8reacties

Overlast in Mierlo-Hout


De bewoners van Mierlo-Hout kunnen met elkaar in debat gaan over de leefbaarheid in hun wijk. Op donderdagavond 29 januari organiseert de gemeente Helmond een discussie daarover in de Geseldonk. Deze staat onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider, de cabaretier enzovoort Joop Vos uit Stiphout.

Wethouder Jos Boetzkes had beloofd deze discussie te organiseren en komt die belofte hiermee na: "Wij hebben gekozen voor een discussieavond in de vorm van een 'lagerhuisdebat," zegt de wethouder. "Hiermee willen we een stap te zetten in het tot stand komen van een dialoog tussen diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen in de wijk."
De wethouder vindt dat de sleutel voor veel oplossingen ligt in het met elkaar in gesprek gaan. Hij wil een positieve bijdrage leveren aan een goed leefbaar Mierlo-Hout.
De toezegging voor meer overleg met de bewoners kwam na klachten van omwonenden over overlast van hangjongeren in de zo geheten Houtwijk vorig jaar september/oktober. Daarnaast spelen in de wijk veel zaken: (kleine) criminaliteit, brandstichting, sloop en nieuwbouw, ingrijpende verkeersplannen, toenemende drukte op de wegen en natuurlijk de nooit eindigende soap rond de voetbalclubs Klein Arsenal en Haagse Boys en andere sportperikelen.
De avond is bedoeld voor alle (groepen van) wijkbewoners, jong en oud. Maar je hoeft natuurlijk niet tot volgende week donderdag te wachten. Bij de weblog kun je hieronder nu al in discussie gaan!

Afgevoerd van de voorpagina
8 reacties
Reageer

Helmond in de polder. ;-)
Ik woon niet in die wijk, maar een goede zaak zo'n debat. Niet zozeer voor oplossingen (hoewel..), maar meer voor het gevoel dat iedereen zijn zegje kan doen. Want daar is in 't Hout wel behoefte aan.

Boetzkes moet met de billen bloot

In 't Hout wordt veel gepraat maar weinig gedaan. Dat was de meest gehoorde reactie van zowel jong als oud, donderdagavond in de Geseldonk in Mierlo-Hout. Verbazing ook alom dat het onderwerp van gesprek uitsluitend de jongeren waren, die al dan niet voor overlast in de wijk zorgen. Overlast van het spoor, parkeerproblemen en andere vormen van veiligheid kwamen niet aan bod op deze debatavond.
Over jong en oud en hoe die met elkaar omgaan ging het, aan de hand van stellingen als "Jongeren zorgen voor overlast en ouderen zeuren." Over één ding bleken jong en oud het echter al vrij spoedig eens: de gemeente heeft de wijk lelijk in de kou laten staan. Buurt- en wijkhuizen zijn verdwenen, jongerenketen bestaan niet meer en het jongerencentrum Orion is al zo lang geleden afgebrand dat de huidige jeugd zich dat niet eens meer herinneren kan.
"Wethouder Boetzkes moet met zijn billen bloot," zoals een van de aanwezigen het samenvatte,
Dat liet de wethouder niet op zich zitten. Hij maakte breeduit duidelijk dat hij in het College van B&W hard en (dus) lang heeft moeten vechten voor een nieuw jongerenbeleid. Dat resulteert om te beginnen in een afdakje voor de hangjongeren, voor het terrein van 'het schut' aan de Heeklaan. De jongeren zelf leken daar tevreden mee. Al blijft het de vraag of de ca. twintig aanwezige jongeren nu wel of niet tot de overlast veroorzakende groep behoren.
De woordvoerder van de schutterij heette de nieuwe buren in ieder geval alvast van harte welkom. En in 't Hout zijn nog wel wat debatten nodig voordat een dialoog op gang komt.

Zouden die +/- 20 jongeren wel onder het afdakJE passen van Boetzkes?

ik vind het tegen vallen dat in de brief van de gemeente niet duidelijk naar voren is gekomen dat het gisteren alleen om het jongeren probleem zou gaan maar ik wil er nog wel iets over zeggen wat de jeugd betreft ik woon tussen jongeren en die gaan echt niet om 10uur naar bed geluits overlast is hier ook wel eens af en toe maar dat word hier met een schreeuw uit het raam op gelost en de dag daaropword er dan vaak nog een verontschuldiging agter aan gegeven wat ik hier mee wil zeggen is dat je ze als gelijke moet behandelen kom je veel verder mee dan waneer je zo,n stiekem gordijntje op en neer zien wapperren en er 10 minuten later een politie outo in de straat komt wat ik verder wil zegge blijf bij dat station van daan daar komen jonge meide onder door ik kan me niet voor stelle dat daar geen schunnige opmerkingen naar gemaakt worden dat zou je eigen zus ook niet leuk vinde en wat die flesse betreft daar kun je ook weer bier voor kopen hier bij wou ik het laten groetjes henk

De geschiedenis herhaalt zich (JC)

In 't Hout zijn onderdaad nog wel wat debatten nodig. Als iets opviel in het Geseldonkdebat was het hoe mensen in kringetjes draaien, last hebben van het nimby-syndroom (zoek dat maar op in Wikipedia of een echte encyclopedie) en moeite hebben verder te kijken dan hun eigen straatje.
Ik kan me levendig voorstelen dat een Ashorsttunnel vol kapotte bierflesjes niet fijn is voor je fietsbanden. Waarom mensen die flesjes kapot gooien weet ik ook niet. Misschien moet het statiegeld wel veel hoger worden.
Hangjongeren kunnen voor last zorgen. Maar wanneer wordt last overlast? Laten we eerlijk zijn: de rollator-terroristen zijn ook niet mals.
Zoals de jongeren die in ieder geval wel naar het debat gekomen waren zeiden: kom naar ons toe in plaats van de wouten te sturen.

Dat de gemeente Helmond veel te weinig gedaan heeft aan de sociale impact van achtereenvolgens de groeistadfase en de 21e eeuw staat buiten kijf. Beter laat dan nooit, is bij de Helmondse bestuurderen kennelijk nog steeds het motto.

De mooiste opmerking in de Geseldonk (ook geprivatiseerd!) vond ik wel de volgende: "De geschiedenis herhaalt zich. De jeugd zorgt altijd voor overlast. Dat deden onze ouders en zullen de kinderen van deze hangjongeren opnieuw doen."

Een debat (waarom moet zoiets eigenlijk 'lagerhuisdebat' heten?) is leuk. Zeker als er wat meer licht en beter geluid in de zaal zou zijn geweest. Maar laten we gewoon eens zorgen dat er veel meer plekken en momenten zijn waarom jong en oud, rechts of links, rijk en arm met elkaar in gesprek kunnen. Als dit debat een eerste aanzet is voor een dialoog: fijn. Ik ben alleen zo bang dat het hierbij blijft…

ze kunnen het we steeds over leefbaarheid hebben in de wijk,als mensen van goede wil niet gerespecteerd worden. dan komt er nooit een goede leefbaarheid in stand .PRAATJES VULLEN GEEN GAATJES.

Schuilhut Mierlo Hout in maart klaar
Nathalie van der Zanden van de SP stelde op 3 december vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond.
De voorgeschiedenis:
Op 2 oktober 2008 is er een bijeenkomst georganiseerd in verband met de onrust tussen bewoners en jongeren in de wijk Mierlo-Hout. Op initiatief van de wethouder zijn op deze avond bewoners en jongeren met elkaar in debat gegaan over de leefbaarheid in de wijk. Ons inziens een geslaagde avond. In antwoord op de vraag van de jongeren (18+) om een "eigen plek" is het voorstel gedaan tot het bouwen van een zgn. schuilhut. Als voorwaarde zouden strikte afspraken worden gemaakt en wetsovertredingen en overlast niet getolereerd zouden worden. Tussen de 30 tot 50 jongeren hebben hun medewerking hieraan toegezegd.
Op 12 mei 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om een krediet van € 30.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van het bouwen van deze schuilhut in Mierlo-Hout.
Tot onze verbazing lezen wij in het ED van 1 december jl. dat van de toezeggingen nog niets is terechtgekomen. Nadat in september al werd bericht dat de schuilhut er niet voor 2010 zou komen verscheen nu het bericht dat deze niet eerder dan in het voorjaar 2010 klaar zou zijn. En hoewel een reactie van de wethouder uitblijft bereiken ons berichten dat ontoereikende financiën de oorzaak van deze vertraging zijn.
Rekening houdend met de ernst van de problematiek en de reeds verstreken tijd achten wij deze situatie onwenselijk. Het gevoel serieus genomen te worden en het draagvlak onder de betrokkenen neemt hierdoor af. Het initiatief van de wethouder om de dialoog aan te gaan met de jongeren en hiermee te streven naar meer rust en draagvlak in de wijk lijkt nutteloos geweest.
Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen.
1. Op welke manier heeft u in de afgelopen periode uitvoering gegeven aan het op 12 mei 2009 genomen besluit tot financiering en bouw van de schuilhut?
2. Wat is de oorzaak van de vertraging in de uitvoering?
3. Wat is de oorzaak van de genoemde kostenoverschrijding en wat is hiervoor de oplossing?
4. Wanneer zal de "opening" van de schuilhut een feit zijn?

Vandaag de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders van Helmond:
1. Direct nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met het voorstel betreffende de schuilhut is in onze organisatie begonnen aan de uitvoering van dit voorstel. De schuilhut in Mierlo-Hout wordt gerealiseerd conform de projectopdracht die is opgesteld.
2. De oorzaak van de vertraging in de bouw heeft te maken met vertraging in het aanleveren van materialen.
3. De schuilhut wordt gerealiseerd binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet hiervoor.
4. Er is geen sprake van een kostenoverschrijding.
5. De oplevering van de schuilhut vindt plaats in maart 2010. Omdat weersomstandigheden van grote invloed zijn op het verloop van de bouw en met namen vriesweer voor vertraging kan zorgen maken we een voorbehoud voor wat betreft de realisatie in maart 2010.

Vriesweer is van invloed.......
Het zal dus wel richting de zomer gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: