrede bij de andere kandidaten. Dat dat nu als een boemerang op hem terug slaat is volgens een oud gezegde: zo je doet zo word je gedaan!

Leny van muijen

Martijn van Stratum reageert op zijn blog uitgebreid en stevig op het artikel in de krant van vandaag:

Over integriteit en transparantie, feiten tegenover leugens
Het is moeilijk om een balans te vinden tussen enerzijds het niet willen beschadigen van mijn politieke partij (laat ik nogmaals vermelden: dat is NIET mijn doel) en anderzijds het kunnen en moeten weerleggen van leugens en onwaarheden. Zeker wanneer die leugens en onwaarheden worden verspreid door de politiek leider van deze partij, Nouredinne Zarroy en mede ook door de voorzitter, Jan van Ginkel. Wie beschadigt de partij: degene die niet de waarheid spreekt, of degene die dit openbaar maakt?

Vanochtend verscheen in de papieren versie van het Eindhovens Dagblad een kort artikel over mijn verklaring van gisteren. Vanwege copyright mag ik dit artikel hier niet integraal plaatsen. De inhoud bestond uit een samenvatting van mijn verklaring, plus de reacties van Nouredinne Zarroy en Jan van Ginkel, respectievelijk partijvoorzitter en lijsttrekker (alsook huidig fractievoorzitter).

Het ED schrijft daarin: “Zarroy stelt dat hij nooit gespro­ken heeft over het wethouder­schap.” En vervolgens een quote van Nouredinne„Die discussie komt veel te vroeg.”

Verhip, nu spreekt Noureddine alweer niet de waarheid! Of is hij selectief vergeetachtig? Dat lijkt overigens vaak wel een kerncompetentie van een politiek leider, maar of je daar nu trots op mag zijn?

Laat ik eerst de Ledenvergadering van 18 september 2013 in herinnering brengen, de vergadering waarop de lijsttrekker zou worden gekozen. Tijdens die Ledenvergadering werd hem de vraag gesteld (en ik heb bijna letterlijk meegeschreven die avond): “Nouredinne, je weet dat een lijsttrekker wordt geacht in de Gemeenteraad te gaan zitten, daarvoor sta je op een kieslijst. Laat ik de vraag maar ronduit stellen: heb jij ambities om Wethouder te worden naast je ambities om vanavond lijsttrekker te worden”. Het antwoord van Nouredinne: “Bedankt voor deze goede vraag. Nee, ik heb die ambities niet”. Dit lijkt me toch een uitspraak over het wethouderschap…en eentje zonder enig voorbehoud, bijvoorbeeld dat deze vraag “veel te vroeg” komt of “nu niet ter zake doet”.

We gaan verder. Op vrijdag 8 november had ik een afspraak met voorzitter Jan van Ginkel, bij mij thuis. In dat gesprek heb ik mijn ambities om wethouder te willen worden aan hem kenbaar gemaakt. Ook een andere kandidaat van de conceptlijst was daarbij aanwezig.

Mede op advies van de Voorzitter heb ik nog diezelfde avond een afspraak met Nouredinne gemaakt om te spreken over mijn (onze?) ambities om Wethouder te willen worden. Sinds mijn terugtreden als burgerlid (1 september) hadden we elkaar niet meer face-to-face gesproken. Ondanks zijn ontroerende verzoek aan mij op de avond van zijn verkiezing tot lijsttrekker (18 september) “Je blijft toch wel actief Martijn?  Ik kan je steun en input goed gebruiken, we  gaan snel aan tafel zitten om plannen te maken” had hij daarna nimmer contact met me opgenomen.

Enfin, een dag later op zaterdag 9 november 2013 heb ik rond lunchtijd met Nouredinne een kop koffie gedronken bij Brownies and Downies in Helmond. (een aanrader overigens! Die locatie bedoel ik dan.) We hebben hier ruim een uur uitgebreid zitten praten over voornamelijk één onderwerp: onze beider ambities om Wethouder te willen worden. Waar ik helder was in de mijne, bleef Nouredinne kenmerkend vaag in de zijne. Hij krabbelde alweer terug van zijn antwoord op de Ledenvergadering van 18 augustus. Dat antwoord was “gegeven in een andere context”, “deed eigenlijk niet ter zake” en “dat kan natuurlijk altijd veranderen”.

Een dag later, op zondag 10 november ontving ik een mail van onze voorzitter Jan van Ginkel. De inhoud van deze mail met als onderwerp “Kandidaat Wethouder”: “Van Noureddine gehoord dat je met hem hebt gesproken. Ik zie hem morgenavond en dan komt dit ook ter sprake. Binnen D66 Helmond is afgesproken dat kandidaten voor wethouder besproken worden tussen voorzitter en fractieleider. “

Hé, dat is raar! Een lijsttrekker die zelf niet transparant is over zijn ambities zit samen met de voorzitter de overige kandidaten te bespreken…hoe integer is dat? En hier wordt dus wel degelijk door Nouredinne gesproken over het Wethouderschap. De leden en de ledenvergadering weten van niets…hoe transparant is dat?

Derhalve heb ik de voorzitter Jan van Ginkel nog diezelfde dag gevraagd per mail: “Jan, Even een vraagje: in hoeverre kunnen deze gesprekken objectief en transparant gevoerd worden als de fractieleider zelf ook kandidaat-wethouder is?”

Voor de volledigheid: Ik vroeg en vraag niet om een rode loper of om enige vorm van zekerheid (die heb je nooit in de politiek), ik vroeg wel naar transparantie over de procedure en naar de integriteit van de diverse betrokken in deze procedure. Transparantie en integriteit zijn immers de sleutelwoorden die Nouredinne tijdens deze campagne continu gebruikt als persoonlijke leidraad.

Op mijn vraag krijg ik op 15 november een antwoord. Dit luidt: “Gesprekken zijn met mij en Noureddine. Dat is de transparantie. Formeel weet ik niet van Noureddine dat hij ook kandidaat wethouder wil zijn. Als jij dat wel weet of hebt gehoord  van hem dan blijft het nog steeds hetzelfde maar ik ga het hem wel vragen.” En vervolgens: “Formeel heb ik geen stemrecht. Wat ik nu vooral doe is regelmatig contact met Noureddine hierover.

Conclusie: Nouredinne spreekt niet de waarheid als hij zegt dat hij nooit over het Wethouderschap heeft gesproken. Hij sprak hierover al in november: niet alleen met mij, maar in ieder geval ook met de Voorzitter. Zijn uitlating is dus aantoonbaar een leugen.  Dit noem ik onbetrouwbaar en niet integer.

Overigens schrijft Jan van Ginkel mij enkele dagen geleden: “Bij mijn beste weten zijn er slechts 2 mensen die kandidaat wethouder zijn en dat zijn jij en Noureddine.” En hiermee geeft de partijvoorzitter dus de helderheid die Nouredinne nog altijd niet wil geven naar pers, kandidaten en leden (maar naar horen zeggen wel naar velen anderen in zijn (Marokkaanse) omgeving). Tevens wordt hiermee voor alle mogelijke kandidaat wethouders de procedure hieromtrent binnen D66 Helmond ronduit niet integer: het partijoverleg over kandidaten wordt gehouden, aldus de Voorzitter zelf, tussen diezelfde Voorzitter en de lijsttrekker… zelf een kandidaat. Aan de leden van D66 Helmond de vraag hoe integer en transparant dat nu is.

De opmerking “dat deze discussie veel te vroeg komt”, is natuurlijk op zijn minst raar als je er zelf al 3 maanden mee bezig bent en ook ongeloofwaarig gezien de opmerking van de Voorzitter.
Daarnaast zou het ook wel erg amateuristisch zijn: over anderhalve maand zijn de verkiezingen, formeel begint daags erna het spel om de formatie, met de inhoud en de poppetjes, het spel hoe en door wie deze stad de aankomende 4 loodzware jaren bestuurd moet worden.
Natuurlijk wordt er nu al op de achtergrond en in de achterkamertjes, vrijblijvend, gesproken door alle partijen, door alle lijsttrekkers.
Als je nu nog niet bezig bent met de voorbereidingen voor het formele spel, onder andere het zoeken van de mogelijke poppetjes, dan neem je ofwel de  aankomende 4 jaren wel heel weinig serieus ofwel ga je er niet van uit dat je mee mag praten.

Dan tot slot nog even de opmerkingen van voorzitter Jan van Ginkel. Het artikel meldt het volgende uit de mond van Jan van Ginkel, als reactie op mijn opmerkingen over de duizenden euro’s kostende communicatie-adviseur en de in mijn ogen te hechte banden met de actiegroep Brouwberg:„Dit is niet het ware verhaal”, reageert hij zonder in de­tails te treden. Laat ik dan maar in de details van het “ware verhaal” treden.

De penningmeester van D66 Helmond, alsmede lid van de Verkiezingscommissie en ook lid van de Campagnecommissie, Martin van Hees, is tevens voorzitter van de actiegroep Brouwberg. Dit is in mijn ogen een hechte band. Hierbij valt tevens de objectiviteit van de actiegroep Brouwberg in tweijfel te trekken, maar dat is een discussie die zij daar zelf mogen voeren.

Op de Ledenvergadering  van 15 mei 2013 is, als onderdeel van de financiën, als officieel stuk door de Penningmeester gepresenteerd dat een bedrag van ruim 3800 Euro reeds is uitgegeven aan de communicatie-adviseur en dat een bedrag van ruim 2400 Euro als toekomstige uitgave staat ingepland. Feitelijke constateringen en cijfers, na te lezen in de notulen van deze vergadering. Overigens hebben ikzelf en enkele anderen reeds toen al kritische opmerkingen hierover gemaakt: deze uitgaven zijn niet ter stemming aan de leden voorgedragen maar hiertoe is door het bestuur/penningmeester zelf besloten.

Feiten en cijfers vormen de basis van bovenstaand verhaal.

Bij mij dringt zich langzamerhand de vraag op: hoeveel vertrouwen hebben de overige kandidaten  eigenlijk in Nouredinne als politiek leider? Hoe integer is de werkwijze van het Bestuur en de lijsttrekker? Staan de kandidaten nog achter de lijsttrekker en zijn handelswijze, waarvan zij allemaal getuige zijn?  Misschien moet die vraag zeer binnenkort ook maar eens gesteld gaan worden, in alle openheid en transparantie.

Vanochtend stond in het Eindhovens Dagblad (de papieren versie) een reactie van lijsttrekker Nouredinne Zarroy en voorzitter Jan van Ginkel op mijn verklaring van gisteren.
Aangezien zij in hun reacties niet de waarheid spraken, voel ik me genoodzaakt de bewijzen van mijn uitspraken en daarmee de bewijzen van hun onwaarheden openbaar te maken. U kunt deze lezen op een zojuist geplaatste bijdrage op martijnvanstratum.tumblr.com

Martijn van Stratum

@Martijn

Je snapt toch, dat je nu (ook) je eigen glazen ingooit?

Ik begrijp overigens niet dat de leden (hoeveel zijn er dat?) niet ingrijpen. Koren op de molen van PvdA, GL en VVD!

@DTB op donderdag 30 januari 2014 om 17:10:

Je moet het aan de andere kant ook als positief ervaren, nu Martijn zijn zin niet krijgt
zal hij in ieder geval niet de volgende "peter tielemans" van de helmondse politiek worden. Voor het zover was, heeft hij zijn ware aard al laten zien!

Dat "Anna" vindt dat 60 jaar politieke ervaring verdwijnt, tegen die tijd dat de huidige, nieuwe lichting die jaren heeft bereikt, kunnen ze het echt niet slechter doen!

@Javier op donderdag 30 januari 2014 om 20:26: Nee, nu kan Nouredinne Zarroy de nieuwe Peter Tielemans van de Helmondse politiek worden...Blijkbaar begint ie al goed, met de uitgaven voor de communicatie-adviseur.

Adviseur? Schoonzoontje van Jan vd Heuvel! Gewoon een lid die best belangeloos had kunnen bijdragen. Maar nee hoor. Die mocht een vet bedrag op zijn rekening bijschrijven.

KAN NIET WAAR ZIJN!! Het is van de zotte als dit waar is) dat dit steeds maar weer door kan gaan!
Wat blijft er over van het speerpunt integriteit van mevr. blanksma als deze personen kandidaat wethouder kunnen blijven?
Wie heeft die klus dan aan die schoonzoon toegewezen?
Duidelijkheid naar de kiezers zou toch wel het minste zijn wat er nu moet gebeuren.
Laat de jonge D66ers nu de kans krijgen om te laten zien wat D66 werkelijk is het moet afgelopen zijn met de baantjesjagers die het hier blijkbaar nog steeds lukt om de boel te verzieken,
Het is voor mevr. blanksma zo onmogelijk met haar promotie tour de kiezer naar de stembus te krijgen.

Leny van muijen

@DTB Leden ingrijpen? Hoe?

Ingewijden weten dat v Stratum de slippendrager van vd Heuvel was. U weet wel die vd Heuvel die een bezoek aan de Jazz belanrijker vond als gesprek met college over Tielemans. Het bolwerk van de zgn ervaren politici stort in.Prima zaak. Nu nog wat natrappen van wat gekrengte ego's over een jaar zijn we ze vergeten. Zarroy maakt keuzes en dat is maar goed ook. Is ook politiek bedrijven.

@manuel op vrijdag 31 januari 2014 om 07:04:

Dat is nu wat ik bedoel met 60 jaar "politieke" ervaring die verdwijnt!!!! Een middagje Jazz, kan je toch niet laten schieten voor zoiets onbenulligs, als een
meningsverschilletje in het college mbt tot declaratiegedrag??????????

Javier,gaan ons pas echt zorgen maken indien van Mullekom er mee zou stoppen. Gaat wellicht nog overstap naar Europees parlement maken.

Stel je bent voorzitter van de afdeling D66 Helmond Voor Ruit... Wow, da'n hedduh 'n druk weekend mi al dè damage control. Zeker wanneer je weet dat je geen serieuze coalitiepartner meer bent na 19 maart. Hmmmm...hellup Alexander, hellup. Deze veiling gaat veel minder opleveren dan we dachten.....

@ Frans,dank voor de heldere analyse.

Als D66 stemmer heb ik meer vertrouwen in andere partijen, los van alle stemming binnen D66 dat getuigt van slecht leiderschap (immers is leiding verantwoordelijk voor de stemming binnen haar eigen partij en niet een lid, een goede en slimme leider had dit voorkomen) .
Ten tweede dit is bewezen doordat de achterban van de andere partijen wel achter haar leider staat en zal echt niet komen door de betere/higere opleidingen voor maar eerder de intelligentie hebben om wel transparrant en eerlijk te zijn naar je achterban toe. Wellicht een voorbeeld voor D66 leider hoe het wel moet en wellicht dat ik ooit weer D66 stem.

Ik stem lokaal ook anders. Lijsttrekker krijgt de kikkers nooit in de kruiwagen. Draagvlak verspeeld en intellectueel van veel te laag niveau (alleen mbo afgemaakt) om de achterban inhoudelijk te kunnen bevredigen.

Stonden vandaag in Stiphout bij C1000. Die Gaby is een mooi kippetje. Heeft ook inhoud. Die populaire medelander niet. Wat een kwal. Move met die kerel. Kost alleen maar stemmen. Ik zeg Gaby.

Niveau daalt .

Vandaag stonden de dames en heren bij C1000 in Stiphout. Die Gaby vd Waarsenburg is een mooie dame met inhoud. Is niet voor niets advocate. De lijsttrekker wil erg populair doen. Heeft weinig inhoud. Deze man kan beter de eer aan zichzelf houden. Levert D66 geen stemmen op. Kost alleen stemmen.

Mag het s.v.p. weer om de inhoud gaan?

Mijn Brandevoortse vragen m.b.t. teenagerboom, hockeyveld, autoverkeer ter Plaetse, begrotingsbeleid.
vraag 1: http://bit.ly/1gBC0hD
vraag 2: http://bit.ly/1fK50iD
vraag 3: http://bit.ly/1fK57dZ
vraag 4: http://bit.ly/1dhvghb

Ralf Meelker

@Ralf

Ik zie het verband niet tussen het vertrek van een D'66-lid en "mijn Brandevoortse" vragen.

... een 'teenagerboom' ... ik zie het al helemaal voor me ... "na 7 weken intensief vergaderen - commissies die de diverse invalshoeken bestudeerd hebben - heeft het hoofdbestuur tot een eindoordeel kunnen komen, en hebben we besloten dat de omschrijving 'teenagerboom' de lading het meest dekt." ... haha ... ik moet er gewoon om lachen ... en dat voor iemand die geen humor heeft ....

Leuk geprobeerd Stapper. Kusje voor de moeite. Speel lekker door in dit riool.

Ralf Meelker

@Ralf Meelker op zondag 2 februari 2014 om 09:56:

Ben het met stapper eens,
voor het verder uitwerken van het sprookje van Charles Dickens, moet je toch echt een ander onderwerp hebben.

Dit gaat over het sprookje van D66

Van Stratum toont in zijn schrijven enkel zijn eigen belang, zijn frustratie en onvermogen, geen partijbelang noch lijkt verstand te hebben van politiekspel.. je gaat niet de lijsstrekker integriteit kwalijk nemen omdat hij niet meteen al zijn kaarten op tafel legt. Dat is polittiek Martijn. Jij bent totaal ongeschikt. En als d66 als partij zo hoog hebt staan, dan zou je nimmer tot dit niveau zijn gezakt. Voor de partij dus een zegen dat figuren zoals jij en Janssen wat anders gaan doen, werd tijd! Wens Zarroy en de rest van het team veel succes.

@ralf

Ik ga een poging wagen je vragen te beantwoorden aan de hand van het verkiezingsprogramma. Ik doe dat hier en laat het op twitter verder over aan de mensen die je benaderd hebt met je vragen.

"@Zarroy @StevensSaw Cute... TEENAGERBOOM aanstaande in Brandevoort. Wat zijn oplossingsrichtingen om die van de straat te houden? Tijd tikt."
Noureddine heeft op twitter al gesproken over ondersteunen van initiatieven uit de jeugd zelf en de rol van de professionals (jongerenwerker). Wat veel mensen zich niet beseffen is dat een jongere die het slechte pad op gaat de samenleving uiteindelijk ongeveer een miljoen kost. Er mag dus best wel wat geld naar het jongerenbeleid om te waarborgen dat ze op hun pootjes terecht komen. Persoonlijk denk ik dat idealiter elk wijkhuis ook een apart jongerenhonk zou moeten hebben, zodat hangjongeren een plek hebben om naar uit te wijken en niet steeds maar overal weggestuurd worden.

"@GabyWaardenburg @D66Helmond Welke domeinen? Afwijkend: Liever co-creatie in sport. Zouden m.i. moeten meebetalen aan extra veld HC Mierlo."
Sport is zeer belangrijk, maar je moet als gemeente wel terughoudend zijn in dit soort dingen. Eerst moet een sportvereniging proberen het zelf te regelen, bijvoorbeeld via sponsoring of een inzamelingsactie. Pas als dit niet toereikend blijkt te zijn, dan komt de gemeente om de hoek kijken. Wat D66 betreft wordt er dan ook van de club gevraagd om iets terug te doen. Dat kan zijn het zoeken naar samenwerking voor multifunctionele inzet van het clubgebouw, maar ook medewerking aan projecten voor de wijk.

"@StevensSaw D66-standpunt autoverkeer Plaetse? Parking m.i. al OK. Leegstand = schaalprobleem: retail traffic behoeft voltooiing bouwvolume."
Hier heeft Stef het al over gehad op twitter. Autoverkeer voegt daar niets toe en het conflicteert ook met wat bewoners is voorgespiegeld toen ze er kwamen wonen. Niet doen dus.

"@D66Helmond Wijkvoorzieningen vs stadsvoorzieningen: Welke begrotingsprincipes te hanteren voor basisconditie financiële gezondheid? Prios?"
Een lastige vraag en ik hoop dat dit een goed en volledig antwoord is:
Een hoog voorzieningenniveau in de wijk komt de zelfvoorzienendheid ten goede en versterkt daarmee de leefbaarheid. Een betere leefbaarheid en meer sociale cohesie in de wijk zorgt weer voor lagere criminaliteitscijfers en meer aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats. Er moet dus altijd gekeken worden of het realistisch en haalbaar is om voorzieningen decentraal (dus in de wijken) te houden. Als dit financieel lastig is, dan moet gekeken worden naar het multifunctioneel inzetten van bestaande gebouwen om te besparen op huisvestingskosten. Daarom is D66 ook een voorstander van de wijkhuis-brede school en is het ook wenselijk om met sportverenigingen in conclaaf te gaan over het inzetten van clubgebouwen voor andere doeleinden. Het is moeilijk om sociale functies te vertalen naar geld, het liefst wil je alles kunnen doen. Maar de crisis noopt wel om in ieder geval te proberen om projecten eens goed tegen het licht te houden en te kijken wat ze nou eigenlijk opleveren voor de stad. Dat gaat nog pittige discussies opleveren in de raad.

Michiel van Geel

@Michiel: thx kerel!
@Javier: mooi weer buiten, zouden we nog winter krijgen?

Ralf Meelker

@Ralf Meelker op zondag 2 februari 2014 om 14:06:

Ik weet het niet Ralf, zit op dit moment sneeuwitje en de 7 dwergen te lezen
en....uh ...nee....zit de kandidatenlijst van D66 te lezen, en kwam uit bij nr 7,
maar kijk even op buienradar, ik kijk nog naar 8 en kom er nog wel op terug.

Overigens was THX de naam van het afstudeerproject van George Lucas aan
de filmacademie!!!!

Hr Jannsen roept op zijn weblog op om vooral op SDOH te gaan stemmen. Ook zet hij hier eerder op achter gedachtegoed D66 te staan. Hierbij roep ik op om niet meer te stemmen op kandidaten die hun principes zo gemakkelijk verkwanselen.

@manuel op maandag 3 februari 2014 om 08:10:

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, dit zegt genoeg over dhr Janssen.

@Stapper zondag 2 februari om 09:38

Ook mij ontgaat het verband tussen het vertrek van een D66 lid en de Brandevoortse vragen van Meelker. Dacht in eerste instantie met cryptogram van doen te hebben. Bij nader inzien en gelet op het vervolg waarschijnlijk bedoeld als een soort bewijs van goed en gedreven gedrag van enkele "nieuw linksers" binnen de club (Meelker kent als ex PvdA-er deze term als geen ander) om de slachtpartij rond het elimineren van vermolmde structuren een gezicht te geven. Anders gezegd, een open en stinkende riool als een meanderend beekje proberen voor te stellen.

Als de arrivistische reacties van Meelker echter exemplarisch zijn voor dit nieuwe gezicht kan dat open riool wel eens hard en langdurig blijven stinken. Vermolmde structuren versus politiek kleutergedrag. Je zal hiertussen maar moeten kiezen.

Jammer ook dat de door mij zeer gewaardeerde voorstopper van D66 op dit log zich (onder zijn eigen naam) over de kwestie van Stratum nog niet heeft gemeld. Pootje baden in een kabelend beekje bevalt kennelijk beter.

@Willi

Het moge duidelijk zijn dat ik inderdaad niet publiekelijk ga reageren op Martijn en ik kan je melden dat ik dat ook niet onder een andere naam gedaan heb. Ik heb Martijn al rechtstreeks laten weten wat ik van zijn actie en zijn argumenten vind en daarmee is het wat mij betreft afgedaan. Ik heb geen behoefte aan een openbare polemiek.

Ik vind het persoonlijk wel sympathiek van Ralf dat hij de aandacht vestigt op de inhoud, want dat is uiteindelijk waar het om gaat en niet om de poppetjes.

Michiel van Geel

Gezellig... weet niet hoe Willi de term "nieuw linkser" hier precies heeft bedoeld, maar ik distantieer mij verre van hetgeen in algemeenheid onder deze term werd verstaan... het puntenlijstje Tien over Rood van Nieuw Links is simpelweg niet zo doordacht... beetje dom zelfs… neemt niet weg dat ik doorgaans wel in ben voor een meer progressieve koers. Binnen het sociaal-liberale D66 bestaat een progressief-liberale lijn waar ik mij al ver vóór mijn kortstondige uitstapje naar de PvdA bij thuis voelde. Dat uitstapje was een vlaag van verstandsverbijstering, waarna ik als spijtoptant weer bij D66 terugkeerde. Het spijt mij dat ik enkele PvdA-ers, waarmee ik het destijds goed kon vinden, daarmee in de steek heb gelaten. Alleen een dwaas stelt zijn mening nooit bij. Zo, lieve rioolratten, neem in maart s.v.p. de moeite om te stemmen, ook al is dat op een andere partij. Make love, not war. http://www.youtube.com/watch?v=TlBIa8z_Mts

Ralf Meelker

Voor de leek even heel plat... Nieuw Linksers waren in die jaren pro-cuba en anti-navo.

Ralf Meelker

Jammer dat Noureddine Zarroy nog niet reageerde. Dat beloofde hij mij en mijn vrouw wel toen hij zaterdag in Stiphout was. Hij zei in ieder geval alvast dat Martijn van Stratum en ook Maarten Janssen leugens verspreiden en dat hij het bewijzen zou ook. Ik hoop dat hij woord houdt. Want zoals het nu is, vind ik het niet tof.

Ook ik heb zaterdag met deze heer Zarroy gesproken: veel woorden maar weinig inhoud. Ik ben eens Google opgegaan, maar deze heer is qua opleiding nooit verder gekomen dan een propedeuse HBO. En ik maar denken dat D66 pro opleidingen was en tegen schoolverlaters.
Ik zag ook dat hij een eigen bedrijf heeft dat adviseert over o.a. bouwtekeningen en vergunningenaanvraag. Tegelijkertijd stemt hij als raadslid over bestemmingsplannen en stelt hij voor om de Commissie Welstand op te heffen...is hier geen sprake van tegenstrijdige belangen? Ik heb hier mijn vraagtekens bij...

Piet uit Brandevoort

Meneer Meelker waarom heeft u zich niet verkiesbaar gesteld?

@Michiel van Geel op maandag 3 februari 2014 om 16:32:

In kan me ook wel vinden in wat Ralf bedoeld met de "inhoud", maar het zijn
wel degelijk de "poppetjes", die diezelfde inhoud bepalen cq uitvoeren (al dan
niet naar eigen interpretatie)?

Onzin om mee te betalen vanuit gemeente Helmond voor veld Hc Mierlo. Hc Helmond vraagt ook niet aan de gemeente Laarbeek om bij te dragen.

Wie verwacht nu echt dat hc Mierlo iets gaat doen in een Helmondse wijk. Sleep on.

@Harry: Whatever, maar ik ken de voorbeelden van kosteneffectieve, intergemeentelijke samenwerking m.b.t. sportvoorzieningen elders in het land... u ook? De aarde lijkt plat in de achtertuin. Iets meer afstand nemen kan tot andere inzichten leiden.

Ralf Meelker

@Jan en @Piet:
Zeker, wat je belooft moet je doen, dat vind ik in de politiek belangrijk en ook privé en zakelijk. Maar misschien is deze lijsttrekker niet zo'n internetter of heeft hij het gewoon even te druk met zijn bedrijf en komt hij binnenkort met zijn reactie.
Maar ook ik ben benieuwd wat Noureddine Zarroy hierop gaat zeggen. Want de poppetjes en hun integriteit zijn belangrijk, in de politiek, privé en zakelijk. Dat blijkt altijd weer.

Iedere stem op een willekeurige kandidaat uit de list D66, is ook een stem op zarroy.
Helaas!

@D66lid: Omdat er onvoldoende rust is in de lokale afdeling van D66. Ik volg het wel vanaf de zijlijn. Bovendien bleek aan een Brandevoorts politiek initiatief geen behoefte. Meest zuiver om dan niets te doen.

Ralf Meelker

Juist Micheal, zo kwam ook Jan van de Heuvel aan zijn stemmen!
Was zelfs daardoor nog geen winst voor D66 terwijl D66 landelijk wel in de lift zat.
Door een vooraf afgesproken sluw spelletje te spelen met Peter Tielemans wisten zij toch samen die wethouders zetel te bemachtigen.
Integriteit zegt mevr. Blanksma dus weg met dit soort figuren die de politiek in Helmond zo verziekt hebben!

Leny van Muijen

@Leny van Muijen op woensdag 5 februari 2014 om 11:13:

amen

Waarom geeft die D66-lijsttrekker geen reactie terwijl hij dat wel beloofd? Niet des D66 vind ik

Tim de VIsser

Omdat die het te druk heeft met zoeken waar andere partijen hun verkiezingsposters plakken...:-)

@CeeDee op zaterdag 22 februari 2014 om 22:00:

Grappig, maar eigenlijk helemaal niet grappig vind ik. Toch wel erg zielig hoor als je ons persoonlijk iets belooft te doen en het niet doet.
Ik heb nu lang genoeg op je reactie gewacht Noureddine Zarroy: voor mij ben je gewoon een gladjanus, een heel sneu iemand en als ik de geruchten moet geloven niet helemaal in de haak. Jou vertrouw ik dus nooit meer.
Ik zag hem net met winkelen staan. O o o wat was hij weer Mr. Popi. Ik ben met mijn vrouw maar snel een winkel ingedoken en daarna teruggelopen. Ik wilde een fijne zondag hebben.

Grappig...die Zarroy is nu " boos" omdat hij geen antwoord krijgt op een paar onbenullige vragen over de Cacaofabriek en schermt met transparantie. Volgens mij moeten de mensen hierboven nog altijd antwoord krijgen, inmiddels al bijna 10 maanden. Hypocriet...

@Elly op donderdag 2 oktober 2014 om 14:20:

Goed gezegd! De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet en nu huillie huillie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: