44reacties

Rechter: nieuw casinobesluit gemeente


De gemeente Helmond moet opnieuw beslissen welk bedrijf een casino mag vestigen in Helmond. De rechtbank Oost-Brabant vernietigde vandaag eerder verstrekte vergunningen en weigeringen van vergunningen aan 2 bedrijven, omdat er geen sprake was van eerlijke concurrentie.
Binnen Helmond mag er slechts 1 casino komen. De gemeente Helmond had daartoe JVH gaming & entertainment BV in casu Jack’s Casino eind vorig jaar een omgevingsvergunning en exploitatievergunning verleend voor de vestiging onder de bieb. De vergunningaanvragen van concurrent Super Game BV, die een pand op de Markt op het oog had, werden geweigerd. Super Game stapte daarop naar de bestuursrechter.
Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft de gemeente geen criteria bekendgemaakt op basis waarvan verdeling van deze vergunningen zou plaatsvinden. Evenmin is kenbaar op basis van welke criteria zij uiteindelijk beide locaties hebben vergeleken, laat staan dat Super Game de gelegenheid heeft gehad om haar aanvragen daarop af te stemmen en zo nodig te wijzigen. Bovendien heeft de gemeente Helmond voorafgaand aan de besluitvormingsfase in gesprekken met JVH begin 2013, een pand aan de Watermolen onder de bieb voorgedragen. Die locatie werd in augustus medegedeeld aan de gemeenteraad. JHV kon dus aannemen dat die locatie geschikt werd geacht als speelautomatenhal, terwijl Super Game geen enkele wetenschap had op welke wijze de verdeling van de vergunningen zou plaatsvinden. Van een eerlijke mededinging is volgens de rechtbank onder deze omstandigheden dan ook geen sprake geweest.
De rechtbank vernietigt de vergunningen en de weigeringen van de vergunningen, zodat burgemeester Elly Blanksma én het college opnieuw moeten beslissen op de aanvragen van JVH en Super Game. Hierbij moet aan JVH en Super Game tijdig duidelijk worden gemaakt op welke wijze de verdeling van de vergunning plaatsvindt, zodat alsnog sprake is van eerlijke mededinging.
Volledige uitspraak van de rechtbank.
JVH gaming & entertainment group is in Nederland marktleider in elektronische casino’s. Het bedrijf exploiteert met 600 medewerkers 50 casino’s onder 3 merknamen: Jack’s Casino, Flash Casino’s en Las Vegas is Vlakbij.
Super Game is wat kleiner, zij hebben 7 casino’s in Limburg.

In de reacties hieronder staan updates.

Afgevoerd van de voorpagina
44 reacties
Reageer

En nu.... zal de politiek toch wel op hun achterste benen staan en uitleg willen over hoe dit kan!!!!

Maar nee hoor, let maar op... geen reactie.. helemaal niets. Ze mogen namelijk niets zeggen... TSSSSSS

Update 1:
Tot eind 2017 geen legale gokhal in onze stad
Jack’s Casino aan de Watermolenwal moet de deuren sluiten. Dat is de uitkomst van het hoger beroep over de vergunning die de gemeente in 2013 heeft gegeven aan JHV, de eigenaar van de gokhal. De gemeente heeft daarbij niet ‘tijdig en adequaat’ aangegeven welke criteria ze hanteerde bij het verstrekken van een vergunning. Daardoor heeft de concurrent van JVH, Super Game uit Heerlen, geen eerlijke kans gehad op de vergunning. Er mag namelijk maar 1 speelautomatenhal in Helmond gevestigd zijn. Het gevolg is dat de vergunning(en) die JVH kreeg, definitief niet geldig zijn. B&W laat weten dat het voornemens is daadwerkelijk toe te zien op een spoedige sluiting van het ‘casino’ onder de bibliotheek.
JVH zat sinds 2004 aan het Binderseind, een ‘tijdelijke situatie’. Dit in afwachting van het verplaatsen van de speelautomatenhal naar een locatie binnen het centrum. Een en ander met een vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan Centrum II. Super Game wilde een gokhal aan de Markt, in afwijking van hetzelfde bestemmingsplan. Het gemeentebestuur gaf JHV/Jack’s een vergunning. Enerzijds omdat het bedrijf al in de stad gevestigd was en bovendien omdat ze de Watermolenwal een meer geschikte locatie vonden dan de Markt.
Ten gevolge van de uitspraak gisteren van de Raad van State moet nu een nieuwe procedure worden begonnen om een bedrijf een nieuwe vergunning te kunnen geven. Welk bedrijf dat wordt, is weer open voor discussie.
Daarbij speelt een motie van de gemeenteraad van 4 juni 2015 een rol. Die bepaalt dat de APV zodanig aangepast moet worden dat op meerdere locaties in de stad een speelautomatenhal kan komen ‘nadat daarover in de gemeenteraad is gesproken.’ Dat moment is dus nu gekomen. B&W komt in de Commissie Bestuur & Economie van 16 november met een voorstel aan de raad. Pas als daarna de spelregels voor een gunning zijn bepaald, kunnen bedrijven die een gokhal willen beginnen een vergunning gaan aanvragen. En dat kan tot uiterlijk januari 2018 duren. Tot die tijd zal er in Helmond in ieder geval geen legale speelautomatenhal zijn.

mooi voorbeeld van hoe de gemeente hier een ondernemer onderuit haalt...
schaam jullie diep !
heeft daar iemand weer een spreekwoordelijk ambtenarendutje zitten doen zeker.

Paula Janssen

gemeente maakt er weer een spelletje van en gokken erop dat ze het weer zonder extra inzet zullen winnen.

Ties Winckens

Vond ‘t toch al niks naast een bibliotheek, ze kunnen beter naar industrie terrein verhuizen of zo

Dan zouden ze een stripclub er neer moeten zetten, behalve de nachtwinkel is er niks anders wat nog na 18.00 uur open is.... Casino heeft nog wat leven in het saaie na 18.00 uurse stadsleven...

heeft natuurlijk weer zo'n overbetaalde slapende ambtenaar geregeld

Maurice de Pon

F snel x Lanks gaan dan voor het gaat sluiten

Iedereen word rijk als die gaat sluiten . Fuck de casino je kan niet winnen van stroom je gaat neer

Jouad Maraleno

Zeker weer een ambtenaar die niets anders te doen heeft dan opening en zuipen van onze centen en te veel tijd over heeft om zaken mensen een oor aan te naaien.
Gewoon belachelijk eerst zo veel jaar profiteren van gifts en sponseringen en dan de zaak talen sluiten .

zit er niet mee ..kom niet in zulke tenten :)

Erwin van der Heijden

wat een gedoe, wanneer komt daar nu eens duidelijkheid over...... is al jaren een touwtrekkerij daar in het centrum, wie wel wie niet waarom wel en waarom niet .Dat ze het nu maar eens een keertje goed op papier zetten....

Niet dat ik er ooit kom, maar ik vind het wel superslecht geregeld hier.

Denk dat er veel verslaafden, hun partners en ouders het niks nie erg vinden als er nu helemaal geen gokhal meer komt in Helmond. De onzichtbare geldproblemen die een aantal klantjes daardoor krijgen, gaan verder dan inbreken om aan het gokgeld te komen. Ga maar eens luisteren bij http://www.zelfhulpnetwerk.nl/stichting-anonieme-gokkers-omgeving-gokkers-agog-eindhoven-e-o/

gaat niet gebeuren want onkosten en alle geld die investeerde van jack casino moet gemeente vergoeden en gaat te veel geld kosten blijft gewoon open hier hoogstwaarschijnlijk staat nog niet vast om gaan sluiten

Heert Tolhuis

@Heert Tolhuis op vrijdag 29 september 2017 om 10:30:

Blijft gewoon open anders heb je weer een dure pand wat leeg staat

Dimitri Thijssen

Corruptie is overal, ook in Helmond...

Eddy van Schijndel

Het casino is (even) gesloten, staat op het raam geplakt. Je wordt doorverwezen naar de vestiging in Eindhoven.

Frank Vincent

Update 2:
In opdracht van de gemeente is Jack’s Casino gesloten
Met dank aan Frank Vincent die dat gisteravond hierboven meldde, kunnen we melden dat Jack’s Casino aan de Watermolenwal sinds donderdag gesloten is. Met gepaste tegenzin gaf JHV, de eigenaar van de gokhal, daarmee gehoor aan de opdracht van de gemeente naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak een maand geleden, zie update 1. Of en wanneer hun deuren weer open mogen is nog niet bekend, mogelijk in de tweede helft van 2018. De gehele procedure om Helmondse enige casinovergunning te verlenen moet opnieuw en dat kost tijd.
Voor Helmonders die graag in het Eindhovense filiaal wil gaan gokken, rijdt er ieder uur een gratis shuttlebus naar Hotel van der Valk Eindhoven aan de Aalsterweg. Dat laat het casino via 2 posters links en rechts van de toegangsdeur weten.

Als er 1 branche is die goed naar haar klanten luistert en open en transparant en klantvriendelijk is,is het wel de gok- en spel-branche.
De Nederlandse overheid heeft al miljarden verprutst door preutser dan preuts legaal gokken niet of too late too little in te voeren, onder aanvoering van achterlijke Christelijke partijen. Zo mag een Nederlandse EU burger online niet gokken of poker spelen...daar waar andere EU burgers frank en vrij alles mogen en kunnen..Nee, NL'ers worden door hun overheden NIET vertegenwoordigd en serieus genomen...Referenda's ketsen af, minachting van publiek, demonisering van alles wat onwelgevallig is.
Ik hoop dat de betrokken ONDERNEMERS uit Helmond de handschoen opnemen..er zijn politieke bewegingen die serieus aan de weg timmeren.

Naam bij redactie bekend

@Naam bij redactie bekend op maandag 23 oktober 2017 om 19:28:

Je moet natuurlijk zelf weten hoe je jezelf op de weblog noemt, maar ter informatie: de weblogredactie kent jouw naam niet.

@De weblog van Helmond op maandag 23 oktober 2017 om 11:53:

Met dat vervoer naar Eindhoven is Jack’s Casino alweer gestopt. Waarom weet ik ook niet, maar er hing een briefje achter het raam zondag.

Update 3:
B&W wil maximaal 3 gokhallen in Helmond gaan toestaan
In plaats van 1 worden er voortaan maximaal 3 legale speelautomatenhallen in Helmond toegestaan. Dat voorstel (pdf) van B&W tot verruiming wordt volgende week donderdag besproken in de commissie Bestuur & Economie en volgt na de gerechtelijke uitspraak waardoor Jack’s Casino aan de Watermolenwal de deuren moest sluiten (zie update 1 hierboven).
B&W: "In haar uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat wij bij een nieuwe verdeling van de beschikbare schaarse vergunningen voor speelautomatenhallen het transparantiebeginsel in acht moeten nemen. Concreet betekent dit dat we moeten streven naar een gelijke uitgangspositie voor alle meedingende partijen. Oftewel: gelijke kansen voor alle geïnteresseerde ondernemers. Om deze uitgangspositie te realiseren achten wij het noodzakelijk alle afspraken uit het verleden die deze gelijke kansen kunnen verhinderen weg te nemen."
In de afgelopen weken is overlegd met de directie van JVH Gaming BV (de eigenaar en exploitant van Jack’s Casino) en dat heeft geleid tot de volgende stappen:

  • In goed overleg met JVH is al voor de uitspraak van de Raad van State besproken dat die uitspraak zou worden gerespecteerd. Deze afspraak is nagekomen: Jack’s Casino sloot op 19 oktober hun aan de Watermolenwal bij de bieb gevestigde speelautomatenhal, zie update 2.
  • De huurovereenkomst uit 2013 met JVH voor het pand Watermolenwal is ontbonden. Dit pand van de gemeente werd verhuurd op voorwaarde dat zij voor de exploitatie van de hal over de vereiste publiekrechtelijke vergunningen moest beschikken. Daarbij werd ook bepaald dat de huurovereenkomst kon worden ontbonden als de vergunningen niet onherroepelijk zouden worden. "Vanwege het wegvallen van het zogenaamde ‘huurgenot’, maar zeker ook vanwege onze nadrukkelijke behoefte aan een gelijk speelveld, hebben wij de huurovereenkomst inmiddels ontbonden. Hiermee trachten wij voor alle geïnteresseerde ondernemers een gelijk speelveld te creëren." Dat liet B&W weten aan de gemeenteraad.
  • De in 2004 met Flash Casino’s (inmiddels eigendom van JVH) overeengekomen samenwerkingsovereenkomst met het daarin opgenomen ‘voorkeursrecht’ met betrekking tot een eventuele tweede beschikbare speelautomatenhalvergunning vervalt. Deze overeenkomst met Flash Casino’s (destijds gevestigd aan Binderseind 21) had een looptijd van maximaal 5 jaar. Die termijn is verlopen en uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat het maken van zo'n afspraak over een schaars recht waarschijnlijk niet rechtsgeldig is. Daarom heeft het gemeentebestuur JVH laten weten dat zij de samenwerkingsovereenkomst (waar het voorkeursrecht onderdeel van uit maakt) als geëindigd beschouwt.
  • Door de ontbinding van de huurovereenkomst met JVH komt het pand aan de Watermolenwal (tenzij een rechter zal oordelen dat deze ontbinding niet rechtsgeldig is) vrij van huur. "Als college kunnen wij het ons voorstellen dat het pand Watermolenwal opnieuw in aanmerking komt voor verhuur als speelautomatenhal. Uiteraard geldt dit alleen als een ondernemer erin slaagt voor dit pand een zodanig goed voorstel te presenteren dat in de in 2018 te starten verdelingsprocedure als ‘winnaar’ uit de bus komt. Om een gelijk speelveld te creëren werken wij de mogelijkheid van het geven van een niet-exclusieve huuroptie aan geïnteresseerde partijen nader uit." Deze verdelingsprocedure (pdf) kan starten nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het voorstel tot uitbreiding van het aantal speelautomatenlocaties.

Op dit moment wordt er slechts 1 gokhal in onze gemeente toegestaan, een lijstje (pdf) van het aantal toegelaten gokhallen in vergelijkbare gemeenten met ook zo'n 90.000 inwoners.

Was zowiezo geen goeie idee om een casino naast een bibliotheek te vestigen ????

Open jack's casino weer beter voor iedereen ????????????????

Zo is dat, nog meer ellende van verslaving-verdriet en geld verkwisting !
Gemeente gebruik je verstand!
Bij gokhallen is maar een winnaar, nl de Gokhal!

Willem hegeman

@Willem hegeman op maandag 13 november 2017 om 19:21:

Juist. Dit is zo triest als het doorgaat! Je zult maar een gokverslaafde in de familie hebben. Moet je voortaan drie adressen controleren. :-(

Viva Las Vegas

Tim Schüller

PvdA en Groenlinks zijn gelukkig tegen de drie casino's :-) maar Helmond Actief en D66 helaas voor :-( staat vandaag in de krant. Hopelijk houden Helder Helmond en het CDA een rechte rug.
Maar ik hou mijn hart vast als ik dan wethouder Stienen lees die denkt dat je je bij Jack's moet legitimeren om binnen te komen. Laat me niet lachen, dat is dan zeker sinds dat ze gesloten zijn.

Update 4:
1, 2 of 3 Gokhallen?
Het raadsvoorstel voor maximaal 3 gokhallen in de stad is vanavond aangenomen. PvdA, plan!, Helder Helmond en de CDA-leden Ron Peters, Angelique Raaijmakers en Pieter Vervoort stemden tegen. De verdeeldheid van het CDA geeft een beeld van de langdurige discussie, waarin zorgen over verslaving, de uitstraling van de stad, de behoefte aan gokhallen én de verdeling van de gokmachines over de stad de hoofdrol speelden. Voorstellen om het eerst maar eens met 2 gokhalen te proberen haalden het niet. Vooral Stef Stevens van D66 toonde zich bij voortduring een voorstander van vrijheid-blijheid en zag geen enkel probleem in desnoods volledig vrije vestiging van gokhallen.
Alle andere partijen zagen het wat genuanceerder. Onder meer de SP sprak zelfs van ‘Las Vegas aan het kanaal’. De scherpste kritiek kwam van PvdA’er Mohammed Chahim. Met anderen vindt hij dat B&W zich met het voorstel teveel richt op wat (potentiële) ondernemers vragen en niet op wat de Helmonder zelf wil. Hij zie ‘kronkels’ in het voorstel en vreest voor nieuwe juridische problemen met de aanpak die de gemeente nu voorstaat. Vooral de insteek dat er 1 zelfstandige gokhal in het centrum mag komen en 2 verder aan de rand van de stad en gekoppeld aan ‘leisure-activiteiten’ zou wel eens voor problemen kunnen zorgen.
Na een toezegging van burgemeester Elly Blanksma dat zij komt met heldere criteria waaraan de ondernemers moeten voldoen, werd het raadsvoorstel ongewijzigd aangenomen. Met de toezegging dat daar in een volgende fase verder over gediscussieerd gaat worden.

Slechte zaak.

Ria van Aerle

goed plan

Heert Tolhuis

Kenne er meer mense de vernieling in gaan

Willie van der Wijst

Een burgemeester verlengen voor er verkiezingen zijn ook zo gemakkelijk.... allemaal CENTEN kwesties!!! Hadden ze niet eerst volgend jaar de raad opnieuw kunnen kiezen?

Mark Snijders

Ik had nooit van plan! gehoord, maar wel goed dat die ook tegen stemde. ???? Want gokken is niet goed voor de verslaafden, je zult maar een zoon hebben die al je geld er door jaagde.
Valt me trouwens echt heel erg vies tegen dat de SP voor stemde. ???? Dat hoefde dus niet als coalitiepartij want CDA-leden stemden ook tegen.

@Willie van der Wijst op woensdag 29 november 2017 om 04:38:

ik ben ut met jou helemaal eens

Het college weet heel goed om te gaan met 'maximaliseren' en 'matching', dus gelijk maar investeren in voorlichting, verslavingszorg, schuldhulpverlening en andere noodzakelijke voorzieningen?

Goed voor die gokverslaafden. Dat ze maar eens wat maken voor de jongere. Overal hangjeugd omdat er bijna niks voor hun is.

Marijke Merkx

Vrijheid blijheid is wat kort door de bocht. Bij voldoende inzet op handhaving van bestaande regels is er geen probleem. Gokhallen zijn verplicht verslaafden de deur te wijzen en melding te maken bij vermoedens van verslaving. Er is ook regelmatig overleg tussen gemeente en de exploitant. Als de exploitant zich onttrekt aan zijn zorgplicht, dan is de gemeente gerechtigd de vergunning in te trekken of de zaak tijdelijk te sluiten. Onder die strenge voorwaarden (de zorgplicht is er sinds 2016) kan deze legale bedrijfstak prima uitgebreid worden.

Mohammed Chahim had overigens groot gelijk dat de opzet van een vrije vergunning en twee gekoppeld aan leisure te specifiek is en tot rechtszaken gaat leiden. Het meest banale was nog wel dat Stienen eerst sprak over geinteresseerde partijen uit de leisure hoek met de toevoeging "en dan weten we allemaal wie we daarmee bedoelen" om vervolgens te zeggen dat de criteria tot stand waren gekomen door "pragmatisch naar de stad te kijken". Het aanpassen van criteria om te sturen naar een gewenst resultaat (namelijk het toestaan van een extra gokhal bij Fitland) is juridisch gezien niet houdbaar en dat hier zo openlijk op gezinspeeld werd is heel vreemd.

Michiel van Geel

Waanzin.

pf nog meer armoede in helmond met die kut gokhale

Achterlijke gemeente!!!

Wessel Withagen

Super plan ook meteen weer wat leven in de stad.ik hoop dat jacks casino terug komt ????

@Petra Slaats op woensdag 29 november 2017 om 11:06:

Gewooon wegblieve is nie zo moeilijk ????????

Rob van Deursen

Gezellig verslaving in stand houden hebben ze niks anders te doen als over zoiets onzinnigs te vergaderen en nog goed te vinden ook hebben de Helmonders er niks over te zeggen ????!!!!!

Mieke Keulens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: