23reacties

Onze OZB op 1 na grootste stijger van NL


De Helmondse Onroerend Zaakbelasting (OZB) stijgt volgend jaar met maar liefst 15,35%. Na de gemeente Zevenaar, stijgt onze OZB volgend jaar het hardst in Nederland. Dat meldt EenVandaag dadelijk in haar tv-uitzending op basis van het jaarlijks onderzoek van de Vereniging Eigen Huis onder 109 gemeenten.
De gemeente laat hen desgevraagd weten dat die stijging, naast bezuinigingen, nodig is om een tekort van 10 miljoen euro weg te werken. Wel wijst de gemeente er op dat de afvalstoffen- en rioolheffing in dezelfde mate daalt en dat de woonlasten dus gelijk blijven.
Volgens de gegevens van de Vereniging Eigen Huis daalde de gemiddelde WOZ-waarde van de Helmondse huizen afgelopen 4 jaar met 10% (van 232.000 naar 209.000 euro). Omdat de OZB wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde, zouden huiseigenaren minder belasting moeten betalen. Maar het  OZB-tarief is sinds 2011 met 8% gestegen.
Uit hun onderzoek blijkt dat de OZB volgend jaar in Nederland gemiddeld met 2,38% omhoog gaat. Er zijn forse uitschieters, zie de top 5 van grootste stijgers:
1. Zevenaar: 16,03%
2. Helmond: 15,35%
3. Uitgeest: 11,47%
4. Uithoorn: 9,63%
5. De Marne: 9,60%
Opvallend is dat 17 gemeenten hun OZB juist verlagen, Arnhem zelfs met -7,26%. Het rijk en de gemeenten hadden afgesproken dat de OZB volgend jaar maximaal 3% mocht stijgen, 1 op de 3 onderzochte gemeenten gaan daar overheen.
Vereniging Eigen Huis pleit voor een andere heffing, waarbij ook huurders meebetalen aan gemeentelijke voorzieningen.

Afgevoerd van de voorpagina
23 reacties
Reageer

Gelegaliseerde diefstal van de bovenste plank. Stelletje witte kraag dieven zijn het. Ik betaal wederom voor het tekort van dat cacaoufabriekje.

Ach, zoals met alle lastenverhogingen in Nederland, iedereen blijft het geroof van de overheid pikken.

Om te kotsen dit ! Reinste diefstal !

Is dit nu dat andere beleid dat SP, GroenLinks en HA beloofd hebben?!

Lodewijk den Breejen

Zojuist gaf Paul Smeulders, de wethouder met Financiën en Belastingen in zijn portefeuille, de onderstaande uitgebreide reactie op de uitzending van EenVandaag over de stijging OZB in Helmond:

Vandaag heeft u in de Tv-uitzending van EenVandaag kunnen zien dat veel gemeenten - waaronder Helmond - de OZB het komend jaar verhogen. Wat EenVandaag niet vermeldde, is dat de gemiddelde lastendruk in Helmond wel degelijk gelijk blijft, ondanks een stijging van de OZB.
De gemeentelijke lastendruk voor inwoners bestaat namelijk uit drie componenten: ozb, riool- en afvalstoffenheffing.
Wettelijk is vastgesteld dat de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing nooit meer dan kostendekkend mogen zijn. Riool- en afvalstoffenheffing zijn dus ook geen dekkingsmiddel voor andere gemeentelijke kosten; de opbrengsten uit OZB zijn dat wel.
Gemiddelde lastendruk inwoners gaat niet omhoog
De gemeente Helmond moet de komende jaren een bezuiniging van 10 miljoen euro realiseren. Een lastige opgave, waarvoor alle zeilen bijgezet moeten worden. De gemeenteraad heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling een flink pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Daarbij heeft de raad vastgehouden aan het uitgangspunt uit het coalitieakkoord: de gemiddelde lastendruk voor inwoners gaat (exclusief inflatiecorrectie) tijdens deze bestuursperiode niet omhoog.
Flinke besparing op riool en afval
Omdat Helmond een flinke besparing op riool en afval heeft gerealiseerd, zijn de riool- en afvalstoffenheffing voor inwoners het komend jaar lager. Deze tarieven mogen immers niet meer dan kostendekkend zijn. Dit betekent dat de besparing op riool en afval geen bijdrage levert aan de bezuinigingsopgave van 10 miljoen euro. De OZB wordt wel verhoogd. Zo dragen de OZB-opbrengsten eraan bij dat we de bezuinigingen kunnen realiseren en de begroting sluitend te kunnen maken, zónder dat onze inwoners dat direct in hun portemonnee merken. De gemiddelde lastendruk voor inwoners blijft in deze bestuursperiode immers gelijk.
Kortom: de OZB gaat inderdaad omhoog, maar de riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag. De lastendruk voor de inwoners van Helmond blijft dus gemiddeld genomen gelijk - en dat ondanks flinke bezuinigingen.

Paul Smeulders zegt: "De lastendruk voor de inwoners van Helmond blijft dus gemiddeld genomen gelijk – en dat ondanks flinke bezuinigingen".

We zullen eens kijken hoe het er straks onder de streep gaat uitzien en of hij heeft zitten "jokkebrokken". Dat moeten we dan niet vergeten bij een volgende verkiezing. Maar ja die geheugens van ons hé?

Vreemde redenering en eigenlijk een beetje overdreven om te herhalen wat de wethouder zei, maar het geeft wel een inkijkje.
Dus de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing waren flink lager en mochten niet kunstmatig verhoogd worden volgens de wet. Dus dan maar extra OZB vragen. Die belasting mocht toch ook niet stijgen met meer dan 3%? Of telt zo'n afspraak niet en een wet wel?

Is gemiddeld hetzelfde als : iedereen? Ik denk het niet, huizenbezitters betalen de rekening.

Lodewijk den Breejen

SP-stemmers bedankt.
1 Helmond heeft een flinke besparing op riool en afval gerealiseerd
2 WOZ waarde: Volgens de gegevens van de Vereniging Eigen Huis daalde de gemiddelde WOZ-waarde van de Helmondse huizen afgelopen 4 jaar met 10%
3 Gemeente moet 10 miljoen bezuinigen

Wat kiest onze raad. mensen die een "eigen" huis hebben gaan onevenredig meer betalen voor de OZB, die krijgen een dubbele aanslag als huisbezitter.

Waarom is er niet gekozen dat de heffing op riool en afvalstoofen niet daalt? Dat betaalt elke Helmonder evenveel aan de bezuinigingen van de raad.

@Lodewijk den Breejen op woensdag 26 november 2014 om 18:30:

Wat 'n populistische opmerking. Al zo lang niet meer in de politiek?

Even wat meer info...

De stijging of daling is m.i. minder belangrijk dan het WOZ percentage dat je aan OZB moet betalen. Wat dat betreft ziet het er voor 2014 als volgt uit:

Grote steden:
Eindhoven 0,09053
Den Bosch 0,1002
Tilburg 0,1019
Breda 0,106
Oss 0,1117
Helmond 0,1211

Regio:
Geldrop-Mierlo 0,0786
Asten 0,0973
Helmond 0,1211
Someren 0,13
Deurne 0,1462
Nuenen 0,16438
Gemert-Bakel 0,185468
Laarbeek Nog niet bekend

Helmond is van de grote steden dus het duurste, maar dat wordt enigszins gecompenseerd door het feit dat de gemiddelde WOZ waardes hier lager liggen.

In de regio zitten we in de middenmoot. En Someren stijgt zelfs nog veel harder dan Helmond. Daar gaan ze 21,7% omhoog.

Michiel van Geel

Dus ... Als huurder gaat je belasting omlaag omdat afvalstoffen heffing en rioolbelasting daalt ... Maar de huizenbezitters blijven even veel betalen... Ik weet niet wat aan deze conclusie populistisch is maar eerlijk is het niet... OZB waarde daalt .. Dan ook minder betalen klaar en dat geldt ook voor de afvalstoffen heffing en riool belasting ! Maar de gemeente komt 10 miljoen tekort... Ehm kijk eens naar een paar honderd duizend bloembollen die de grond zijn ingegaan ... Cacao fabriek, subsidies op PC hoofstraat tractors met accu en stekker, en zo zullen er ongetwijfeld meer zaken zijn ... Maar tis makkelijk geld binnen harken op deze manier...

Politiek en eerlijk verdelen gaan nooit samen.

De gemeente zal toch ergens de schuld van moeten betalen. Liever de huiseienaren dan de huurders!

@ Wim van as: waarom ? Leg eens uit...

Met de SP in de raad zou het allemaal beter en eerlijker worden.
Ze waren, met de nadruk op WAREN, tegen de aanleg van de ruit. Voor mij o.a. de reden om op ze te stemmen. Nu wordt ik als huiseigenaar nog een keer door ze genaaid.
Ik had het kunnen weten natuurlijk want ik ben geen steuntrekker in een zwaar gesubsidieerde huurwoning.
Maar met mijn stomme idealistische en socialistische gedachte toch weer SP gestemd. dom dom dom.....

SP bedankt, ik heb mijn vertouwen in de politiek nu compleet verloren en er zit niets anders op dan te berusten in mijn lot. Pluk me maar kaal.

Yin &Yan bowlingbal

Als huurder kan ik er wel mee leven. :-)

@Stef op woensdag 26 november 2014 om 17:44:

Ja Stef, gelijk heb je.
Prestigekwestie van voormalig cultuurwethouder Jan van den Heuvel en 'n paar vriendjes die er dik aan verdiend hebben natuurlijk.
Bodemloos vat dat met ons geld gedicht moet worden via belastingen.
Iedereen met een gezond boerenverstand had kunnen weten dat dit een enorme flop zou worden maar gewone mensen hebben hierin geen inzicht. Nee hoor.
Weg met die zooi en met ook met de rest van dat oude Helmonds erfgoed.
Jan van de Zanden was er destijds gelukkig eerder mee klaar.
Iedereen op vakantie??!! Bulldozer erdoor en weg Begemann. Goed zo.
Anders had die oude rommel er nu ook nog gestaan. Konden we dat nu ook nog onderhouden.
Dat had men ook moeten doen met die Cacaofabriek voor restauratie.
En nu ook met wat ernaast aan troep staat.
Zet/maak er goedkope woningen/appartementen voor Helmonders .

Je moet de gemeentelijke belasting weer gaan betalen
Deze maand krijgt elk huishouden het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat wat je dit jaar moet betalen aan gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor hondenbezitters zit ook de hondenbelasting erbij. En huizenbezitters krijgen de nieuwe WOZ-waarde van hun woning of pand te horen, net als de daarbij behorende onroerende zaakbelasting (OZB).
Als woningeigenaar zie je dan dat de OZB dit jaar (zoals hierboven aangekondigd) met zo'n 15% flink is gestegen. Daar staat tegenover, zo laat de gemeente weten, dat de rioolheffing dit jaar is gedaald en dat de afvalstoffenheffing vorig jaar al was gedaald. Ten opzichte van 2 jaar geleden blijven de totale gemeentelijke belastingen hierdoor ongeveer gelijk. Op http://www.helmond.nl/belastingen geeft de gemeente uitleg over de stijging van de OZB, kun je het taxatieverslag opvragen en kun kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken.
Betaal je de gemeentelijke belastingen via automatische incasso, dan wordt dit in 8 termijnen van je rekening afgeschreven. De eerste icasso is eind februari, de laatste in september.

Pluche is net als lijm je gaat er makkelijk opzitten maar je krijgt het er niet vanaf
:-)

Ongeveer gelijk? Ik mag lekker dik 100 euro meer betalen dan de afgelopen jaren

@Henk op zondag 25 januari 2015 om 16:25:

Dat is toch niet zo veel? Dat is maar 9 euro per maand extra. Mijn huur gaat al harder omhoog.

Ronduit crimineel zo mijn geld te jatten. Absurd dat bij lagere woningprijzen ik fors extra moet betalen. Wanneer houdt dit idiote beleid eens op en worden gemeenten aan banden gelegd. Kunnen weer mee betalen als prestigeprojecten als de Chocoladefabriek! Bedankt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: